Antson'Andriamanitra

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay Andriamanitra nanetry tena - JMJ-Antananarivo 29 Ambohimiadana
2 Ahirato re 'zany masoko, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 372 - Ankalazao ny Tompo, p. 285
3 Andao !
Antsao ny Tompo, p. 135
4 Andeha an-tsitrapo
Antsao ny Tompo, p. 135
5 Andeha ianao, mankanesa any an-tanim-boaloboko
Fihirana Vaovao, p. 431 - Vavaka sy Hira, p. 528 - Fihirana Hasina, p. 110 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Dera, p. 294
6 Andriamanitra Rainay
Fihirana Hasina, p. 391 - Vavaka sy Hira, p. 648
7 Aniraho mpijinja, Tompo ô, ireo vokatrao marobe
Vavaka sy Hira, p. 526 - Fihirana Hasina, p. 396 - Fihirana Vaovao, p. 379
8 Ankiniko Aminao
9 Antso, fanomezana
Antsao ny Tompo, p. 134
10 Antson’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 132
11 Ao ny Tompo Zañahary
Antsao ny Tompo, p. 122
12 Ataovy mikatsaka Anao lalandava ny lalam-piainako
Fihirana Hasina, p. 17 - Vavaka sy Hira, p. 526 - Ankalazao ny Tompo, p. 532 - Fihirana Hasina, p. 531 - Fihirana Dera, p. 294
13 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 123
14 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Karine Dera, p. 434
15 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Karine Dera, p. 423 - Fihirana Hasina, p. 413
16 Atolotro ho Anao, ry Tompo ao ambony
Fihirana Hasina, p. 111 - Vavaka sy Hira, p. 780 - Fihirana Vaovao, p. 535
17 Atopazo ny maso
Fihirana Hasina, p. 414
18 Azovy e arahina
Karine Dera, p. 519
19 Be ny vokatra, Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 527 - Fihirana Hasina, p. 111 - Fihirana Vaovao, p. 175
20 EKA miara-dia
Fihirana Hasina, p. 322
21 Endrey ny fitiavako
Antsao ny Tompo, p. 121
22 Fahasoavan'ny Ray
Antsao ny Tompo, p. 123
23 Fanaka nofidiko
24 Fanantenana
Fihirana Hasina, p. 464
25 Fantatrao fa tiako Ianao Tompo
26 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
27 Fiantsoan'Andriamanitra
Antsao ny Tompo, p. 133
28 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
29 Foiko ho anao, ho anao avokoa
Fihirana Hasina, p. 645 - Vavaka sy Hira, p. 769
30 Foiny manontolo
31 Hanaraka anao aho, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 475 - Vavaka sy Hira, p. 785 - Fihirana Vaovao, p. 534
32 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antsao ny Tompo, p. 88 - Karine Dera, p. 457
33 Ho fankasitrahana Anao
Antsao ny Tompo, p. 128
34 Ho fitiavana aho
Fihirana Hasina, p. 765
35 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Karine Dera, p. 538
36 Ialao ny taninao
Fihirana Vaovao, p. 83 - Fihirana Hasina, p. 113 - Fihirana Dera, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 388
37 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antsao ny Tompo, p. 119
38 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
39 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
40 Ianao, ry Jesoa, no niantso ahy
41 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 767 - Karine Dera, p. 502
42 Ianareo no fanasin'ny tany: Mirosoa amin’ny lalina
43 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antsao ny Tompo, p. 121
44 Ilaozako ny zava-drehetra
Antsao ny Tompo, p. 127
45 Ilaozy ny tranon'i Kaky, zandry malala ô
Fihirana Vaovao, p. 465
46 Indro ataoko eo am-bavanao
Karine Dera, p. 416 - Antsao ny Tompo, p. 127
47 Indro irahiko ianao hampanjaka fitiavana
Vavaka sy Hira, p. 788 - Fihirana Hasina, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Dera, p. 282
48 Injay fa miantso ahy, ny feon’ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
49 Intý aho Jesoa ô, hanara-dia Anao
Fihirana Hasina, p. 526
50 Inty aho Tompo
Antsao ny Tompo, p. 119
51 Inty aho Tompo, iraho aho
Karine Dera, p. 464
52 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 40
53 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antsao ny Tompo, p. 41
54 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antsao ny Tompo, p. 120
55 Inty aho, iraho aho
56 Iny lalana izorako iny
57 Iraho 'zahay, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 529 - Vavaka sy Hira, p. 517
58 Ireo asam-pitoriana
Antsao ny Tompo, p. 131
59 Iza àry no hahasaraka ahy
Fihirana Hasina, p. 534
60 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antsao ny Tompo, p. 131
61 Izay mandao
62 Jereo, ry Jesoa, fa mampahonena
Fihirana Hasina, p. 545 - Vavaka sy Hira, p. 516
63 Jesoa mikaroka mpiasa vaovao
Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Dera, p. 99 - Fihirana Vaovao, p. 373
64 Jesoa Tompo izay nifidy anay ho apôstôly kelin'ny fonao
Fihirana Vaovao, p. 465
65 Lazao aminy
Antsao ny Tompo, p. 41
66 Mahereza re razandry
Karine Dera, p. 534 - Fihirana Hasina, p. 560
67 Mahery ny antso
Antsao ny Tompo, p. 136
68 Mahery tokoa re !
Antsao ny Tompo, p. 137
69 Mampahonena loatra ny ondrinao
Fihirana Hasina, p. 563 - Vavaka sy Hira, p. 518
70 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
71 Mandehana ianao lavidavitra kokoa
Fihirana Hasina, p. 114 - Fihirana Vaovao, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 407
72 Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao
Fihirana Hasina, p. 774 - Fihirana Vaovao, p. 99
73 Mandrosoa amin'ny lalina
74 Mangetaheta famonjena
Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 570 - Fihirana Vaovao, p. 400
75 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
76 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
77 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antsao ny Tompo, p. 87 - Karine Dera, p. 423
78 Mirosoa
Antsao ny Tompo, p. 133
79 Misaotra anao 'zahay, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 657 - Fihirana Hasina, p. 604
80 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
81 Moa ve tia ahy ianao?
Fihirana Vaovao, p. 170 - Vavaka sy Hira, p. 773 - Fihirana Hasina, p. 115 - Fihirana Dera, p. 281
82 N'inon'inona hitranga
Fihirana Hasina, p. 117
83 Nanjohy iny lalana iny izahay noho ny anaranao, Jesoa Kristy
Fihirana Hasina, p. 628
84 Nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 528
85 Natolotrao ho anay, ry Ray ô, ny Zanakao
Vavaka sy Hira, p. 551 - Fihirana Hasina, p. 116 - Fihirana Vaovao, p. 456
86 Ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina
Fihirana Hasina, p. 630
87 Nifidy ahy ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Hasina, p. 117 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 104
88 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Karine Dera, p. 549 - Antsao ny Tompo, p. 36
89 Ny atao hoe tia
90 Ny feon'ny fitiavana
Fihirana Hasina, p. 595
91 Ny feonao miantso ankizy malagasy
Fihirana Dera, p. 98 - Fihirana Hasina, p. 642 - Vavaka sy Hira, p. 515 - Fihirana Vaovao, p. 399
92 Ny hafaliako
93 Ny hirako anio
94 Ny tananao no mitantana ahy
Fihirana Hasina, p. 653
95 Ny tsodrano dia zava-mahery
96 O a Baba, oa Nindry e
Antsao ny Tompo, p. 191 - Karine Dera, p. 436
97 Ô izany diako, mahitsy hatrany re
Fihirana Dera, p. 62 - Vavaka sy Hira, p. 523 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Vaovao, p. 139
98 Ô ry Jesoa Kristy Tompo ô, harahiko ianao n'aiza n'aiza
Ankalazao ny Tompo, p. 490 - Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 118 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Vaovao, p. 186
99 Paka Père Sergio
100 Ry Ray ô !
Antsao ny Tompo, p. 125
101 Ry Tompo ô raiso doublon
Antsao ny Tompo, p. 138
102 Ry Tompo, ô raiso aho
Antsao ny Tompo, p. 138 - Karine Dera, p. 414
103 Ry vahoakako, 'zay mivavaka
Fihirana Hasina, p. 708 - Vavaka sy Hira, p. 518 - Fihirana Vaovao, p. 105
104 Sahy manolotra ny ainy
Fihirana Hasina, p. 829
105 Ta.Li.Fa miara-misalahy
106 Tanora ankaherezin'ny Fanahy Masina
Fihirana Hasina, p. 811
107 Tantano aho, ry Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 797 - Karine Dera, p. 451
108 Te-hahita an’i Jesoa izahay
Fihirana Hasina, p. 798
109 Tena babo
110 Tiako ny hiaraka aminao, Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 433 - Vavaka sy Hira, p. 652 - Fihirana Hasina, p. 119 - Fihirana Dera, p. 200 - Ankalazao ny Tompo, p. 376
111 Toa tsy ho haiko
Antsao ny Tompo, p. 46
112 Tompo ô ! Inty aho
Antsao ny Tompo, p. 130
113 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antsao ny Tompo, p. 125
114 Tompo ô, 'ntý aho mba iraho
Fihirana Hasina, p. 729 - Vavaka sy Hira, p. 517
115 Tompo ô, 'nty aho notadiavinao
Fihirana Hasina, p. 122 - Fihirana Dera, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 522 - Fihirana Vaovao, p. 412
116 Tompo ô, hamasino ny fianakaviana
Fihirana Vaovao, p. 535 - Vavaka sy Hira, p. 813 - Fihirana Hasina, p. 120 - Fihirana Dera, p. 286
117 Tompo ô, mbola zaza aho
Fihirana Hasina, p. 728 - Fihirana Dera, p. 297
118 Tompo ô, nantsoinao aho
Antsao ny Tompo, p. 120
119 Tompo ô, ny feonao hatry ny ela
Vavaka sy Hira, p. 525 - Fihirana Hasina, p. 729 - Fihirana Vaovao, p. 138
120 Tompo ô, omeo pretra
Vavaka sy Hira, p. 519 - Fihirana Hasina, p. 121 - Fihirana Dera, p. 99
121 Tongàva ianao malala
Antsao ny Tompo, p. 39
122 Tsapako
123 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antsao ny Tompo, p. 129 - Karine Dera, p. 429
124 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antsao ny Tompo, p. 129
125 Tsy atao hoe mpanompo
Antsao ny Tompo, p. 121
126 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
127 Tsy misy manam-pitiavana
Fihirana Hasina, p. 732
128 Tsy ny (ahiahy) ahiahin'izao tontolo izao
Fihirana Vaovao, p. 368 - Ankalazao ny Tompo, p. 534 - Fihirana Hasina, p. 121 - Vavaka sy Hira, p. 530 - Fihirana Dera, p. 245
129 Un seul pain
130 Velombelomy
Fihirana Hasina, p. 114
131 Voatokana ho ahy ianao
Fihirana Hasina, p. 832
132 Vognono zaho
133 Vonona aho Tompo, hiaraka aminao
Fihirana Dera, p. 75 - Fihirana Hasina, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 751 - Fihirana Vaovao, p. 372
134 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antsao ny Tompo, p. 138
135 Vorona tsara feo anie aho
Fihirana Hasina, p. 369 - Fihirana Vaovao, p. 533

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0476 s.] - Hanohana anay