Samihafa

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay (Ilay) niteraka antsika indray
Ankalazao ny Tompo, p. 433 - Fihirana Dera, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 21 - Vavaka sy Hira, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 140
2 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Karine Dera, p. 403 - Fihirana Hasina, p. 755 - Antsao ny Tompo, p. 74
3 Ampianaro aho, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 758
4 Anaraka Anao
5 Andeha àry hiezaka hifankatia isika
Fihirana Hasina, p. 759
6 Andro sambatra loatra
7 Anjelinay, ento izahay
Vavaka sy Hira, p. 625
8 Ankavanan'Andriamanitra otronin'ny anjely maro
Vavaka sy Hira, p. 706 - Fihirana Hasina, p. 29 - Fihirana Dera, p. 119
9 Arakandron'Andriaña
Fihirana Hasina, p. 761
10 Atsika jiaby ireto
Karine Dera, p. 498 - Fihirana Hasina, p. 762 - Antsao ny Tompo, p. 65
11 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
12 Avia, ry Jesoa Tompo, avia re
Ankalazao ny Tompo, p. 297 - Fihirana Hasina, p. 56 - Vavaka sy Hira, p. 453 - Fihirana Vaovao, p. 19
13 Avia, ry nohasoaviko !
Fihirana Hasina, p. 812
14 Aza kivikivy foana
Fihirana Dera, p. 283
15 Aza magneky ho resin’ny ratsy eeia
16 Ekeko tsotra izao
Fihirana Hasina, p. 763
17 Fa natory izany Tompo, tao an-tsambo niampitana
Ankalazao ny Tompo, p. 266 - Fihirana Hasina, p. 304 - Fihirana Dera, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 423 - Fihirana Vaovao, p. 280
18 Fa tsy hoe
19 Fahendrena, fahalalana onona
Antsao ny Tompo, p. 71 - Karine Dera, p. 473
20 Fandalovana atý, lanitra honenako
Fihirana Vaovao, p. 433
21 Fanevan'ny F.A.KA (Fiombonan'ny Ankizy Katolika)
22 Fanevan’ny Fiangonana sy Sekoly Md Joany XXIII
23 Fanevan’ny Fihaonam-be Nationalin’ny Ankizy Voalohany
24 Halalino ny finoana, hamafiso ny fanantenana
25 Hihira aho Jesoa-Kerobima
26 Hihira aho Jesoa-Kerobima
27 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
28 Ho vatolampiko ny anaranao, ry Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 458 - Fihirana Dera, p. 49 - Fihirana Hasina, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 480
29 Ianao no Piera solontenan'izy Tompo
Fihirana Hasina, p. 508 - Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Vaovao, p. 205
30 Indreto izahay lahika
31 Indreto izahay lahika - Hira faneva - Andron'ny Lahika - Ambositra septambra 2018
32 Isika Raolombelona mifankatiava
Fihirana Hasina, p. 815
33 Isika rehetra izao
34 Izaho kosa haneho aminao ny finoako
Fihirana Hasina, p. 822
35 Izao no andohalihako anatrehan’Izy Ray
Vavaka sy Hira, p. 445 - Fihirana Hasina, p. 295
36 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Karine Dera, p. 486 - Antsao ny Tompo, p. 211
37 Kristianina tia fihavanana
Fihirana Hasina, p. 772
38 Mahasambatra kokoa ny manome
Karine Dera, p. 432 - Antsao ny Tompo, p. 83
39 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
40 Marina, be fitiavana
Fihirana Dera, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 256 - Fihirana Vaovao, p. 58
41 Marobe tsy voajijiko eto
Antsao ny Tompo, p. 234 - Karine Dera, p. 489
42 Masindahy Jacques Berthieu (2)
Fihirana Hasina, p. 810
43 MASINDAHY PAOLY
44 Mba ho vita ihany ve ?
Fihirana Hasina, p. 825
45 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Karine Dera, p. 490 - Fihirana Hasina, p. 779 - Fihirana Vaovao, p. 268
46 Miraisa saina
Fihirana Hasina, p. 782
47 Mpamafy fiadanana sy fanantenana
48 Ny atao hoe tia
49 Ny atao hoe tia
50 Ny fitiavako ny tranonao
51 Ny fitiavan'ny Ray - Tsy avelako ho raraka an-tany
52 Ny fitiavana manarona fahotana maro
Ankalazao ny Tompo, p. 0
53 Ny hirako anio
54 Ny Teninao ry Ray (JMJ 2015)
55 Ny tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 802 - Fihirana Hasina, p. 656 - Fihirana Vaovao, p. 469
56 Ny tokantranonay, ry Tompo (hira faneva FTK)
Fihirana Hasina, p. 657 - Vavaka sy Hira, p. 829
57 Ny toky izay nomeko anio
Vavaka sy Hira, p. 640 - Fihirana Hasina, p. 657
58 Ny tsodrano dia zava-mahery
59 Ny vavaka ataontsika
Vavaka sy Hira, p. 541 - Fihirana Hasina, p. 660 - Fihirana Vaovao, p. 411
60 Ny vola sy ny harena
Fihirana Hasina, p. 788
61 Ô ry Ray ô
62 O ry Ray ô
63 Omeo finoana izahay
Fihirana Vaovao, p. 451 - Vavaka sy Hira, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 667 - Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Fihirana Dera, p. 203
64 Raha izay mba heverinay
65 Raha sendra havizanana
Vavaka sy Hira, p. 793 - Fihirana Hasina, p. 670 - Vavaka sy Hira, p. 804
66 Raiso, ry Tompo, 'ty tokantrano
Fihirana Hasina, p. 672 - Fihirana Dera, p. 149
67 Ry Anjelin'i Zanahary
Fihirana Vaovao, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 688 - Vavaka sy Hira, p. 623 - Fihirana Dera, p. 143
68 Ry habakabaka ô, ankalazao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 690 - Fihirana Vaovao, p. 466
69 Ry Jacques Berthieu
Fihirana Hasina, p. 793
70 Ry Jesoa ô, eto izao
Fihirana Hasina, p. 691 - Vavaka sy Hira, p. 567
71 Ry Jesoako, fanantenako tokana
Fihirana Hasina, p. 692 - Vavaka sy Hira, p. 514
72 Ry kristianina ô, tsarovy ny fahamendrehanao!
Ankalazao ny Tompo, p. 521 - Fihirana Hasina, p. 694
73 Ry Maria mpanjakavavy tsy misy pentina
74 Ry Masin... (A)... Mpiaro
Vavaka sy Hira, p. 629 - Fihirana Hasina, p. 697
75 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
76 Ry miaramilan'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 695 - Vavaka sy Hira, p. 642
77 Ry mpiara-dia
Fihirana Hasina, p. 794
78 Ry Mpiaronay sy Ray malalanay (Md. J.B de la Salle)
Vavaka sy Hira, p. 633 - Fihirana Hasina, p. 700
79 Ry mpiray dinidinika
Fihirana Hasina, p. 701
80 Ry olon-kanao fanekena
Fihirana Hasina, p. 703 - Vavaka sy Hira, p. 810 - Fihirana Vaovao, p. 440
81 Ry Tanindrazanay malala ô!
Fihirana Vaovao, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 135 - Vavaka sy Hira, p. 655 - Fihirana Dera, p. 152
82 Ry Tompo Andriamanitry ny lanitra, mba ho iray anie izy rehetra
Fihirana Dera, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Vaovao, p. 246
83 Ry Zôzefa (Josefa)
Fihirana Hasina, p. 693
84 Sambatra aho ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 75
85 Sambatra ianao, ry Maria - Andron'ny Laika 2019
86 Sambatra indrindra ny kristianina
Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Dera, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 539
87 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
88 Sambatra loatra tokoa ianareo 'zay mitana ny didy
Fihirana Vaovao, p. 197 - Vavaka sy Hira, p. 538 - Fihirana Hasina, p. 104 - Fihirana Dera, p. 56
89 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
90 Sambatra, hoy ny Tompo, izay mahantra
Fihirana Vaovao, p. 327 - Fihirana Hasina, p. 713 - Ankalazao ny Tompo, p. 79
91 Sasinkira amin'ny Tononkiran'i Zakaria
92 Satria ny olombelona nofo aman-dra
Ankalazao ny Tompo, p. 353 - Vavaka sy Hira, p. 448 - Fihirana Hasina, p. 717 - Fihirana Vaovao, p. 36
93 Tanora mandray andraikitra
Vavaka sy Hira, p. 828
94 Tanora mijoro
Fihirana Hasina, p. 796
95 Tany an-tendrombohitra ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 421 - Fihirana Hasina, p. 721 - Fihirana Vaovao, p. 275
96 Tao anaty rivo-doza
Fihirana Hasina, p. 722 - Ankalazao ny Tompo, p. 276
97 Tompo Zanahary ô, ndreto izahay zanakao
98 Tononkiran'i Zakaria
Ankalazao ny Tompo, p. 2
99 Tontolo iainana manakory no ambelantsika ho an'ny taranaka (MCCP - Maroantsetra - Sept. 2017)
100 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
101 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Karine Dera, p. 449 - Antsao ny Tompo, p. 187
102 Tsiofy rano
Fihirana Hasina, p. 801
103 Tsisy afa-tsy raha araiky
Fihirana Hasina, p. 800 - Karine Dera, p. 544 - Antsao ny Tompo, p. 336
104 Tsy manam-pahataperana ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 800
105 Vao mangiran-dratsy ny andro
106 Vienne la colombe
107 Voninahitra (tononina)
Fihirana Hasina, p. 4
108 Voninahitra anie ho Anao, ry Trinite Masina - Hira Faneva fanamasinana Mgr Gabriel Randrianantenaina
109 Zañahary e, navy eto zanakao
Fihirana Hasina, p. 804 - Karine Dera, p. 518

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0296 s.] - Hanohana anay