Samihafa

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Ankalazao ny Tompo, p. 433 - Fihirana Dera, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 21 - Vavaka sy Hira, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 140
2 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Karine Dera, p. 403 - Fihirana Hasina, p. 755 - Antsao ny Tompo, p. 74
3 Ampianaro aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 758
4 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Fihirana Hasina, p. 759
5 Andro sambatra loatra
6 Anjelinay, ento izahay
Vavaka sy Hira, p. 625
7 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 706 - Fihirana Hasina, p. 29 - Fihirana Dera, p. 119
8 Arakandron'Andriaña
Fihirana Hasina, p. 761
9 Atsika jiaby ireto
Karine Dera, p. 498 - Fihirana Hasina, p. 762 - Antsao ny Tompo, p. 65
10 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
11 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Ankalazao ny Tompo, p. 297 - Fihirana Hasina, p. 56 - Vavaka sy Hira, p. 453 - Fihirana Vaovao, p. 19
12 Avia, ry nohasoaviko !
Fihirana Hasina, p. 812
13 Aza kivikivy foana
Fihirana Dera, p. 283
14 Aza magneky ho resin’ny ratsy eeia
15 Ekeko tsotra izao
Fihirana Hasina, p. 763
16 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Ankalazao ny Tompo, p. 266 - Fihirana Hasina, p. 304 - Fihirana Dera, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 423 - Fihirana Vaovao, p. 280
17 Fahendrena, fahalalana onona
Antsao ny Tompo, p. 71 - Karine Dera, p. 473
18 Fandalovana atý, lanitra honenako
Fihirana Vaovao, p. 433
19 Fanevan'ny F.A.KA (Fiombonan'ny Ankizy Katolika)
20 Fanevan’ny Fiangonana sy Sekoly Md Joany XXIII
21 Fanevan’ny Fihaonam-be Nationalin’ny Ankizy Voalohany
22 Halalino ny finoana, hamafiso ny fanantenana
23 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
24 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 458 - Fihirana Dera, p. 49 - Fihirana Hasina, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 480
25 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Fihirana Hasina, p. 508 - Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Vaovao, p. 205
26 Indreto izahay lahika
27 Indreto izahay lahika - Hira faneva - Andron'ny Lahika - Ambositra septambra 2018
28 Isika Raolombelona mifankatiava
Fihirana Hasina, p. 815
29 Isika rehetra izao
30 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Fihirana Hasina, p. 822
31 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Vavaka sy Hira, p. 445 - Fihirana Hasina, p. 295
32 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Karine Dera, p. 486 - Antsao ny Tompo, p. 211
33 Kristianina tia fihavanana
Fihirana Hasina, p. 772
34 Mahasambatra kokoa ny manome
Karine Dera, p. 432 - Antsao ny Tompo, p. 83
35 Marina, be fitiavana
Fihirana Dera, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 256 - Fihirana Vaovao, p. 58
36 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
37 Masindahy Jacques Berthieu (2)
Fihirana Hasina, p. 810
38 Mba ho vita ihany ve ?
Fihirana Hasina, p. 825
39 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Fihirana Vaovao, p. 268 - Fihirana Hasina, p. 779 - Karine Dera, p. 490
40 Miraisa saina
Fihirana Hasina, p. 782
41 Mpamafy fiadanana sy fanantenana
42 Ny atao hoe tia
43 Ny atao hoe tia
44 Ny fitiavan'ny Ray - Tsy avelako ho raraka an-tany
45 Ny fitiavana manarona fahotana maro
Ankalazao ny Tompo, p. 0
46 Ny hirako anio
47 Ny Teninao ry Ray (JMJ 2015)
48 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 802 - Fihirana Hasina, p. 656 - Fihirana Vaovao, p. 469
49 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Fihirana Hasina, p. 657 - Vavaka sy Hira, p. 829
50 Ny toky izay nomeko anio
Vavaka sy Hira, p. 640 - Fihirana Hasina, p. 657
51 Ny tsodrano dia zava-mahery
52 Ny vavaka ataontsika
Vavaka sy Hira, p. 541 - Fihirana Hasina, p. 660 - Fihirana Vaovao, p. 411
53 Ny vola sy ny harena
Fihirana Hasina, p. 788
54 Ô ry Ray ô
55 O ry Ray ô
56 Omeo finoana izahay
Fihirana Vaovao, p. 451 - Vavaka sy Hira, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 667 - Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Fihirana Dera, p. 203
57 Raha izay mba heverinay
58 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
59 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Fihirana Hasina, p. 672 - Fihirana Dera, p. 149
60 Ry Anjelin'i Zanahary
Fihirana Vaovao, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 688 - Vavaka sy Hira, p. 623 - Fihirana Dera, p. 143
61 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 690 - Fihirana Vaovao, p. 466
62 Ry Jacques Berthieu
Fihirana Hasina, p. 793
63 Ry Jesoa ô, eto izao
Fihirana Hasina, p. 691 - Vavaka sy Hira, p. 567
64 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Fihirana Hasina, p. 692 - Vavaka sy Hira, p. 514
65 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Ankalazao ny Tompo, p. 521 - Fihirana Hasina, p. 694
66 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Vavaka sy Hira, p. 629 - Fihirana Hasina, p. 697
67 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
68 Ry miaramilan'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 695 - Vavaka sy Hira, p. 642
69 Ry mpiara-dia
Fihirana Hasina, p. 794
70 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Vavaka sy Hira, p. 633 - Fihirana Hasina, p. 700
71 Ry mpiray dinidinika
Fihirana Hasina, p. 701
72 Ry olon-kanao fanekena
Fihirana Hasina, p. 703 - Vavaka sy Hira, p. 810 - Fihirana Vaovao, p. 440
73 Ry Tanindrazanay malala ô!
Fihirana Vaovao, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 135 - Vavaka sy Hira, p. 655 - Fihirana Dera, p. 152
74 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Fihirana Dera, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Vaovao, p. 246
75 Ry Zôzefa (Josefa)
Fihirana Hasina, p. 693
76 Sambatra aho ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 75
77 Sambatra ianao, ry Maria - Andron'ny Laika 2019
78 Sambatra indrindra ny kristianina
Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 539
79 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
80 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Hasina, p. 104 - Vavaka sy Hira, p. 538 - Fihirana Vaovao, p. 197
81 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
82 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Fihirana Vaovao, p. 327 - Fihirana Hasina, p. 713 - Ankalazao ny Tompo, p. 79
83 Sasinkira amin'ny Tononkiran'i Zakaria
84 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Ankalazao ny Tompo, p. 353 - Vavaka sy Hira, p. 448 - Fihirana Hasina, p. 717 - Fihirana Vaovao, p. 36
85 Tanora mandray andraikitra
Vavaka sy Hira, p. 828
86 Tanora mijoro
Fihirana Hasina, p. 796
87 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 421 - Fihirana Hasina, p. 721 - Fihirana Vaovao, p. 275
88 Tao anaty rivo-doza
Fihirana Hasina, p. 722 - Ankalazao ny Tompo, p. 276
89 Tononkiran'i Zakaria
Ankalazao ny Tompo, p. 2
90 Tontolo iainana manakory no ambelantsika ho an'ny taranaka (MCCP - Maroantsetra - Sept. 2017)
91 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
92 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Karine Dera, p. 449 - Antsao ny Tompo, p. 187
93 Tsiofy rano
Fihirana Hasina, p. 801
94 Tsisy afa-tsy raha araiky
Fihirana Hasina, p. 800 - Karine Dera, p. 544 - Antsao ny Tompo, p. 336
95 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 800
96 Voninahitra (tononina)
Fihirana Hasina, p. 4
97 Voninahitra anie ho Anao, ry Trinite Masina - Hira Faneva fanamasinana Mgr Gabriel Randrianantenaina
98 Zañahary e, navy eto zanakao
Fihirana Hasina, p. 804 - Karine Dera, p. 518

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0502 s.] - Hanohana anay