Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
6 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
7 408 Mpanompoko ianao
8 410 Falifaly izahay ravoravo
9 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
10 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
11 415 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
12 416 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
13 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
14 418 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
15 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
16 419 Litania
17 421 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
18 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
19 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
20 423 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
21 423 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
22 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
23 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
24 428 Ô, ry Fanahy Masina ô, misaotra anao 'zahay
Fanahy Masina
25 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
26 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
27 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
28 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
29 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
30 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
31 436 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
32 437 Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Fanolorana - Andriamanitra Ray
33 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
34 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
35 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
36 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
37 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
38 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
39 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
40 446 E ! diso tatô zahay
Fifonana
41 447 Velogno tatobeky ny Tompo
42 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
43 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
44 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
45 451 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
46 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
47 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
48 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
49 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
50 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
51 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e doublon
Voninahitra
52 456 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
53 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
54 458 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
55 459 E! Voninahitra e ia
Voninahitra
56 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
57 462 Voninahitra ho anao e, ry Tompo Andriamanitra mahefa
Voninahitra
58 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
59 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
60 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
61 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
62 466 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
63 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
64 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
65 469 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
66 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
67 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
68 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
69 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
70 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
71 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
72 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
73 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
74 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
75 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
76 476 Hivolagna Zagnahary doublon
Tenin'Andriamanitra
77 476 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
78 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
79 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
80 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra (miankohoka)
Voninahitra
81 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
82 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
83 485 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Fifonana
84 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
85 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
86 488 Ato amiko ny (fanahy) fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
87 489 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
88 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
89 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
90 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
91 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
92 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
93 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
94 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
95 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
96 497 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
97 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
98 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
99 500 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
100 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
101 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
102 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
103 504 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
104 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
105 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
106 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
107 507 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
108 509 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
109 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
110 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
111 513 Aleloia e e ia, teninao ry Tompo mahavelona
Aleloia
112 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
113 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
114 516 Tonga ny Mesia
Noely
115 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
116 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
117 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
118 521 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
119 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
120 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
121 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
122 524 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
123 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
124 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
125 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
126 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
127 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
128 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
129 529 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
130 529 Mino izany andre va doublon
Fiekem-pinoana
131 531 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
132 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
133 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
134 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
135 536 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
136 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
137 536 A A Aleloia nitsangan-ko velona
Paka - Aleloia
138 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
139 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
140 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
141 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
142 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
143 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
144 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
145 544 Tsisy afa-tsy raha araiky doublon
Fihavanana - Fiadanana
146 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
147 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
148 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
149 546 Fiadanana, fiadanana
150 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
151 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
152 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
153 549 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
154 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
155 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
156 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [2.5465 s.] - Hanohana anay