Antson'Andriamanitra

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay Andriamanitra nanetry tena - JMJ-Antananarivo 29 Ambohimiadana
2 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 372 - Ankalazao ny Tompo, p. 285
3 Anaraka Anao
4 Andao !
Antsao ny Tompo, p. 135
5 Andeha an-tsitrapo
Antsao ny Tompo, p. 135
6 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Fihirana Vaovao, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 528 - Fihirana Hasina, p. 110 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Dera, p. 294
7 Andriamanitra ô, miantso Anao aho
8 Andriamanitra Rainay
Fihirana Hasina, p. 391 - Vavaka sy Hira, p. 648
9 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Vavaka sy Hira, p. 526 - Fihirana Hasina, p. 396 - Fihirana Vaovao, p. 379
10 Ankiniko Aminao
11 Antso, fanomezana
Antsao ny Tompo, p. 134
12 Antson’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 132
13 Ao ny Tompo Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 122
14 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Fihirana Hasina, p. 17 - Vavaka sy Hira, p. 526 - Ankalazao ny Tompo, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 531 - Fihirana Dera, p. 294
15 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 123
16 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Karine Dera, p. 434
17 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Karine Dera, p. 423 - Fihirana Hasina, p. 413
18 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fihirana Hasina, p. 111 - Vavaka sy Hira, p. 780 - Fihirana Vaovao, p. 535
19 Atopazo ny maso
Fihirana Hasina, p. 414
20 Azovy e arahina
Karine Dera, p. 519
21 Be ny vokatra, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 527 - Fihirana Hasina, p. 111 - Fihirana Vaovao, p. 175
22 EKA miara-dia
Fihirana Hasina, p. 322
23 Endrey ny fitiavako
Antsao ny Tompo, p. 121
24 EO AN-TONGOTRAO RY NENY SOA
25 Fahasoavan'ny Ray
Antsao ny Tompo, p. 123
26 Fanaka nofidiko
27 Fanantenana
Fihirana Hasina, p. 464
28 Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
29 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
30 Fiantsoan'Andriamanitra
Antsao ny Tompo, p. 133
31 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
32 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
33 Foiny manontolo e izao tontolo izao, fa i Jesoa Tompo no narahiny
34 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 475 - Vavaka sy Hira, p. 785 - Fihirana Vaovao, p. 534
35 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antsao ny Tompo, p. 88 - Karine Dera, p. 457
36 HIOMBONA FITIA AMINAO
37 HITAKO NY TOMPO IZAY MIANTSO HOE
38 Ho fankasitrahana Anao
Antsao ny Tompo, p. 128
39 Ho fitiavana aho
Fihirana Hasina, p. 765
40 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Karine Dera, p. 538
41 HOZAKAIKO IZAO NY HAZOFIJALIAKO
42 Ialao ny taninao
Vavaka sy Hira, p. 388 - Fihirana Dera, p. 100 - Fihirana Hasina, p. 113 - Fihirana Vaovao, p. 83
43 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antsao ny Tompo, p. 119
44 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
45 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
46 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
47 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 767 - Karine Dera, p. 502
48 Ianareo no fanasin'ny tany: Mirosoa amin’ny lalina
49 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antsao ny Tompo, p. 121
50 Ilaozako ny zava-drehetra
Antsao ny Tompo, p. 127
51 Ilaozy ny tranon'i Kaky, zandry malala ô
Fihirana Vaovao, p. 465
52 Indro ataoko eo am-bavanao
Karine Dera, p. 416 - Antsao ny Tompo, p. 127
53 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Hasina, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Dera, p. 282
54 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
55 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Fihirana Hasina, p. 526
56 Inty aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 119
57 Inty aho Tompo, iraho aho
Karine Dera, p. 464
58 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 40
59 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 41
60 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antsao ny Tompo, p. 120
61 Inty aho, iraho aho
62 Iny lalana izorako iny
63 IO ILAY ANTSO
64 Iraho 'zahay, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 529 - Vavaka sy Hira, p. 517
65 Ireo asam-pitoriana
Antsao ny Tompo, p. 131
66 Iza àry no hahasaraka ahy
Fihirana Hasina, p. 534
67 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 131
68 Izay mandao
69 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Fihirana Hasina, p. 545 - Vavaka sy Hira, p. 516
70 Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Dera, p. 99 - Fihirana Vaovao, p. 373
71 JESOA Ô IRERY IHANY
72 Jesoa Tompo izay nifidy anay ho apôstôly kelin'ny fonao
Fihirana Vaovao, p. 465
73 Lalan'ny antso
74 Lazao aminy
Antsao ny Tompo, p. 41
75 Mahereza re razandry
Karine Dera, p. 534 - Fihirana Hasina, p. 560
76 Mahery ny antso
Antsao ny Tompo, p. 136
77 Mahery tokoa re !
Antsao ny Tompo, p. 137
78 Mampahonena loatra ny ondrinao
Fihirana Hasina, p. 563 - Vavaka sy Hira, p. 518
79 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
80 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fihirana Hasina, p. 114 - Fihirana Vaovao, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 407
81 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 774 - Fihirana Vaovao, p. 99
82 Mandrosoa amin'ny lalina
83 Mangetaheta famonjena
Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 570 - Fihirana Vaovao, p. 400
84 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
85 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
86 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 87 - Karine Dera, p. 423
87 Mirosoa
Antsao ny Tompo, p. 133
88 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 657 - Fihirana Hasina, p. 604
89 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
90 Moa ve tia ahy ianao?
Fihirana Vaovao, p. 170 - Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 115 - Fihirana Dera, p. 281
91 N'inon'inona hitranga
Fihirana Hasina, p. 117
92 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Fihirana Hasina, p. 628
93 Nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 528
94 NATOKAKO MBA HO ANAO
95 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
96 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fihirana Hasina, p. 630
97 Nifidy ahy ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Hasina, p. 117 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 104
98 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Karine Dera, p. 549 - Antsao ny Tompo, p. 36
99 Ny atao hoe tia
100 Ny feon'ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
101 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 642 - Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Vaovao, p. 399
102 Ny hafaliako
103 Ny hirako anio
104 Ny tananao no mitantana ahy
Fihirana Hasina, p. 653
105 Ny tsodrano dia zava-mahery
106 O a Baba, oa Nindry e
Antsao ny Tompo, p. 191 - Karine Dera, p. 436
107 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Fihirana Dera, p. 62 - Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Vaovao, p. 139
108 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Ankalazao ny Tompo, p. 490 - Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 118 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Vaovao, p. 186
109 Paka Père Sergio
110 Raiso aho
111 RAY Ô, INTY AHO VONONA
112 Ry Ray ô !
Antsao ny Tompo, p. 125
113 Ry Tompo, ô raiso aho
Antsao ny Tompo, p. 138 - Karine Dera, p. 414
114 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Fihirana Hasina, p. 708 - Vavaka sy Hira, p. 518 - Fihirana Vaovao, p. 105
115 Sahy manolotra ny ainy
Vavaka sy Hira, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 829
116 Ta.Li.Fa miara-misalahy
117 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Fihirana Hasina, p. 811
118 Tantano aho, ry Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 797 - Karine Dera, p. 451
119 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Fihirana Hasina, p. 798
120 Tena babo
121 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 433 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Dera, p. 200 - Ankalazao ny Tompo, p. 376
122 Toa tsy ho haiko
Antsao ny Tompo, p. 46
123 Tompo ô ! Inty aho
Antsao ny Tompo, p. 130
124 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antsao ny Tompo, p. 125
125 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fihirana Hasina, p. 729 - Vavaka sy Hira, p. 517
126 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Fihirana Hasina, p. 122 - Fihirana Dera, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Vaovao, p. 412
127 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Fihirana Vaovao, p. 535 - Vavaka sy Hira, p. 813 - Fihirana Hasina, p. 120 - Fihirana Dera, p. 286
128 Tompo ô, mbola zaza aho
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Dera, p. 297
129 Tompo ô, nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 120
130 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 729 - Fihirana Vaovao, p. 138
131 Tompo ô, omeo pretra
Vavaka sy Hira, p. 519 - Fihirana Hasina, p. 121 - Fihirana Dera, p. 99
132 Tongàva ianao malala
Antsao ny Tompo, p. 39
133 Tsapako
134 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antsao ny Tompo, p. 129 - Karine Dera, p. 429
135 Tsy atao hoe mpanompo
Antsao ny Tompo, p. 121
136 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
137 Tsy misy manam-pitiavana
Fihirana Hasina, p. 732
138 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Fihirana Dera, p. 245 - Vavaka sy Hira, p. 530 - Fihirana Hasina, p. 121 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Vaovao, p. 368
139 Un seul pain
140 Velombelomy
Fihirana Hasina, p. 114
141 Voatokana ho ahy ianao
Fihirana Hasina, p. 832
142 Vognono zaho
143 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Dera, p. 75 - Fihirana Hasina, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Vaovao, p. 372
144 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 138
145 Vorona tsara feo anie aho
Fihirana Hasina, p. 369 - Fihirana Vaovao, p. 533

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0760 s.] - Hanohana anay