Samihafa

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Ankalazao ny Tompo, p. 433 - Fihirana Dera, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 21 - Vavaka sy Hira, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 140
2 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Karine Dera, p. 403 - Fihirana Hasina, p. 755 - Antsao ny Tompo, p. 74
3 Ampianaro aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 758
4 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Fihirana Hasina, p. 759
5 Andro sambatra loatra
6 Anjelinay, ento izahay
Vavaka sy Hira, p. 625
7 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 706 - Fihirana Hasina, p. 29 - Fihirana Dera, p. 119
8 Arakandron'Andriaña
Fihirana Hasina, p. 761
9 Atsika jiaby ireto
Karine Dera, p. 498 - Fihirana Hasina, p. 762 - Antsao ny Tompo, p. 65
10 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
11 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Ankalazao ny Tompo, p. 297 - Fihirana Hasina, p. 56 - Vavaka sy Hira, p. 453 - Fihirana Vaovao, p. 19
12 Avia, ry nohasoaviko !
Fihirana Hasina, p. 812
13 Aza kivikivy foana
Fihirana Dera, p. 283
14 Aza magneky ho resin’ny ratsy eeia
15 Ekeko tsotra izao
Fihirana Hasina, p. 763
16 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Ankalazao ny Tompo, p. 266 - Fihirana Hasina, p. 304 - Fihirana Dera, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 423 - Fihirana Vaovao, p. 280
17 Fa tsy hoe
18 Fahendrena, fahalalana onona
Antsao ny Tompo, p. 71 - Karine Dera, p. 473
19 Fandalovana atý, lanitra honenako
Fihirana Vaovao, p. 433
20 Fanevan'ny F.A.KA (Fiombonan'ny Ankizy Katolika)
21 Fanevan’ny Fiangonana sy Sekoly Md Joany XXIII
22 Fanevan’ny Fihaonam-be Nationalin’ny Ankizy Voalohany
23 Halalino ny finoana, hamafiso ny fanantenana
24 Hihira aho Jesoa-Kerobima
25 Hihira aho Jesoa-Kerobima
26 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
27 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 458 - Fihirana Dera, p. 49 - Fihirana Hasina, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 480
28 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Fihirana Hasina, p. 508 - Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Vaovao, p. 205
29 Indreto izahay lahika
30 Indreto izahay lahika - Hira faneva - Andron'ny Lahika - Ambositra septambra 2018
31 Isika Raolombelona mifankatiava
Fihirana Hasina, p. 815
32 Isika rehetra izao
33 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Fihirana Hasina, p. 822
34 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Vavaka sy Hira, p. 445 - Fihirana Hasina, p. 295
35 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Karine Dera, p. 486 - Antsao ny Tompo, p. 211
36 Kristianina tia fihavanana
Fihirana Hasina, p. 772
37 Mahasambatra kokoa ny manome
Karine Dera, p. 432 - Antsao ny Tompo, p. 83
38 Marina, be fitiavana
Fihirana Dera, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 256 - Fihirana Vaovao, p. 58
39 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
40 Masindahy Jacques Berthieu (2)
Fihirana Hasina, p. 810
41 Mba ho vita ihany ve ?
Fihirana Hasina, p. 825
42 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 268 - Fihirana Hasina, p. 779 - Karine Dera, p. 490
43 Miraisa saina
Fihirana Hasina, p. 782
44 Mpamafy fiadanana sy fanantenana
45 Ny atao hoe tia
46 Ny atao hoe tia
47 Ny fitiavan'ny Ray - Tsy avelako ho raraka an-tany
48 Ny fitiavana manarona fahotana maro
Ankalazao ny Tompo, p. 0
49 Ny hirako anio
50 Ny Teninao ry Ray (JMJ 2015)
51 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 802 - Fihirana Hasina, p. 656 - Fihirana Vaovao, p. 469
52 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Fihirana Hasina, p. 657 - Vavaka sy Hira, p. 829
53 Ny toky izay nomeko anio
Vavaka sy Hira, p. 640 - Fihirana Hasina, p. 657
54 Ny tsodrano dia zava-mahery
55 Ny vavaka ataontsika
Vavaka sy Hira, p. 541 - Fihirana Hasina, p. 660 - Fihirana Vaovao, p. 411
56 Ny vola sy ny harena
Fihirana Hasina, p. 788
57 Ô ry Ray ô
58 O ry Ray ô
59 Omeo finoana izahay
Fihirana Vaovao, p. 451 - Vavaka sy Hira, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 667 - Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Fihirana Dera, p. 203
60 Raha izay mba heverinay
61 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
62 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Fihirana Hasina, p. 672 - Fihirana Dera, p. 149
63 Ry Anjelin'i Zanahary
Fihirana Vaovao, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 688 - Vavaka sy Hira, p. 623 - Fihirana Dera, p. 143
64 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 690 - Fihirana Vaovao, p. 466
65 Ry Jacques Berthieu
Fihirana Hasina, p. 793
66 Ry Jesoa ô, eto izao
Fihirana Hasina, p. 691 - Vavaka sy Hira, p. 567
67 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Fihirana Hasina, p. 692 - Vavaka sy Hira, p. 514
68 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Ankalazao ny Tompo, p. 521 - Fihirana Hasina, p. 694
69 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Vavaka sy Hira, p. 629 - Fihirana Hasina, p. 697
70 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
71 Ry miaramilan'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 695 - Vavaka sy Hira, p. 642
72 Ry mpiara-dia
Fihirana Hasina, p. 794
73 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Vavaka sy Hira, p. 633 - Fihirana Hasina, p. 700
74 Ry mpiray dinidinika
Fihirana Hasina, p. 701
75 Ry olon-kanao fanekena
Fihirana Hasina, p. 703 - Vavaka sy Hira, p. 810 - Fihirana Vaovao, p. 440
76 Ry Tanindrazanay malala ô!
Fihirana Vaovao, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 135 - Vavaka sy Hira, p. 655 - Fihirana Dera, p. 152
77 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Fihirana Dera, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Vaovao, p. 246
78 Ry Zôzefa (Josefa)
Fihirana Hasina, p. 693
79 Sambatra aho ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 75
80 Sambatra ianao, ry Maria - Andron'ny Laika 2019
81 Sambatra indrindra ny kristianina
Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 539
82 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
83 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Fihirana Vaovao, p. 197 - Vavaka sy Hira, p. 538 - Fihirana Hasina, p. 104 - Fihirana Dera, p. 56
84 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
85 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Fihirana Vaovao, p. 327 - Fihirana Hasina, p. 713 - Ankalazao ny Tompo, p. 79
86 Sasinkira amin'ny Tononkiran'i Zakaria
87 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Ankalazao ny Tompo, p. 353 - Vavaka sy Hira, p. 448 - Fihirana Hasina, p. 717 - Fihirana Vaovao, p. 36
88 Tanora mandray andraikitra
Vavaka sy Hira, p. 828
89 Tanora mijoro
Fihirana Hasina, p. 796
90 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 421 - Fihirana Hasina, p. 721 - Fihirana Vaovao, p. 275
91 Tao anaty rivo-doza
Fihirana Hasina, p. 722 - Ankalazao ny Tompo, p. 276
92 Tononkiran'i Zakaria
Ankalazao ny Tompo, p. 2
93 Tontolo iainana manakory no ambelantsika ho an'ny taranaka (MCCP - Maroantsetra - Sept. 2017)
94 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
95 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Karine Dera, p. 449 - Antsao ny Tompo, p. 187
96 Tsiofy rano
Fihirana Hasina, p. 801
97 Tsisy afa-tsy raha araiky
Fihirana Hasina, p. 800 - Karine Dera, p. 544 - Antsao ny Tompo, p. 336
98 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 800
99 Vao mangiran-dratsy ny andro
100 Vao mangiran-dratsy ny andro
101 Vao mangiran-dratsy ny andro
102 Vao mangiran-dratsy ny andro
103 Vao mangiran-dratsy ny andro
104 Vao mangiran-dratsy ny andro
105 Vao mangiran-dratsy ny andro
106 Vienne la colombe
107 Voninahitra (tononina)
Fihirana Hasina, p. 4
108 Voninahitra anie ho Anao, ry Trinite Masina - Hira Faneva fanamasinana Mgr Gabriel Randrianantenaina
109 Zañahary e, navy eto zanakao
Fihirana Hasina, p. 804 - Karine Dera, p. 518

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0406 s.] - Hanohana anay