Vatsim-panahy

Dia niondrika izy, ka nahita ny lamba nipetraka teo

Alahady 20 aprily 2014 Alahadin’ny Paka (Taona A) Nandresy ny Tompontsika: mifalia isika, mihirà ny fandreseny ; nandresy ny Tompontsika : maty ihany fa velona indray. Izany no tononkira fanaontsika isan-taona rehefa mankalaza ny Paka ary na aiza na aiza misy antsika raha vao tsy manao izany tononkira izany dia tahaka ny tsy nankalaza ny Paka. Midika izany fa tena fotoan-dehibe… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Mameno hafaliana antsika ny fihaonana rehetra amin'i Jesoa, hafaliana lalina izay Andriamanitra irery ihany no afaka manome azy.  

Ny hevitrao?

Ankalazaina anio 23/04/2014

Md. Georges Ankalazaina ny 23 aprily. Martiry (✝ 303). Nandritra ny fanjakan'i Deoclétien dia nasaina nivavaka sy nanolotra sorona tamin'ire... tohiny.

Vakiteny Androany

Alarobia 23 aprily 2014
Alarobia amin'ny Havaloan'ny Paka
Vakiteny I : Asa. 3:1-10,
Vakiteny II :
Evanjely : Lk. 24:13-35,
Mandritra ny herinandro :