Masina Maria

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Fihirana Hasina, p. 632
2 'Reo fanahy voatana any ho any
Vavaka sy Hira, p. 807 - Fihirana Dera, p. 161
3 'Zahay misaotra anao, Maria
Fihirana Hasina, p. 749 - Vavaka sy Hira, p. 577
4 'Zaho ('zahay) miarahaba
Fihirana Hasina, p. 87 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Vaovao, p. 308 - Fihirana Dera, p. 126
5 'Zaho anie ry Reny
Fihirana Hasina, p. 750 - Vavaka sy Hira, p. 585
6 'Zaho mametraka aina
Fihirana Hasina, p. 195 - Vavaka sy Hira, p. 584
7 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 177 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Ankalazao ny Tompo, p. 345 - Fihirana Vaovao, p. 315
8 Andro iray toa zato
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 395 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
9 Anilanao, Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 584 - Fihirana Hasina, p. 396
10 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Hasina, p. 340 - Ankalazao ny Tompo, p. 420
11 Ankininay aminao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 419 - Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 401
12 Antsoinay hoe sambatra ianao, ry Maria
Fihirana Vaovao, p. 31
13 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Dera, p. 132
14 Arahaba ry Maria
Antsao ny Tompo, p. 159
15 Arahaba, ry Maria ô
Vavaka sy Hira, p. 606
16 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 524
17 Arahaba, ry Mpanjakavavy
Vavaka sy Hira, p. 600
18 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Fihirana Hasina, p. 340 - Fihirana Vaovao, p. 513
19 Asandrato i Maria
Fihirana Hasina, p. 411 - Vavaka sy Hira, p. 613 - Fihirana Vaovao, p. 416
20 Asandratray ny feo
Antsao ny Tompo, p. 162
21 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 423 - Vavaka sy Hira, p. 586 - Fihirana Hasina, p. 81 - Fihirana Dera, p. 134
22 Aterinay anatrehanao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 416 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 126
23 Atolotray anao, Maria
Fihirana Dera, p. 137
24 Ave ! Maria !
Antsao ny Tompo, p. 163
25 Ave Maria! Ry Mpanjakavavy
26 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
27 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
28 Aza matahotra e, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 282
29 Efa maty ny masoandro
Vavaka sy Hira, p. 564 - Fihirana Hasina, p. 440 - Fihirana Vaovao, p. 419
30 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Fihirana Hasina, p. 442 - Fihirana Dera, p. 133
31 Eny, arahaba, ry Maria
Fihirana Hasina, p. 443 - Fihirana Vaovao, p. 513
32 Eo akaikinao
Antsao ny Tompo, p. 163
33 Eo an-tongotrao, ry Reny
Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 580
34 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 451 - Fihirana Dera, p. 127
35 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Fihirana Vaovao, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Ankalazao ny Tompo, p. 397 - Fihirana Dera, p. 210
36 Faly izahay, Virjiny Masina
Fihirana Hasina, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 578
37 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
38 Feno ny fanomezanao
Vavaka sy Hira, p. 576 - Fihirana Hasina, p. 466
39 Finaritra tokoa ny olona
Fihirana Dera, p. 131 - Fihirana Vaovao, p. 415 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 466
40 Flos Carmeli
41 Fo madion’i Maria Malalanay
Antsao ny Tompo, p. 176
42 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Antsao ny Tompo, p. 175
43 Hanambara ahy ny Fanahy
Ankalazao ny Tompo, p. 207 - Fihirana Hasina, p. 287 - Antsao ny Tompo, p. 44 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 154
44 Hankalazaina anie i Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 478 - Vavaka sy Hira, p. 603
45 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Vavaka sy Hira, p. 588 - Fihirana Hasina, p. 480 - Fihirana Vaovao, p. 423
46 Haravoaña
Antsao ny Tompo, p. 44
47 Henoy tsara, anaka
Fihirana Vaovao, p. 419 - Fihirana Hasina, p. 484 - Vavaka sy Hira, p. 590 - Fihirana Dera, p. 135
48 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
49 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Fihirana Vaovao, p. 316 - Vavaka sy Hira, p. 662 - Fihirana Hasina, p. 81 - Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 211
50 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Vavaka sy Hira, p. 578 - Fihirana Hasina, p. 489 - Fihirana Dera, p. 139
51 Ho hitako i Maria Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 490 - Fihirana Dera, p. 132
52 I Maria no kintana mitarika anay
Fihirana Vaovao, p. 418 - Fihirana Hasina, p. 81 - Vavaka sy Hira, p. 582 - Fihirana Dera, p. 135
53 I Maria Reniko malala
Fihirana Hasina, p. 501 - Vavaka sy Hira, p. 592
54 Ianao Maria renin'i Jesoa ô,
Fihirana Dera, p. 140
55 Ianao, ry Maria, no rehareha
Fihirana Hasina, p. 514 - Vavaka sy Hira, p. 614
56 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Fihirana Hasina, p. 521 - Vavaka sy Hira, p. 564
57 Indro atolotro anao
Fihirana Hasina, p. 522
58 Indro ny raozy
Antsao ny Tompo, p. 164
59 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Fihirana Vaovao, p. 162 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Hasina, p. 284 - Ankalazao ny Tompo, p. 185 - Fihirana Dera, p. 176
60 Isaorako ianao, ry Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 179
61 Isika manana ady aty an-tany aty
Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Hasina, p. 532
62 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Fihirana Hasina, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 576
63 Izahay e ravoravo
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 537 - Vavaka sy Hira, p. 612 - Fihirana Dera, p. 134
64 Izahay sy ny Anjely
Fihirana Hasina, p. 538 - Vavaka sy Hira, p. 579
65 Izay mandray anareo, mandray ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 324
66 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Fihirana Dera, p. 150 - Vavaka sy Hira, p. 681 - Fihirana Hasina, p. 88 - Fihirana Vaovao, p. 383
67 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 556
68 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Fihirana Hasina, p. 555 - Vavaka sy Hira, p. 586
69 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Fihirana Hasina, p. 556 - Vavaka sy Hira, p. 582
70 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Fihirana Vaovao, p. 288 - Fihirana Hasina, p. 309 - Vavaka sy Hira, p. 607 - Fihirana Dera, p. 139
71 Kintana añabon’ny rondro
Antsao ny Tompo, p. 158
72 Kintana mpitari-dalana
Fihirana Hasina, p. 554 - Vavaka sy Hira, p. 591
73 Madio itony rano mikararana re
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
74 Madio tsy misy tsiny
Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 600
75 Mama Maria
76 Mananjara ianao Maria
Fihirana Vaovao, p. 311 - Fihirana Hasina, p. 565 - Vavaka sy Hira, p. 606 - Ankalazao ny Tompo, p. 383 - Fihirana Dera, p. 212
77 Mankalaza anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 570
78 Mankalaza e mankalaza
Fihirana Dera, p. 210 - Ankalazao ny Tompo, p. 398 - Fihirana Hasina, p. 286 - Vavaka sy Hira, p. 424 - Fihirana Vaovao, p. 302
79 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 127 - Ankalazao ny Tompo, p. 19 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 269
80 Maria Mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 162
81 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Fihirana Dera, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 572 - Vavaka sy Hira, p. 602
82 Maria ô
Antsao ny Tompo, p. 156
83 Maria ô no Reny, ka fantatro
Vavaka sy Hira, p. 595 - Fihirana Hasina, p. 572
84 Maria ô, henoy ny feo
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 138 - Vavaka sy Hira, p. 594 - Fihirana Dera, p. 162
85 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
86 Maria Renin'ny Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 776
87 Maria Reny mpampihavana ô
Fihirana Hasina, p. 775 - Fihirana Vaovao, p. 291
88 Marie nous te remercions
Antsao ny Tompo, p. 160
89 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 350 - Vavaka sy Hira, p. 795 - Ankalazao ny Tompo, p. 528
90 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 776 - Karine Dera, p. 404
91 Masina Maria Tany Lasalety
92 Masina Maria, Reny malala
Fihirana Hasina, p. 576 - Vavaka sy Hira, p. 586
93 Mba fotsy manjopiaka
Fihirana Vaovao, p. 420 - Fihirana Hasina, p. 82 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Dera, p. 129
94 Miambena ary mivavaha isika
Ankalazao ny Tompo, p. 220 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Vaovao, p. 233
95 Mifalia ianao, ô ry Maria
Fihirana Hasina, p. 593
96 Mifalia, ry feno hasoavana
Vavaka sy Hira, p. 797 - Fihirana Hasina, p. 352 - Fihirana Vaovao, p. 521
97 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
98 Mihirà sy mankalazà
Fihirana Hasina, p. 598 - Vavaka sy Hira, p. 575
99 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Fihirana Dera, p. 176 - Ankalazao ny Tompo, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 205
100 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
101 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Fihirana Hasina, p. 604 - Vavaka sy Hira, p. 614 - Fihirana Vaovao, p. 423
102 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
103 Misy toerana mangina
104 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 611 - Vavaka sy Hira, p. 579 - Fihirana Dera, p. 138
105 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 613 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 134
106 Mpanjakavavin'ny Iraka
Vavaka sy Hira, p. 645
107 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 271 - Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 614
108 Nampakarina any an-danitra i Maria: ravoravo ny tafiky ny anjely
Fihirana Vaovao, p. 270
109 Natraotron’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 44
110 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Fihirana Hasina, p. 629 - Vavaka sy Hira, p. 605
111 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Fihirana Dera, p. 114 - Fihirana Hasina, p. 631 - Vavaka sy Hira, p. 687
112 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 324 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 399 - Fihirana Dera, p. 176
113 Nisy Arakanjely
Fihirana Hasina, p. 636 - Vavaka sy Hira, p. 617
114 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Ankalazao ny Tompo, p. 346 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 24
115 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Vavaka sy Hira, p. 618 - Fihirana Hasina, p. 637
116 Ny Anjelin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 611 - Fihirana Vaovao, p. 445
117 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 253 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Hasina, p. 82
118 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Ankalazao ny Tompo, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 325
119 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 287 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 170 - Fihirana Dera, p. 176
120 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Ankalazao ny Tompo, p. 245 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 287
121 Ny fitiavako anao, Maria e
Fihirana Hasina, p. 646 - Vavaka sy Hira, p. 587
122 Ny fo mitady ny rariny
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 646
123 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 3 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 285 - Fihirana Dera, p. 177
124 Ny fon'ny Renintsika
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 648
125 Ny haizina indro madiva
Vavaka sy Hira, p. 563 - Fihirana Hasina, p. 649
126 Ny masoandro raha takariva
Fihirana Vaovao, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 565 - Fihirana Hasina, p. 652 - Fihirana Dera, p. 133
127 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 653
128 Ny tranonao masina
Fihirana Vaovao, p. 417 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Dera, p. 136
129 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
130 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
131 O Maria e, vonjiko
Fihirana Hasina, p. 664 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Vaovao, p. 421
132 Ô Maria, mba tantano hatrany
Fihirana Vaovao, p. 326 - Fihirana Hasina, p. 358 - Fihirana Dera, p. 272
133 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
134 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 430
135 O ry Reny mahavatra
Karine Dera, p. 505 - Fihirana Hasina, p. 59
136 Ô, Masina Maria: reninay ianao
137 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 233 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 150 - Fihirana Dera, p. 176
138 Rehefa tonga ny andro
Antsao ny Tompo, p. 165
139 Reniko izy
Vavaka sy Hira, p. 591 - Fihirana Hasina, p. 683
140 Reninay ianao, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 457 - Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 684
141 Reny antra
Antsao ny Tompo, p. 160
142 Reny jereo 'zahay miangona
Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 684
143 Reny mazava fo, Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 587 - Fihirana Hasina, p. 685 - Fihirana Dera, p. 140
144 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 319 - Vavaka sy Hira, p. 809 - Fihirana Hasina, p. 84 - Fihirana Dera, p. 136
145 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 686 - Fihirana Vaovao, p. 457
146 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Vavaka sy Hira, p. 636 - Fihirana Hasina, p. 695
147 Ry malahelo, mankanesa
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 590
148 Ry Maria mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Karine Dera, p. 540
149 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Antsao ny Tompo, p. 156
150 Ry Maria o !
Antsao ny Tompo, p. 164
151 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Fihirana Hasina, p. 791
152 Ry Maria ô, omeko anao anio
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 594
153 Ry Maria ô, topazo maso
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 594
154 Ry Maria ô, vory eto izahay
155 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Vavaka sy Hira, p. 596 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Vaovao, p. 420
156 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
157 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Fihirana Hasina, p. 86 - Vavaka sy Hira, p. 699
158 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Vavaka sy Hira, p. 617 - Fihirana Hasina, p. 702
159 Ry Renin'Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 319 - Fihirana Hasina, p. 85 - Vavaka sy Hira, p. 808 - Ankalazao ny Tompo, p. 392 - Fihirana Dera, p. 211
160 Ry Renin'ny miaiña
Fihirana Vaovao, p. 39
161 Ry Reny be finoana
Antsao ny Tompo, p. 159
162 Ry Reny madio, antsoinay izao
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Dera, p. 140
163 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 615
164 Ry Virjiny Imakole
Fihirana Hasina, p. 710 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
165 Satria mino ianao
166 Satria tiako ianao Maria
167 Taloha ela izay tany Galilea
Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 86 - Fihirana Dera, p. 131
168 Tany Fatimà ianao, ry Maria ô, nanafatra hoe
Fihirana Vaovao, p. 310
169 THEOTOKOS Virjiny
Antsao ny Tompo, p. 161
170 Tia anay ianao Maria
171 Tia anay ianao Maria
172 Toa zaza vao miana-mandeha
173 Tolory tanana aho Maria
Fihirana Hasina, p. 725 - Karine Dera, p. 533 - Fihirana Vaovao, p. 448
174 Tompoko sy Reniko
Vavaka sy Hira, p. 578
175 Tsarovinao, Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 580
176 Tsarovinao, Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 736
177 Tsarovinao, reny tsara, fa izahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 420
178 Tsarovinao, ry Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583
179 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 529 - Fihirana Dera, p. 163
180 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
181 Velom-panantenana ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 744 - Vavaka sy Hira, p. 575 - Fihirana Dera, p. 137
182 Virjiny be fahendrena
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 744
183 Voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida rainy,
Vavaka sy Hira, p. 429
184 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 393
185 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 393

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.6014 s.] - Hanohana anay