Masina Maria

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Ndeha hisaotra an'Andriamanitra - Maria zany marô
Fihirana Hasina, p. 632
2 'Reo fanahy voatana any ho any
Vavaka sy Hira, p. 807 - Fihirana Dera, p. 161
3 'Zahay misaotra anao, Maria
Fihirana Hasina, p. 749 - Vavaka sy Hira, p. 577
4 'Zaho ('zahay) miarahaba
Fihirana Hasina, p. 87 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Vaovao, p. 308 - Fihirana Dera, p. 126
5 'Zaho anie ry Reny
Fihirana Hasina, p. 750 - Vavaka sy Hira, p. 585
6 'Zaho mametraka aina
Fihirana Hasina, p. 195 - Vavaka sy Hira, p. 584
7 Aleloia, Arahaba, ry Renin'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 177 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Ankalazao ny Tompo, p. 345 - Fihirana Vaovao, p. 315
8 Andro iray toa zato
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 395 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
9 Anilanao, Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 584 - Fihirana Hasina, p. 396
10 Ankehitriny ny firenen-drehetra
Fihirana Vaovao, p. 542 - Fihirana Hasina, p. 340 - Ankalazao ny Tompo, p. 420
11 Ankininay aminao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 419 - Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 401
12 Antsoinay hoe sambatra ianao, ry Maria
Fihirana Vaovao, p. 31
13 Any an-danitra anjakanao, ry Tompovavy mamiko
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 406 - Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Dera, p. 132
14 Arahaba ry Maria
Antsao ny Tompo, p. 159
15 Arahaba, ry Maria ô
Vavaka sy Hira, p. 606
16 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Antsao ny Tompo, p. 157 - Karine Dera, p. 524
17 Arahaba, ry Mpanjakavavy
Vavaka sy Hira, p. 600
18 Arahaba, ry Mpanjakavavy (2), ry Reny, Masina Maria be indrafo
Fihirana Hasina, p. 340 - Fihirana Vaovao, p. 513
19 Asandrato i Maria
Fihirana Hasina, p. 411 - Vavaka sy Hira, p. 613 - Fihirana Vaovao, p. 416
20 Asandratray ny feo
Antsao ny Tompo, p. 162
21 Asio voninkazo ny lapan'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 423 - Vavaka sy Hira, p. 586 - Fihirana Hasina, p. 81 - Fihirana Dera, p. 134
22 Aterinay anatrehanao, Reny
Fihirana Vaovao, p. 416 - Fihirana Hasina, p. 80 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 126
23 Atolotray anao, Maria
Fihirana Dera, p. 137
24 Ave ! Maria !
Antsao ny Tompo, p. 163
25 Ave Maria! Ry Mpanjakavavy
26 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
27 Avia manatòna, rankizy havako izany (ND de la Salette )
28 Aza matahotra e, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 282
29 Efa maty ny masoandro
Vavaka sy Hira, p. 564 - Fihirana Hasina, p. 440 - Fihirana Vaovao, p. 419
30 Efa tonga ny volan'i Maria renintsika
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 608 - Fihirana Hasina, p. 442 - Fihirana Dera, p. 133
31 Eny, arahaba, ry Maria
Fihirana Hasina, p. 443 - Fihirana Vaovao, p. 513
32 Eo akaikinao
Antsao ny Tompo, p. 163
33 Eo an-tongotrao, ry Reny
Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 580
34 Eo anilanao, ry Reny malala
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 451 - Fihirana Dera, p. 127
35 Fa Zanaky ny Avo 'lay Masina naterakao
Fihirana Vaovao, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 459 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Ankalazao ny Tompo, p. 397 - Fihirana Dera, p. 210
36 Faly izahay, Virjiny Masina
Fihirana Hasina, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 578
37 Fantatrao, ry Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 400 - Fihirana Hasina, p. 112 - Vavaka sy Hira, p. 598 - Fihirana Dera, p. 128
38 Feno ny fanomezanao
Vavaka sy Hira, p. 576 - Fihirana Hasina, p. 466
39 Finaritra tokoa ny olona
Fihirana Dera, p. 131 - Fihirana Vaovao, p. 415 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 466
40 Flos Carmeli
41 Fo madion’i Maria Malalanay
Antsao ny Tompo, p. 176
42 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Antsao ny Tompo, p. 175
43 Hanambara ahy ny Fanahy
Ankalazao ny Tompo, p. 207 - Fihirana Hasina, p. 287 - Antsao ny Tompo, p. 44 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 154
44 Hankalazaina anie i Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 478 - Vavaka sy Hira, p. 603
45 Hankany an-danitra aho, hahita an'i Maria
Vavaka sy Hira, p. 588 - Fihirana Hasina, p. 480 - Fihirana Vaovao, p. 423
46 Haravoaña
Antsao ny Tompo, p. 44
47 Henoy tsara, anaka
Fihirana Vaovao, p. 419 - Fihirana Hasina, p. 484 - Vavaka sy Hira, p. 590 - Fihirana Dera, p. 135
48 Hira fanevan'ny Ekipan'ny Rozery Madagasikara
49 Hiteraka Zazalahy ny Virjiny
Fihirana Vaovao, p. 316 - Vavaka sy Hira, p. 662 - Fihirana Hasina, p. 81 - Ankalazao ny Tompo, p. 388 - Fihirana Dera, p. 211
50 Ho anao, Maria e, ny fonay rehetra
Vavaka sy Hira, p. 578 - Fihirana Hasina, p. 489 - Fihirana Dera, p. 139
51 Ho hitako i Maria Reny tsara
Fihirana Vaovao, p. 418 - Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 490 - Fihirana Dera, p. 132
52 I Maria no kintana mitarika anay
Fihirana Vaovao, p. 418 - Fihirana Hasina, p. 81 - Vavaka sy Hira, p. 582 - Fihirana Dera, p. 135
53 I Maria Reniko malala
Fihirana Hasina, p. 501 - Vavaka sy Hira, p. 592
54 Ianao Maria renin'i Jesoa ô,
Fihirana Dera, p. 140
55 Ianao, ry Maria, no rehareha
Fihirana Hasina, p. 514 - Vavaka sy Hira, p. 614
56 Ilaozako 'ty tranonao, Maria ô
Fihirana Hasina, p. 521 - Vavaka sy Hira, p. 564
57 Indro atolotro anao
Fihirana Hasina, p. 522
58 Indro ny raozy
Antsao ny Tompo, p. 164
59 Iray ihany e ny Raintsika rehetra
Fihirana Vaovao, p. 162 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Hasina, p. 284 - Ankalazao ny Tompo, p. 185 - Fihirana Dera, p. 176
60 Isaorako ianao, ry Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 196 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 179
61 Isika manana ady aty an-tany aty
Vavaka sy Hira, p. 601 - Fihirana Hasina, p. 532
62 Ivavaho 'zahay, ry Reny tsara
Fihirana Hasina, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 576
63 Izahay e ravoravo
Fihirana Vaovao, p. 417 - Fihirana Hasina, p. 537 - Vavaka sy Hira, p. 612 - Fihirana Dera, p. 134
64 Izahay sy ny Anjely
Fihirana Hasina, p. 538 - Vavaka sy Hira, p. 579
65 Izay mandray anareo, mandray ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 426 - Fihirana Vaovao, p. 324
66 Jesoa, Maria sy Zôzefa (Josefa) mpitaiza
Fihirana Dera, p. 150 - Vavaka sy Hira, p. 681 - Fihirana Hasina, p. 88 - Fihirana Vaovao, p. 383
67 Kintan'ny ranomasina mamirapiratra
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 556
68 Kintan'ny ranomasina mamiratra
Fihirana Hasina, p. 555 - Vavaka sy Hira, p. 586
69 Kintan'ny ranomasina mpitari-dalanay
Fihirana Hasina, p. 556 - Vavaka sy Hira, p. 582
70 Kintan'ny ranomasina, Masina Maria Reninay
Fihirana Vaovao, p. 288 - Fihirana Hasina, p. 309 - Vavaka sy Hira, p. 607 - Fihirana Dera, p. 139
71 Kintana añabon’ny rondro
Antsao ny Tompo, p. 158
72 Kintana mpitari-dalana
Fihirana Hasina, p. 554 - Vavaka sy Hira, p. 591
73 Madio itony rano mikararana re
Fihirana Vaovao, p. 415 - Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
74 Madio tsy misy tsiny
Fihirana Hasina, p. 559 - Vavaka sy Hira, p. 600
75 Mama Maria
76 Mananjara ianao Maria
Fihirana Vaovao, p. 311 - Fihirana Hasina, p. 565 - Vavaka sy Hira, p. 606 - Ankalazao ny Tompo, p. 383 - Fihirana Dera, p. 212
77 Mankalaza anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 570
78 Mankalaza e mankalaza
Fihirana Dera, p. 210 - Ankalazao ny Tompo, p. 398 - Fihirana Hasina, p. 286 - Vavaka sy Hira, p. 424 - Fihirana Vaovao, p. 302
79 Mankalaza ny Tompo ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 127 - Ankalazao ny Tompo, p. 19 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 269
80 Maria Mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 162
81 Maria Mpanjakavavy no hiraintsika
Fihirana Dera, p. 129 - Fihirana Hasina, p. 572 - Vavaka sy Hira, p. 602
82 Maria ô
Antsao ny Tompo, p. 156
83 Maria ô no Reny, ka fantatro
Vavaka sy Hira, p. 595 - Fihirana Hasina, p. 572
84 Maria ô, henoy ny feo
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 138 - Vavaka sy Hira, p. 594 - Fihirana Dera, p. 162
85 Maria ô, Maria ô, nisy feo niantefa taminao
Fihirana Dera, p. 273
86 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
87 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
88 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
89 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
90 Maria Renin'ny Famonjena (Tsy Volamena, Tsy Volafotsy)
91 Maria Renin'ny Mpamonjy
Fihirana Hasina, p. 776
92 Maria Reny mpampihavana ô
Fihirana Hasina, p. 775 - Fihirana Vaovao, p. 291
93 Marie nous te remercions
Antsao ny Tompo, p. 160
94 Masina Maria ô, Renin'Andriamanitra
Fihirana Dera, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 350 - Vavaka sy Hira, p. 795 - Ankalazao ny Tompo, p. 528
95 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Fihirana Hasina, p. 776 - Karine Dera, p. 404
96 Masina Maria Tany Lasalety
97 Masina Maria, Reny malala
Fihirana Hasina, p. 576 - Vavaka sy Hira, p. 586
98 Mba fotsy manjopiaka
Fihirana Vaovao, p. 420 - Fihirana Hasina, p. 82 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Dera, p. 129
99 Miambena ary mivavaha isika
Ankalazao ny Tompo, p. 220 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Vaovao, p. 233
100 Mifalia ianao, ô ry Maria
Fihirana Hasina, p. 593
101 Mifalia, ry feno hasoavana
Vavaka sy Hira, p. 797 - Fihirana Hasina, p. 352 - Fihirana Vaovao, p. 521
102 Mifalia, ry Maria Mpanjakavavin'ny lanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
103 Mihirà sy mankalazà
Fihirana Hasina, p. 598 - Vavaka sy Hira, p. 575
104 Misaora ny Tompo ianareo voafidiny
Fihirana Dera, p. 176 - Ankalazao ny Tompo, p. 533 - Vavaka sy Hira, p. 427 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 205
105 Misaotra anao 'zahay (2), midera anao 'zahay
Vavaka sy Hira, p. 656 - Fihirana Hasina, p. 603
106 Misononoka mora miakatra an-danitra any
Fihirana Hasina, p. 604 - Vavaka sy Hira, p. 614 - Fihirana Vaovao, p. 423
107 Misy feo miantso anao ka henoy, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 606 - Vavaka sy Hira, p. 527 - Ankalazao ny Tompo, p. 382
108 Misy toerana mangina
109 Mivory eto anio 'zahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 611 - Vavaka sy Hira, p. 579 - Fihirana Dera, p. 138
110 Mpanjakavavin'i Madagasikara, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 613 - Vavaka sy Hira, p. 604 - Fihirana Dera, p. 134
111 Mpanjakavavin'ny Iraka
Vavaka sy Hira, p. 645
112 Mpanjakavavin'ny lanitra, mivavaha ho anay
Fihirana Vaovao, p. 271 - Vavaka sy Hira, p. 602 - Fihirana Hasina, p. 614
113 Nampakarina any an-danitra i Maria: ravoravo ny tafiky ny anjely
Fihirana Vaovao, p. 270
114 Natraotron’i Jesoa
Antsao ny Tompo, p. 44
115 Natsanganay eo afovoan'ny Nosy
Fihirana Hasina, p. 629 - Vavaka sy Hira, p. 605
116 Ndre mijoro Reny ory (Feo: Stabat Mater)
Fihirana Dera, p. 114 - Fihirana Hasina, p. 631 - Vavaka sy Hira, p. 687
117 Niray saina ny mpianatr'i Jesoa
Fihirana Vaovao, p. 324 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 399 - Fihirana Dera, p. 176
118 Nisy Arakanjely
Fihirana Hasina, p. 636 - Vavaka sy Hira, p. 617
119 Nitotorebi-kafaliana ny mpiandry ondry
Ankalazao ny Tompo, p. 346 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 24
120 Nitsangan-ko velona ny Mpamonjintsika
Vavaka sy Hira, p. 618 - Fihirana Hasina, p. 637
121 Ny Anjelin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 611 - Fihirana Vaovao, p. 445
122 Ny anjely Gabriely niarahaba an'i Maria
Fihirana Vaovao, p. 253 - Vavaka sy Hira, p. 610 - Fihirana Hasina, p. 82
123 Ny Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lalivay
Ankalazao ny Tompo, p. 446 - Fihirana Hasina, p. 287 - Fihirana Vaovao, p. 325
124 Ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 287 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Ankalazao ny Tompo, p. 170 - Fihirana Dera, p. 176
125 Ny fianakavian'i Jesoa Tompo dia ireo manatontosa
Ankalazao ny Tompo, p. 245 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Hasina, p. 284 - Fihirana Vaovao, p. 287
126 Ny fitiavako anao, Maria e
Fihirana Hasina, p. 646 - Vavaka sy Hira, p. 587
127 Ny fo mitady ny rariny
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 646
128 Ny foko midera ny Tompontsika - Tononkiran'i Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 3 - Vavaka sy Hira, p. 425 - Fihirana Hasina, p. 285 - Fihirana Dera, p. 177
129 Ny fon'ny Renintsika
Vavaka sy Hira, p. 609 - Fihirana Hasina, p. 648
130 Ny haizina indro madiva
Vavaka sy Hira, p. 563 - Fihirana Hasina, p. 649
131 Ny masoandro raha takariva
Fihirana Vaovao, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 565 - Fihirana Hasina, p. 652 - Fihirana Dera, p. 133
132 Ny raozy mivelatra raha vao maraina
Vavaka sy Hira, p. 589 - Fihirana Hasina, p. 653
133 Ny tranonao masina
Fihirana Vaovao, p. 417 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Dera, p. 136
134 Ny voninahitrao, Maria tany Salette
Vavaka sy Hira, p. 616 - Fihirana Hasina, p. 661
135 Ny zanakao, Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 593 - Fihirana Hasina, p. 662 - Fihirana Dera, p. 138
136 O Maria e, vonjiko
Fihirana Hasina, p. 664 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Vaovao, p. 421
137 Ô Maria, mba tantano hatrany
Fihirana Vaovao, p. 326 - Fihirana Hasina, p. 358 - Fihirana Dera, p. 272
138 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
139 Ô ry Maria ô! Voatendrin'Andrimanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 430
140 O ry Reny mahavatra
Karine Dera, p. 505 - Fihirana Hasina, p. 59
141 Ô, Masina Maria: reninay ianao
142 Ray ô, aoka mba ho iray toa antsika ireo rehetra mino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 233 - Fihirana Hasina, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 428 - Fihirana Vaovao, p. 150 - Fihirana Dera, p. 176
143 Rehefa tonga ny andro
Antsao ny Tompo, p. 165
144 Reniko izy
Vavaka sy Hira, p. 591 - Fihirana Hasina, p. 683
145 Reninay ianao, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 457 - Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 684
146 Reny antra
Antsao ny Tompo, p. 160
147 Reny jereo 'zahay miangona
Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 573 - Fihirana Hasina, p. 684
148 Reny mazava fo, Maria
Fihirana Vaovao, p. 421 - Vavaka sy Hira, p. 587 - Fihirana Hasina, p. 685 - Fihirana Dera, p. 140
149 Reny mpitari-dalana ô, ry Masina Maria
Fihirana Vaovao, p. 319 - Vavaka sy Hira, p. 809 - Fihirana Hasina, p. 84 - Fihirana Dera, p. 136
150 Reny tsy azon'ny ota, Masina Maria
Vavaka sy Hira, p. 597 - Fihirana Hasina, p. 686 - Fihirana Vaovao, p. 457
151 Ry Lehilahy katôlika, asandrato ny feontsika
Vavaka sy Hira, p. 636 - Fihirana Hasina, p. 695
152 Ry malahelo, mankanesa
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 590
153 Ry Maria mpanjakavavinay
Antsao ny Tompo, p. 156 - Karine Dera, p. 540
154 Ry Maria o !
Antsao ny Tompo, p. 164
155 Ry Maria ô, mba tantano ny dianay
Fihirana Hasina, p. 791
156 Ry Maria ô, omeko anao anio
Fihirana Hasina, p. 694 - Vavaka sy Hira, p. 594
157 Ry Maria ô, topazo maso
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 594
158 Ry Maria ô, vory eto izahay
159 Ry Maria Reninay ô, 'ty ny zanakao banjìno
Vavaka sy Hira, p. 596 - Fihirana Hasina, p. 83 - Fihirana Vaovao, p. 420
160 Ry Masina Maria Mpanjakavavin'i Madagasikara
Fihirana Hasina, p. 696 - Vavaka sy Hira, p. 603
161 Ry mpanjakavavin'ny lanitra
Fihirana Hasina, p. 86 - Vavaka sy Hira, p. 699
162 Ry Notre-Dame du Bon Remède
Vavaka sy Hira, p. 617 - Fihirana Hasina, p. 702
163 Ry Renin'Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 319 - Fihirana Hasina, p. 85 - Vavaka sy Hira, p. 808 - Ankalazao ny Tompo, p. 392 - Fihirana Dera, p. 211
164 Ry Renin'ny miaiña
Fihirana Vaovao, p. 39
165 RY RENINAY MALALANAY INDRINDRA
166 Ry Reny be finoana
Antsao ny Tompo, p. 159
167 Ry Reny madio, antsoinay izao
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 585 - Fihirana Dera, p. 140
168 Ry Reny tsara, anao ny aiko
Fihirana Hasina, p. 704 - Vavaka sy Hira, p. 615
169 Ry Virjiny Imakole
Fihirana Hasina, p. 710 - Vavaka sy Hira, p. 599 - Fihirana Dera, p. 130
170 Satria mino ianao
171 Satria tiako ianao Maria
172 Taloha ela izay tany Galilea
Fihirana Vaovao, p. 414 - Vavaka sy Hira, p. 574 - Fihirana Hasina, p. 86 - Fihirana Dera, p. 131
173 TANY FATIMA
174 Tany Fatimà ianao, ry Maria ô, nanafatra hoe
Fihirana Vaovao, p. 310
175 THEOTOKOS Virjiny
Antsao ny Tompo, p. 161
176 Tia anay ianao Maria
177 Tia anay ianao Maria
178 Toa zaza vao miana-mandeha
179 Tolory tanana aho Maria
Fihirana Hasina, p. 725 - Karine Dera, p. 533 - Fihirana Vaovao, p. 448
180 Tompoko sy Reniko
Vavaka sy Hira, p. 578
181 Tsarovinao, Masina Maria
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 580
182 Tsarovinao, Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583 - Fihirana Hasina, p. 736
183 Tsarovinao, reny tsara, fa izahay zanakao
Fihirana Vaovao, p. 420
184 Tsarovinao, ry Reny tsara
Vavaka sy Hira, p. 583
185 Tsinjovinao, ry Virjiny mpiantra
Fihirana Vaovao, p. 430 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 529 - Fihirana Dera, p. 163
186 Tsy mamela anao hipetraka ny Evanjely
187 Vavaky ny Sinaody 2021-2023
188 Velom-panantenana ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 422 - Fihirana Hasina, p. 744 - Vavaka sy Hira, p. 575 - Fihirana Dera, p. 137
189 Virjiny be fahendrena
Vavaka sy Hira, p. 581 - Fihirana Hasina, p. 744
190 Voatendrin'Andriamanitra handova ny fiketrahan'i Davida rainy,
Vavaka sy Hira, p. 429
191 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 393
192 Zanak'Andriamanitra ny Zanakao, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Fihirana Vaovao, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 393

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0749 s.] - Hanohana anay