Antson'Andriamanitra

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay Andriamanitra nanetry tena - JMJ-29 Ambhimiadana
2 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 372 - Ankalazao ny Tompo, p. 285
3 Andao !
Antsao ny Tompo, p. 135
4 Andeha an-tsitrapo
Antsao ny Tompo, p. 135
5 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Fihirana Vaovao, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 528 - Fihirana Hasina, p. 110 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Dera, p. 294
6 Andriamanitra Rainay
Fihirana Hasina, p. 391 - Vavaka sy Hira, p. 648
7 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Vavaka sy Hira, p. 526 - Fihirana Hasina, p. 396 - Fihirana Vaovao, p. 379
8 Ankiniko Aminao
9 Antso, fanomezana
Antsao ny Tompo, p. 134
10 Antson’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 132
11 Ao ny Tompo Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 122
12 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Fihirana Hasina, p. 17 - Vavaka sy Hira, p. 526 - Ankalazao ny Tompo, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 531 - Fihirana Dera, p. 294
13 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 123
14 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Karine Dera, p. 434
15 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Karine Dera, p. 423 - Fihirana Hasina, p. 413
16 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fihirana Hasina, p. 111 - Vavaka sy Hira, p. 780 - Fihirana Vaovao, p. 535
17 Atopazo ny maso
Fihirana Hasina, p. 414
18 Azovy e arahina
Karine Dera, p. 519
19 Be ny vokatra, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 527 - Fihirana Hasina, p. 111 - Fihirana Vaovao, p. 175
20 EKA miara-dia
Fihirana Hasina, p. 322
21 Endrey ny fitiavako
Antsao ny Tompo, p. 121
22 Fahasoavan'ny Ray
Antsao ny Tompo, p. 123
23 Fanaka nofidiko
24 Fanantenana
Fihirana Hasina, p. 464
25 Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
26 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
27 Fiantsoan'Andriamanitra
Antsao ny Tompo, p. 133
28 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
29 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
30 Foiny manontolo
31 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 475 - Vavaka sy Hira, p. 785 - Fihirana Vaovao, p. 534
32 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antsao ny Tompo, p. 88 - Karine Dera, p. 457
33 Ho fankasitrahana Anao
Antsao ny Tompo, p. 128
34 Ho fitiavana aho
Fihirana Hasina, p. 765
35 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Karine Dera, p. 538
36 Ialao ny taninao
Fihirana Vaovao, p. 83 - Fihirana Hasina, p. 113 - Fihirana Dera, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 388
37 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antsao ny Tompo, p. 119
38 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
39 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
40 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
41 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 767 - Karine Dera, p. 502
42 Ianareo no fanasin'ny tany: Mirosoa amin’ny lalina
43 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antsao ny Tompo, p. 121
44 Ilaozako ny zava-drehetra
Antsao ny Tompo, p. 127
45 Ilaozy ny tranon'i Kaky, zandry malala ô
Fihirana Vaovao, p. 465
46 Indro ataoko eo am-bavanao
Karine Dera, p. 416 - Antsao ny Tompo, p. 127
47 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Hasina, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Dera, p. 282
48 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO doublon
Antsao ny Tompo, p. 124
49 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
50 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Fihirana Hasina, p. 526
51 Inty aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 119
52 Inty aho Tompo, iraho aho
Karine Dera, p. 464
53 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 40
54 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 41
55 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antsao ny Tompo, p. 120
56 Inty aho, iraho aho
57 Iny lalana izorako iny
58 Iraho 'zahay, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 529 - Vavaka sy Hira, p. 517
59 Ireo asam-pitoriana
Antsao ny Tompo, p. 131
60 Iza àry no hahasaraka ahy
Fihirana Hasina, p. 534
61 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 131
62 Izay mandao
63 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Fihirana Hasina, p. 545 - Vavaka sy Hira, p. 516
64 Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Dera, p. 99 - Fihirana Vaovao, p. 373
65 Jesoa Tompo izay nifidy anay ho apôstôly kelin'ny fonao
Fihirana Vaovao, p. 465
66 Lazao aminy
Antsao ny Tompo, p. 41
67 Mahereza re razandry
Karine Dera, p. 534 - Fihirana Hasina, p. 560
68 Mahery ny antso
Antsao ny Tompo, p. 136
69 Mahery tokoa re !
Antsao ny Tompo, p. 137
70 Mampahonena loatra ny ondrinao
Fihirana Hasina, p. 563 - Vavaka sy Hira, p. 518
71 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
72 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fihirana Hasina, p. 114 - Fihirana Vaovao, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 407
73 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 774 - Fihirana Vaovao, p. 99
74 Mandrosoa amin'ny lalina
75 Mangetaheta famonjena
Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 570 - Fihirana Vaovao, p. 400
76 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
77 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
78 Masina Maria Reninay ô
Fihirana Hasina, p. 776
79 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 87 - Karine Dera, p. 423
80 Mirosoa
Antsao ny Tompo, p. 133
81 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 657 - Fihirana Hasina, p. 604
82 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
83 Moa ve tia ahy ianao?
Fihirana Vaovao, p. 170 - Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 115 - Fihirana Dera, p. 281
84 Mpanompoko ianao doublon
Antsao ny Tompo, p. 125
85 N'inon'inona hitranga
Fihirana Hasina, p. 117
86 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Fihirana Hasina, p. 628
87 Nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 528
88 Nantsoinao aho doublon
Antsao ny Tompo, p. 137
89 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
90 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fihirana Hasina, p. 630
91 Nifidy ahy ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Hasina, p. 117 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 104
92 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Karine Dera, p. 549 - Antsao ny Tompo, p. 36
93 Ny atao hoe tia
94 Ny feon'ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
95 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 642 - Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Vaovao, p. 399
96 Ny hafaliako
97 Ny hirako anio
98 Ny tananao no mitantana ahy
Fihirana Hasina, p. 653
99 Ny tsodrano dia zava-mahery
100 O a Baba, oa Nindry e
Antsao ny Tompo, p. 191 - Karine Dera, p. 436
101 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Fihirana Dera, p. 62 - Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Vaovao, p. 139
102 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Ankalazao ny Tompo, p. 490 - Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 118 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Vaovao, p. 186
103 Paka Père Sergio
104 Ry Ray ô !
Antsao ny Tompo, p. 125
105 Ry Tompo ô raiso doublon
Antsao ny Tompo, p. 138
106 Ry Tompo, ô raiso aho
Antsao ny Tompo, p. 138 - Karine Dera, p. 414
107 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Fihirana Hasina, p. 708 - Vavaka sy Hira, p. 518 - Fihirana Vaovao, p. 105
108 Sahy manolotra ny ainy
Fihirana Hasina, p. 829
109 Ta.Li.Fa miara-misalahy
110 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Fihirana Hasina, p. 811
111 Tantano aho, ry Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 797 - Karine Dera, p. 451
112 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Fihirana Hasina, p. 798
113 Tena babo
114 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 433 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Dera, p. 200 - Ankalazao ny Tompo, p. 376
115 Toa tsy ho haiko
Antsao ny Tompo, p. 46
116 Tompo ô ! Inty aho
Antsao ny Tompo, p. 130
117 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antsao ny Tompo, p. 125
118 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fihirana Hasina, p. 729 - Vavaka sy Hira, p. 517
119 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Fihirana Hasina, p. 122 - Fihirana Dera, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Vaovao, p. 412
120 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Fihirana Vaovao, p. 535 - Vavaka sy Hira, p. 813 - Fihirana Hasina, p. 120 - Fihirana Dera, p. 286
121 Tompo ô, inty aho
Antsao ny Tompo, p. 120
122 Tompo ô, mbola zaza aho
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Dera, p. 297
123 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 729 - Fihirana Vaovao, p. 138
124 Tompo ô, omeo pretra
Vavaka sy Hira, p. 519 - Fihirana Hasina, p. 121 - Fihirana Dera, p. 99
125 Tongàva ianao malala
Antsao ny Tompo, p. 39
126 Tsapako
127 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antsao ny Tompo, p. 129 - Karine Dera, p. 429
128 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antsao ny Tompo, p. 129
129 Tsy atao hoe mpanompo
Antsao ny Tompo, p. 121
130 Tsy misy manam-pitiavana
Fihirana Hasina, p. 732
131 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Fihirana Vaovao, p. 368 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Hasina, p. 121 - Vavaka sy Hira, p. 530 - Fihirana Dera, p. 245
132 Un seul pain
133 Velombelomy
Fihirana Hasina, p. 114
134 Voatokana ho ahy ianao
Fihirana Hasina, p. 832
135 Vognono zaho
136 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Dera, p. 75 - Fihirana Hasina, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Vaovao, p. 372
137 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 138
138 Vorona tsara feo anie aho
Fihirana Hasina, p. 369 - Fihirana Vaovao, p. 533

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1392 s.] - Hanohana anay