Komonio

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 Andro sambatra loatra
2 Avia, ry Jesoa, avia
Fihirana Dera, p. 83 - Vavaka sy Hira, p. 740 - Fihirana Vaovao, p. 368 - Fihirana Hasina, p. 418
3 Avia, ry Jesoanay, avia Mpamonjinay
Fihirana Vaovao, p. 409 - Vavaka sy Hira, p. 742 - Fihirana Hasina, p. 417 - Fihirana Dera, p. 95
4 Avy i Jesoa mora fo
Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Dera, p. 95 - Fihirana Hasina, p. 419
5 Diovy aho, Tompo ô, sasao madio ny tenako
Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Hasina, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 749 - Fihirana Vaovao, p. 380
6 Dony ny hira fanajana
Vavaka sy Hira, p. 750 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Hasina, p. 433 - Fihirana Vaovao, p. 370
7 Efa amiko i Jesoako
Fihirana Dera, p. 93 - Fihirana Hasina, p. 438 - Vavaka sy Hira, p. 754 - Fihirana Vaovao, p. 379
8 Efa ela izay, ry Jesoa Tompo
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 438
9 Fahanonarô ny vahoaka
Karine Dera, p. 442 - Antsao ny Tompo, p. 344
10 Fahanonarô ny Vahoaka
Antsao ny Tompo, p. 344
11 Faingàna re, ry ora sarobidy
Vavaka sy Hira, p. 742 - Fihirana Dera, p. 85 - Fihirana Hasina, p. 460 - Fihirana Vaovao, p. 374
12 Faly ny fonay anio
Vavaka sy Hira, p. 752 - Fihirana Dera, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 378 - Fihirana Hasina, p. 184
13 Fañahy maha iraika
Fihirana Hasina, p. 764
14 Finaritra ny fo matoky anao
Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Hasina, p. 184 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Vaovao, p. 379
15 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
16 Hanatona Jesoa Tompo
Antsao ny Tompo, p. 346
17 Hanatona ny ôtely aho
Vavaka sy Hira, p. 280 - Fihirana Hasina, p. 476 - Fihirana Vaovao, p. 358
18 Heni-kafaliana izany foko
Vavaka sy Hira, p. 491 - Fihirana Hasina, p. 482 - Fihirana Vaovao, p. 165
19 Indray hariva izay
Fihirana Vaovao, p. 105 - Fihirana Dera, p. 91 - Fihirana Hasina, p. 185 - Vavaka sy Hira, p. 745 - Vavaka sy Hira, p. 509
20 Indro Ianao manasa anay
Antsao ny Tompo, p. 349
21 Indro tonga ao am-ponay, Ianao ry Jesoa ô
Vavaka sy Hira, p. 753 - Fihirana Hasina, p. 347 - Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 164
22 Inty ny ora sarobidy
Vavaka sy Hira, p. 738 - Fihirana Hasina, p. 186 - Fihirana Dera, p. 87 - Fihirana Vaovao, p. 374
23 Isika efa nandray an'i Jesoa Kristy
24 Izaho no Mofon'ny fiainana, hoy ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 507 - Fihirana Hasina, p. 186 - Ankalazao ny Tompo, p. 84 - Fihirana Dera, p. 194
25 Izaho no tena mofon'ny fiainana
Vavaka sy Hira, p. 792 - Fihirana Hasina, p. 542
26 Jesoa Andriamanitra, inoako
Fihirana Hasina, p. 546 - Vavaka sy Hira, p. 566
27 Jesoa Hostia Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 82
28 Jesoa Kristy Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 547
29 Jesoa Kristy Tompo ô, eo ambonin'ny otely
Vavaka sy Hira, p. 744
30 Jesoa Tompo Zokinay
Fihirana Hasina, p. 552 - Vavaka sy Hira, p. 646
31 Jesoa, ny fitiavanao anay
Fihirana Dera, p. 89
32 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Antsao ny Tompo, p. 348
33 Lazaiko marina
Antsao ny Tompo, p. 347
34 Mahaveloño ny mofo amiako
Antsao ny Tompo, p. 345
35 Manana latabatra voaomana i Jesoa
Fihirana Hasina, p. 773
36 Manatòna ny hôstia
Fihirana Hasina, p. 567 - Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Vaovao, p. 337
37 Mba lazao anay, ry Tompo, ny misy Anao
Fihirana Vaovao, p. 509 - Fihirana Hasina, p. 351
38 Mba mamiko 'ty trano 'ty
Vavaka sy Hira, p. 755 - Fihirana Dera, p. 83 - Fihirana Hasina, p. 581 - Fihirana Vaovao, p. 377
39 Mba mamy ny anjaran'ny naman'i Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 582 - Vavaka sy Hira, p. 756 - Fihirana Vaovao, p. 375
40 Mba tiako ny tranonao, ry Jesoa
Fihirana Hasina, p. 586 - Vavaka sy Hira, p. 750 - Fihirana Vaovao, p. 370
41 Miaraka amin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 743 - Fihirana Hasina, p. 590 - Fihirana Vaovao, p. 371
42 Mino 'zahay, ry Jesoa, fa Ianao tokoa no herinay
Fihirana Dera, p. 84 - Vavaka sy Hira, p. 748 - Fihirana Hasina, p. 187 - Fihirana Vaovao, p. 376
43 Mino anao 'zahay, ry Jesoa Hôstia
Vavaka sy Hira, p. 747 - Fihirana Vaovao, p. 375
44 Mino mafy aho
Vavaka sy Hira, p. 743 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Hasina, p. 187 - Fihirana Vaovao, p. 371
45 Misaotra anao, Jesoa hôstia
Vavaka sy Hira, p. 747 - Fihirana Dera, p. 94 - Fihirana Hasina, p. 188 - Fihirana Vaovao, p. 378
46 Mistery iankohofana
Fihirana Dera, p. 86 - Fihirana Vaovao, p. 373
47 Mitoera eto amiko, ry Jesoa be fitiavana
Vavaka sy Hira, p. 755 - Fihirana Hasina, p. 609
48 Mofon-danitra iray
Antsao ny Tompo, p. 351
49 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Antsao ny Tompo, p. 345
50 Ny endrikao, ry Jesoa
Vavaka sy Hira, p. 748 - Fihirana Hasina, p. 188 - Fihirana Dera, p. 85
51 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Antsao ny Tompo, p. 347
52 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Antsao ny Tompo, p. 349
53 Ny finoana marina mahay mahita Anao
Fihirana Dera, p. 88 - Fihirana Hasina, p. 644 - Vavaka sy Hira, p. 566 - Fihirana Vaovao, p. 369
54 Ny Fitiavana mihira (Ankalzao)
55 Ny foko manome hasina Anao
Vavaka sy Hira, p. 754 - Fihirana Hasina, p. 189 - Fihirana Dera, p. 82 - Fihirana Vaovao, p. 379
56 Ny foko mitsaoka anao
Vavaka sy Hira, p. 753
57 Ny foko, ry Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 744 - Fihirana Hasina, p. 647 - Fihirana Dera, p. 97 - Fihirana Vaovao, p. 373
58 Ny kalisim-pisaorana 'zay raisintsika... Mampiombona antsika
Fihirana Vaovao, p. 371 - Vavaka sy Hira, p. 508 - Fihirana Hasina, p. 650 - Ankalazao ny Tompo, p. 145 - Fihirana Dera, p. 185
59 Ny vao afafy, hoy Jesoa
60 Ô ry Jesoa mofo velona, ry Jesoa mofon’aina, ry Jesoa mofom-pitiavana
61 Ô, ry Mofo novakiana, natao hampiombona
Fihirana Dera, p. 274
62 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
63 Raha te ho sambatra ianao
Fihirana Dera, p. 94 - Fihirana Hasina, p. 189 - Vavaka sy Hira, p. 739 - Fihirana Vaovao, p. 168
64 Ry Jesoa Kristy Tomponay, ao anatin’ny Eokaristia
Vavaka sy Hira, p. 745 - Fihirana Hasina, p. 190 - Fihirana Dera, p. 84 - Fihirana Vaovao, p. 375
65 Ry Jesoa Mofon'aina (2)
Fihirana Hasina, p. 791
66 Ry Jesoa mofon'aina, ianao no antenaina (1)
Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Hasina, p. 690
67 Ry Rainay any an-danitra ô (Ekiomenika)
Fihirana Dera, p. 156
68 Ry Tomponay Mpanjakanay rehetra
Fihirana Dera, p. 89 - Vavaka sy Hira, p. 746 - Fihirana Vaovao, p. 376
69 Sakafo mahavelono
Antsao ny Tompo, p. 350 - Karine Dera, p. 444
70 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Antsao ny Tompo, p. 350
71 Sakafo tena fihinana
Antsao ny Tompo, p. 347
72 Sambatra anie aho ka sambatra
Fihirana Dera, p. 63 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Vaovao, p. 128
73 Sambatra izay manaraka ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 460 - Vavaka sy Hira, p. 491 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 290
74 Sambatra loatra ny fo tia Anao
Vavaka sy Hira, p. 752
75 Sambatra loatra ny fo tia anao
Fihirana Hasina, p. 715
76 Tany an'efitra ry Tompo
Karine Dera, p. 522
77 Teo am-pizarana ny mofo (Emaosy)
Fihirana Hasina, p. 177
78 Tia anay ianao, ry Jesoa
Fihirana Dera, p. 230 - Fihirana Hasina, p. 192 - Vavaka sy Hira, p. 508 - Fihirana Vaovao, p. 435 - Ankalazao ny Tompo, p. 232
79 Tompo ô tsy mendrika aho
Vavaka sy Hira, p. 741 - Fihirana Hasina, p. 730
80 Tompo ô, 'zany hafaliako
Fihirana Vaovao, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 695 - Fihirana Hasina, p. 191 - Ankalazao ny Tompo, p. 178 - Fihirana Dera, p. 204
81 Tompo ô, tsy mendrika aho ny hidiranao ato amiko (Sal 50)
Fihirana Hasina, p. 362 - Vavaka sy Hira, p. 815 - Ankalazao ny Tompo, p. 479 - Fihirana Vaovao, p. 86
82 Tonga ity 'lay andro soa 'zay nandrasako hatrizay
Fihirana Vaovao, p. 165
83 Tonga nizara ny mofo ianao, ô ry Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 191 - Vavaka sy Hira, p. 509 - Ankalazao ny Tompo, p. 21 - Fihirana Dera, p. 182
84 Un seul pain
85 Velona aho satria ianao, ry Tompo ô, no velona ato amiko
Vavaka sy Hira, p. 439 - Fihirana Hasina, p. 743 - Fihirana Vaovao, p. 100
86 Vognono zaho
87 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Dera, p. 75 - Fihirana Hasina, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Vaovao, p. 372

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0667 s.] - Hanohana anay