Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
6 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
7 408 Mpanompoko ianao
8 410 Falifaly izahay ravoravo
9 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
10 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
11 415 Aleloia ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
12 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
13 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
14 419 Litania
15 421 Kyrie eleison
Fifonana
16 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary baba)
Fiekem-pinoana
17 423 Ato amiko ny fanahy
Antson'Andriamanitra
18 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
19 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
20 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay
Fanolorana
21 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
22 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
23 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
24 431 Atolontsika Andriamanitra
Fanolorana
25 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
26 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
27 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
28 436 O a Baba oa nindry e
Antson'Andriamanitra
29 437 Amianay anao Zagnahary
Fanolorana - Andriamanitra Ray
30 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
31 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
32 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
33 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
34 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
35 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
36 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
37 446 Diso tato zahay
Fifonana
38 447 Velogno tatobeky ny Tompo
39 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
40 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
41 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fihavanana - Fiadanana
42 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
43 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
44 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
45 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
46 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
47 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e
Voninahitra
48 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
49 458 Mandehàna eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
50 459 E! Voninahitra e
Voninahitra
51 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
52 462 Voninahitra ho anao e
Voninahitra
53 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
54 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
55 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
56 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
57 466 Zaho zeny mino
Fiekem-pinoana
58 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
59 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
60 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
61 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
62 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
63 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
64 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
65 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
66 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
67 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
68 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
69 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
70 476 Hivolagna Zagnahary
Tenin'Andriamanitra
71 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
72 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
73 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
74 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
75 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
76 485 E Tompo o, Mamindrà fo aminay
Fifonana
77 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
78 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
79 488 Ato amiko ny fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
80 489 Marobe tsy voajijiko eto
Fifonana - Samihafa
81 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
82 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
83 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
84 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
85 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
86 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
87 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
88 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
89 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
90 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
91 500 Ana Zagnahary Iadanay
Andriamanitra Ray
92 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
93 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
94 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
95 504 Ndreto ‘zahay ô ry Ray
Fanolorana
96 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
97 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
98 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
99 507 Ny voninahitrao ry martiry masina
Olomasina
100 509 Ry Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
101 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
102 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
103 512 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana - Fanolorana
104 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
105 513 Aleloia e e ia teninao ry tompo
Aleloia
106 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
107 516 Tonga ny Mesia
Noely
108 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
109 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
110 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
111 521 Isaoranay ny anaranao, ry Ray
Fisaorana
112 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
113 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
114 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
115 524 Arahaba ry Maria
Masina Maria
116 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
117 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
118 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
119 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
120 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
121 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
122 529 Mino izany andre va
Fiekem-pinoana
123 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
124 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
125 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
126 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
127 536 Masiny tena masiny
Masina
128 536 A A Aleloia
Paka - Aleloia
129 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
130 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
131 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
132 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
133 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
134 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
135 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
136 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Fihavanana - Fiadanana
137 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
138 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
139 546 Fiadanana, fiadanana
140 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
141 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
142 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
143 549 Nty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
144 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
145 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
146 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1039 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org