Jesoa Kristy

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Reo tsy mahalala anao
Fihirana Hasina, p. 687 - Fihirana Dera, p. 280
2 'Zahay no maraina tomaratra
Vavaka sy Hira, p. 637 - Fihirana Hasina, p. 750
3 Afaka olan-teny 'zay manan-joky
Ankalazao ny Tompo, p. 201 - Fihirana Dera, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 92 - Vavaka sy Hira, p. 458 - Fihirana Vaovao, p. 525
4 Amboary ny lalan'ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 16 - Fihirana Dera, p. 298 - Vavaka sy Hira, p. 661 - Fihirana Hasina, p. 55 - Ankalazao ny Tompo, p. 302
5 An'i Jesoa ny voninahitra
Vavaka sy Hira, p. 481 - Fihirana Hasina, p. 381
6 An'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra anie ny hery sy ny laza
Ankalazao ny Tompo, p. 118 - Fihirana Hasina, p. 28 - Vavaka sy Hira, p. 450 - Fihirana Vaovao, p. 282 - Fihirana Dera, p. 226
7 Andao mba hiaraka aminay
Vavaka sy Hira, p. 770 - Fihirana Vaovao, p. 540
8 Andro sambatra loatra
9 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Fihirana Vaovao, p. 445 - Antsao ny Tompo, p. 79 - Vavaka sy Hira, p. 483 - Fihirana Hasina, p. 29 - Ankalazao ny Tompo, p. 229 - Fihirana Dera, p. 247
10 Avia atý, ry mpanota maditra
Vavaka sy Hira, p. 570 - Fihirana Hasina, p. 415 - Fihirana Dera, p. 124
11 Derao i Jesoa fa nandresy
Fihirana Vaovao, p. 401 - Vavaka sy Hira, p. 707 - Fihirana Hasina, p. 426 - Fihirana Dera, p. 118
12 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 438
13 Efa manana Mpisorombe
Ankalazao ny Tompo, p. 243 - Fihirana Hasina, p. 30 - Vavaka sy Hira, p. 448 - Fihirana Dera, p. 255
14 Efa niharihary tamintsika ny indrafon'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 30 - Vavaka sy Hira, p. 447 - Ankalazao ny Tompo, p. 373
15 Endrey 'ty tranon'omby
Vavaka sy Hira, p. 669 - Fihirana Hasina, p. 44 - Fihirana Vaovao, p. 384
16 Eny mantsy ry Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 58
17 Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
18 Ho fitiavana aho
Fihirana Hasina, p. 765
19 Hoderaina mandrakizay e ianao e, ry Jesoa mpamonjy
Ankalazao ny Tompo, p. 130 - Vavaka sy Hira, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 496 - Ankalazao ny Tompo, p. 50 - Fihirana Dera, p. 178
20 I Kristy no fiainanay
Fihirana Hasina, p. 502 - Vavaka sy Hira, p. 640
21 I Kristy no kintana fitarikandro
Vavaka sy Hira, p. 682 - Fihirana Hasina, p. 502 - Ankalazao ny Tompo, p. 370
22 I Kristy no vato fehizoro
Ankalazao ny Tompo, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 267 - Fihirana Hasina, p. 503 - Fihirana Vaovao, p. 279
23 Ianao no hazavana
Fihirana Dera, p. 82 - Fihirana Hasina, p. 32 - Vavaka sy Hira, p. 487 - Fihirana Vaovao, p. 53
24 Ianao no ianteherako
25 Ianao no Zanak'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 510 - Fihirana Vaovao, p. 518
26 Ianao, ry Jesoa Tompoko, no nampahiratra ahy
Fihirana Vaovao, p. 451 - Vavaka sy Hira, p. 482 - Fihirana Hasina, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 129 - Fihirana Dera, p. 199
27 Ianao, ry Kristy, no fototra
Vavaka sy Hira, p. 553 - Fihirana Hasina, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 35
28 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Vavaka sy Hira, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 520 - Ankalazao ny Tompo, p. 14
29 Indro ianao tonga atý an-taninay
Vavaka sy Hira, p. 673 - Fihirana Hasina, p. 523 - Fihirana Vaovao, p. 25
30 Indro ny Tompo Mpanjakantsika fa tamy
Fihirana Dera, p. 220 - Ankalazao ny Tompo, p. 224 - Fihirana Hasina, p. 31 - Vavaka sy Hira, p. 405 - Fihirana Vaovao, p. 523
31 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Vavaka sy Hira, p. 753 - Fihirana Hasina, p. 347 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 164
32 Injay nisy feo avy any an-danitra
Fihirana Hasina, p. 525 - Vavaka sy Hira, p. 485 - Ankalazao ny Tompo, p. 42
33 Intý aho hihira - Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 525
34 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Karine Dera, p. 403
35 Iny lanitra manga
Fihirana Hasina, p. 527
36 Iza àry no hahasaraka ahy
Fihirana Hasina, p. 534
37 Iza moa ianao, ry Jesoa Nazareana?
Fihirana Vaovao, p. 166 - Vavaka sy Hira, p. 483 - Fihirana Hasina, p. 32 - Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Dera, p. 279
38 Iza moa ianao, ry Tompo?
Vavaka sy Hira, p. 794 - Fihirana Hasina, p. 535
39 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 538
40 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Vavaka sy Hira, p. 337 - Fihirana Hasina, p. 541 - Fihirana Vaovao, p. 300
41 Izaho no lalana sy fahamarinana
Fihirana Hasina, p. 541
42 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Vavaka sy Hira, p. 792 - Fihirana Hasina, p. 542
43 Izao tontolo izao velomin'ny Ray
Vavaka sy Hira, p. 819 - Fihirana Hasina, p. 544 - Fihirana Vaovao, p. 539
44 Izay nirin'ny fo rehetra
Vavaka sy Hira, p. 671 - Fihirana Hasina, p. 544
45 Jesoa ilay marina
Fihirana Hasina, p. 822
46 Jesoa Kristy ô - Jesoa Tompo masoandron'ny fiainana
Fihirana Hasina, p. 550 - Vavaka sy Hira, p. 705 - Ankalazao ny Tompo, p. 415
47 Jesoa ô, ampy ahy ny fahazarako
Fihirana Hasina, p. 548 - Ankalazao ny Tompo, p. 500
48 Jesoa ô, raiso aho
Fihirana Hasina, p. 549
49 Jesoa Tompo ô! Nandresy Ianao
Ankalazao ny Tompo, p. 408
50 Jesoa Tompo ô, izao no vavako ato am-poko ka entiko aminao
Fihirana Hasina, p. 551
51 Jesoa Tompo Zokinay
Fihirana Hasina, p. 552 - Vavaka sy Hira, p. 646
52 Jesoa tonga nofo
Antsao ny Tompo, p. 53
53 lzaho no Fananganana sy Fiainana
Vavaka sy Hira, p. 485
54 Mandray Anao an-kafaliana
Antsao ny Tompo, p. 58
55 Manjaka Andriamanitra. Aleloia, aleloia!
Vavaka sy Hira, p. 452 - Fihirana Hasina, p. 33 - Ankalazao ny Tompo, p. 94 - Fihirana Vaovao, p. 333 - Fihirana Dera, p. 219
56 Manjakà, ry Jesoa, manjakà, ry Kristy
Fihirana Vaovao, p. 398 - Fihirana Hasina, p. 568 - Vavaka sy Hira, p. 487 - Fihirana Dera, p. 117
57 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Fihirana Vaovao, p. 144 - Ankalazao ny Tompo, p. 241 - Vavaka sy Hira, p. 440 - Fihirana Hasina, p. 34 - Antsao ny Tompo, p. 80
58 Mba maizim-pito mahatahotra
Fihirana Hasina, p. 581 - Vavaka sy Hira, p. 488
59 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 582 - Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Vaovao, p. 375
60 Mbola ho avy ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 240 - Vavaka sy Hira, p. 659 - Fihirana Hasina, p. 34 - Ankalazao ny Tompo, p. 74 - Fihirana Dera, p. 206
61 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Fihirana Hasina, p. 540 - Fihirana Vaovao, p. 272
62 Mifalia, mifalia
Fihirana Hasina, p. 594
63 Mifalia, ry kristianina
Vavaka sy Hira, p. 486
64 Mino isika fa i Jesoa no tena zanak'Andriamanitra
Fihirana Hasina, p. 600 - Vavaka sy Hira, p. 819 - Ankalazao ny Tompo, p. 504
65 Misandrata, mamirata
Vavaka sy Hira, p. 490 - Fihirana Hasina, p. 602 - Fihirana Vaovao, p. 249
66 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
67 Mitehafa tanana, ianareo vahoaka - Nahoana ianareo no gaga
Fihirana Vaovao, p. 146 - Fihirana Hasina, p. 608 - Vavaka sy Hira, p. 283
68 Mitsangàna, ry Jerosalema
Vavaka sy Hira, p. 409 - Fihirana Hasina, p. 610 - Fihirana Vaovao, p. 40
69 Mitsangàna, ry tanora, miantso anao Kristy
Vavaka sy Hira, p. 641 - Fihirana Hasina, p. 609
70 N'aiza n'aiza lalan-kombana
Fihirana Hasina, p. 618 - Vavaka sy Hira, p. 644
71 N'inon'inona hitranga, Jesoa
Fihirana Hasina, p. 353
72 Na ny Zanany aza dia nomeny antsika
Vavaka sy Hira, p. 441 - Fihirana Hasina, p. 37 - Ankalazao ny Tompo, p. 218
73 Nahita hazavana tomarataratra
Vavaka sy Hira, p. 397 - Fihirana Hasina, p. 620 - Ankalazao ny Tompo, p. 315
74 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Fihirana Hasina, p. 621 - Ankalazao ny Tompo, p. 351
75 Nahoana re manjelatra ny tany
Vavaka sy Hira, p. 672 - Fihirana Dera, p. 107 - Fihirana Hasina, p. 623 - Fihirana Vaovao, p. 385
76 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 406 - Fihirana Hasina, p. 624 - Fihirana Vaovao, p. 104
77 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
78 Nandray anao, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 625 - Vavaka sy Hira, p. 648 - Fihirana Vaovao, p. 248
79 Nandray ny fanjakany (2)
Fihirana Hasina, p. 36
80 Nandray ny fanjakany Andriamanitra Tompo (1)
Vavaka sy Hira, p. 451 - Fihirana Hasina, p. 35 - Ankalazao ny Tompo, p. 144 - Fihirana Dera, p. 227
81 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Fihirana Hasina, p. 628
82 Nijaly sy maty ho anay ianao, Kristy ô
Fihirana Hasina, p. 635 - Vavaka sy Hira, p. 800 - Fihirana Vaovao, p. 355
83 Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Mpamonjy antsika
Fihirana Vaovao, p. 537 - Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Hasina, p. 76 - Vavaka sy Hira, p. 703 - Ankalazao ny Tompo, p. 412 - Fihirana Dera, p. 255
84 Noely fahaterahana
Fihirana Hasina, p. 786
85 Nohosihosena vao mamerovero
Vavaka sy Hira, p. 800 - Fihirana Hasina, p. 638 - Ankalazao ny Tompo, p. 478
86 Ny anaranao, ry Jesoa
Fihirana Hasina, p. 641
87 Ny fahatanorako
Fihirana Hasina, p. 641 - Vavaka sy Hira, p. 723
88 Ny fahazazan'ny Mpamonjiko
Vavaka sy Hira, p. 683 - Fihirana Hasina, p. 642
89 Ny feonao miantso ahy
Fihirana Hasina, p. 643 - Vavaka sy Hira, p. 568 - Fihirana Vaovao, p. 405
90 Ny Fitiavana mihira (Ankalzao)
91 Ny foko mitsaoka anao
Vavaka sy Hira, p. 753
92 Ny Fonao, ry Jesoa ô
Fihirana Vaovao, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 569 - Fihirana Hasina, p. 37 - Fihirana Dera, p. 122
93 Ny foto-diako etý an-tany
Fihirana Vaovao, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 569 - Fihirana Hasina, p. 648 - Fihirana Dera, p. 123
94 Ny hirako anio
95 Ny ra nalatsakao, ry Jesoa Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 163 - Fihirana Hasina, p. 652 - Vavaka sy Hira, p. 451 - Ankalazao ny Tompo, p. 283 - Fihirana Dera, p. 223
96 Ny tananao no mitantana ahy
Fihirana Hasina, p. 653
97 Ny taniko ny lanitra
Fihirana Vaovao, p. 410 - Vavaka sy Hira, p. 542 - Fihirana Hasina, p. 654
98 Ny teninao, ry Tompo ô ô ô
Fihirana Hasina, p. 656
99 Ny vary afafy
Fihirana Hasina, p. 659 - Vavaka sy Hira, p. 803 - Ankalazao ny Tompo, p. 486
100 Ny voninahitrao, ry Tompo Andriamanitra Ray
Vavaka sy Hira, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 662 - Ankalazao ny Tompo, p. 168 - Fihirana Vaovao, p. 475 - Fihirana Dera, p. 207
101 Ô ry Jesoa nalaina fanahy
Vavaka sy Hira, p. 484 - Fihirana Hasina, p. 38 - Ankalazao ny Tompo, p. 219
102 O ry Ray ô... mba iantrao ireo havanay
Vavaka sy Hira, p. 556 - Fihirana Hasina, p. 665 - Fihirana Vaovao, p. 282
103 O! Kristy ô! mino anao ny tanindrazanay
Fihirana Hasina, p. 663 - Vavaka sy Hira, p. 803 - Fihirana Vaovao, p. 202
104 Ô, ry Jesoa ô, tsaroanao ve?
Ankalazao ny Tompo, p. 254 - Fihirana Hasina, p. 38 - Vavaka sy Hira, p. 557 - Fihirana Vaovao, p. 283
105 Orimbaton'ny famonjena
Fihirana Hasina, p. 787 - Fihirana Vaovao, p. 272
106 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
107 Raiko ô, Raiko ô!
Fihirana Hasina, p. 672 - Vavaka sy Hira, p. 278
108 Rankizy, ny fonao madio
Vavaka sy Hira, p. 540 - Fihirana Hasina, p. 673
109 Ray ô, raha azo atao, esory lavitra ahy ity kalisy ity
Fihirana Vaovao, p. 103 - Vavaka sy Hira, p. 685 - Fihirana Hasina, p. 679 - Fihirana Dera, p. 302
110 Rendri-torimaso
Fihirana Hasina, p. 682
111 Ry Fo masin'i Jesoa
Fihirana Hasina, p. 39
112 Ry Fo Masin'i Jesoa ô, mankalaza anao 'zahay
Fihirana Hasina, p. 792 - Vavaka sy Hira, p. 771 - Fihirana Vaovao, p. 532
113 Ry Fon'i Jesoa mirehi-pitiavana
Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 689 - Fihirana Vaovao, p. 405
114 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Fihirana Hasina, p. 791
115 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Hasina, p. 690
116 Ry Jesoa ô, eto izao
Fihirana Hasina, p. 691 - Vavaka sy Hira, p. 567
117 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Fihirana Hasina, p. 692 - Vavaka sy Hira, p. 514
118 Ry lalana, fiainana, ry Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 500 - Fihirana Hasina, p. 693
119 Ry Tompo ô, indreto izahay vavolombelon'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 707 - Vavaka sy Hira, p. 638
120 Ry Tompoko, 'lay endrikao
Fihirana Vaovao, p. 444 - Vavaka sy Hira, p. 482 - Fihirana Hasina, p. 40 - Ankalazao ny Tompo, p. 134 - Fihirana Dera, p. 192
121 Ry vahoaka, mba valio
Vavaka sy Hira, p. 686 - Fihirana Hasina, p. 708 - Fihirana Vaovao, p. 111
122 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Fihirana Hasina, p. 708 - Vavaka sy Hira, p. 518 - Fihirana Vaovao, p. 105
123 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Fihirana Vaovao, p. 453 - Antsao ny Tompo, p. 78 - Vavaka sy Hira, p. 476 - Fihirana Hasina, p. 40 - Ankalazao ny Tompo, p. 288 - Fihirana Dera, p. 206
124 Ry zatovo katôlika, misikìna
Vavaka sy Hira, p. 636 - Fihirana Hasina, p. 709
125 Sambatra e, ny navotanao
Fihirana Hasina, p. 41
126 Sambatra loatra ny fo tia Anao
Vavaka sy Hira, p. 752
127 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 421 - Fihirana Hasina, p. 721 - Fihirana Vaovao, p. 275
128 Teny tonga Nofo
Antsao ny Tompo, p. 54
129 Tiava e marina tokoa, dia ataovy izay tianao hatao
Fihirana Vaovao, p. 52
130 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
131 Tompo ô, lehibe marina ny fitiavanao anay
Fihirana Dera, p. 243 - Ankalazao ny Tompo, p. 533 - Fihirana Hasina, p. 41 - Vavaka sy Hira, p. 489 - Fihirana Vaovao, p. 224
132 Tompo, jereo izahay sambatra mahita anao
Fihirana Hasina, p. 726 - Vavaka sy Hira, p. 486
133 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Ankalazao ny Tompo, p. 272 - Antsao ny Tompo, p. 45 - Vavaka sy Hira, p. 437 - Fihirana Vaovao, p. 477
134 Tonga ny Maherintsika
Vavaka sy Hira, p. 680 - Fihirana Hasina, p. 42 - Ankalazao ny Tompo, p. 329
135 Tsy hitsahatra hisaotra an'Andriamanitra isika
Fihirana Dera, p. 248 - Ankalazao ny Tompo, p. 256 - Fihirana Hasina, p. 44 - Vavaka sy Hira, p. 442 - Fihirana Vaovao, p. 124
136 Tsy mba renao va, ry tanora
Vavaka sy Hira, p. 637 - Fihirana Hasina, p. 740 - Fihirana Vaovao, p. 543
137 Tsy natahotra vavan'olona
Fihirana Hasina, p. 741 - Ankalazao ny Tompo, p. 516
138 Vavolombelon'i Kristy mijoroa, aza matahotra
Vavaka sy Hira, p. 639 - Fihirana Hasina, p. 743
139 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Vavaka sy Hira, p. 439 - Fihirana Hasina, p. 743 - Fihirana Vaovao, p. 100
140 Zoky Be
Antsao ny Tompo, p. 59

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1265 s.] - Hanohana anay