Fifonana

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 Aiza izahay no ho faly
Fihirana Hasina, p. 629
2 Akohokely latsaka an-kady
Fihirana Hasina, p. 645
3 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fihirana Hasina, p. 809 - Fihirana Vaovao, p. 184
4 Avelao ny fahotanay e
Antsao ny Tompo, p. 214
5 Be ny ditra natao
Fihirana Hasina, p. 664
6 Be ny ota ka tsy mendrika
Fihirana Hasina, p. 814
7 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
8 Diso
Antsao ny Tompo, p. 219
9 Diso aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 220
10 Diso taminao aho, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 12
11 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Karine Dera, p. 532 - Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 303 - Fihirana Vaovao, p. 528
12 Diso tato zahay
Karine Dera, p. 446
13 Diso zahay
Antsao ny Tompo, p. 226
14 Diso ‘zaho
Antsao ny Tompo, p. 226
15 E ! diso tatô zahay
Antsao ny Tompo, p. 223
16 E e, Fahazavana sy Lalana
Antsao ny Tompo, p. 219
17 E Tompo o, Mamindrà fo aminay
Karine Dera, p. 485
18 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
19 Fantatrao, Ray ô
Fihirana Hasina, p. 465
20 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Ankalazao ny Tompo, p. 239 - Fihirana Dera, p. 248 - Fihirana Hasina, p. 145 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Vaovao, p. 238
21 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 228
22 Fifonana : Ana Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 229
23 Fitiavana ranofotsiny ianao
24 Fo torotoro
Fihirana Hasina, p. 469 - Fihirana Vaovao, p. 59
25 Ianao ilay nirahina
Fihirana Hasina, p. 4
26 Ianao ilay nirahina hanasitrana fo mivalo
Fihirana Dera, p. 7
27 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Fihirana Hasina, p. 66 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 463
28 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
29 Iha ro nagnavotse
Fihirana Hasina, p. 820
30 Indrafo
Fihirana Hasina, p. 770
31 Ireo andro sisa
Fihirana Hasina, p. 530
32 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821
33 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821
34 Ireo zavaboaary, Kyrie eleison
35 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Vavaka sy Hira, p. 812 - Fihirana Hasina, p. 148
36 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 771
37 Izahay izay nantsoinao
Antsao ny Tompo, p. 221
38 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
39 Jesoa mpamindra fo
Vavaka sy Hira, p. 511 - Fihirana Dera, p. 45 - Fihirana Hasina, p. 547
40 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 222
41 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 223
42 Kyrie eleison
Fihirana Hasina, p. 773
43 Kyrie eleison
Karine Dera, p. 421
44 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 558 - Vavaka sy Hira, p. 818
45 Mahatsiaro diso
Karine Dera, p. 513
46 MAHATSIARO DISO
Antsao ny Tompo, p. 233
47 Mahatsiaro tena
48 Malilo
Antsao ny Tompo, p. 214
49 Mamelà dia mamelà
50 Mamela heloka isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 42 - Fihirana Hasina, p. 145 - Fihirana Dera, p. 260
51 Mamelà ny helokay
Antsao ny Tompo, p. 218
52 Mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 164
53 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
54 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Vavaka sy Hira, p. 512 - Fihirana Hasina, p. 562
55 Manatòna, rey vahoaka
Fihirana Vaovao, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Hasina, p. 567 - Fihirana Dera, p. 59
56 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO
Antsao ny Tompo, p. 233
57 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Karine Dera, p. 467
58 Marobe tsy voajijiko eto
Karine Dera, p. 489
59 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO
Antsao ny Tompo, p. 234
60 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Antsao ny Tompo, p. 216
61 Meloko
Antsao ny Tompo, p. 222
62 Miaiky aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 225
63 Midina re, ry Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 593 - Vavaka sy Hira, p. 660
64 Mifona aho
Antsao ny Tompo, p. 230
65 Mifona aho Aba
Fihirana Hasina, p. 669 - Fihirana Vaovao, p. 228
66 Mifona aho re, mivalo aho
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Vaovao, p. 150
67 Mifona aho re, mivalo koa
Fihirana Hasina, p. 146
68 Mifona aho, mivalo aho
Fihirana Hasina, p. 598 - Fihirana Dera, p. 259
69 Mifona aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 146
70 Mifona mivalo aho
Antsao ny Tompo, p. 224
71 Mifona mivalo aho Tompo
72 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fihirana Dera, p. 258
73 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
74 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Fihirana Vaovao, p. 435 - Fihirana Hasina, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 535 - Fihirana Dera, p. 247
75 Nanda ny irakao
Antsao ny Tompo, p. 224
76 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fihirana Hasina, p. 69 - Fihirana Vaovao, p. 135
77 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
78 Nanirahanao an-Janakao
79 Nanota taminao izahay
Antsao ny Tompo, p. 217
80 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Fihirana Vaovao, p. 7
81 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO
Antsao ny Tompo, p. 220
82 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Karine Dera, p. 468
83 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
84 Natsangan-dRae ho zandrinao añay
Fihirana Hasina, p. 785
85 Nodiako tsy heno
Antsao ny Tompo, p. 218
86 Noho ny ota vitanay
87 Ny fanenenana
Fihirana Hasina, p. 147
88 Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
89 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
90 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
91 Olombelona aho Tompo
Fihirana Hasina, p. 144 - Fihirana Vaovao, p. 66
92 Olombelona miloloha lanitra
Karine Dera, p. 413
93 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA
Antsao ny Tompo, p. 234
94 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 232
95 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
96 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fihirana Vaovao, p. 75 - Vavaka sy Hira, p. 720 - Fihirana Hasina, p. 147 - Ankalazao ny Tompo, p. 263 - Fihirana Dera, p. 187
97 Reo andro sisa
98 Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
99 Ry Jesoa Kristy Tompo ô, manome fanahy (doublon)
100 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
101 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fihirana Hasina, p. 700
102 Ry Rainay Mpahary ô
Antsao ny Tompo, p. 217
103 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 105 - Fihirana Vaovao, p. 411
104 Teo imasonao
Antsao ny Tompo, p. 215
105 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
106 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Antsao ny Tompo, p. 227
107 Tompo ô ! Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 215
108 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Karine Dera, p. 550
109 Tompo ô mitalaho
110 Tompo ô tsy hagnano eky
111 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Antsao ny Tompo, p. 215
112 Tompo ô, jereo 'zahay
Fihirana Dera, p. 113 - Fihirana Hasina, p. 69 - Vavaka sy Hira, p. 511
113 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
114 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fihirana Hasina, p. 830
115 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Vaovao, p. 356
116 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fihirana Hasina, p. 149
117 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fihirana Hasina, p. 148 - Vavaka sy Hira, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 354 - Fihirana Dera, p. 258
118 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Antsao ny Tompo, p. 228
119 Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
120 Tompo ô, tsy hagnano eky
Fihirana Hasina, p. 831
121 Tompo ô, tsy hañano eky
Antsao ny Tompo, p. 228
122 Tompo, tsy hanano eky
Karine Dera, p. 497
123 Tonga eto izahay
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 71 - Fihirana Dera, p. 54
124 Tonga teto
Antsao ny Tompo, p. 231
125 Tsapako tokoa
Antsao ny Tompo, p. 231
126 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
127 Tsotra ianao
128 Tsy mendrika aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 218
129 Tsy nahay nitia
Antsao ny Tompo, p. 232
130 Vahotra ny vavanay
Antsao ny Tompo, p. 225
131 Zanahary Tompo marina
Vavaka sy Hira, p. 499 - Fihirana Hasina, p. 149
132 Zanako
Fihirana Hasina, p. 805
133 Zovy no manana izany fahefana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0474 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org