Fifonana

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 Aiza izahay no ho faly
Fihirana Hasina, p. 629
2 Akohokely latsaka an-kady
Fihirana Hasina, p. 645
3 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fihirana Vaovao, p. 184 - Fihirana Hasina, p. 809
4 Avelao ny fahotanay e
Antsao ny Tompo, p. 214
5 Be ny ditra natao
Fihirana Hasina, p. 664
6 Be ny ota ka tsy mendrika
Fihirana Hasina, p. 814
7 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
8 Diso
Antsao ny Tompo, p. 219
9 Diso aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 220
10 Diso taminao aho, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 12
11 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Karine Dera, p. 532 - Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 303 - Fihirana Vaovao, p. 528
12 Diso zahay
Antsao ny Tompo, p. 226
13 Diso ‘zaho
Antsao ny Tompo, p. 226
14 E ! diso tatô zahay
Karine Dera, p. 446 - Antsao ny Tompo, p. 223
15 E e, Fahazavana sy Lalana
Antsao ny Tompo, p. 219
16 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Karine Dera, p. 485
17 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
18 Fantatrao, Ray ô
Fihirana Hasina, p. 465
19 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Ankalazao ny Tompo, p. 239 - Fihirana Dera, p. 248 - Fihirana Hasina, p. 145 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Vaovao, p. 238
20 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 228
21 Fifonana : Ana Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 229
22 Fitiavana ranofotsiny ianao
23 Fo torotoro
Fihirana Hasina, p. 469 - Fihirana Vaovao, p. 59
24 Ianao ilay nirahina
Fihirana Hasina, p. 4
25 Ianao ilay nirahina hanasitrana fo mivalo
Fihirana Dera, p. 7
26 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Fihirana Hasina, p. 66 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 463
27 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
28 Iha ro nagnavotse
Fihirana Hasina, p. 820
29 Indrafo
Fihirana Hasina, p. 770
30 Ireo andro sisa
Fihirana Hasina, p. 530
31 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821 - Karine Dera, p. 421
32 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!) doublon
Fihirana Hasina, p. 821
33 Ireo zavaboaary, Kyrie eleison doublon
34 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Vavaka sy Hira, p. 812 - Fihirana Hasina, p. 148
35 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 221 - Fihirana Hasina, p. 771 - Karine Dera, p. 531
36 Izahay izay nantsoinao doublon
Antsao ny Tompo, p. 221
37 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
38 Jesoa mpamindra fo
Vavaka sy Hira, p. 511 - Fihirana Dera, p. 45 - Fihirana Hasina, p. 547
39 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 223
40 Kyrie doublon
Antsao ny Tompo, p. 222
41 Kyrie eleison
Fihirana Hasina, p. 773
42 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 558 - Vavaka sy Hira, p. 818
43 Mahatsiaro diso
Karine Dera, p. 513 - Antsao ny Tompo, p. 253
44 MAHATSIARO DISO doublon
Antsao ny Tompo, p. 233
45 Mahatsiaro tena
46 Malilo
Antsao ny Tompo, p. 214
47 Mamelà dia mamelà
48 Mamela heloka isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 42 - Fihirana Hasina, p. 145 - Fihirana Dera, p. 260
49 Mamelà ny helokay
Antsao ny Tompo, p. 218
50 Mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 164
51 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
52 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Vavaka sy Hira, p. 512 - Fihirana Hasina, p. 562
53 Manatòna, rey vahoaka
Fihirana Vaovao, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Hasina, p. 567 - Fihirana Dera, p. 59
54 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO doublon
Antsao ny Tompo, p. 233
55 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Karine Dera, p. 467 - Antsao ny Tompo, p. 233
56 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
57 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO doublon
Antsao ny Tompo, p. 234
58 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Antsao ny Tompo, p. 216
59 Meloko
Antsao ny Tompo, p. 222
60 Miaiky aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 225
61 Midina re, ry Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 593 - Vavaka sy Hira, p. 660
62 Mifona aho
Antsao ny Tompo, p. 230
63 Mifona aho Aba
Fihirana Hasina, p. 669 - Fihirana Vaovao, p. 228
64 Mifona aho re, mivalo aho
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Vaovao, p. 150
65 Mifona aho re, mivalo koa
Fihirana Hasina, p. 146
66 Mifona aho, mivalo aho
Fihirana Hasina, p. 598 - Fihirana Dera, p. 259
67 Mifona aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 146
68 Mifona mivalo aho
Antsao ny Tompo, p. 224
69 Mifona mivalo aho Tompo
70 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fihirana Dera, p. 258
71 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
72 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Fihirana Vaovao, p. 435 - Fihirana Hasina, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 535 - Fihirana Dera, p. 247
73 Nanda ny irakao
Antsao ny Tompo, p. 224
74 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fihirana Hasina, p. 69 - Fihirana Vaovao, p. 135
75 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
76 Nanirahanao an-Janakao
77 Nanota taminao izahay
Antsao ny Tompo, p. 217
78 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Fihirana Vaovao, p. 7
79 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Antsao ny Tompo, p. 220
80 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Karine Dera, p. 468 - Antsao ny Tompo, p. 220
81 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
82 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fihirana Hasina, p. 785
83 Nodiako tsy heno
Antsao ny Tompo, p. 218
84 Noho ny ota vitanay
85 Ny fanenenana
Fihirana Hasina, p. 147
86 Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
87 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
88 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
89 Olombelona aho Tompo
Fihirana Hasina, p. 144 - Fihirana Vaovao, p. 66
90 Olombelona miloloha lanitra
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 413
91 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Antsao ny Tompo, p. 234
92 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 232
93 Raha misy tia Ahy
94 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
95 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fihirana Vaovao, p. 75 - Vavaka sy Hira, p. 720 - Fihirana Hasina, p. 147 - Ankalazao ny Tompo, p. 263 - Fihirana Dera, p. 187
96 Reo andro sisa
97 Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
98 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
99 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fihirana Hasina, p. 700
100 Ry Rainay Mpahary ô
Antsao ny Tompo, p. 217
101 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 105 - Fihirana Vaovao, p. 411
102 Teo imasonao
Antsao ny Tompo, p. 215
103 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
104 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Antsao ny Tompo, p. 227
105 Tompo ô ! Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 215
106 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Karine Dera, p. 550
107 Tompo ô mitalaho
108 Tompo ô tsy hagnano eky doublon
109 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Antsao ny Tompo, p. 215
110 Tompo ô, jereo 'zahay
Fihirana Dera, p. 113 - Fihirana Hasina, p. 69 - Vavaka sy Hira, p. 511
111 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
112 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fihirana Hasina, p. 830
113 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Vaovao, p. 356
114 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fihirana Hasina, p. 149
115 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fihirana Hasina, p. 148 - Vavaka sy Hira, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 354 - Fihirana Dera, p. 258
116 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Antsao ny Tompo, p. 228
117 Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
118 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fihirana Hasina, p. 831 - Antsao ny Tompo, p. 228 - Karine Dera, p. 497
119 Tompo ô, tsy hañano eky
Antsao ny Tompo, p. 228
120 Tompo, tsy hanano eky
Karine Dera, p. 497
121 Tonga eto izahay
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 71 - Fihirana Dera, p. 54
122 Tonga teto
Antsao ny Tompo, p. 231
123 Tsapako tokoa
Antsao ny Tompo, p. 231
124 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
125 Tsotra ianao
126 Tsy mendrika aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 218
127 Tsy nahay nitia
Antsao ny Tompo, p. 232
128 Vahotra ny vavanay
Antsao ny Tompo, p. 225
129 Zanahary Tompo marina
Vavaka sy Hira, p. 499 - Fihirana Hasina, p. 149
130 Zanako
Fihirana Hasina, p. 805
131 Zovy no manana izany fahefana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1301 s.] - Hanohana anay