Fifonana

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 0
2 Aiza izahay no ho faly
Fihirana Hasina, p. 629
3 Akohokely latsaka an-kady
Fihirana Hasina, p. 645
4 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fihirana Vaovao, p. 184 - Fihirana Hasina, p. 809
5 Avelao ny fahotanay e
Antsao ny Tompo, p. 214
6 Be ny ditra natao
Fihirana Hasina, p. 664
7 Be ny ota ka tsy mendrika
Fihirana Hasina, p. 814
8 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
9 Diso
Antsao ny Tompo, p. 219
10 Diso aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 220
11 Diso taminao aho, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 12
12 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Karine Dera, p. 532 - Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 303 - Fihirana Vaovao, p. 528
13 Diso zahay
Antsao ny Tompo, p. 226
14 Diso ‘zaho
Antsao ny Tompo, p. 226
15 E ! diso tatô zahay
Karine Dera, p. 446 - Antsao ny Tompo, p. 223
16 E e, Fahazavana sy Lalana
Antsao ny Tompo, p. 219
17 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Karine Dera, p. 485
18 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
19 Fantatrao, Ray ô
Fihirana Hasina, p. 465
20 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Ankalazao ny Tompo, p. 239 - Fihirana Dera, p. 248 - Fihirana Hasina, p. 145 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Vaovao, p. 238
21 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 228
22 Fifonana : Ana Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 229
23 Fitiavana ranofotsiny ianao
24 Fo torotoro
Fihirana Hasina, p. 469 - Fihirana Vaovao, p. 59
25 Ianao ilay nirahina
Fihirana Hasina, p. 4
26 Ianao ilay nirahina hanasitrana fo mivalo
Fihirana Dera, p. 7
27 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Fihirana Hasina, p. 66 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 463
28 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
29 Iha ro nagnavotse
Fihirana Hasina, p. 820
30 Indrafo
Fihirana Hasina, p. 770
31 Ireo andro sisa
Fihirana Hasina, p. 530
32 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821 - Karine Dera, p. 421
33 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Vavaka sy Hira, p. 812 - Fihirana Hasina, p. 148
34 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 221 - Fihirana Hasina, p. 771 - Karine Dera, p. 531
35 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Antsao ny Tompo, p. 221
36 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
37 Jesoa mpamindra fo
Vavaka sy Hira, p. 511 - Fihirana Dera, p. 45 - Fihirana Hasina, p. 547
38 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 223
39 Kyrie eleison
Fihirana Hasina, p. 773
40 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 558 - Vavaka sy Hira, p. 818
41 Mahatsiaro diso
Karine Dera, p. 513 - Antsao ny Tompo, p. 253
42 MAHATSIARO DISO doublon
Antsao ny Tompo, p. 233
43 Mahatsiaro tena
44 Malilo
Antsao ny Tompo, p. 214
45 Mamelà dia mamelà
46 Mamela heloka isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 42 - Fihirana Hasina, p. 145 - Fihirana Dera, p. 260
47 Mamelà ny helokay
Antsao ny Tompo, p. 218
48 Mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 164
49 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
50 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Vavaka sy Hira, p. 512 - Fihirana Hasina, p. 562
51 Manatòna, rey vahoaka
Fihirana Vaovao, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Hasina, p. 567 - Fihirana Dera, p. 59
52 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO doublon
Antsao ny Tompo, p. 233
53 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Karine Dera, p. 467 - Antsao ny Tompo, p. 233
54 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
55 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO doublon
Antsao ny Tompo, p. 234
56 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Antsao ny Tompo, p. 216
57 Meloko
Antsao ny Tompo, p. 222
58 Miaiky aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 225
59 Midina re, ry Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 593 - Vavaka sy Hira, p. 660
60 Mifona aho
Antsao ny Tompo, p. 230
61 Mifona aho Aba
Fihirana Hasina, p. 669 - Fihirana Vaovao, p. 228
62 Mifona aho re, mivalo aho
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Vaovao, p. 150
63 Mifona aho re, mivalo koa
Fihirana Hasina, p. 146
64 Mifona aho, mivalo aho
Fihirana Hasina, p. 598 - Fihirana Dera, p. 259
65 Mifona aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 146
66 Mifona mivalo aho
Antsao ny Tompo, p. 224
67 Mifona mivalo aho Tompo
68 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fihirana Dera, p. 258
69 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
70 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Fihirana Vaovao, p. 435 - Fihirana Hasina, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 535 - Fihirana Dera, p. 247
71 Nanda ny irakao
Antsao ny Tompo, p. 224
72 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fihirana Hasina, p. 69 - Fihirana Vaovao, p. 135
73 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
74 Nanirahanao an-Janakao
75 Nanota taminao izahay
Antsao ny Tompo, p. 217
76 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Fihirana Vaovao, p. 7
77 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Antsao ny Tompo, p. 220
78 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Karine Dera, p. 468 - Antsao ny Tompo, p. 220
79 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
80 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fihirana Hasina, p. 785
81 Nodiako tsy heno
Antsao ny Tompo, p. 218
82 Noho ny ota vitanay
83 Ny fanenenana
Fihirana Hasina, p. 147
84 Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
85 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
86 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
87 Olombelona aho Tompo
Fihirana Hasina, p. 144 - Fihirana Vaovao, p. 66
88 Olombelona miloloha lanitra
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 413
89 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Antsao ny Tompo, p. 234
90 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 232
91 Raha misy tia Ahy
92 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
93 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fihirana Vaovao, p. 75 - Vavaka sy Hira, p. 720 - Fihirana Hasina, p. 147 - Ankalazao ny Tompo, p. 263 - Fihirana Dera, p. 187
94 Reo andro sisa
95 Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
96 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
97 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fihirana Hasina, p. 700
98 Ry Rainay Mpahary ô
Antsao ny Tompo, p. 217
99 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 105 - Fihirana Vaovao, p. 411
100 Teo imasonao
Antsao ny Tompo, p. 215
101 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
102 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Antsao ny Tompo, p. 227
103 Tompo ô ! Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 215
104 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Karine Dera, p. 550
105 Tompo ô mitalaho
106 Tompo ô tsy hagnano eky doublon
107 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Antsao ny Tompo, p. 215
108 Tompo ô, jereo 'zahay
Fihirana Dera, p. 113 - Fihirana Hasina, p. 69 - Vavaka sy Hira, p. 511
109 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
110 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fihirana Hasina, p. 830
111 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Vaovao, p. 356
112 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fihirana Hasina, p. 149
113 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fihirana Hasina, p. 148 - Vavaka sy Hira, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 354 - Fihirana Dera, p. 258
114 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Antsao ny Tompo, p. 228
115 Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
116 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fihirana Hasina, p. 831 - Antsao ny Tompo, p. 228 - Karine Dera, p. 497
117 Tompo ô, tsy hañano eky
Antsao ny Tompo, p. 228
118 Tompo, tsy hanano eky
Karine Dera, p. 497
119 Tonga eto izahay
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 71 - Fihirana Dera, p. 54
120 Tonga teto
Antsao ny Tompo, p. 231
121 Tsapako tokoa
Antsao ny Tompo, p. 231
122 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
123 Tsotra ianao
124 Tsy mendrika aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 218
125 Tsy nahay nitia
Antsao ny Tompo, p. 232
126 Vahotra ny vavanay
Antsao ny Tompo, p. 225
127 Zanahary Tompo marina
Vavaka sy Hira, p. 499 - Fihirana Hasina, p. 149
128 Zanako
Fihirana Hasina, p. 805
129 Zovy no manana izany fahefana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0884 s.] - Hanohana anay