Vatsim-panahy

Lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao

Alahady 17 Aogositra 2014 Alahady Faha – 20 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao » (Mt. 15: 28) Voalazan’ny Evanjely tamin’ny Alahady heriny fa niteny mafy an’i Piera i Jesoa nanao hoe : « Ry kely finoana, nahoana no nisalasala hianao? » (Mt. 14: 31). Nambarantsika tamin’izay… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Aza matahotra ny miantsampy ho eny an-tanan'Andriamanitra: na inona na inona angatahany aminareo dia ho averiny avo zato heny izany. 

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Alakamisy 21 aogositra 2014
Fetin'i Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra
Vakiteny I : Ez. 36,23-28.
Vakiteny II :
Evanjely : Mt. 22,1-14.
Mandritra ny herinandro :
Handray email