Fifonana

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 0
2 Aiza izahay no ho faly
Fihirana Hasina, p. 629
3 Akohokely latsaka an-kady
Fihirana Hasina, p. 645
4 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fihirana Vaovao, p. 184 - Fihirana Hasina, p. 809
5 Avelao ny fahotanay e
Antsao ny Tompo, p. 214
6 Be ny ditra natao
Fihirana Hasina, p. 664
7 Be ny ota ka tsy mendrika
Fihirana Hasina, p. 814
8 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
9 Diso
Antsao ny Tompo, p. 219
10 Diso aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 220
11 Diso taminao aho, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 12
12 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Karine Dera, p. 532 - Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 303 - Fihirana Vaovao, p. 528
13 Diso zahay
Antsao ny Tompo, p. 226
14 Diso ‘zaho
Antsao ny Tompo, p. 226
15 E ! diso tatô zahay
Karine Dera, p. 446 - Antsao ny Tompo, p. 223
16 E e, Fahazavana sy Lalana
Antsao ny Tompo, p. 219
17 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Karine Dera, p. 485
18 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
19 Fanegnenagna
20 Fanignenagna
21 Fanignenagna
22 Fanignenagna
23 Fantatrao, Ray ô
Fihirana Hasina, p. 465
24 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Ankalazao ny Tompo, p. 239 - Fihirana Dera, p. 248 - Fihirana Hasina, p. 145 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Vaovao, p. 238
25 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 228
26 Fifonana : Ana Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 229
27 Fitiavana ranofotsiny ianao
28 Fo torotoro
Fihirana Hasina, p. 469 - Fihirana Vaovao, p. 59
29 Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo
Fihirana Dera, p. 7 - Fihirana Hasina, p. 4
30 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Fihirana Hasina, p. 66 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 463
31 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
32 Iha ro nagnavotse
Fihirana Hasina, p. 820
33 Indrafo
Fihirana Hasina, p. 770
34 Ireo andro sisa
Fihirana Hasina, p. 530
35 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821 - Karine Dera, p. 421
36 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Vavaka sy Hira, p. 812 - Fihirana Hasina, p. 148
37 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 221 - Fihirana Hasina, p. 771 - Karine Dera, p. 531
38 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Antsao ny Tompo, p. 221
39 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
40 Jesoa mpamindra fo
Vavaka sy Hira, p. 511 - Fihirana Dera, p. 45 - Fihirana Hasina, p. 547
41 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 223
42 Kyrie eleison
Fihirana Hasina, p. 773
43 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 558 - Vavaka sy Hira, p. 818
44 laleke ty hatea'o
45 Mahatsiaro diso
Karine Dera, p. 513 - Antsao ny Tompo, p. 253
46 Mahatsiaro tena
47 Malilo
Antsao ny Tompo, p. 214
48 Mamelà dia mamelà
49 Mamela heloka isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 42 - Fihirana Hasina, p. 145 - Fihirana Dera, p. 260
50 Mamelà ny helokay
Antsao ny Tompo, p. 218
51 Mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 164
52 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
53 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Vavaka sy Hira, p. 512 - Fihirana Hasina, p. 562
54 Manatòna, rey vahoaka
Fihirana Vaovao, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Hasina, p. 567 - Fihirana Dera, p. 59
55 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Karine Dera, p. 467 - Antsao ny Tompo, p. 233
56 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
57 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Antsao ny Tompo, p. 216
58 Meloko
Antsao ny Tompo, p. 222
59 Miaiky aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 225
60 Midina re, ry Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 593 - Vavaka sy Hira, p. 660
61 Mifona aho
Antsao ny Tompo, p. 230
62 Mifona aho Aba
Fihirana Hasina, p. 669 - Fihirana Vaovao, p. 228
63 Mifona aho re, mivalo aho
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Vaovao, p. 150
64 Mifona aho re, mivalo koa
Fihirana Hasina, p. 146
65 Mifona aho, mivalo aho
Fihirana Hasina, p. 598 - Fihirana Dera, p. 259
66 Mifona aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 146
67 Mifona mivalo aho
Antsao ny Tompo, p. 224
68 Mifona mivalo aho Tompo
69 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fihirana Dera, p. 258
70 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
71 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Fihirana Vaovao, p. 435 - Fihirana Hasina, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 535 - Fihirana Dera, p. 247
72 Nanda ny irakao
Antsao ny Tompo, p. 224
73 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fihirana Hasina, p. 69 - Fihirana Vaovao, p. 135
74 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
75 Nanirahanao an-Janakao
76 Nanota taminao izahay
Antsao ny Tompo, p. 217
77 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Fihirana Vaovao, p. 7
78 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Karine Dera, p. 468 - Antsao ny Tompo, p. 220
79 Nataonao inona ny rahalahinao?
Ankalazao ny Tompo, p. 0
80 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
81 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fihirana Hasina, p. 785
82 NIRAHIN’NY RAY IANAO HANASITRANA, AMINDRAO FO
83 Nodiako tsy heno
Antsao ny Tompo, p. 218
84 Noho ny ota vitanay
85 Ny fanenenana
Fihirana Hasina, p. 147
86 Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
87 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
88 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
89 Olombelona aho Tompo
Fihirana Hasina, p. 144 - Fihirana Vaovao, p. 66
90 Olombelona miloloha lanitra
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 413
91 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 232
92 Raha misy tia Ahy
93 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
94 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fihirana Vaovao, p. 75 - Vavaka sy Hira, p. 720 - Fihirana Hasina, p. 147 - Ankalazao ny Tompo, p. 263 - Fihirana Dera, p. 187
95 Ray ô mamelà re
96 Reo andro sisa
97 Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
98 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
99 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fihirana Hasina, p. 700
100 Ry Rainay Mpahary ô
Antsao ny Tompo, p. 217
101 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 105 - Fihirana Vaovao, p. 411
102 Teo imasonao
Antsao ny Tompo, p. 215
103 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
104 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Antsao ny Tompo, p. 227
105 Tompo ô ! Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 215
106 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Karine Dera, p. 550
107 Tompo ô mitalaho
108 Tompo ô mitalaho
109 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Antsao ny Tompo, p. 215
110 Tompo ô, jereo 'zahay
Fihirana Dera, p. 113 - Fihirana Hasina, p. 69 - Vavaka sy Hira, p. 511
111 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
112 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fihirana Hasina, p. 830
113 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Vaovao, p. 356
114 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fihirana Hasina, p. 149
115 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fihirana Hasina, p. 148 - Vavaka sy Hira, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 354 - Fihirana Dera, p. 258
116 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Antsao ny Tompo, p. 228
117 Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
118 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fihirana Hasina, p. 831 - Antsao ny Tompo, p. 228 - Karine Dera, p. 497
119 Tompo ô, tsy hañano eky
Antsao ny Tompo, p. 228
120 Tompo, tsy hanano eky
Karine Dera, p. 497
121 Tonga eto izahay
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 71 - Fihirana Dera, p. 54
122 Tonga teto
Antsao ny Tompo, p. 231
123 Tsapako tokoa
Antsao ny Tompo, p. 231
124 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
125 Tsotra ianao
126 Tsy mendrika aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 218
127 Tsy nahay nitia
Antsao ny Tompo, p. 232
128 Vahotra ny vavanay
Antsao ny Tompo, p. 225
129 Zanahary Tompo marina
Vavaka sy Hira, p. 499 - Fihirana Hasina, p. 149
130 Zanako
Fihirana Hasina, p. 805
131 Zovy no manana izany fahefana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0341 s.] - Hanohana anay