Komonio

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 Andro sambatra loatra
2 Avia, ry Jesoa, avia
Fihirana Hasina, p. 418 - Fihirana Vaovao, p. 368 - Vavaka sy Hira, p. 740 - Fihirana Dera, p. 83
3 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Fihirana Vaovao, p. 409 - Vavaka sy Hira, p. 742 - Fihirana Hasina, p. 417 - Fihirana Dera, p. 95
4 Avy i Jesoa mora fo
Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Dera, p. 95 - Fihirana Hasina, p. 419
5 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
6 Dony ny hira fanajana
Vavaka sy Hira, p. 750 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 370
7 Efa amiko i Jesoako
Fihirana Dera, p. 93 - Fihirana Hasina, p. 438 - Vavaka sy Hira, p. 754 - Fihirana Vaovao, p. 379
8 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 438
9 Fahanonarô ny vahoaka
Karine Dera, p. 442 - Antsao ny Tompo, p. 344
10 Fahanonarô ny Vahoaka
Antsao ny Tompo, p. 344
11 Faingàna re, ry ora sarobidy
Vavaka sy Hira, p. 742 - Fihirana Dera, p. 85 - Fihirana Hasina, p. 460 - Fihirana Vaovao, p. 374
12 Faly ny fonay anio
Vavaka sy Hira, p. 752 - Fihirana Dera, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 378 - Fihirana Hasina, p. 184
13 Fañahy maha iraika
Fihirana Hasina, p. 764
14 Finaritra ny fo matoky anao
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 184 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Vaovao, p. 379
15 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
16 Hanatona Jesoa Tompo
Antsao ny Tompo, p. 346
17 Hanatona ny ôtely aho
Vavaka sy Hira, p. 280 - Fihirana Hasina, p. 476 - Fihirana Vaovao, p. 358
18 Heni-kafaliana izany foko
Vavaka sy Hira, p. 491 - Fihirana Hasina, p. 482 - Fihirana Vaovao, p. 165
19 Indray hariva izay
Fihirana Vaovao, p. 105 - Fihirana Dera, p. 91 - Fihirana Hasina, p. 185 - Vavaka sy Hira, p. 745 - Vavaka sy Hira, p. 509
20 Indro Ianao manasa anay
Antsao ny Tompo, p. 349
21 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Vavaka sy Hira, p. 753 - Fihirana Hasina, p. 347 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 164
22 Inty ny ora sarobidy
Vavaka sy Hira, p. 738 - Fihirana Hasina, p. 186 - Fihirana Dera, p. 87 - Fihirana Vaovao, p. 374
23 Isika efa nandray an'i Jesoa Kristy
24 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 507 - Fihirana Hasina, p. 186 - Ankalazao ny Tompo, p. 84 - Fihirana Dera, p. 194
25 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Vavaka sy Hira, p. 792 - Fihirana Hasina, p. 542
26 Izaho Tompo Mpandresy
27 Jesoa Andriamanitra, inoako
Fihirana Hasina, p. 546 - Vavaka sy Hira, p. 566
28 Jesoa Hostia Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 82
29 Jesoa Kristy Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 547
30 Jesoa Kristy Tompo ô, eo ambonin'ny otely
Vavaka sy Hira, p. 744
31 Jesoa Tompo Zokinay
Fihirana Hasina, p. 552 - Vavaka sy Hira, p. 646
32 Jesoa, ny fitiavanao anay
Fihirana Dera, p. 89
33 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Antsao ny Tompo, p. 348
34 Lazaiko marina
Antsao ny Tompo, p. 347
35 Mahaveloño ny mofo amiako
Antsao ny Tompo, p. 345
36 Manana latabatra voaomana i Jesoa
Fihirana Hasina, p. 773
37 Manatòna ny hôstia
Fihirana Hasina, p. 567 - Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Vaovao, p. 337
38 Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Fihirana Vaovao, p. 509 - Fihirana Hasina, p. 351
39 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Vavaka sy Hira, p. 755 - Fihirana Dera, p. 83 - Fihirana Hasina, p. 581 - Fihirana Vaovao, p. 377
40 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 582 - Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Vaovao, p. 375
41 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Fihirana Hasina, p. 586 - Vavaka sy Hira, p. 750 - Fihirana Vaovao, p. 370
42 Miaraka amin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 743 - Fihirana Hasina, p. 590 - Fihirana Vaovao, p. 371
43 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Fihirana Dera, p. 84 - Vavaka sy Hira, p. 748 - Fihirana Hasina, p. 187 - Fihirana Vaovao, p. 376
44 Mino anao 'zahay, ry Jesoa Hôstia
Vavaka sy Hira, p. 747 - Fihirana Vaovao, p. 375
45 Mino mafy aho
Vavaka sy Hira, p. 743 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Hasina, p. 187 - Fihirana Vaovao, p. 371
46 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Vavaka sy Hira, p. 747 - Fihirana Dera, p. 94 - Fihirana Hasina, p. 188 - Fihirana Vaovao, p. 378
47 Mistery iankohofana
Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 373
48 Misy mpiandry omby mandodona foana
Ankalazao ny Tompo, p. 0
49 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Fihirana Hasina, p. 609 - Vavaka sy Hira, p. 755
50 MOFON'AINA MAHASOA
51 Mofon-danitra iray
Antsao ny Tompo, p. 351
52 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Antsao ny Tompo, p. 345
53 Ny endrikao, ry Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 748 - Fihirana Hasina, p. 188 - Fihirana Dera, p. 85
54 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Antsao ny Tompo, p. 347
55 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Antsao ny Tompo, p. 349
56 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Fihirana Dera, p. 88 - Fihirana Hasina, p. 644 - Vavaka sy Hira, p. 566 - Fihirana Vaovao, p. 369
57 Ny Fitiavana mihira (Ankalzao)
58 Ny foko manome hasina Anao
Vavaka sy Hira, p. 754 - Fihirana Hasina, p. 189 - Fihirana Dera, p. 82 - Fihirana Vaovao, p. 379
59 Ny foko mitsaoka anao
Vavaka sy Hira, p. 753
60 Ny foko, ry Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 744 - Fihirana Hasina, p. 647 - Fihirana Dera, p. 97 - Fihirana Vaovao, p. 373
61 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Fihirana Vaovao, p. 371 - Vavaka sy Hira, p. 508 - Fihirana Hasina, p. 650 - Ankalazao ny Tompo, p. 145 - Fihirana Dera, p. 185
62 Ny vao afafy, hoy Jesoa
63 Ô ry Jesoa mofo velona, ry Jesoa mofon’aina, ry Jesoa mofom-pitiavana
64 Ô, ry Mofo novakiana, natao hampiombona
Fihirana Dera, p. 274
65 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
66 Raha te ho sambatra ianao
Fihirana Vaovao, p. 168 - Vavaka sy Hira, p. 739 - Fihirana Hasina, p. 189 - Fihirana Dera, p. 94
67 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Fihirana Vaovao, p. 375 - Fihirana Dera, p. 84 - Fihirana Hasina, p. 190 - Vavaka sy Hira, p. 745
68 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Fihirana Hasina, p. 791
69 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Hasina, p. 690
70 Ry Rainay any an-danitra ô (Ekiomenika)
Fihirana Dera, p. 156
71 Ry Tomponay Mpanjakanay rehetra
Fihirana Dera, p. 89 - Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Vaovao, p. 376
72 Sakafo mahavelono
Antsao ny Tompo, p. 350 - Karine Dera, p. 444
73 Sakafo tena fihinana
Antsao ny Tompo, p. 347
74 Sambatra anie aho ka sambatra
Fihirana Dera, p. 63 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Vaovao, p. 128
75 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 460 - Vavaka sy Hira, p. 491 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 290
76 Sambatra loatra ny fo tia Anao
Vavaka sy Hira, p. 752
77 Sambatra loatra ny fo tia anao
Fihirana Hasina, p. 715
78 Takalo mahagaga: Mofo zavaboary tsotra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
79 Tany an'efitra ry Tompo
Karine Dera, p. 522
80 Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Fihirana Hasina, p. 177
81 Tia anay ianao, ry Jesoa
Fihirana Dera, p. 230 - Fihirana Hasina, p. 192 - Vavaka sy Hira, p. 508 - Fihirana Vaovao, p. 435 - Ankalazao ny Tompo, p. 232
82 Tompo ô tsy mendrika aho
Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Hasina, p. 730
83 Tompo ô, 'zany hafaliako
Fihirana Vaovao, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 695 - Fihirana Hasina, p. 191 - Ankalazao ny Tompo, p. 178 - Fihirana Dera, p. 204
84 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Fihirana Hasina, p. 362 - Vavaka sy Hira, p. 815 - Ankalazao ny Tompo, p. 479 - Fihirana Vaovao, p. 86
85 Tonga ity 'lay andro soa 'zay nandrasako hatrizay
Fihirana Vaovao, p. 165
86 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 191 - Vavaka sy Hira, p. 509 - Ankalazao ny Tompo, p. 21 - Fihirana Dera, p. 182
87 Un seul pain
88 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Vavaka sy Hira, p. 439 - Fihirana Hasina, p. 743 - Fihirana Vaovao, p. 100
89 Vognono zaho
90 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Dera, p. 75 - Fihirana Hasina, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Vaovao, p. 372

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0378 s.] - Hanohana anay