Vatsim-panahy

Inona no soa ho azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy, nefa very ny fanahiny?

Alahady 31 Aogositra 2014  Alahady Faha – 22 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Inona no soa ho azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy, nefa very ny fanahiny? » (Mt. 16: 26) Nambaran’ny Evanjely izay naroson’ny Fiangonana ho antsika tamin’ny Alahady heriny fa « nony tonga tany amin’ny faritany atao hoe : Sezarean’i… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Mamela ny helotsika sy miaraka amintsika hatrany ny Tompo, anjarantsika sisa no manaiky havela heloka sy manaiky  hiaraka aminy.

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Alatsinainy 01 septambra 2014
Alatsinainy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Vakiteny I : 1 Kor. 2,1-5.
Vakiteny II :
Evanjely : Lk. 4,16-30.
Mandritra ny herinandro :
Handray email