Andriamanitra Ray

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Ndreto izahay, ry Andriamanitra, hamonjy lamesa
Vavaka sy Hira, p. 724 - Fihirana Hasina, p. 632
2 'Reo tsy mahalala anao
Fihirana Hasina, p. 687 - Fihirana Dera, p. 280
3 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Ankalazao ny Tompo, p. 201 - Fihirana Dera, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 92 - Vavaka sy Hira, p. 458 - Fihirana Vaovao, p. 525
4 Agny ianao Zagnahary
Fihirana Dera, p. 284 - Fihirana Hasina, p. 26 - Vavaka sy Hira, p. 480 - Fihirana Vaovao, p. 359
5 Aleloia, miderà an'i laveh
Vavaka sy Hira, p. 479 - Fihirana Vaovao, p. 229
6 Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Karine Dera, p. 437
7 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Antsao ny Tompo, p. 111 - Karine Dera, p. 500
8 Anao, ry Tompo, anao ny lanitra
Vavaka sy Hira, p. 470 - Fihirana Hasina, p. 379
9 Anatrehanao, ry Ray, mitsaoka anao izahay
Ankalazao ny Tompo, p. 17 - Vavaka sy Hira, p. 458 - Fihirana Hasina, p. 382 - Fihirana Vaovao, p. 331
10 Andriamanitra anie dia fitiavana
Fihirana Hasina, p. 808
11 Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana mandrakizay
Fihirana Vaovao, p. 230 - Vavaka sy Hira, p. 479 - Fihirana Hasina, p. 339 - Ankalazao ny Tompo, p. 32 - Fihirana Dera, p. 191
12 Andriamanitra fitiavana ianao
Fihirana Vaovao, p. 209 - Fihirana Hasina, p. 759
13 Andriamanitra ô
Fihirana Hasina, p. 807
14 Andriamanitra ô, lanao
Vavaka sy Hira, p. 466
15 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Antsao ny Tompo, p. 98 - Karine Dera, p. 407
16 Andriamanitra tahio tsara
Fihirana Hasina, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 463 - Fihirana Vaovao, p. 427
17 Andriamanitray andrain'ny masonay
Fihirana Vaovao, p. 312 - Fihirana Hasina, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 481
18 Andriamanitray e
Fihirana Hasina, p. 394 - Vavaka sy Hira, p. 472
19 Aoka isika hisaotra an'Andriamanitra Ray
Fihirana Dera, p. 296
20 Asehonay isan'andro
Karine Dera, p. 474
21 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Karine Dera, p. 425
22 Avia miondreha, ry vazantany ô
Fihirana Vaovao, p. 458
23 Avoty aho, ry Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 56 - Fihirana Hasina, p. 419 - Vavaka sy Hira, p. 464
24 Aza irinareo e ny fanahin'olon-dratsy
Vavaka sy Hira, p. 781 - Fihirana Hasina, p. 420 - Fihirana Vaovao, p. 517
25 Derao ny Tompontsika e
Fihirana Hasina, p. 428 - Vavaka sy Hira, p. 471
26 Deraontsika tsy tapaka Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 81 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Hasina, p. 430 - Fihirana Vaovao, p. 199
27 Dibo-kafaliana ny ray
Vavaka sy Hira, p. 310 - Fihirana Hasina, p. 432 - Fihirana Vaovao, p. 33
28 Eny e, sasa-poana
Vavaka sy Hira, p. 533 - Fihirana Hasina, p. 447 - Fihirana Vaovao, p. 97
29 Eny, imbetsaka Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 344 - Vavaka sy Hira, p. 649 - Fihirana Hasina, p. 446 - Fihirana Vaovao, p. 507
30 Fa ianao no Ray
Fihirana Hasina, p. 456 - Vavaka sy Hira, p. 784 - Fihirana Vaovao, p. 532
31 Fa satria tia antsika e Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 442 - Fihirana Hasina, p. 457 - Fihirana Vaovao, p. 147
32 Fankasitrahana sy fiderana
Fihirana Vaovao, p. 374 - Vavaka sy Hira, p. 547 - Fihirana Hasina, p. 464 - Fihirana Dera, p. 288
33 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Fihirana Hasina, p. 518 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 53
34 Fitiavana Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 418 - Fihirana Hasina, p. 342
35 Fitiavana Andriamanitra
36 Hafaliana anatin'ny haravoana
Karine Dera, p. 484 - Fihirana Hasina, p. 765 - Antsao ny Tompo, p. 100
37 Hamaly ahy Izy
Fihirana Vaovao, p. 74 - Fihirana Hasina, p. 474 - Vavaka sy Hira, p. 463 - Ankalazao ny Tompo, p. 275 - Fihirana Dera, p. 256
38 Hamelona antsika
Fihirana Hasina, p. 474
39 Hamelona antsika Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 281 - Vavaka sy Hira, p. 476
40 Hanatona hidera anao
Fihirana Hasina, p. 475
41 Hankany amin'iza izahay?
Vavaka sy Hira, p. 407 - Fihirana Hasina, p. 479 - Ankalazao ny Tompo, p. 65
42 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Vavaka sy Hira, p. 314 - Fihirana Hasina, p. 579
43 Hisaotra ny Tompo Andriamanitra isika
Fihirana Vaovao, p. 59 - Vavaka sy Hira, p. 457 - Fihirana Hasina, p. 487 - Ankalazao ny Tompo, p. 127 - Fihirana Dera, p. 208
44 Hobio an-kafaliana
Fihirana Hasina, p. 495 - Vavaka sy Hira, p. 470
45 Hobio Andriamanitra, ry tany tontolo - Hobio ny Tompo, aleloia,
Fihirana Hasina, p. 494 - Vavaka sy Hira, p. 298
46 Hohetsahin-java-tsoa avy amin'ny Tompo ireo 'zay noana
Ankalazao ny Tompo, p. 125 - Fihirana Hasina, p. 497 - Vavaka sy Hira, p. 391 - Fihirana Dera, p. 275
47 Hoy ny Tompo: izaho no tena foto-boaloboka
Vavaka sy Hira, p. 305 - Fihirana Hasina, p. 500 - Ankalazao ny Tompo, p. 135
48 Ianao Andriamanitra Andriananahary
Fihirana Vaovao, p. 30 - Fihirana Hasina, p. 62 - Vavaka sy Hira, p. 673 - Ankalazao ny Tompo, p. 345 - Fihirana Dera, p. 254
49 Ianao ilay nanokana vahoaka
Ankalazao ny Tompo, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 460 - Fihirana Hasina, p. 506 - Fihirana Vaovao, p. 436
50 Ianao no ifefeko, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 461 - Fihirana Hasina, p. 507 - Ankalazao ny Tompo, p. 82
51 Ianao, Andriamanitra itokiako
Vavaka sy Hira, p. 321 - Fihirana Dera, p. 169 - Fihirana Hasina, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 305
52 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Fihirana Vaovao, p. 54 - Fihirana Hasina, p. 511 - Vavaka sy Hira, p. 294 - Fihirana Dera, p. 64
53 Ianareo e no havako
Fihirana Hasina, p. 516 - Ankalazao ny Tompo, p. 432
54 Iaveh nilaza tamiko hoe
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 519
55 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 538
56 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Vavaka sy Hira, p. 337 - Fihirana Hasina, p. 541 - Fihirana Vaovao, p. 300
57 Izaho no lalana sy fahamarinana
Fihirana Hasina, p. 541
58 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Fihirana Hasina, p. 552
59 Lehibe sy mahagaga
Antsao ny Tompo, p. 57
60 Manan-dray tokoa roa agnay (añay)e
Vavaka sy Hira, p. 461 - Fihirana Hasina, p. 564 - Fihirana Vaovao, p. 448
61 Manan-karena amin'ny famindram-po
Vavaka sy Hira, p. 548 - Fihirana Hasina, p. 566 - Fihirana Vaovao, p. 447
62 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 569 - Vavaka sy Hira, p. 374 - Fihirana Vaovao, p. 450
63 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Fihirana Hasina, p. 639 - Ankalazao ny Tompo, p. 431
64 Mandrakizay ny teninao, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 497 - Fihirana Hasina, p. 569
65 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Fihirana Hasina, p. 571
66 Mankasitraka sy mankatelina Anao 'zahay
Fihirana Hasina, p. 571 - Vavaka sy Hira, p. 723 - Ankalazao ny Tompo, p. 536
67 Marina be fitiavana
Fihirana Hasina, p. 573 - Fihirana Vaovao, p. 232
68 Mba henoy ô, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 578 - Vavaka sy Hira, p. 265
69 Mba lehibe, ry Tompo, ny asanao
Vavaka sy Hira, p. 479 - Fihirana Hasina, p. 580 - Fihirana Vaovao, p. 404
70 Mba mihainoa ianao izany teny mahasoa
Fihirana Hasina, p. 583 - Vavaka sy Hira, p. 467 - Fihirana Vaovao, p. 409
71 Mba tantano sy vimbino ny dianay
Fihirana Hasina, p. 585
72 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Vavaka sy Hira, p. 296 - Fihirana Hasina, p. 588 - Fihirana Vaovao, p. 256
73 Miangòna mba hihaino
Fihirana Hasina, p. 589 - Vavaka sy Hira, p. 499
74 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Karine Dera, p. 490 - Fihirana Hasina, p. 779 - Fihirana Vaovao, p. 268
75 Miderà an'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 468 - Fihirana Hasina, p. 591 - Fihirana Vaovao, p. 410
76 Midera anao 'zahay, ry Tompo Andriamanitray e
Fihirana Hasina, p. 592 - Vavaka sy Hira, p. 698 - Fihirana Vaovao, p. 112
77 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Fihirana Hasina, p. 540 - Fihirana Vaovao, p. 272
78 Mifalia, miravoa
Fihirana Hasina, p. 596 - Vavaka sy Hira, p. 275
79 Miravoa, Jerosalema
Vavaka sy Hira, p. 371 - Fihirana Hasina, p. 601 - Fihirana Vaovao, p. 90 - Fihirana Dera, p. 60
80 Misaotra anao 'zahay (1) Andriamanitra Rainay
Fihirana Hasina, p. 603 - Vavaka sy Hira, p. 465 - Fihirana Dera, p. 154
81 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
82 Misaotra Anao Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 286 - Fihirana Hasina, p. 602
83 Misaotra Anao izahay, ry Ray
Fihirana Hasina, p. 778
84 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
85 Mitsangàna fa sasa-miandry
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 63
86 Mitsaoka Anao 'zahay
Fihirana Dera, p. 40
87 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Ankalazao ny Tompo, p. 216 - Antsao ny Tompo, p. 80 - Fihirana Hasina, p. 610 - Vavaka sy Hira, p. 423 - Fihirana Vaovao, p. 225
88 Mofo velona e, avy any an-danitra
Vavaka sy Hira, p. 774 - Fihirana Hasina, p. 612 - Fihirana Dera, p. 274 - Fihirana Vaovao, p. 505
89 Mpianakavy isika
Fihirana Vaovao, p. 144 - Karine Dera, p. 546 - Fihirana Hasina, p. 614
90 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Fihirana Hasina, p. 616 - Ankalazao ny Tompo, p. 457
91 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 299 - Fihirana Hasina, p. 623 - Fihirana Vaovao, p. 154
92 Nandray anao, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 625 - Vavaka sy Hira, p. 648 - Fihirana Vaovao, p. 248
93 Nandray ny Fanahy maha zanaka
Fihirana Hasina, p. 784
94 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 634 - Vavaka sy Hira, p. 799
95 Ny fitia no faneva natsangany ho ahy - Foiko ho anao avokoa, Tompo Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 645 - Fihirana Vaovao, p. 516
96 Ny foto-diako etý an-tany
Fihirana Dera, p. 123 - Fihirana Hasina, p. 648 - Vavaka sy Hira, p. 569 - Fihirana Vaovao, p. 406
97 Ny hatsaran-tarehin'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 650 - Vavaka sy Hira, p. 306
98 Ny lanitra mamiratra
Vavaka sy Hira, p. 481 - Fihirana Hasina, p. 651 - Ankalazao ny Tompo, p. 323
99 Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Fihirana Hasina, p. 656
100 Ny tsodranon'Andriamanitra no homba anareo
Fihirana Vaovao, p. 36 - Vavaka sy Hira, p. 521 - Fihirana Hasina, p. 658 - Fihirana Dera, p. 149
101 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Vavaka sy Hira, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 662 - Ankalazao ny Tompo, p. 168 - Fihirana Vaovao, p. 475 - Fihirana Dera, p. 207
102 Ô ry Ray ô
103 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Vavaka sy Hira, p. 556 - Fihirana Hasina, p. 665 - Fihirana Vaovao, p. 282
104 O ry vahoaka, mifalifalia
Vavaka sy Hira, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 666 - Fihirana Vaovao, p. 17
105 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Fihirana Hasina, p. 663 - Vavaka sy Hira, p. 803 - Fihirana Vaovao, p. 202
106 Ô, ry Andriamanitra Tompon'ny tontolo,
Vavaka sy Hira, p. 655 - Fihirana Hasina, p. 664 - Vavaka sy Hira, p. 536 - Fihirana Vaovao, p. 37
107 Raha tojo patsa iray tsy omby vava
Fihirana Hasina, p. 671 - Ankalazao ny Tompo, p. 422
108 Raiko ô, mbola tsisy ary akory
Fihirana Hasina, p. 724
109 Raiko ô, ry Raiko ô, mbola tsisy àry akory ny voaary manontolo
Fihirana Hasina, p. 724
110 Ravoravo ny aiñy
Antsao ny Tompo, p. 107 - Karine Dera, p. 536 - Fihirana Hasina, p. 790
111 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Fihirana Hasina, p. 674 - Vavaka sy Hira, p. 343 - Ankalazao ny Tompo, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 332
112 Ray ô, intý ny fiainako
Fihirana Hasina, p. 677 - Vavaka sy Hira, p. 825
113 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Fihirana Dera, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 805 - Fihirana Hasina, p. 680 - Ankalazao ny Tompo, p. 487
114 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Fihirana Vaovao, p. 103 - Vavaka sy Hira, p. 685 - Fihirana Hasina, p. 679 - Fihirana Dera, p. 302
115 Ray ô, Ray ô, ho tonga anie ny fanjakanao
Ankalazao ny Tompo, p. 99 - Vavaka sy Hira, p. 395 - Fihirana Hasina, p. 676 - Fihirana Vaovao, p. 70
116 Ry tany, mihainoa
Fihirana Vaovao, p. 408 - Fihirana Hasina, p. 25 - Vavaka sy Hira, p. 471 - Fihirana Dera, p. 111
117 Ry taranaka voafidy
Karine Dera, p. 487 - Antsao ny Tompo, p. 32
118 Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary
Fihirana Dera, p. 199 - Vavaka sy Hira, p. 477 - Fihirana Hasina, p. 195 - Ankalazao ny Tompo, p. 97
119 Ry Tompo ô, miankohoka eto an-tongotrao
Vavaka sy Hira, p. 469 - Fihirana Hasina, p. 706
120 Sambatra aho satria navotanao
Fihirana Hasina, p. 25
121 Samy Zanaka Zagnahary
122 Tao anaty rivo-doza
Fihirana Hasina, p. 722 - Ankalazao ny Tompo, p. 276
123 Tompo nahary ny zava-drehetra
Vavaka sy Hira, p. 473 - Fihirana Hasina, p. 726
124 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
125 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 241 - Fihirana Hasina, p. 738 - Vavaka sy Hira, p. 369
126 Tsy hitsahatra hidera
Fihirana Vaovao, p. 404 - Vavaka sy Hira, p. 456 - Fihirana Hasina, p. 26 - Ankalazao ny Tompo, p. 139 - Fihirana Dera, p. 178
127 Tsy ho ketraka aho, ô ry Tompo ô
Ankalazao ny Tompo, p. 158 - Fihirana Vaovao, p. 93
128 Tsy manodoka e ny fanantenana
Ankalazao ny Tompo, p. 306 - Vavaka sy Hira, p. 536 - Fihirana Hasina, p. 740 - Fihirana Vaovao, p. 231
129 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Karine Dera, p. 501 - Antsao ny Tompo, p. 96
130 Vao mangiran-dratsy ny andro
131 Voninahitra (tononina)
Fihirana Hasina, p. 4
132 Voninahitra anie ho an'ny Ray
Vavaka sy Hira, p. 464 - Fihirana Hasina, p. 746
133 Voninahitra anie ho Anao, ny namoronanao anay
Fihirana Dera, p. 202 - Ankalazao ny Tompo, p. 103 - Fihirana Hasina, p. 745 - Vavaka sy Hira, p. 477 - Fihirana Vaovao, p. 293
134 Zañahary e, navy eto zanakao
Fihirana Hasina, p. 804 - Karine Dera, p. 518
135 Zanahary tsy mba miangatra

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0500 s.] - Hanohana anay