Fifonana

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 0
2 Aiza izahay no ho faly
Fihirana Hasina, p. 629
3 Akohokely latsaka an-kady
Fihirana Hasina, p. 645
4 AMINDRAO FO
5 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fihirana Vaovao, p. 184 - Fihirana Hasina, p. 809
6 Avelao ny fahotanay e
Antsao ny Tompo, p. 214
7 Be ny ditra natao
Fihirana Hasina, p. 664
8 Be ny ota ka tsy mendrika
Fihirana Hasina, p. 814
9 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
10 Diso
Antsao ny Tompo, p. 219
11 Diso aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 220
12 Diso taminao aho, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 12
13 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Karine Dera, p. 532 - Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 303 - Fihirana Vaovao, p. 528
14 Diso zahay
Antsao ny Tompo, p. 226
15 Diso ‘zaho
Antsao ny Tompo, p. 226
16 E ! diso tatô zahay
Karine Dera, p. 446 - Antsao ny Tompo, p. 223
17 E e, Fahazavana sy Lalana
Antsao ny Tompo, p. 219
18 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Karine Dera, p. 485
19 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
20 Fantatrao, Ray ô
Fihirana Hasina, p. 465
21 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Ankalazao ny Tompo, p. 239 - Fihirana Dera, p. 248 - Fihirana Hasina, p. 145 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Vaovao, p. 238
22 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 228
23 Fifonana : Ana Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 229
24 Fitiavana ranofotsiny ianao
25 Fo torotoro
Fihirana Hasina, p. 469 - Fihirana Vaovao, p. 59
26 Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo
Fihirana Dera, p. 7 - Fihirana Hasina, p. 4
27 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Fihirana Hasina, p. 66 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 463
28 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
29 Iha ro nagnavotse
Fihirana Hasina, p. 820
30 Indrafo
Fihirana Hasina, p. 770
31 Ireo andro sisa
Fihirana Hasina, p. 530
32 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821 - Karine Dera, p. 421
33 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Vavaka sy Hira, p. 812 - Fihirana Hasina, p. 148
34 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 221 - Fihirana Hasina, p. 771 - Karine Dera, p. 531
35 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Antsao ny Tompo, p. 221
36 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
37 Jesoa mpamindra fo
Vavaka sy Hira, p. 511 - Fihirana Dera, p. 45 - Fihirana Hasina, p. 547
38 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 223
39 Kyrie eleison
Fihirana Hasina, p. 773
40 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 558 - Vavaka sy Hira, p. 818
41 Mahatsiaro diso
Karine Dera, p. 513 - Antsao ny Tompo, p. 253
42 Mahatsiaro tena
43 Malilo
Antsao ny Tompo, p. 214
44 Mamelà dia mamelà
45 Mamela heloka isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 42 - Fihirana Hasina, p. 145 - Fihirana Dera, p. 260
46 Mamelà ny helokay
Antsao ny Tompo, p. 218
47 Mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 164
48 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
49 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Vavaka sy Hira, p. 512 - Fihirana Hasina, p. 562
50 Manatòna, rey vahoaka
Fihirana Vaovao, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Hasina, p. 567 - Fihirana Dera, p. 59
51 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Karine Dera, p. 467 - Antsao ny Tompo, p. 233
52 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
53 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Antsao ny Tompo, p. 216
54 Meloko
Antsao ny Tompo, p. 222
55 Miaiky aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 225
56 Midina re, ry Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 593 - Vavaka sy Hira, p. 660
57 Mifona aho
Antsao ny Tompo, p. 230
58 Mifona aho Aba
Fihirana Hasina, p. 669 - Fihirana Vaovao, p. 228
59 Mifona aho re, mivalo aho
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Vaovao, p. 150
60 Mifona aho re, mivalo koa
Fihirana Hasina, p. 146
61 Mifona aho, mivalo aho
Fihirana Hasina, p. 598 - Fihirana Dera, p. 259
62 Mifona aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 146
63 Mifona mivalo aho
Antsao ny Tompo, p. 224
64 Mifona mivalo aho Tompo
65 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fihirana Dera, p. 258
66 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
67 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Fihirana Vaovao, p. 435 - Fihirana Hasina, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 535 - Fihirana Dera, p. 247
68 Nanda ny irakao
Antsao ny Tompo, p. 224
69 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fihirana Hasina, p. 69 - Fihirana Vaovao, p. 135
70 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
71 Nanirahanao an-Janakao
72 Nanota taminao izahay
Antsao ny Tompo, p. 217
73 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Fihirana Vaovao, p. 7
74 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Karine Dera, p. 468 - Antsao ny Tompo, p. 220
75 Nataonao inona ny rahalahinao?
Ankalazao ny Tompo, p. 0
76 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
77 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fihirana Hasina, p. 785
78 Nodiako tsy heno
Antsao ny Tompo, p. 218
79 Noho ny ota vitanay
80 Ny fanenenana
Fihirana Hasina, p. 147
81 Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
82 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
83 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
84 Olombelona aho Tompo
Fihirana Hasina, p. 144 - Fihirana Vaovao, p. 66
85 Olombelona miloloha lanitra
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 413
86 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Antsao ny Tompo, p. 234
87 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 232
88 Raha misy tia Ahy
89 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
90 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fihirana Vaovao, p. 75 - Vavaka sy Hira, p. 720 - Fihirana Hasina, p. 147 - Ankalazao ny Tompo, p. 263 - Fihirana Dera, p. 187
91 Ray ô mamelà re
92 Reo andro sisa
93 Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
94 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
95 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fihirana Hasina, p. 700
96 Ry Rainay Mpahary ô
Antsao ny Tompo, p. 217
97 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 105 - Fihirana Vaovao, p. 411
98 Teo imasonao
Antsao ny Tompo, p. 215
99 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
100 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Antsao ny Tompo, p. 227
101 Tompo ô ! Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 215
102 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Karine Dera, p. 550
103 Tompo ô mitalaho
104 Tompo ô mitalaho
105 Tompo ô tsy hagnano eky doublon
106 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Antsao ny Tompo, p. 215
107 Tompo ô, jereo 'zahay
Fihirana Dera, p. 113 - Fihirana Hasina, p. 69 - Vavaka sy Hira, p. 511
108 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
109 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fihirana Hasina, p. 830
110 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Vaovao, p. 356
111 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fihirana Hasina, p. 149
112 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fihirana Hasina, p. 148 - Vavaka sy Hira, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 354 - Fihirana Dera, p. 258
113 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Antsao ny Tompo, p. 228
114 Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
115 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fihirana Hasina, p. 831 - Antsao ny Tompo, p. 228 - Karine Dera, p. 497
116 Tompo ô, tsy hañano eky
Antsao ny Tompo, p. 228
117 Tompo, tsy hanano eky
Karine Dera, p. 497
118 Tonga eto izahay
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 71 - Fihirana Dera, p. 54
119 Tonga teto
Antsao ny Tompo, p. 231
120 Tsapako tokoa
Antsao ny Tompo, p. 231
121 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
122 Tsotra ianao
123 Tsy mendrika aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 218
124 Tsy nahay nitia
Antsao ny Tompo, p. 232
125 Vahotra ny vavanay
Antsao ny Tompo, p. 225
126 Zanahary Tompo marina
Vavaka sy Hira, p. 499 - Fihirana Hasina, p. 149
127 Zanako
Fihirana Hasina, p. 805
128 Zovy no manana izany fahefana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0330 s.] - Hanohana anay