Komonio

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 Andro sambatra loatra
2 Avia, ry Jesoa, avia
Fihirana Dera, p. 83 - Vavaka sy Hira, p. 740 - Fihirana Vaovao, p. 368 - Fihirana Hasina, p. 418
3 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Fihirana Vaovao, p. 409 - Vavaka sy Hira, p. 742 - Fihirana Hasina, p. 417 - Fihirana Dera, p. 95
4 Avy i Jesoa mora fo
Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Dera, p. 95 - Fihirana Hasina, p. 419
5 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
6 Dony ny hira fanajana
Vavaka sy Hira, p. 750 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 370
7 Efa amiko i Jesoako
Fihirana Dera, p. 93 - Fihirana Hasina, p. 438 - Vavaka sy Hira, p. 754 - Fihirana Vaovao, p. 379
8 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 438
9 Fahanonarô ny vahoaka
Karine Dera, p. 442
10 Fahanonarô ny Vahoaka
Antsao ny Tompo, p. 344
11 Faingàna re, ry ora sarobidy
Vavaka sy Hira, p. 742 - Fihirana Dera, p. 85 - Fihirana Hasina, p. 460 - Fihirana Vaovao, p. 374
12 Faly ny fonay anio
Vavaka sy Hira, p. 752 - Fihirana Dera, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 378 - Fihirana Hasina, p. 184
13 Fañahy maha iraika
Fihirana Hasina, p. 764
14 Finaritra ny fo matoky anao
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 184 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Vaovao, p. 379
15 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
16 Hanatona Jesoa Tompo
Antsao ny Tompo, p. 346
17 Hanatona ny ôtely aho
Vavaka sy Hira, p. 280 - Fihirana Hasina, p. 476 - Fihirana Vaovao, p. 358
18 Heni-kafaliana izany foko
Vavaka sy Hira, p. 491 - Fihirana Hasina, p. 482 - Fihirana Vaovao, p. 165
19 Indray hariva izay
Fihirana Vaovao, p. 105 - Fihirana Dera, p. 91 - Fihirana Hasina, p. 185 - Vavaka sy Hira, p. 745 - Vavaka sy Hira, p. 509
20 Indro Ianao manasa anay
Antsao ny Tompo, p. 349
21 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Vavaka sy Hira, p. 753 - Fihirana Hasina, p. 347 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 164
22 Inty ny ora sarobidy
Vavaka sy Hira, p. 738 - Fihirana Hasina, p. 186 - Fihirana Dera, p. 87 - Fihirana Vaovao, p. 374
23 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 507 - Fihirana Hasina, p. 186 - Ankalazao ny Tompo, p. 84 - Fihirana Dera, p. 194
24 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Vavaka sy Hira, p. 792 - Fihirana Hasina, p. 542
25 Jesoa Andriamanitra, inoako
Fihirana Hasina, p. 546 - Vavaka sy Hira, p. 566
26 Jesoa Hostia Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 82
27 Jesoa Kristy Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 547
28 Jesoa Kristy Tompo ô, eo ambonin'ny otely
Vavaka sy Hira, p. 744
29 Jesoa Tompo Zokinay
Fihirana Hasina, p. 552 - Vavaka sy Hira, p. 646
30 Jesoa, ny fitiavanao anay
Fihirana Dera, p. 89
31 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Antsao ny Tompo, p. 348
32 Lazaiko marina
Antsao ny Tompo, p. 347
33 Mahaveloño ny mofo amiako
Antsao ny Tompo, p. 345
34 Manana latabatra voaomana i Jesoa
Fihirana Hasina, p. 773
35 Manatòna ny hôstia
Fihirana Hasina, p. 567 - Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Vaovao, p. 337
36 Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Fihirana Vaovao, p. 509 - Fihirana Hasina, p. 351
37 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Vavaka sy Hira, p. 755 - Fihirana Dera, p. 83 - Fihirana Hasina, p. 581 - Fihirana Vaovao, p. 377
38 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 582 - Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Vaovao, p. 375
39 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Fihirana Hasina, p. 586 - Vavaka sy Hira, p. 750 - Fihirana Vaovao, p. 370
40 Miaraka amin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 743 - Fihirana Hasina, p. 590 - Fihirana Vaovao, p. 371
41 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Fihirana Dera, p. 84 - Vavaka sy Hira, p. 748 - Fihirana Hasina, p. 187 - Fihirana Vaovao, p. 376
42 Mino anao 'zahay, ry Jesoa Hôstia
Vavaka sy Hira, p. 747 - Fihirana Vaovao, p. 375
43 Mino mafy aho
Vavaka sy Hira, p. 743 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Hasina, p. 187 - Fihirana Vaovao, p. 371
44 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Vavaka sy Hira, p. 747 - Fihirana Dera, p. 94 - Fihirana Hasina, p. 188 - Fihirana Vaovao, p. 378
45 Mistery iankohofana
Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 373
46 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Fihirana Hasina, p. 609 - Vavaka sy Hira, p. 755
47 Mofon-danitra iray
Antsao ny Tompo, p. 351
48 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Antsao ny Tompo, p. 345
49 Ny endrikao, ry Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 748 - Fihirana Hasina, p. 188 - Fihirana Dera, p. 85
50 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Antsao ny Tompo, p. 347
51 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Antsao ny Tompo, p. 349
52 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Fihirana Dera, p. 88 - Fihirana Hasina, p. 644 - Vavaka sy Hira, p. 566 - Fihirana Vaovao, p. 369
53 Ny Fitiavana mihira (Ankalzao)
54 Ny foko manome hasina Anao
Vavaka sy Hira, p. 754 - Fihirana Hasina, p. 189 - Fihirana Dera, p. 82 - Fihirana Vaovao, p. 379
55 Ny foko mitsaoka anao
Vavaka sy Hira, p. 753
56 Ny foko, ry Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 744 - Fihirana Hasina, p. 647 - Fihirana Dera, p. 97 - Fihirana Vaovao, p. 373
57 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Fihirana Vaovao, p. 371 - Vavaka sy Hira, p. 508 - Fihirana Hasina, p. 650 - Ankalazao ny Tompo, p. 145 - Fihirana Dera, p. 185
58 Ô ry Jesoa mofo velona
59 Ô, ry Mofo novakiana, natao hampiombona
Fihirana Dera, p. 274
60 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
61 Raha te ho sambatra ianao
Fihirana Dera, p. 94 - Fihirana Hasina, p. 189 - Vavaka sy Hira, p. 739 - Fihirana Vaovao, p. 168
62 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Vavaka sy Hira, p. 745 - Fihirana Hasina, p. 190 - Fihirana Dera, p. 84 - Fihirana Vaovao, p. 375
63 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Fihirana Hasina, p. 791
64 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Hasina, p. 690
65 Ry Rainay any an-danitra ô (Ekiomenika)
Fihirana Dera, p. 156
66 Ry Tomponay Mpanjakanay rehetra
Fihirana Dera, p. 89 - Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Vaovao, p. 376
67 Sakafo mahavelono
Karine Dera, p. 444
68 SAKAFO MAHAVELOñO
Antsao ny Tompo, p. 350
69 Sakafo tena fihinana
Antsao ny Tompo, p. 347
70 Sambatra anie aho ka sambatra
Fihirana Dera, p. 63 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Vaovao, p. 128
71 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 460 - Vavaka sy Hira, p. 491 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 290
72 Sambatra loatra ny fo tia Anao
Vavaka sy Hira, p. 752
73 Sambatra loatra ny fo tia anao
Fihirana Hasina, p. 715
74 Tany an'efitra ry Tompo
Karine Dera, p. 522
75 Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Fihirana Hasina, p. 177
76 Tia anay ianao, ry Jesoa
Fihirana Dera, p. 230 - Fihirana Hasina, p. 192 - Vavaka sy Hira, p. 508 - Fihirana Vaovao, p. 435 - Ankalazao ny Tompo, p. 232
77 Tompo ô tsy mendrika aho
Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Hasina, p. 730
78 Tompo ô, 'zany hafaliako
Fihirana Vaovao, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 695 - Fihirana Hasina, p. 191 - Ankalazao ny Tompo, p. 178 - Fihirana Dera, p. 204
79 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Fihirana Hasina, p. 362 - Vavaka sy Hira, p. 815 - Ankalazao ny Tompo, p. 479 - Fihirana Vaovao, p. 86
80 Tonga ity 'lay andro soa 'zay nandrasako hatrizay
Fihirana Vaovao, p. 165
81 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 191 - Vavaka sy Hira, p. 509 - Ankalazao ny Tompo, p. 21 - Fihirana Dera, p. 182
82 Un seul pain
83 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Vavaka sy Hira, p. 439 - Fihirana Hasina, p. 743 - Fihirana Vaovao, p. 100
84 Vognono zaho
85 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Vaovao, p. 372 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Hasina, p. 122 - Fihirana Dera, p. 75

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0511 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org