Masina Maria

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Fihirana Hasina, p. 632
2 'Reo fanahy voatana any ho any
Vavaka sy Hira, p. 807 - Fihirana Dera, p. 161
3 'Zahay misaotra anao, Maria
Fihirana Hasina, p. 749 - Vavaka sy Hira, p. 577
4 'Zaho ('zahay) miarahaba
Fihirana Hasina, p. 87 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Vaovao, p. 308 - Fihirana Dera, p. 126
5 'Zaho anie ry Reny
Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Hasina, p. 750
6 'Zaho mametraka aina
Fihirana Hasina, p. 195 - Vavaka sy Hira, p. 584
7 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 177 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Ankalazao ny Tompo, p. 345 - Fihirana Vaovao, p. 315
8 Andro iray toa zato
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 395 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
9 Anilanao, Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 584 - Fihirana Hasina, p. 396
10 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Hasina, p. 340 - Ankalazao ny Tompo, p. 420
11 Ankininay aminao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 419 - Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 401
12 Antsoinay hoe sambatra ianao, ry Maria
Fihirana Vaovao, p. 31
13 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Dera, p. 132
14 Arahaba ry Maria
Antsao ny Tompo, p. 159
15 Arahaba, ry Maria ô
Vavaka sy Hira, p. 606
16 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 524
17 Arahaba, ry Mpanjakavavy
Vavaka sy Hira, p. 600
18 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Fihirana Hasina, p. 340 - Fihirana Vaovao, p. 513
19 Asandrato i Maria
Fihirana Hasina, p. 411 - Vavaka sy Hira, p. 613 - Fihirana Vaovao, p. 416
20 Asandratray ny feo
Antsao ny Tompo, p. 162
21 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 423 - Vavaka sy Hira, p. 586 - Fihirana Hasina, p. 81 - Fihirana Dera, p. 134
22 Aterinay anatrehanao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 416 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 126
23 Atolotray anao, Maria
Fihirana Dera, p. 137
24 Ave ! Maria !
Antsao ny Tompo, p. 163
25 Ave Maria! Ry Mpanjakavavy
26 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
27 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
28 Aza matahotra e, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 282
29 Efa maty ny masoandro
Vavaka sy Hira, p. 564 - Fihirana Hasina, p. 440 - Fihirana Vaovao, p. 419
30 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Fihirana Hasina, p. 442 - Fihirana Dera, p. 133
31 Eny, arahaba, ry Maria
Fihirana Hasina, p. 443 - Fihirana Vaovao, p. 513
32 Eo akaikinao
Antsao ny Tompo, p. 163
33 EO AN-TONGOTRAO RY NENY SOA
34 Eo an-tongotrao, ry Reny
Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 580
35 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 451 - Fihirana Dera, p. 127
36 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Fihirana Vaovao, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Ankalazao ny Tompo, p. 397 - Fihirana Dera, p. 210
37 Faly izahay, Virjiny Masina
Fihirana Hasina, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 578
38 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
39 Feno ny fanomezanao
Vavaka sy Hira, p. 576 - Fihirana Hasina, p. 466
40 Finaritra tokoa ny olona
Fihirana Dera, p. 131 - Fihirana Vaovao, p. 415 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 466
41 Flos Carmeli
42 Fo madion’i Maria Malalanay
Antsao ny Tompo, p. 176
43 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Antsao ny Tompo, p. 175
44 Hanambara ahy ny Fanahy
Ankalazao ny Tompo, p. 207 - Fihirana Hasina, p. 287 - Antsao ny Tompo, p. 44 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 154
45 Hankalazaina anie i Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 478 - Vavaka sy Hira, p. 603
46 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Vavaka sy Hira, p. 588 - Fihirana Hasina, p. 480 - Fihirana Vaovao, p. 423
47 Haravoaña
Antsao ny Tompo, p. 44
48 Henoy tsara, anaka
Fihirana Vaovao, p. 419 - Fihirana Hasina, p. 484 - Vavaka sy Hira, p. 590 - Fihirana Dera, p. 135
49 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
50 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Fihirana Vaovao, p. 316 - Vavaka sy Hira, p. 662 - Fihirana Hasina, p. 81 - Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 211
51 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Vavaka sy Hira, p. 578 - Fihirana Hasina, p. 489 - Fihirana Dera, p. 139
52 Ho hitako i Maria Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 490 - Fihirana Dera, p. 132
53 I Maria no kintana mitarika anay
Fihirana Vaovao, p. 418 - Fihirana Hasina, p. 81 - Vavaka sy Hira, p. 582 - Fihirana Dera, p. 135
54 I Maria Reniko malala
Fihirana Hasina, p. 501 - Vavaka sy Hira, p. 592
55 Ianao Maria renin'i Jesoa ô,
Fihirana Dera, p. 140
56 Ianao, ry Maria, no rehareha
Fihirana Hasina, p. 514 - Vavaka sy Hira, p. 614
57 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Fihirana Hasina, p. 521 - Vavaka sy Hira, p. 564
58 Indro atolotro anao
Fihirana Hasina, p. 522
59 Indro ny raozy
Antsao ny Tompo, p. 164
60 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Fihirana Vaovao, p. 162 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Hasina, p. 284 - Ankalazao ny Tompo, p. 185 - Fihirana Dera, p. 176
61 Isaorako ianao, ry Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 179
62 Isika manana ady aty an-tany aty
Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Hasina, p. 532
63 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Fihirana Hasina, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 576
64 Izahay e ravoravo
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 537 - Vavaka sy Hira, p. 612 - Fihirana Dera, p. 134
65 Izahay sy ny Anjely
Fihirana Hasina, p. 538 - Vavaka sy Hira, p. 579
66 Izay mandray anareo, mandray ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 324
67 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Fihirana Dera, p. 150 - Vavaka sy Hira, p. 681 - Fihirana Hasina, p. 88 - Fihirana Vaovao, p. 383
68 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 556
69 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Fihirana Hasina, p. 555 - Vavaka sy Hira, p. 586
70 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Fihirana Hasina, p. 556 - Vavaka sy Hira, p. 582
71 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Fihirana Vaovao, p. 288 - Fihirana Hasina, p. 309 - Vavaka sy Hira, p. 607 - Fihirana Dera, p. 139
72 Kintana añabon’ny rondro
Antsao ny Tompo, p. 158
73 Kintana mpitari-dalana
Fihirana Hasina, p. 554 - Vavaka sy Hira, p. 591
74 Madio itony rano mikararana re
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
75 Madio tsy misy tsiny
Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 600
76 Mama Maria
77 Mananjara ianao Maria
Fihirana Vaovao, p. 311 - Fihirana Hasina, p. 565 - Vavaka sy Hira, p. 606 - Ankalazao ny Tompo, p. 383 - Fihirana Dera, p. 212
78 Mankalaza anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 570
79 Mankalaza e mankalaza
Fihirana Dera, p. 210 - Ankalazao ny Tompo, p. 398 - Fihirana Hasina, p. 286 - Vavaka sy Hira, p. 424 - Fihirana Vaovao, p. 302
80 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 127 - Ankalazao ny Tompo, p. 19 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 269
81 Maria e mifalia
82 Maria Mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 162
83 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Fihirana Dera, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 572 - Vavaka sy Hira, p. 602
84 Maria ô
Antsao ny Tompo, p. 156
85 Maria ô no Reny, ka fantatro
Vavaka sy Hira, p. 595 - Fihirana Hasina, p. 572
86 Maria ô, henoy ny feo
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 138 - Vavaka sy Hira, p. 594 - Fihirana Dera, p. 162
87 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
88 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
89 Maria Renin'ny Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 776
90 Maria Reny mpampihavana ô
Fihirana Hasina, p. 775 - Fihirana Vaovao, p. 291
91 Marie nous te remercions
Antsao ny Tompo, p. 160
92 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 350 - Vavaka sy Hira, p. 795 - Ankalazao ny Tompo, p. 528
93 Masina Maria Reninay e (maminay ianao)
94 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 776 - Karine Dera, p. 404
95 Masina Maria Tany Lasalety
96 Masina Maria, Reny malala
Fihirana Hasina, p. 576 - Vavaka sy Hira, p. 586
97 Mba fotsy manjopiaka
Fihirana Vaovao, p. 420 - Fihirana Hasina, p. 82 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Dera, p. 129
98 Miambena ary mivavaha isika
Ankalazao ny Tompo, p. 220 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Vaovao, p. 233
99 Mifalia ianao, ô ry Maria
Fihirana Hasina, p. 593
100 Mifalia, ry feno hasoavana
Vavaka sy Hira, p. 797 - Fihirana Hasina, p. 352 - Fihirana Vaovao, p. 521
101 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
102 Mihirà sy mankalazà
Fihirana Hasina, p. 598 - Vavaka sy Hira, p. 575
103 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Fihirana Dera, p. 176 - Ankalazao ny Tompo, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 205
104 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
105 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Fihirana Hasina, p. 604 - Vavaka sy Hira, p. 614 - Fihirana Vaovao, p. 423
106 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
107 Misy toerana mangina
108 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 611 - Vavaka sy Hira, p. 579 - Fihirana Dera, p. 138
109 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 613 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 134
110 Mpanjakavavin'ny Iraka
Vavaka sy Hira, p. 645
111 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 271 - Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 614
112 Nampakarina any an-danitra i Maria: ravoravo ny tafiky ny anjely
Fihirana Vaovao, p. 270
113 Natraotron’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 44
114 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Fihirana Hasina, p. 629 - Vavaka sy Hira, p. 605
115 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Fihirana Dera, p. 114 - Fihirana Hasina, p. 631 - Vavaka sy Hira, p. 687
116 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 324 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 399 - Fihirana Dera, p. 176
117 Nisy Arakanjely
Fihirana Hasina, p. 636 - Vavaka sy Hira, p. 617
118 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Ankalazao ny Tompo, p. 346 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 24
119 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Vavaka sy Hira, p. 618 - Fihirana Hasina, p. 637
120 Ny Anjelin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 611 - Fihirana Vaovao, p. 445
121 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 253 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Hasina, p. 82
122 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Ankalazao ny Tompo, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 325
123 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 287 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 170 - Fihirana Dera, p. 176
124 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Ankalazao ny Tompo, p. 245 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 287
125 Ny fitiavako anao, Maria e
Fihirana Hasina, p. 646 - Vavaka sy Hira, p. 587
126 Ny fo mitady ny rariny
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 646
127 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 3 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 285 - Fihirana Dera, p. 177
128 Ny fon'ny Renintsika
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 648
129 Ny haizina indro madiva
Vavaka sy Hira, p. 563 - Fihirana Hasina, p. 649
130 Ny masoandro raha takariva
Fihirana Vaovao, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 565 - Fihirana Hasina, p. 652 - Fihirana Dera, p. 133
131 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 653
132 Ny tranonao masina
Fihirana Vaovao, p. 417 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Dera, p. 136
133 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
134 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
135 O Maria e, vonjiko
Fihirana Hasina, p. 664 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Vaovao, p. 421
136 Ô Maria, mba tantano hatrany
Fihirana Vaovao, p. 326 - Fihirana Hasina, p. 358 - Fihirana Dera, p. 272
137 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
138 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 430
139 O ry Reny mahavatra
Fihirana Hasina, p. 59 - Karine Dera, p. 505
140 Ô, Masina Maria: reninay ianao
141 Rankizy ô avia, ndao hiara-dia, miantso anao ny Tompo, faneva JNE 2023
142 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 233 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 150 - Fihirana Dera, p. 176
143 Rehefa tonga ny andro
Antsao ny Tompo, p. 165
144 Reniko izy
Vavaka sy Hira, p. 591 - Fihirana Hasina, p. 683
145 Reninay ianao, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 457 - Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 684
146 Reny antra
Antsao ny Tompo, p. 160
147 Reny jereo 'zahay miangona
Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 684
148 Reny mazava fo, Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 587 - Fihirana Hasina, p. 685 - Fihirana Dera, p. 140
149 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 319 - Vavaka sy Hira, p. 809 - Fihirana Hasina, p. 84 - Fihirana Dera, p. 136
150 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 686 - Fihirana Vaovao, p. 457
151 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Vavaka sy Hira, p. 636 - Fihirana Hasina, p. 695
152 Ry malahelo, mankanesa
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 590
153 Ry Maria mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Karine Dera, p. 540
154 Ry Maria mpanjakavavy tsy misy pentina
155 Ry Maria o !
Antsao ny Tompo, p. 164
156 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Fihirana Hasina, p. 791
157 Ry Maria ô, omeko anao anio
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 594
158 Ry Maria ô, topazo maso
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 594
159 Ry Maria ô, vory eto izahay
160 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Vavaka sy Hira, p. 596 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Vaovao, p. 420
161 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
162 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Fihirana Hasina, p. 86 - Vavaka sy Hira, p. 699
163 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Vavaka sy Hira, p. 617 - Fihirana Hasina, p. 702
164 Ry Renin'Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 319 - Fihirana Hasina, p. 85 - Vavaka sy Hira, p. 808 - Ankalazao ny Tompo, p. 392 - Fihirana Dera, p. 211
165 Ry Renin'ny miaiña
Fihirana Vaovao, p. 39
166 RY RENINAY MALALANAY INDRINDRA
167 Ry Reny be finoana
Antsao ny Tompo, p. 159
168 Ry Reny madio, antsoinay izao
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Dera, p. 140
169 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 615
170 Ry Virjiny Imakole
Fihirana Hasina, p. 710 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
171 Satria mino ianao
172 Satria tiako ianao Maria
173 Taloha ela izay tany Galilea
Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 86 - Fihirana Dera, p. 131
174 TANY FATIMA
175 Tany Fatimà ianao, ry Maria ô, nanafatra hoe
Fihirana Vaovao, p. 310
176 THEOTOKOS Virjiny
Antsao ny Tompo, p. 161
177 Tia anay ianao Maria - Ry Maria maminay ô!
178 Toa zaza vao miana-mandeha
179 Tolory tanana aho Maria
Fihirana Hasina, p. 725 - Karine Dera, p. 533 - Fihirana Vaovao, p. 448
180 Tompoko sy Reniko
Vavaka sy Hira, p. 578
181 Tsarovinao, Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 580
182 Tsarovinao, Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 736
183 Tsarovinao, reny tsara, fa izahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 420
184 Tsarovinao, ry Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583
185 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 529 - Fihirana Dera, p. 163
186 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
187 Vaky ny sôva - Somebiseby ny mpianakavy
Ankalazao ny Tompo, p. 0
188 Vavaky ny Sinaody 2021-2023
189 Velom-panantenana ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 744 - Vavaka sy Hira, p. 575 - Fihirana Dera, p. 137
190 Virjiny be fahendrena
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 744
191 Voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida rainy,
Vavaka sy Hira, p. 429
192 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 393
193 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 393

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0712 s.] - Hanohana anay