Karine Dera

Fahazato taonan'ny Paroasy Md Maurice Fénérive-Est 24 Desambra 2000

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 403 Iny lalana iny ry Tompo no nizoranao
Jesoa Kristy
2 403 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
3 404 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
4 405 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
5 406 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
6 407 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
7 408 Mpanompoko ianao
8 410 Falifaly izahay ravoravo
9 413 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
10 414 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
11 415 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
12 416 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
13 417 Ndeha hiaraka hampanjaka
Fihavanana - Fiadanana
14 418 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
15 418 Izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra
16 419 Litania
17 421 Ireo zavaboaary (Kyrie eleison!)
Fifonana
18 422 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
19 423 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
20 423 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
21 423 Ato amiko ny fanahy, fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
22 425 Atsika zaka manan'ainy jiaby
Andriamanitra Ray
23 426 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Loharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana - Fisaorana
24 428 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
25 428 Ô, ry Fanahy Masina ô, misaotra anao 'zahay
Fanahy Masina
26 428 Ô ry Fanahy
Fanahy Masina
27 429 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
28 432 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
29 432 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
30 434 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo fa nagnasigny
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
31 436 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
32 437 Amianay anao Zagnahary ambony indrindra ny voninahitra
Fanolorana - Andriamanitra Ray
33 438 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
34 439 Irinareo va re ny Tenin'ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
35 440 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
36 441 Mahavelogno ô
Sakramenta Masina
37 442 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
38 444 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
39 446 Didy vaovao no omeko anarô
Fihavanana - Fiadanana
40 446 E ! diso tatô zahay
Fifonana
41 447 Velogno tatobeky ny Tompo
42 448 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
43 449 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
44 451 Tantano aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
45 451 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
46 451 Fitiavanao, ry Ray ô
Fihavanana - Fiadanana
47 451 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
48 453 Ray ô mahatalanjona, endrey, ny asanao ry Ray
Fisaorana
49 453 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
50 455 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
51 456 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
52 456 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra e doublon
Voninahitra
53 457 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
54 458 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
55 459 E! Voninahitra e ia
Voninahitra
56 460 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
57 462 Voninahitra ho anao e, ry Tompo Andriamanitra mahefa
Voninahitra
58 463 Voninahitra ho an'Andriamanitra... Zanaharinay mahery
Voninahitra
59 464 Inty aho Tompo, iraho aho
Antson'Andriamanitra
60 465 'Zaho mino an'Andriamanitra - Zanahary mahefa ny raha jiaby
Fiekem-pinoana
61 465 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
62 466 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
63 467 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
64 468 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
65 469 Manambara ny nahafatesanao
Fihobiana
66 469 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
67 469 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
68 469 Masigny ana Zagnahary
Masina
69 470 Voninahitra an-tampon'ny lanitra
Voninahitra
70 471 Atolotra Anao e, ry Tompo, ireto fanatitray ireto
Fanolorana
71 472 Mandehàna amin'ny fitiavan'i Kristy
Fiadanana - Fanirahana
72 472 Atambatry ny Fanahy ka miray
Fiadanana
73 473 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
74 474 Asehonay isan'andro
Andriamanitra Ray
75 475 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
76 476 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
77 478 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
78 479 Eny e ny Tenin'ny Tompo fanahy sy fiainana
Tenin'Andriamanitra
79 480 Voninahitra ho an'Andriamanitra (miankohoka)
Voninahitra
80 481 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
81 484 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
82 485 E Tompo o, mamindrà fo aminay
Fifonana
83 486 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
84 487 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
85 488 Ato amiko ny (fanahy) fanahin'ny Tompo nagnôsotro zaho
Fanirahana
86 489 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
87 490 Miara-dalagna (dalaña) amintsika isan'andro
Samihafa - Andriamanitra Ray
88 492 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
89 493 Masigny tato anao Zagnahary
Masina
90 494 Indro re ny tenanay
Fanolorana
91 494 Aleloia ia e ia Inoanay Tenin-Janahary
Aleloia
92 495 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
93 496 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
94 497 Tompo, tsy hanano eky
Fifonana
95 497 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
96 498 Atsika jiaby ireto
Samihafa
97 499 Noely, Noely, teraka ny Tompontsika
Noely
98 500 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
99 501 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
100 502 Ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao
Antson'Andriamanitra
101 502 Ataovy manakoako ny hoby
Fidirana
102 504 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
103 505 O ry Reny mahavatra
Masina Maria
104 506 Aleloia olo mandray ny tenin'Andriamanitra
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
105 507 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
106 507 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
107 509 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
108 510 Zaho mino Zanahary Tompo iray
Fiekem-pinoana
109 511 Navy ny meva, Voninahitra ho an'Andriamanitra
Voninahitra
110 513 Aleloia e e ia, teninao ry Tompo mahavelona
Aleloia
111 513 Mahatsiaro diso
Fifonana
112 515 Voninahitra ho Anao e, ry Andriamanitra
Voninahitra
113 516 Tonga ny Mesia
Noely
114 517 Mihirà fihiram-baovao
Noely
115 518 Zañahary e, navy eto zanakao
Samihafa - Andriamanitra Ray
116 519 Azovy e arahina
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
117 521 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
118 522 Ny asanao, ry Tompo be fitia
Fisaorana
119 522 Tany an'efitra ry Tompo
Komonio
120 523 Ireo izay manolotra aminao
Fanolorana
121 524 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
122 525 Aleloia, ny Tenin'ny Tompo aina ho antsika
123 526 Mihoby anao 'zahay, ry hazofijaliana
Paka - Karemy
124 527 Andriamanitra indreto ny tananay izay mifandray - Iray vatsy
Fiadanana
125 528 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
126 528 Hafalian'ny tsy manana
Fanolorana
127 528 Indreto izahay ry Ray, avy manolo-tena
Fanolorana
128 529 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
129 531 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
130 532 Diso taminao aho, Tompo ô, avelao ny heloko
Fifonana
131 533 Tolory tanana aho Maria
Masina Maria
132 534 Mahereza re razandry
Fanirahana - Antson'Andriamanitra
133 536 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
134 536 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
135 536 A A Aleloia nitsangan-ko velona
Paka - Aleloia
136 538 Hoy ny Tompo tamin'ny mpianany
Antson'Andriamanitra
137 539 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
138 539 Saotra, dera no omena
Fisaorana
139 540 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
140 540 Ianao no isaoranay, ry Ray (Victoire Rasoamanarivo)
Olomasina - Fisaorana
141 542 Koezy Zañahary
Voninahitra
142 543 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
143 544 Tsisy afa-tsy raha araiky doublon
Fihavanana - Fiadanana
144 544 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
145 545 Fiadanana e, homba antsika mianakavy anie ny fiadanana
Fiadanana
146 546 Mpianakavy isika
Fiadanana - Andriamanitra Ray
147 546 Voninahitra e e ia ho an'Andriamanitra
Voninahitra
148 546 Fiadanana, fiadanana
149 547 Indro ny Tompo velona indray
Paka
150 548 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
151 549 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
152 550 Tompo ô mamindra fo fa nanota izahay
Fifonana
153 550 Voninahitra ho Anao ry Ray
Voninahitra
154 551 Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
Tenin'Andriamanitra - Aleloia

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0924 s.] - Hanohana anay