Samihafa

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Ankalazao ny Tompo, p. 433 - Fihirana Dera, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 21 - Vavaka sy Hira, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 140
2 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Karine Dera, p. 403 - Fihirana Hasina, p. 755 - Antsao ny Tompo, p. 74
3 Ampianaro aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 758
4 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Fihirana Hasina, p. 759
5 Andro sambatra loatra
6 Anjelinay, ento izahay
Vavaka sy Hira, p. 625
7 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 706 - Fihirana Hasina, p. 29 - Fihirana Dera, p. 119
8 Arakandron'Andriaña
Fihirana Hasina, p. 761
9 Atsika jiaby ireto
Karine Dera, p. 498 - Fihirana Hasina, p. 762 - Antsao ny Tompo, p. 65
10 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
11 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Ankalazao ny Tompo, p. 297 - Fihirana Hasina, p. 56 - Vavaka sy Hira, p. 453 - Fihirana Vaovao, p. 19
12 Avia, ry nohasoaviko !
Fihirana Hasina, p. 812
13 Aza kivikivy foana
Fihirana Dera, p. 283
14 Aza magneky ho resin’ny ratsy eeia
15 Ekeko tsotra izao
Fihirana Hasina, p. 763
16 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Ankalazao ny Tompo, p. 266 - Fihirana Hasina, p. 304 - Fihirana Dera, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 423 - Fihirana Vaovao, p. 280
17 Fahendrena, fahalalana onona
Antsao ny Tompo, p. 71 - Karine Dera, p. 473
18 Fandalovana atý, lanitra honenako
Fihirana Vaovao, p. 433
19 Fanevan'ny F.A.KA (Fiombonan'ny Ankizy Katolika)
20 Fanevan’ny Fiangonana sy Sekoly Md Joany XXIII
21 Fanevan’ny Fihaonam-be Nationalin’ny Ankizy Voalohany
22 Halalino ny finoana
23 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
24 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 458 - Fihirana Dera, p. 49 - Fihirana Hasina, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 480
25 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Fihirana Hasina, p. 508 - Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Vaovao, p. 205
26 Indreto izahay lahika
27 Indreto izahay lahika - Hira faneva - Andron'ny Lahika - Ambositra septambra 2018
28 Isika rehetra izao
29 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Fihirana Hasina, p. 822
30 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Vavaka sy Hira, p. 445 - Fihirana Hasina, p. 295
31 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Karine Dera, p. 486 - Antsao ny Tompo, p. 211
32 Kristianina tia fihavanana
Fihirana Hasina, p. 772
33 Mahasambatra kokoa ny manome
Karine Dera, p. 432 - Antsao ny Tompo, p. 83
34 Marina, be fitiavana
Fihirana Dera, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 256 - Fihirana Vaovao, p. 58
35 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
36 Mba ho vita ihany ve ?
Fihirana Hasina, p. 825
37 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 268 - Fihirana Hasina, p. 779 - Karine Dera, p. 490
38 Miraisa saina
Fihirana Hasina, p. 782
39 Mpamafy fiadanana sy fanantenana
40 Ny atao hoe tia
41 Ny atao hoe tia
42 Ny fitiavan'ny Ray - Tsy avelako ho raraka an-tany
43 Ny hirako anio
44 Ny Teninao ry Ray (JMJ 2015)
45 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 802 - Fihirana Hasina, p. 656 - Fihirana Vaovao, p. 469
46 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Fihirana Hasina, p. 657 - Vavaka sy Hira, p. 829
47 Ny toky izay nomeko anio
Vavaka sy Hira, p. 640 - Fihirana Hasina, p. 657
48 Ny tsodrano dia zava-mahery
49 Ny vavaka ataontsika
Vavaka sy Hira, p. 541 - Fihirana Hasina, p. 660 - Fihirana Vaovao, p. 411
50 Ny vola sy ny harena
Fihirana Hasina, p. 788
51 Ô ry Ray ô
52 O ry Ray ô
53 Omeo finoana izahay
Fihirana Vaovao, p. 451 - Vavaka sy Hira, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 667 - Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Fihirana Dera, p. 203
54 Raha izay mba heverinay
55 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
56 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Fihirana Hasina, p. 672 - Fihirana Dera, p. 149
57 Ry Anjelin'i Zanahary
Fihirana Vaovao, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 688 - Vavaka sy Hira, p. 623 - Fihirana Dera, p. 143
58 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 690 - Fihirana Vaovao, p. 466
59 Ry Jacques Berthieu
Fihirana Hasina, p. 793
60 Ry Jesoa ô, eto izao
Fihirana Hasina, p. 691 - Vavaka sy Hira, p. 567
61 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Fihirana Hasina, p. 692 - Vavaka sy Hira, p. 514
62 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Fihirana Hasina, p. 694 - Ankalazao ny Tompo, p. 521
63 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Vavaka sy Hira, p. 629 - Fihirana Hasina, p. 697
64 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
65 Ry miaramilan'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 695 - Vavaka sy Hira, p. 642
66 Ry mpiara-dia
Fihirana Hasina, p. 794
67 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Vavaka sy Hira, p. 633 - Fihirana Hasina, p. 700
68 Ry mpiray dinidinika
Fihirana Hasina, p. 701
69 Ry olon-kanao fanekena
Fihirana Hasina, p. 703 - Vavaka sy Hira, p. 810 - Fihirana Vaovao, p. 440
70 Ry Tanindrazanay malala ô!
Fihirana Vaovao, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 135 - Vavaka sy Hira, p. 655 - Fihirana Dera, p. 152
71 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Fihirana Dera, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Vaovao, p. 246
72 Ry Zôzefa (Josefa)
Fihirana Hasina, p. 693
73 Sambatra aho ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 75
74 Sambatra ianao, ry Maria - Andron'ny Laika 2019
75 Sambatra indrindra ny kristianina
Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 539
76 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
77 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Hasina, p. 104 - Vavaka sy Hira, p. 538 - Fihirana Vaovao, p. 197
78 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
79 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Fihirana Vaovao, p. 327 - Fihirana Hasina, p. 713 - Ankalazao ny Tompo, p. 79
80 Sasinkira amin'ny Tononkiran'i Zakaria
81 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Ankalazao ny Tompo, p. 353 - Vavaka sy Hira, p. 448 - Fihirana Hasina, p. 717 - Fihirana Vaovao, p. 36
82 Tanora mandray andraikitra
Vavaka sy Hira, p. 828
83 Tanora mijoro
Fihirana Hasina, p. 796
84 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 421 - Fihirana Hasina, p. 721 - Fihirana Vaovao, p. 275
85 Tao anaty rivo-doza
Fihirana Hasina, p. 722 - Ankalazao ny Tompo, p. 276
86 Tononkiran'i Zakaria
Ankalazao ny Tompo, p. 2
87 Tontolo iainana manakory no ambelantsika ho an'ny taranaka (MCCP - Maroantsetra - Sept. 2017)
88 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
89 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Karine Dera, p. 449 - Antsao ny Tompo, p. 187
90 Tsiofy rano
Fihirana Hasina, p. 801
91 Tsisy afa-tsy raha araiky
Fihirana Hasina, p. 800 - Karine Dera, p. 544 - Antsao ny Tompo, p. 336
92 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 800
93 Voninahitra (tononina)
Fihirana Hasina, p. 4
94 Zañahary e, navy eto zanakao
Fihirana Hasina, p. 804 - Karine Dera, p. 518

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.7819 s.] - Hanohana anay