Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehàna eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
8 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
18 40 Ndeha hanatona ny Tompo
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
23 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
24 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
28 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Oloño afaka zaho
32 49 Azovy ka e harahinay
33 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
34 50 Navotaña mba ho veloño
35 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
36 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
39 56 Katsaho Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
42 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
45 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
50 65 Fiangonana ô
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
56 71 Izay tsy manohitra momba antsika
57 72 E miandry Anao 'zahay
58 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
59 73 Eto an-tany
60 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
61 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
62 74 Izay efa reñinay
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Manaova hobin-kafaliana
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
68 77 Isan'andro isan'ora
69 77 Anao ry Tompo ny lanitra
70 78 Izaho no lalana
71 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
72 78 Novonjenao izahay
73 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
74 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
75 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
76 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
77 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
78 81 Ô irak’Andriamanitra
79 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
88 87 Mamiko ny Tompo
89 87 Mba raiso re aho ry Tompo
90 88 Hanaraka Anao amin-kitsim-po
91 89 Fiainana mandrakizay
92 89 VôRY AKETO
93 90 Mahay raha
94 91 Mimpolia
95 92 Mendrika hoderaina Ianao
96 92 Eny Tompo ô
97 92 Fianakaviana, ao amin'ny Ray
98 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
99 93 Be voninahitra
100 94 Mihirà fihiram-baovao
101 94 Vory eto an-tranonao
102 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
103 95 Tompo ô midera Anao aho
104 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Fitokisana
105 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
106 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
107 98 Andriamanitra ô ! sitrako ny mankalaza
Fisaorana
108 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
109 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
110 100 Hiravoravo amin’ny asanao
Fisaorana
111 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
112 100 HAFALIANA ANATIN'NY HARAVOANA
Fisaorana
113 101 Be ankitiny
Fisaorana
114 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
115 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
116 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
117 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
118 105 Ravoravo
Fisaorana
119 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
120 106 Ravoravo
Fisaorana
121 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana
122 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
123 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
124 110 Be ankitiny
Fisaorana
125 111 Ana Zañahary Iadanay
Fisaorana
126 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
127 113 Tsy miangatra
Fisaorana
128 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
129 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
130 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
131 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
132 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
133 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
134 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
135 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
136 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
137 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
138 120 Tompo ô, inty aho
Antson'Andriamanitra
139 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
140 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
141 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
142 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
143 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
144 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
145 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
146 124 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO
Antson'Andriamanitra
147 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
148 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
149 125 Mpanompoko ianao
Antson'Andriamanitra
150 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
151 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
152 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
153 129 Tsy anarô no nifidy Zaho
Antson'Andriamanitra
154 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
155 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
156 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
157 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
158 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
159 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
160 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
161 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
162 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
163 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
164 137 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
165 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
166 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
167 138 Ry Tompo ô raiso
Antson'Andriamanitra
168 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
169 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
170 141 Fitiavana
Fitiavana
171 141 Fitiavana
Fitiavana
172 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
173 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
174 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
175 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
176 145 Fitsapana
Fitsapana
177 146 Tahionao
Fitsapana
178 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
179 147 Talaho
Fitsapana
180 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
181 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
182 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
183 150 Olo araiky atsika
184 151 Mila fivoarana
185 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
186 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
187 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
188 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
189 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O !
Masina Maria
190 156 Masina Maria Reninay ô
Masina Maria
191 156 Maria ô
Masina Maria
192 157 ARAHABA RY MARIA
Masina Maria
193 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
194 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
195 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
196 160 Reny antra
Masina Maria
197 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
198 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
199 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
200 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
201 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
202 163 Eo akaikinao
Masina Maria
203 164 Indro ny raozy
Masina Maria
204 164 Ry Maria o !
Masina Maria
205 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
206 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
207 167 Md Joseph
Md. Josefa
208 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
209 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
210 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
211 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY
Olomasina
212 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA
Olomasina
213 174 Ancelle
Olomasina
214 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
215 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
216 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
217 177 ISAORANAY NY ANARANAO RY RAY
218 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
219 178 Vato fehizoro
Tanora
220 179 Litania
Olomasina
221 180 Litania
Olomasina
222 181 Litania
Olomasina
223 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
224 185 Mitady ny tsara zaho
225 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO
226 188 Amia jôro
227 189 Oà Dady, Dadilahy
228 190 Amia jôro zaho ô ia !
229 190 Oa dadilahy e
230 191 OA BABA OA NINDRY
231 194 Gloria
Noely
232 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
233 195 Noely
Noely
234 196 Tonga ny Mesia
Noely
235 196 Noely nintsika jiaby
Noely
236 197 Ry alina Masina
Noely
237 197 Noelinay
Noely
238 198 Lay kintana mazava
Noely
239 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
240 201 FALIFALY IZAHAY RAVORAVO
Paka
241 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
242 203 Exultet
Paka
243 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
244 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
245 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
246 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
247 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
248 207 Fa Andriamanitra nanangana Azy
Paka
249 207 Indro ny Tompo
Paka
250 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
251 209 Iny lalana iny
Paka
252 209 Dia nitsangan-ko velona
Paka
253 210 Tao anaty haizina
Paka
254 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
255 211 K'aza dia mafy fo
Paka
256 214 Malilo
Fifonana
257 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
258 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
259 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
260 215 Teo imasonao
Fifonana
261 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
262 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
263 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
264 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
265 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
266 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
267 219 Diso
Fifonana
268 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
269 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
270 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO
Fifonana
271 221 Izahay izay nantsoinao
Fifonana
272 222 Kyrie
Fifonana
273 222 Meloko
Fifonana
274 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
275 223 Kyrie
Fifonana
276 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
277 224 Nanda ny irakao
Fifonana
278 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
279 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
280 226 Diso ‘zaho
Fifonana
281 226 Diso zahay
Fifonana
282 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
283 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
284 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
285 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
286 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
287 230 Mifona aho
Fifonana
288 231 Tonga teto
Fifonana
289 231 Tsapako tokoa
Fifonana
290 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
291 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
292 233 MAHATSIARO DISO
Fifonana
293 233 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO
Fifonana
294 234 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO
Fifonana
295 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA
Fifonana
296 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra
Voninahitra
297 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
298 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
299 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
300 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
301 239 Voninahitra
Voninahitra
302 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
303 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra
Voninahitra
304 241 Voninahitra
Voninahitra
305 242 Voninahitra
Voninahitra
306 242 Voninahitra
Voninahitra
307 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
308 245 VONINAHITRA
Voninahitra
309 246 Voninahitra
Voninahitra
310 246 Voninahitra
Voninahitra
311 247 Voninahitra
Voninahitra
312 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
313 248 Voninahitra
Voninahitra
314 248 Voninahitra
Voninahitra
315 249 Voninahitra
Voninahitra
316 250 Voninahitra
Voninahitra
317 250 Voninahitra
Voninahitra
318 250 Voninahitra
Voninahitra
319 251 Voninahitra
Voninahitra
320 252 Voninahitra
Voninahitra
321 252 Voninahitra anie
Voninahitra
322 253 Voninahitsy
Voninahitra
323 254 VONINAHITRA
Voninahitra
324 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
325 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
326 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
327 257 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
328 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
329 258 SALAÑITRA : ALELOIA
Tenin'Andriamanitra
330 259 ALELOIA ! TENY MAHERY SY TENY MASINY
Tenin'Andriamanitra
331 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
332 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
333 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
334 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
335 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
336 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
337 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
338 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
339 267 Aleloia mahery ny Tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
340 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
341 268 Aleloia ! Masiñy tenin-Jañahary e ià !
Tenin'Andriamanitra
342 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
343 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
344 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
345 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
346 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
347 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
348 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
349 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
350 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
351 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
352 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
353 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
354 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
355 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
356 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
357 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
358 281 Zaho mino
Fiekem-pinoana
359 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
360 283 ZAHO MINO ZAÑAHARY BABA
Fiekem-pinoana
361 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
362 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
363 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
364 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
365 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
366 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
367 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
368 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
369 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
370 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
371 292 Zaho zeñy mino
Ranombavaka
372 293 Zañahary e !
Ranombavaka
373 293 Ray ô mitalaho
Ranombavaka
374 293 Mila rady
Ranombavaka
375 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
376 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
377 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
378 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
379 294 Mila rady
Ranombavaka
380 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
381 294 Raiko ô !
Ranombavaka
382 295 Ranombavaka
Ranombavaka
383 295 Ranombavaka
Ranombavaka
384 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
385 295 Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
386 296 Ranombavaka
Ranombavaka
387 296 Ranombavaka
Ranombavaka
388 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
389 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
390 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
391 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
392 298 Zagnahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
393 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
394 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
395 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
396 299 Indro atolotray Aminao ry Tompo doublon
Fanolorana
397 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
398 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
399 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
400 302 Atolotra e
Fanolorana
401 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
402 303 Amin'ny fo madio
Fanolorana
403 304 Atolotro Anao
Fanolorana
404 304 Indro ny fanatitray
Fanolorana
405 305 ATOLONTSIKA ANDRIAMANITRA
Fanolorana
406 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
407 306 Zañahary e !
Fanolorana
408 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô
Fanolorana
409 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
410 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
411 308 Atolotray Anao
Fanolorana
412 309 Avy mañatriky
Fanolorana
413 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
414 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
415 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
416 311 Ankalazainay
Fanolorana
417 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
418 313 Inty re !
Fanolorana
419 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
420 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
421 315 INDRO RE NY TENANAY
Fanolorana
422 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
423 316 Masina
Masina
424 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
425 317 Masiñy Ana Zañahary
Masina
426 318 Masina
Masina
427 318 Saint
Masina
428 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
429 318 Masina
Masina
430 319 Masina
Masina
431 319 Masiña
Masina
432 320 Masina
Masina
433 320 Masiñy Zañahary
Masina
434 321 MASIÑY TENA MASIÑY
Masina
435 322 Iray vatsy
Fihobiana
436 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
437 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
438 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
439 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
440 323 Manambara
Fihobiana
441 323 Fihobiana
Fihobiana
442 323 I Jesoa Tompo
443 325 Rainay : Manaraka ny Didy
444 325 Rainay
445 325 Amin’ny alalany
446 326 Rainay
447 326 Rainay any an-danitra
448 326 Noraisinay ô ry Ray ô
449 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
450 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
451 329 Didy Vaovao
Fiadanana
452 329 Fiadanana
Fiadanana
453 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
454 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
455 331 Fiadanana
Fiadanana
456 331 Fiadanana
Fiadanana
457 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
458 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
459 332 Fiadanana
Fiadanana
460 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
461 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
462 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
463 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
464 334 Mifankatiava
Fiadanana
465 335 Ampanjakao
Fiadanana
466 335 Mifankatiava
Fiadanana
467 336 Tsisy afa-tsy raha raiky
Fiadanana
468 336 Mifanohintohina
Fiadanana
469 337 IZAY MITAMBATRA NO VATO
Fiadanana
470 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
471 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
472 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
473 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
474 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
475 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
476 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
477 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
478 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
479 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
480 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
481 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
482 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
483 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
484 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
485 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
486 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
487 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
488 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
489 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
490 347 Lazaiko marina
Komonio
491 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
492 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
493 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
494 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
495 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
496 350 SAKAFO MAHAVELOñO
Komonio
497 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2654 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org