Jesoa Kristy

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Reo tsy mahalala anao
Fihirana Hasina, p. 687 - Fihirana Dera, p. 280
2 'Zahay no maraina tomaratra
Vavaka sy Hira, p. 637 - Fihirana Hasina, p. 750
3 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Ankalazao ny Tompo, p. 201 - Fihirana Dera, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 92 - Vavaka sy Hira, p. 458 - Fihirana Vaovao, p. 525
4 Amboary ny lalan'ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 16 - Fihirana Dera, p. 298 - Vavaka sy Hira, p. 661 - Fihirana Hasina, p. 55 - Ankalazao ny Tompo, p. 302
5 An'i Jesoa ny voninahitra
Vavaka sy Hira, p. 481 - Fihirana Hasina, p. 381
6 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Ankalazao ny Tompo, p. 118 - Fihirana Hasina, p. 28 - Vavaka sy Hira, p. 450 - Fihirana Vaovao, p. 282 - Fihirana Dera, p. 226
7 Andao mba hiaraka aminay
Vavaka sy Hira, p. 770 - Fihirana Vaovao, p. 540
8 Andro sambatra loatra
9 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Fihirana Vaovao, p. 445 - Antsao ny Tompo, p. 79 - Vavaka sy Hira, p. 483 - Fihirana Hasina, p. 29 - Ankalazao ny Tompo, p. 229 - Fihirana Dera, p. 247
10 Avia atý, ry mpanota maditra
Vavaka sy Hira, p. 570 - Fihirana Hasina, p. 415 - Fihirana Dera, p. 124
11 Derao i Jesoa fa nandresy
Fihirana Vaovao, p. 401 - Vavaka sy Hira, p. 707 - Fihirana Hasina, p. 426 - Fihirana Dera, p. 118
12 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 438
13 Efa manana Mpisorombe
Fihirana Dera, p. 255 - Vavaka sy Hira, p. 448 - Fihirana Hasina, p. 30 - Ankalazao ny Tompo, p. 243
14 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 30 - Vavaka sy Hira, p. 447 - Ankalazao ny Tompo, p. 373
15 Endrey 'ty tranon'omby
Vavaka sy Hira, p. 669 - Fihirana Hasina, p. 44 - Fihirana Vaovao, p. 384
16 Eny mantsy ry Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 58
17 Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
18 Ho fitiavana aho
Fihirana Hasina, p. 765
19 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Ankalazao ny Tompo, p. 130 - Vavaka sy Hira, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 496 - Ankalazao ny Tompo, p. 50 - Fihirana Dera, p. 178
20 I Kristy no fiainanay
Fihirana Hasina, p. 502 - Vavaka sy Hira, p. 640
21 I Kristy no kintana fitarikandro
Vavaka sy Hira, p. 682 - Fihirana Hasina, p. 502 - Ankalazao ny Tompo, p. 370
22 I Kristy no vato fehizoro
Ankalazao ny Tompo, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 267 - Fihirana Hasina, p. 503 - Fihirana Vaovao, p. 279
23 Ianao no hazavana
Fihirana Dera, p. 82 - Fihirana Hasina, p. 32 - Vavaka sy Hira, p. 487 - Fihirana Vaovao, p. 53
24 Ianao no ianteherako
25 Ianao no Zanak'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 510 - Fihirana Vaovao, p. 518
26 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Fihirana Dera, p. 199 - Ankalazao ny Tompo, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 513 - Vavaka sy Hira, p. 482 - Fihirana Vaovao, p. 451
27 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
Fihirana Hasina, p. 819
28 Ianao, ry Kristy, no fototra
Vavaka sy Hira, p. 553 - Fihirana Hasina, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 35
29 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Vavaka sy Hira, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 520 - Ankalazao ny Tompo, p. 14
30 Indro ianao tonga atý an-taninay
Vavaka sy Hira, p. 673 - Fihirana Hasina, p. 523 - Fihirana Vaovao, p. 25
31 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Fihirana Dera, p. 220 - Ankalazao ny Tompo, p. 224 - Fihirana Hasina, p. 31 - Vavaka sy Hira, p. 405 - Fihirana Vaovao, p. 523
32 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Vavaka sy Hira, p. 753 - Fihirana Hasina, p. 347 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 164
33 Injay nisy feo avy any an-danitra
Fihirana Hasina, p. 525 - Vavaka sy Hira, p. 485 - Ankalazao ny Tompo, p. 42
34 Intý aho hihira - Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 525
35 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Karine Dera, p. 403
36 Iny lanitra manga
Fihirana Hasina, p. 527
37 Iza àry no hahasaraka ahy
Fihirana Hasina, p. 534
38 Iza loatra ho'aho io maratra io mba lazao
Ankalazao ny Tompo, p. 0
39 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Fihirana Vaovao, p. 166 - Vavaka sy Hira, p. 483 - Fihirana Hasina, p. 32 - Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Dera, p. 279
40 Iza moa ianao, ry Tompo?
Vavaka sy Hira, p. 794 - Fihirana Hasina, p. 535
41 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 538
42 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Vavaka sy Hira, p. 337 - Fihirana Hasina, p. 541 - Fihirana Vaovao, p. 300
43 Izaho no lalana sy fahamarinana
Fihirana Hasina, p. 541
44 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Vavaka sy Hira, p. 792 - Fihirana Hasina, p. 542
45 Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Vavaka sy Hira, p. 819 - Fihirana Hasina, p. 544 - Fihirana Vaovao, p. 539
46 Izay nirin'ny fo rehetra
Vavaka sy Hira, p. 671 - Fihirana Hasina, p. 544
47 Jesoa ilay marina
Fihirana Hasina, p. 822
48 Jesoa Kristy ô, rehefa miposaka iny ny andro - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Ankalazao ny Tompo, p. 415 - Vavaka sy Hira, p. 705 - Fihirana Hasina, p. 550
49 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Fihirana Hasina, p. 548 - Ankalazao ny Tompo, p. 500
50 Jesoa ô, raiso aho
Fihirana Hasina, p. 549
51 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Ankalazao ny Tompo, p. 408
52 Jesoa Tompo ô, izao no vavako ato am-poko ka entiko aminao
Fihirana Hasina, p. 551
53 Jesoa Tompo Zokinay
Fihirana Hasina, p. 552 - Vavaka sy Hira, p. 646
54 Jesoa tonga nofo
Antsao ny Tompo, p. 53
55 lzaho no Fananganana sy Fiainana
Vavaka sy Hira, p. 485
56 Mandray Anao an-kafaliana
Antsao ny Tompo, p. 58
57 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Vavaka sy Hira, p. 452 - Fihirana Hasina, p. 33 - Ankalazao ny Tompo, p. 94 - Fihirana Vaovao, p. 333 - Fihirana Dera, p. 219
58 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Fihirana Vaovao, p. 398 - Fihirana Hasina, p. 568 - Vavaka sy Hira, p. 487 - Fihirana Dera, p. 117
59 Matoria sombinaiko
Ankalazao ny Tompo, p. 0
60 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Fihirana Vaovao, p. 144 - Ankalazao ny Tompo, p. 241 - Vavaka sy Hira, p. 440 - Fihirana Hasina, p. 34 - Antsao ny Tompo, p. 80
61 Mba maizim-pito mahatahotra
Fihirana Hasina, p. 581 - Vavaka sy Hira, p. 488
62 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 582 - Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Vaovao, p. 375
63 Mbola ho avy ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 240 - Vavaka sy Hira, p. 659 - Fihirana Hasina, p. 34 - Ankalazao ny Tompo, p. 74 - Fihirana Dera, p. 206
64 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Fihirana Hasina, p. 540 - Fihirana Vaovao, p. 272
65 Mifalia, mifalia
Fihirana Hasina, p. 594
66 Mifalia, ry kristianina
Vavaka sy Hira, p. 486
67 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 600 - Vavaka sy Hira, p. 819 - Ankalazao ny Tompo, p. 504
68 Misandrata, mamirata
Vavaka sy Hira, p. 490 - Fihirana Hasina, p. 602 - Fihirana Vaovao, p. 249
69 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
70 Misy mpiandry omby mandodona foana
Ankalazao ny Tompo, p. 0
71 Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Fihirana Vaovao, p. 146 - Fihirana Hasina, p. 608 - Vavaka sy Hira, p. 283
72 Mitsangàna, ry Jerosalema
Vavaka sy Hira, p. 409 - Fihirana Hasina, p. 610 - Fihirana Vaovao, p. 40
73 Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Vavaka sy Hira, p. 641 - Fihirana Hasina, p. 609
74 N'aiza n'aiza lalan-kombana
Fihirana Hasina, p. 618 - Vavaka sy Hira, p. 644
75 N'inon'inona hitranga, Jesoa
Fihirana Hasina, p. 353
76 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Vavaka sy Hira, p. 441 - Fihirana Hasina, p. 37 - Ankalazao ny Tompo, p. 218
77 Nahita hazavana tomarataratra
Vavaka sy Hira, p. 397 - Fihirana Hasina, p. 620 - Ankalazao ny Tompo, p. 315
78 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Fihirana Hasina, p. 621 - Ankalazao ny Tompo, p. 351
79 Nahoana re manjelatra ny tany
Fihirana Vaovao, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 623 - Fihirana Dera, p. 107 - Vavaka sy Hira, p. 672
80 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 406 - Fihirana Hasina, p. 624 - Fihirana Vaovao, p. 104
81 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
82 Nandray anao, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 625 - Vavaka sy Hira, p. 648 - Fihirana Vaovao, p. 248
83 Nandray ny fanjakany (2)
Fihirana Hasina, p. 36
84 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Vavaka sy Hira, p. 451 - Fihirana Hasina, p. 35 - Ankalazao ny Tompo, p. 144 - Fihirana Dera, p. 227
85 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Fihirana Hasina, p. 628
86 Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Fihirana Hasina, p. 635 - Vavaka sy Hira, p. 800 - Fihirana Vaovao, p. 355
87 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Fihirana Vaovao, p. 537 - Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Hasina, p. 76 - Vavaka sy Hira, p. 703 - Ankalazao ny Tompo, p. 412 - Fihirana Dera, p. 255
88 Noely fahaterahana
Fihirana Hasina, p. 786
89 Nohosihosena vao mamerovero
Vavaka sy Hira, p. 800 - Fihirana Hasina, p. 638 - Ankalazao ny Tompo, p. 478
90 Ny anaranao, ry Jesoa
Fihirana Hasina, p. 641
91 Ny fahatanorako
Fihirana Hasina, p. 641 - Vavaka sy Hira, p. 723
92 Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Vavaka sy Hira, p. 683 - Fihirana Hasina, p. 642
93 Ny feonao miantso ahy
Fihirana Hasina, p. 643 - Vavaka sy Hira, p. 568 - Fihirana Vaovao, p. 405
94 Ny Fitiavana mihira (Ankalzao)
95 Ny foko mitsaoka anao
Vavaka sy Hira, p. 753
96 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Fihirana Vaovao, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 569 - Fihirana Hasina, p. 37 - Fihirana Dera, p. 122
97 Ny foto-diako etý an-tany
Fihirana Dera, p. 123 - Fihirana Hasina, p. 648 - Vavaka sy Hira, p. 569 - Fihirana Vaovao, p. 406
98 Ny hirako anio
99 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 163 - Fihirana Hasina, p. 652 - Vavaka sy Hira, p. 451 - Ankalazao ny Tompo, p. 283 - Fihirana Dera, p. 223
100 Ny tananao no mitantana ahy
Fihirana Hasina, p. 653
101 Ny taniko ny lanitra
Fihirana Vaovao, p. 410 - Vavaka sy Hira, p. 542 - Fihirana Hasina, p. 654
102 Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Fihirana Hasina, p. 656
103 Ny vary afafy
Fihirana Hasina, p. 659 - Vavaka sy Hira, p. 803 - Ankalazao ny Tompo, p. 486
104 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Vavaka sy Hira, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 662 - Ankalazao ny Tompo, p. 168 - Fihirana Vaovao, p. 475 - Fihirana Dera, p. 207
105 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Vavaka sy Hira, p. 484 - Fihirana Hasina, p. 38 - Ankalazao ny Tompo, p. 219
106 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Vavaka sy Hira, p. 556 - Fihirana Hasina, p. 665 - Fihirana Vaovao, p. 282
107 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Fihirana Hasina, p. 663 - Vavaka sy Hira, p. 803 - Fihirana Vaovao, p. 202
108 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Ankalazao ny Tompo, p. 254 - Fihirana Hasina, p. 38 - Vavaka sy Hira, p. 557 - Fihirana Vaovao, p. 283
109 Orimbaton'ny famonjena
Fihirana Hasina, p. 787 - Fihirana Vaovao, p. 272
110 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
111 Raiko ô, Raiko ô!
Fihirana Hasina, p. 672 - Vavaka sy Hira, p. 278
112 Rankizy, ny fonao madio
Vavaka sy Hira, p. 540 - Fihirana Hasina, p. 673
113 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Fihirana Vaovao, p. 103 - Vavaka sy Hira, p. 685 - Fihirana Hasina, p. 679 - Fihirana Dera, p. 302
114 Rendri-torimaso
Fihirana Hasina, p. 682
115 Ry Fo masin'i Jesoa
Fihirana Hasina, p. 39
116 Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Fihirana Hasina, p. 792 - Vavaka sy Hira, p. 771 - Fihirana Vaovao, p. 532
117 Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 689 - Fihirana Vaovao, p. 405
118 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Fihirana Hasina, p. 791
119 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Hasina, p. 690
120 Ry Jesoa ô, eto izao
Fihirana Hasina, p. 691 - Vavaka sy Hira, p. 567
121 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Fihirana Hasina, p. 692 - Vavaka sy Hira, p. 514
122 Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 500 - Fihirana Hasina, p. 693
123 Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 707 - Vavaka sy Hira, p. 638
124 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Fihirana Vaovao, p. 444 - Vavaka sy Hira, p. 482 - Fihirana Hasina, p. 40 - Ankalazao ny Tompo, p. 134 - Fihirana Dera, p. 192
125 Ry vahoaka, mba valio
Vavaka sy Hira, p. 686 - Fihirana Hasina, p. 708 - Fihirana Vaovao, p. 111
126 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Fihirana Hasina, p. 708 - Vavaka sy Hira, p. 518 - Fihirana Vaovao, p. 105
127 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Fihirana Vaovao, p. 453 - Antsao ny Tompo, p. 78 - Vavaka sy Hira, p. 476 - Fihirana Hasina, p. 40 - Ankalazao ny Tompo, p. 288 - Fihirana Dera, p. 206
128 Ry zatovo katôlika, misikìna
Vavaka sy Hira, p. 636 - Fihirana Hasina, p. 709
129 Sakafon'ny fiainana
Fihirana Hasina, p. 792
130 Sambatra e, ny navotanao
Fihirana Hasina, p. 41
131 Sambatra loatra ny fo tia Anao
Vavaka sy Hira, p. 752
132 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 421 - Fihirana Hasina, p. 721 - Fihirana Vaovao, p. 275
133 Te hidera ny herinao aho
Fihirana Hasina, p. 723
134 Te hidera ny lalànao aho doublon
Fihirana Hasina, p. 723
135 Teny tonga Nofo
Antsao ny Tompo, p. 54
136 Tiava e marina tokoa, dia ataovy izay tianao hatao
Fihirana Vaovao, p. 52
137 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 727
138 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
139 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Fihirana Dera, p. 243 - Ankalazao ny Tompo, p. 533 - Fihirana Hasina, p. 41 - Vavaka sy Hira, p. 489 - Fihirana Vaovao, p. 224
140 Tompo ô, mamindrà fo aminay (2)
Fihirana Hasina, p. 728
141 Tompo ô, mbola zaza aho
Fihirana Hasina, p. 728
142 Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Fihirana Hasina, p. 726 - Vavaka sy Hira, p. 486
143 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Ankalazao ny Tompo, p. 272 - Antsao ny Tompo, p. 45 - Vavaka sy Hira, p. 437 - Fihirana Vaovao, p. 477
144 Tonga ny Maherintsika
Vavaka sy Hira, p. 680 - Fihirana Hasina, p. 42 - Ankalazao ny Tompo, p. 329
145 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Fihirana Dera, p. 248 - Ankalazao ny Tompo, p. 256 - Fihirana Hasina, p. 44 - Vavaka sy Hira, p. 442 - Fihirana Vaovao, p. 124
146 Tsy mba renao va, ry tanora
Vavaka sy Hira, p. 637 - Fihirana Hasina, p. 740 - Fihirana Vaovao, p. 543
147 Tsy natahotra vavan'olona
Fihirana Hasina, p. 741 - Ankalazao ny Tompo, p. 516
148 Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Vavaka sy Hira, p. 639 - Fihirana Hasina, p. 743
149 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Vavaka sy Hira, p. 439 - Fihirana Hasina, p. 743 - Fihirana Vaovao, p. 100
150 Voninahitra ho an'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 746
151 Zoky Be
Antsao ny Tompo, p. 59

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2709 s.] - Hanohana anay