Fifonana

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Reo voafidinao ihany - Raha ny momba anay aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 0
2 Aiza izahay no ho faly
Fihirana Hasina, p. 629
3 Akohokely latsaka an-kady
Fihirana Hasina, p. 645
4 Andriamanitra ô ! Ny hadisoako ifonako
Fihirana Vaovao, p. 184 - Fihirana Hasina, p. 809
5 Avelao ny fahotanay e
Antsao ny Tompo, p. 214
6 Be ny ditra natao
Fihirana Hasina, p. 664
7 Be ny ota ka tsy mendrika
Fihirana Hasina, p. 814
8 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
9 Diso
Antsao ny Tompo, p. 219
10 Diso aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 220
11 Diso taminao aho, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 12
12 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Karine Dera, p. 532 - Vavaka sy Hira, p. 769 - Fihirana Hasina, p. 303 - Fihirana Vaovao, p. 528
13 Diso zahay
Antsao ny Tompo, p. 226
14 Diso ‘zaho
Antsao ny Tompo, p. 226
15 E ! diso tatô zahay
Karine Dera, p. 446 - Antsao ny Tompo, p. 223
16 E e, Fahazavana sy Lalana
Antsao ny Tompo, p. 219
17 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Karine Dera, p. 485
18 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
19 Fantatrao, Ray ô
Fihirana Hasina, p. 465
20 Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
Ankalazao ny Tompo, p. 239 - Fihirana Dera, p. 248 - Fihirana Hasina, p. 145 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Vaovao, p. 238
21 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 228
22 Fifonana : Ana Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 229
23 Fitiavana ranofotsiny ianao
24 Fo torotoro
Fihirana Hasina, p. 469 - Fihirana Vaovao, p. 59
25 Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo
Fihirana Dera, p. 7 - Fihirana Hasina, p. 4
26 Ianao koa ve, ô ry Tompo ô, Ianao koa ve hanameloka ahy?
Fihirana Hasina, p. 66 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Fihirana Vaovao, p. 463
27 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
28 Iha ro nagnavotse
Fihirana Hasina, p. 820
29 Indrafo
Fihirana Hasina, p. 770
30 Ireo andro sisa
Fihirana Hasina, p. 530
31 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fihirana Hasina, p. 821 - Karine Dera, p. 421
32 Izahay 'zay nantsoin'ny Ray ho mpandova tahaka anao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Vavaka sy Hira, p. 812 - Fihirana Hasina, p. 148
33 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Antsao ny Tompo, p. 221 - Fihirana Hasina, p. 771 - Karine Dera, p. 531
34 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Antsao ny Tompo, p. 221
35 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
36 Jesoa mpamindra fo
Vavaka sy Hira, p. 511 - Fihirana Dera, p. 45 - Fihirana Hasina, p. 547
37 Kyrie
Antsao ny Tompo, p. 223
38 Kyrie eleison
Fihirana Hasina, p. 773
39 Kyrie eleison! Tompo ô, mamindrà fo
Fihirana Hasina, p. 558 - Vavaka sy Hira, p. 818
40 Mahatsiaro diso
Karine Dera, p. 513 - Antsao ny Tompo, p. 253
41 Mahatsiaro tena
42 Malilo
Antsao ny Tompo, p. 214
43 Mamelà dia mamelà
44 Mamela heloka isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 42 - Fihirana Hasina, p. 145 - Fihirana Dera, p. 260
45 Mamelà ny helokay
Antsao ny Tompo, p. 218
46 Mamindrà fo aminay
Fihirana Hasina, p. 164
47 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
48 Mamindrà fo, Tompo, fa nanota taminao izahay
Vavaka sy Hira, p. 512 - Fihirana Hasina, p. 562
49 Manatòna, rey vahoaka
Fihirana Vaovao, p. 392 - Vavaka sy Hira, p. 550 - Fihirana Hasina, p. 567 - Fihirana Dera, p. 59
50 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Karine Dera, p. 467 - Antsao ny Tompo, p. 233
51 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
52 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Antsao ny Tompo, p. 216
53 Meloko
Antsao ny Tompo, p. 222
54 Miaiky aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 225
55 Midina re, ry Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 593 - Vavaka sy Hira, p. 660
56 Mifona aho
Antsao ny Tompo, p. 230
57 Mifona aho Aba
Fihirana Hasina, p. 669 - Fihirana Vaovao, p. 228
58 Mifona aho re, mivalo aho
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Vaovao, p. 150
59 Mifona aho re, mivalo koa
Fihirana Hasina, p. 146
60 Mifona aho, mivalo aho
Fihirana Hasina, p. 598 - Fihirana Dera, p. 259
61 Mifona aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 146
62 Mifona mivalo aho
Antsao ny Tompo, p. 224
63 Mifona mivalo aho Tompo
64 Mifona re 'zahay, miaiky heloka anatrehanao
Fihirana Dera, p. 258
65 Mitodika aminao izahay Zagnahary Babanay
66 Miverena ianao, ô ry mpanota ô
Fihirana Vaovao, p. 435 - Fihirana Hasina, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 513 - Ankalazao ny Tompo, p. 535 - Fihirana Dera, p. 247
67 Nanda ny irakao
Antsao ny Tompo, p. 224
68 Nandao anao ela aho, Raiko ô
Fihirana Hasina, p. 69 - Fihirana Vaovao, p. 135
69 Nandositra lavitra Anao
Fihirana Hasina, p. 625 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
70 Nanirahanao an-Janakao
71 Nanota taminao izahay
Antsao ny Tompo, p. 217
72 Nantsoin'ny Ray hivory amin'ny anaranao izahay
Fihirana Vaovao, p. 7
73 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Karine Dera, p. 468 - Antsao ny Tompo, p. 220
74 Nataonao inona ny rahalahinao?
Ankalazao ny Tompo, p. 0
75 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
76 Natsangan-dRae (dRay) ho zandrinao añay
Fihirana Hasina, p. 785
77 Nodiako tsy heno
Antsao ny Tompo, p. 218
78 Noho ny ota vitanay
79 Ny fanenenana
Fihirana Hasina, p. 147
80 Ny heloka vitako, Ray ô, ifonako
81 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
82 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
83 Olombelona aho Tompo
Fihirana Hasina, p. 144 - Fihirana Vaovao, p. 66
84 Olombelona miloloha lanitra
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 413
85 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Antsao ny Tompo, p. 234
86 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 232
87 Raha misy tia Ahy
88 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
89 Rainay an-danitra any, mba henoy e
Fihirana Vaovao, p. 75 - Vavaka sy Hira, p. 720 - Fihirana Hasina, p. 147 - Ankalazao ny Tompo, p. 263 - Fihirana Dera, p. 187
90 Ray ô mamelà re
91 Reo andro sisa
92 Ry Jesoa Kristy Tompo ô! Manome Fanahy
93 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
94 Ry Mpamonjy nirahin'ny Ray
Fihirana Hasina, p. 700
95 Ry Rainay Mpahary ô
Antsao ny Tompo, p. 217
96 Ry Tompo ô, 'reo mpanomponao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 105 - Fihirana Vaovao, p. 411
97 Teo imasonao
Antsao ny Tompo, p. 215
98 Tompo Ndragnahariko
Vavaka sy Hira, p. 478 - Fihirana Hasina, p. 727 - Fihirana Vaovao, p. 453
99 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Antsao ny Tompo, p. 227
100 Tompo ô ! Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 215
101 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Karine Dera, p. 550
102 Tompo ô mitalaho
103 Tompo ô mitalaho
104 Tompo ô tsy hagnano eky doublon
105 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Antsao ny Tompo, p. 215
106 Tompo ô, jereo 'zahay
Fihirana Dera, p. 113 - Fihirana Hasina, p. 69 - Vavaka sy Hira, p. 511
107 Tompo ô, Kristy ô, mamindrà fo - Miaiky heloka anie izahay
Fihirana Hasina, p. 727 - Vavaka sy Hira, p. 814
108 Tompo ô, mamindrà fo aminay e - Tsy afaka namonjy ahy ny tontolo
Fihirana Hasina, p. 830
109 Tompo ô, mamindrà fo aminay - Ianao 'lay tonga hampihavana anay amin'ny Rainao
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Vaovao, p. 356
110 Tompo ô, mamindrà fo aminay e (2) - Fa nanota tokôtry ahay ma rô
Fihirana Hasina, p. 149
111 Tompo ô, mamindrà fo aminay e, fa nirahin'ny Ray Ianao
Fihirana Hasina, p. 148 - Vavaka sy Hira, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 354 - Fihirana Dera, p. 258
112 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Antsao ny Tompo, p. 228
113 Tompo ô, mangovitra ny vava - Tsy mendrika izahay
114 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fihirana Hasina, p. 831 - Antsao ny Tompo, p. 228 - Karine Dera, p. 497
115 Tompo ô, tsy hañano eky
Antsao ny Tompo, p. 228
116 Tompo, tsy hanano eky
Karine Dera, p. 497
117 Tonga eto izahay
Vavaka sy Hira, p. 510 - Fihirana Hasina, p. 71 - Fihirana Dera, p. 54
118 Tonga teto
Antsao ny Tompo, p. 231
119 Tsapako tokoa
Antsao ny Tompo, p. 231
120 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
121 Tsotra ianao
122 Tsy mendrika aho Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 218
123 Tsy nahay nitia
Antsao ny Tompo, p. 232
124 Vahotra ny vavanay
Antsao ny Tompo, p. 225
125 Zanahary Tompo marina
Vavaka sy Hira, p. 499 - Fihirana Hasina, p. 149
126 Zanako
Fihirana Hasina, p. 805
127 Zovy no manana izany fahefana

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0477 s.] - Hanohana anay