Antson'Andriamanitra

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay Andriamanitra nanetry tena - JMJ-Antananarivo 29 Ambohimiadana
2 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 372 - Ankalazao ny Tompo, p. 285
3 Andao !
Antsao ny Tompo, p. 135
4 Andeha an-tsitrapo
Antsao ny Tompo, p. 135
5 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Fihirana Vaovao, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 528 - Fihirana Hasina, p. 110 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Dera, p. 294
6 Andriamanitra ô, miantso Anao aho
7 Andriamanitra Rainay
Fihirana Hasina, p. 391 - Vavaka sy Hira, p. 648
8 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Vavaka sy Hira, p. 526 - Fihirana Hasina, p. 396 - Fihirana Vaovao, p. 379
9 Ankiniko Aminao
10 Antso, fanomezana
Antsao ny Tompo, p. 134
11 Antson’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 132
12 Ao ny Tompo Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 122
13 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Fihirana Hasina, p. 17 - Vavaka sy Hira, p. 526 - Ankalazao ny Tompo, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 531 - Fihirana Dera, p. 294
14 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 123
15 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Karine Dera, p. 434
16 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Karine Dera, p. 423 - Fihirana Hasina, p. 413
17 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fihirana Hasina, p. 111 - Vavaka sy Hira, p. 780 - Fihirana Vaovao, p. 535
18 Atopazo ny maso
Fihirana Hasina, p. 414
19 Azovy e arahina
Karine Dera, p. 519
20 Be ny vokatra, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 527 - Fihirana Hasina, p. 111 - Fihirana Vaovao, p. 175
21 EKA miara-dia
Fihirana Hasina, p. 322
22 Endrey ny fitiavako
Antsao ny Tompo, p. 121
23 EO AN-TONGOTRAO RY NENY SOA
24 Fahasoavan'ny Ray
Antsao ny Tompo, p. 123
25 Fanaka nofidiko
26 Fanantenana
Fihirana Hasina, p. 464
27 Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
28 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
29 Fiantsoan'Andriamanitra
Antsao ny Tompo, p. 133
30 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
31 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
32 Foiny manontolo
33 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 475 - Vavaka sy Hira, p. 785 - Fihirana Vaovao, p. 534
34 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antsao ny Tompo, p. 88 - Karine Dera, p. 457
35 HIOMBONA FITIA AMINAO
36 HITAKO NY TOMPO
37 Ho fankasitrahana Anao
Antsao ny Tompo, p. 128
38 Ho fitiavana aho
Fihirana Hasina, p. 765
39 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Karine Dera, p. 538
40 HOZAKAIKO IZAO NY HAZOFIJALIAKO
41 Ialao ny taninao
Vavaka sy Hira, p. 388 - Fihirana Dera, p. 100 - Fihirana Hasina, p. 113 - Fihirana Vaovao, p. 83
42 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antsao ny Tompo, p. 119
43 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
44 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
45 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
46 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 767 - Karine Dera, p. 502
47 Ianareo no fanasin'ny tany: Mirosoa amin’ny lalina
48 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antsao ny Tompo, p. 121
49 Ilaozako ny zava-drehetra
Antsao ny Tompo, p. 127
50 Ilaozy ny tranon'i Kaky, zandry malala ô
Fihirana Vaovao, p. 465
51 Indro ataoko eo am-bavanao
Karine Dera, p. 416 - Antsao ny Tompo, p. 127
52 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Hasina, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Dera, p. 282
53 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
54 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Fihirana Hasina, p. 526
55 Inty aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 119
56 Inty aho Tompo, iraho aho
Karine Dera, p. 464
57 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 40
58 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 41
59 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antsao ny Tompo, p. 120
60 Inty aho, iraho aho
61 Iny lalana izorako iny
62 IO ILAY ANTSO
63 Iraho 'zahay, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 529 - Vavaka sy Hira, p. 517
64 Ireo asam-pitoriana
Antsao ny Tompo, p. 131
65 Iza àry no hahasaraka ahy
Fihirana Hasina, p. 534
66 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 131
67 Izay mandao
68 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Fihirana Hasina, p. 545 - Vavaka sy Hira, p. 516
69 Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Dera, p. 99 - Fihirana Vaovao, p. 373
70 JESOA Ô IRERY IHANY
71 Jesoa Tompo izay nifidy anay ho apôstôly kelin'ny fonao
Fihirana Vaovao, p. 465
72 Lalan'ny antso
73 Lazao aminy
Antsao ny Tompo, p. 41
74 Mahereza re razandry
Karine Dera, p. 534 - Fihirana Hasina, p. 560
75 Mahery ny antso
Antsao ny Tompo, p. 136
76 Mahery tokoa re !
Antsao ny Tompo, p. 137
77 Mampahonena loatra ny ondrinao
Fihirana Hasina, p. 563 - Vavaka sy Hira, p. 518
78 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
79 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fihirana Hasina, p. 114 - Fihirana Vaovao, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 407
80 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 774 - Fihirana Vaovao, p. 99
81 Mandrosoa amin'ny lalina
82 Mangetaheta famonjena
Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 570 - Fihirana Vaovao, p. 400
83 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
84 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
85 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 87 - Karine Dera, p. 423
86 Mirosoa
Antsao ny Tompo, p. 133
87 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 657 - Fihirana Hasina, p. 604
88 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
89 Moa ve tia ahy ianao?
Fihirana Vaovao, p. 170 - Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 115 - Fihirana Dera, p. 281
90 N'inon'inona hitranga
Fihirana Hasina, p. 117
91 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Fihirana Hasina, p. 628
92 Nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 528
93 NATOKAKO MBA HO ANAO
94 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
95 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fihirana Hasina, p. 630
96 Nifidy ahy ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Hasina, p. 117 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 104
97 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Karine Dera, p. 549 - Antsao ny Tompo, p. 36
98 Ny atao hoe tia
99 Ny feon'ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
100 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 642 - Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Vaovao, p. 399
101 Ny hafaliako
102 Ny hirako anio
103 Ny tananao no mitantana ahy
Fihirana Hasina, p. 653
104 Ny tsodrano dia zava-mahery
105 O a Baba, oa Nindry e
Antsao ny Tompo, p. 191 - Karine Dera, p. 436
106 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Fihirana Dera, p. 62 - Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Vaovao, p. 139
107 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Ankalazao ny Tompo, p. 490 - Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 118 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Vaovao, p. 186
108 Paka Père Sergio
109 Raiso aho
110 RAY Ô INTY AHO VONONA
111 Ry Ray ô !
Antsao ny Tompo, p. 125
112 Ry Tompo ô raiso doublon
Antsao ny Tompo, p. 138
113 Ry Tompo, ô raiso aho
Antsao ny Tompo, p. 138 - Karine Dera, p. 414
114 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Fihirana Hasina, p. 708 - Vavaka sy Hira, p. 518 - Fihirana Vaovao, p. 105
115 Sahy manolotra ny ainy
Vavaka sy Hira, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 829
116 Ta.Li.Fa miara-misalahy
117 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Fihirana Hasina, p. 811
118 Tantano aho, ry Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 797 - Karine Dera, p. 451
119 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Fihirana Hasina, p. 798
120 Tena babo
121 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 433 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Dera, p. 200 - Ankalazao ny Tompo, p. 376
122 Toa tsy ho haiko
Antsao ny Tompo, p. 46
123 Tompo ô ! Inty aho
Antsao ny Tompo, p. 130
124 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antsao ny Tompo, p. 125
125 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fihirana Hasina, p. 729 - Vavaka sy Hira, p. 517
126 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Fihirana Hasina, p. 122 - Fihirana Dera, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Vaovao, p. 412
127 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Fihirana Vaovao, p. 535 - Vavaka sy Hira, p. 813 - Fihirana Hasina, p. 120 - Fihirana Dera, p. 286
128 Tompo ô, mbola zaza aho
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Dera, p. 297
129 Tompo ô, nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 120
130 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 729 - Fihirana Vaovao, p. 138
131 Tompo ô, omeo pretra
Vavaka sy Hira, p. 519 - Fihirana Hasina, p. 121 - Fihirana Dera, p. 99
132 Tongàva ianao malala
Antsao ny Tompo, p. 39
133 Tsapako
134 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antsao ny Tompo, p. 129 - Karine Dera, p. 429
135 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antsao ny Tompo, p. 129
136 Tsy atao hoe mpanompo
Antsao ny Tompo, p. 121
137 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
138 Tsy misy manam-pitiavana
Fihirana Hasina, p. 732
139 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Fihirana Dera, p. 245 - Vavaka sy Hira, p. 530 - Fihirana Hasina, p. 121 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Vaovao, p. 368
140 Un seul pain
141 Velombelomy
Fihirana Hasina, p. 114
142 Voatokana ho ahy ianao
Fihirana Hasina, p. 832
143 Vognono zaho
144 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Dera, p. 75 - Fihirana Hasina, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Vaovao, p. 372
145 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 138
146 Vorona tsara feo anie aho
Fihirana Hasina, p. 369 - Fihirana Vaovao, p. 533

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0529 s.] - Hanohana anay