Masina Maria

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Fihirana Hasina, p. 632
2 'Reo fanahy voatana any ho any
Vavaka sy Hira, p. 807 - Fihirana Dera, p. 161
3 'Zahay misaotra anao, Maria
Fihirana Hasina, p. 749 - Vavaka sy Hira, p. 577
4 'Zaho ('zahay) miarahaba
Fihirana Hasina, p. 87 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Vaovao, p. 308 - Fihirana Dera, p. 126
5 'Zaho anie ry Reny
Fihirana Hasina, p. 750 - Vavaka sy Hira, p. 585
6 'Zaho mametraka aina
Fihirana Hasina, p. 195 - Vavaka sy Hira, p. 584
7 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 177 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Ankalazao ny Tompo, p. 345 - Fihirana Vaovao, p. 315
8 Andro iray toa zato
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 395 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
9 Anilanao, Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 584 - Fihirana Hasina, p. 396
10 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 420 - Fihirana Hasina, p. 340 - Fihirana Vaovao, p. 542
11 Ankininay aminao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 419 - Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 401
12 Antsoinay hoe sambatra ianao, ry Maria
Fihirana Vaovao, p. 31
13 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Dera, p. 132
14 Arahaba ry Maria
Antsao ny Tompo, p. 159
15 ARAHABA RY MARIA doublon
Antsao ny Tompo, p. 157
16 Arahaba, ry Maria ô
Vavaka sy Hira, p. 606
17 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 524
18 Arahaba, ry Mpanjakavavy
Vavaka sy Hira, p. 600
19 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Fihirana Hasina, p. 340 - Fihirana Vaovao, p. 513
20 Asandrato i Maria
Fihirana Hasina, p. 411 - Vavaka sy Hira, p. 613 - Fihirana Vaovao, p. 416
21 Asandratray ny feo
Antsao ny Tompo, p. 162
22 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 423 - Vavaka sy Hira, p. 586 - Fihirana Hasina, p. 81 - Fihirana Dera, p. 134
23 Aterinay anatrehanao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 416 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 126
24 Atolotray anao, Maria
Fihirana Dera, p. 137
25 Ave ! Maria !
Antsao ny Tompo, p. 163
26 Ave Maria! Ry Mpanjakavavy
27 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
28 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
29 Aza matahotra e, ry Maria
Vavaka sy Hira, p. 282 - Fihirana Hasina, p. 327 - Ankalazao ny Tompo, p. 384
30 Efa maty ny masoandro
Vavaka sy Hira, p. 564 - Fihirana Hasina, p. 440 - Fihirana Vaovao, p. 419
31 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Fihirana Hasina, p. 442 - Fihirana Dera, p. 133
32 Eny, arahaba, ry Maria
Fihirana Hasina, p. 443 - Fihirana Vaovao, p. 513
33 Eo akaikinao
Antsao ny Tompo, p. 163
34 Eo an-tongotrao, ry Reny
Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 580
35 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 451 - Fihirana Dera, p. 127
36 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Fihirana Vaovao, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Ankalazao ny Tompo, p. 397 - Fihirana Dera, p. 210
37 Faly izahay, Virjiny Masina
Fihirana Hasina, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 578
38 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
39 Feno ny fanomezanao
Vavaka sy Hira, p. 576 - Fihirana Hasina, p. 466
40 Finaritra tokoa ny olona
Fihirana Dera, p. 131 - Fihirana Vaovao, p. 415 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 466
41 Flos Carmeli
42 Fo madion’i Maria Malalanay
Antsao ny Tompo, p. 176
43 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Antsao ny Tompo, p. 175
44 Hanambara ahy ny Fanahy
Ankalazao ny Tompo, p. 207 - Fihirana Hasina, p. 287 - Antsao ny Tompo, p. 44 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 154
45 Hankalazaina anie i Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 478 - Vavaka sy Hira, p. 603
46 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Vavaka sy Hira, p. 588 - Fihirana Hasina, p. 480 - Fihirana Vaovao, p. 423
47 Haravoaña
Antsao ny Tompo, p. 44
48 Henoy tsara, anaka
Fihirana Vaovao, p. 419 - Fihirana Hasina, p. 484 - Vavaka sy Hira, p. 590 - Fihirana Dera, p. 135
49 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
50 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Fihirana Vaovao, p. 316 - Vavaka sy Hira, p. 662 - Fihirana Hasina, p. 81 - Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 211
51 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Vavaka sy Hira, p. 578 - Fihirana Hasina, p. 489 - Fihirana Dera, p. 139
52 Ho hitako i Maria Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 490 - Fihirana Dera, p. 132
53 I Maria no kintana mitarika anay
Fihirana Vaovao, p. 418 - Fihirana Hasina, p. 81 - Vavaka sy Hira, p. 582 - Fihirana Dera, p. 135
54 I Maria Reniko malala
Fihirana Hasina, p. 501 - Vavaka sy Hira, p. 592
55 Ianao Maria renin'i Jesoa ô,
Fihirana Dera, p. 140
56 Ianao, ry Maria, no rehareha
Fihirana Hasina, p. 514 - Vavaka sy Hira, p. 614
57 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Fihirana Hasina, p. 521 - Vavaka sy Hira, p. 564
58 Indro atolotro anao
Fihirana Hasina, p. 522
59 Indro ny raozy
Antsao ny Tompo, p. 164
60 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Fihirana Vaovao, p. 162 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Hasina, p. 284 - Ankalazao ny Tompo, p. 185 - Fihirana Dera, p. 176
61 Isaorako ianao, ry Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 179
62 Isika manana ady aty an-tany aty
Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Hasina, p. 532
63 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Fihirana Hasina, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 576
64 Izahay e ravoravo
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 537 - Vavaka sy Hira, p. 612 - Fihirana Dera, p. 134
65 Izahay sy ny Anjely
Fihirana Hasina, p. 538 - Vavaka sy Hira, p. 579
66 Izay mandray anareo, mandray ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 324
67 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Fihirana Dera, p. 150 - Vavaka sy Hira, p. 681 - Fihirana Hasina, p. 88 - Fihirana Vaovao, p. 383
68 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 556
69 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Fihirana Hasina, p. 555 - Vavaka sy Hira, p. 586
70 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Fihirana Hasina, p. 556 - Vavaka sy Hira, p. 582
71 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Fihirana Vaovao, p. 288 - Fihirana Hasina, p. 309 - Vavaka sy Hira, p. 607 - Fihirana Dera, p. 139
72 Kintana añabon’ny rondro
Antsao ny Tompo, p. 158
73 Kintana mpitari-dalana
Fihirana Hasina, p. 554 - Vavaka sy Hira, p. 591
74 Madio itony rano mikararana re
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
75 Madio tsy misy tsiny
Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 600
76 Mananjara ianao Maria
Fihirana Vaovao, p. 311 - Fihirana Hasina, p. 565 - Vavaka sy Hira, p. 606 - Ankalazao ny Tompo, p. 383 - Fihirana Dera, p. 212
77 Mankalaza anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 570
78 Mankalaza e mankalaza
Fihirana Dera, p. 210 - Ankalazao ny Tompo, p. 398 - Fihirana Hasina, p. 286 - Vavaka sy Hira, p. 424 - Fihirana Vaovao, p. 302
79 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 127 - Ankalazao ny Tompo, p. 19 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 269
80 Maria Mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 162
81 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Fihirana Dera, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 572 - Vavaka sy Hira, p. 602
82 Maria ô
Antsao ny Tompo, p. 156
83 Maria ô no Reny, ka fantatro
Vavaka sy Hira, p. 595 - Fihirana Hasina, p. 572
84 Maria ô, henoy ny feo
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 138 - Vavaka sy Hira, p. 594 - Fihirana Dera, p. 162
85 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
86 Maria Renin'ny Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 776
87 Maria Reny mpampihavana ô
Fihirana Hasina, p. 775 - Fihirana Vaovao, p. 291
88 Marie nous te remercions
Antsao ny Tompo, p. 160
89 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 350 - Vavaka sy Hira, p. 795 - Ankalazao ny Tompo, p. 528
90 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 776 - Karine Dera, p. 404
91 Masina Maria Tany Lasalety
92 Masina Maria, Reny malala
Fihirana Hasina, p. 576 - Vavaka sy Hira, p. 586
93 Mba fotsy manjopiaka
Fihirana Vaovao, p. 420 - Fihirana Hasina, p. 82 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Dera, p. 129
94 Miambena ary mivavaha isika
Ankalazao ny Tompo, p. 220 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Vaovao, p. 233
95 Mifalia ianao, ô ry Maria
Fihirana Hasina, p. 593
96 Mifalia, ry feno hasoavana
Vavaka sy Hira, p. 797 - Fihirana Hasina, p. 352 - Fihirana Vaovao, p. 521
97 Mihirà sy mankalazà
Fihirana Hasina, p. 598 - Vavaka sy Hira, p. 575
98 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Fihirana Dera, p. 176 - Ankalazao ny Tompo, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 205
99 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
100 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Fihirana Hasina, p. 604 - Vavaka sy Hira, p. 614 - Fihirana Vaovao, p. 423
101 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
102 Misy toerana mangina
103 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 611 - Vavaka sy Hira, p. 579 - Fihirana Dera, p. 138
104 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 613 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 134
105 Mpanjakavavin'ny Iraka
Vavaka sy Hira, p. 645
106 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 271 - Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 614
107 Nampakarina any an-danitra i Maria: ravoravo ny tafiky ny anjely
Fihirana Vaovao, p. 270
108 Natraotron’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 44
109 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Fihirana Hasina, p. 629 - Vavaka sy Hira, p. 605
110 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Fihirana Dera, p. 114 - Fihirana Hasina, p. 631 - Vavaka sy Hira, p. 687
111 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 324 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 399 - Fihirana Dera, p. 176
112 Nisy Arakanjely
Fihirana Hasina, p. 636 - Vavaka sy Hira, p. 617
113 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Ankalazao ny Tompo, p. 346 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 24
114 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Vavaka sy Hira, p. 618 - Fihirana Hasina, p. 637
115 Ny Anjelin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 611 - Fihirana Vaovao, p. 445
116 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 253 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Hasina, p. 82
117 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Ankalazao ny Tompo, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 325
118 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 287 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 170 - Fihirana Dera, p. 176
119 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Fihirana Vaovao, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 245
120 Ny fitiavako anao, Maria e
Fihirana Hasina, p. 646 - Vavaka sy Hira, p. 587
121 Ny fo mitady ny rariny
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 646
122 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 3 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 285 - Fihirana Dera, p. 177
123 Ny fon'ny Renintsika
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 648
124 Ny haizina indro madiva
Vavaka sy Hira, p. 563 - Fihirana Hasina, p. 649
125 Ny masoandro raha takariva
Fihirana Vaovao, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 565 - Fihirana Hasina, p. 652 - Fihirana Dera, p. 133
126 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 653
127 Ny tranonao masina
Fihirana Vaovao, p. 417 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Dera, p. 136
128 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
129 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
130 O Maria e, vonjiko
Fihirana Hasina, p. 664 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Vaovao, p. 421
131 Ô Maria, mba tantano hatrany
Fihirana Vaovao, p. 326 - Fihirana Hasina, p. 358 - Fihirana Dera, p. 272
132 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
133 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 430
134 O ry Reny mahavatra
Karine Dera, p. 505 - Fihirana Hasina, p. 59
135 Ô, Masina Maria: reninay ianao
136 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 233 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 150 - Fihirana Dera, p. 176
137 Rehefa tonga ny andro
Antsao ny Tompo, p. 165
138 Reniko izy
Vavaka sy Hira, p. 591 - Fihirana Hasina, p. 683
139 Reninay ianao, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 457 - Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 684
140 Reny antra
Antsao ny Tompo, p. 160
141 Reny jereo 'zahay miangona
Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 684
142 Reny mazava fo, Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 587 - Fihirana Hasina, p. 685 - Fihirana Dera, p. 140
143 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 319 - Vavaka sy Hira, p. 809 - Fihirana Hasina, p. 84 - Fihirana Dera, p. 136
144 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 686 - Fihirana Vaovao, p. 457
145 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Vavaka sy Hira, p. 636 - Fihirana Hasina, p. 695
146 Ry malahelo, mankanesa
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 590
147 Ry Maria mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Karine Dera, p. 540
148 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Antsao ny Tompo, p. 156
149 Ry Maria o !
Antsao ny Tompo, p. 164
150 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Fihirana Hasina, p. 791
151 Ry Maria ô, omeko anao anio
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 594
152 Ry Maria ô, topazo maso
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 594
153 Ry Maria ô, vory eto izahay
154 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Vavaka sy Hira, p. 596 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Vaovao, p. 420
155 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
156 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Fihirana Hasina, p. 86 - Vavaka sy Hira, p. 699
157 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Vavaka sy Hira, p. 617 - Fihirana Hasina, p. 702
158 Ry Renin'Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 319 - Fihirana Hasina, p. 85 - Vavaka sy Hira, p. 808 - Ankalazao ny Tompo, p. 392 - Fihirana Dera, p. 211
159 Ry Renin'ny miaiña
Fihirana Vaovao, p. 39
160 Ry Reny be finoana
Antsao ny Tompo, p. 159
161 Ry Reny madio, antsoinay izao
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Dera, p. 140
162 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 615
163 Ry Virjiny Imakole
Fihirana Hasina, p. 710 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
164 Satria tiako ianao Maria
165 Taloha ela izay tany Galilea
Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 86 - Fihirana Dera, p. 131
166 Tany Fatimà ianao, ry Maria ô, nanafatra hoe
Fihirana Vaovao, p. 310
167 THEOTOKOS Virjiny
Antsao ny Tompo, p. 161
168 Tia anay ianao Maria
169 Tia anay ianao Maria
170 Toa zaza vao miana-mandeha
171 Tolory tanana aho Maria
Fihirana Hasina, p. 725 - Karine Dera, p. 533 - Fihirana Vaovao, p. 448
172 Tompoko sy Reniko
Vavaka sy Hira, p. 578
173 Tsarovinao, Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 580
174 Tsarovinao, Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 736
175 Tsarovinao, reny tsara, fa izahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 420
176 Tsarovinao, ry Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583
177 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 529 - Fihirana Dera, p. 163
178 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
179 Velom-panantenana ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 744 - Vavaka sy Hira, p. 575 - Fihirana Dera, p. 137
180 Virjiny be fahendrena
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 744
181 Voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida rainy,
Vavaka sy Hira, p. 429
182 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0992 s.] - Hanohana anay