Salamo

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Ankalazao ny Tompo, p. 229 - Fihirana Vaovao, p. 524 - Vavaka sy Hira, p. 366 - Fihirana Hasina, p. 264
2 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 312 - Vavaka sy Hira, p. 350 - Ankalazao ny Tompo, p. 385 - Fihirana Dera, p. 198
3 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 37 - Vavaka sy Hira, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 371
4 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Fihirana Dera, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 386 - Fihirana Hasina, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 130
5 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Vavaka sy Hira, p. 373 - Fihirana Hasina, p. 267
6 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Fihirana Hasina, p. 374 - Ankalazao ny Tompo, p. 453
7 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Vavaka sy Hira, p. 361 - Fihirana Hasina, p. 93 - Fihirana Dera, p. 50 - Fihirana Vaovao, p. 257
8 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 84 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 240 - Fihirana Dera, p. 195 - Fihirana Vaovao, p. 327
9 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 65 - Vavaka sy Hira, p. 264 - Fihirana Hasina, p. 377
10 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 380 - Vavaka sy Hira, p. 348 - Fihirana Vaovao, p. 138
11 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Antsao ny Tompo, p. 27
12 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Fihirana Vaovao, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 326 - Vavaka sy Hira, p. 356 - Fihirana Dera, p. 287
13 Andriamanitra no itokiako
Fihirana Hasina, p. 388 - Vavaka sy Hira, p. 271
14 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Fihirana Hasina, p. 389 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Vaovao, p. 92
15 Andriamanitra ô, mangetaheta anao ny fanahiko
Fihirana Vaovao, p. 178
16 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Vavaka sy Hira, p. 292 - Fihirana Hasina, p. 216 - Fihirana Vaovao, p. 294 - Fihirana Dera, p. 147
17 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Fihirana Hasina, p. 390 - Vavaka sy Hira, p. 259 - Fihirana Vaovao, p. 97
18 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Vaovao, p. 447
19 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Antsao ny Tompo, p. 26
20 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Vavaka sy Hira, p. 334 - Fihirana Hasina, p. 241 - Fihirana Dera, p. 49
21 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Ankalazao ny Tompo, p. 150 - Fihirana Hasina, p. 400 - Vavaka sy Hira, p. 380
22 Ankalazao ny Zanahary Ray
Fihirana Vaovao, p. 123 - Fihirana Hasina, p. 268 - Vavaka sy Hira, p. 375 - Fihirana Dera, p. 63
23 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Vavaka sy Hira, p. 381 - Fihirana Hasina, p. 399 - Fihirana Vaovao, p. 159
24 Any an-danitra any no tanànantsika
Fihirana Hasina, p. 405 - Ankalazao ny Tompo, p. 442
25 Aoka isika hifaly, hiravo,
Ankalazao ny Tompo, p. 109 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 462
26 Aoka tsy hatahotra ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 286 - Vavaka sy Hira, p. 249 - Fihirana Hasina, p. 410 - Fihirana Dera, p. 218
27 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Ankalazao ny Tompo, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 215 - Fihirana Vaovao, p. 234 - Fihirana Dera, p. 249
28 Ato anaty hantsana aho, ry Iaveh, no miantso Anao
Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 71
29 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
30 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Ankalazao ny Tompo, p. 198 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 243
31 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Ankalazao ny Tompo, p. 160 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Dera, p. 195
32 Avia, ndeha isika hihoby ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 245
33 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Ankalazao ny Tompo, p. 282 - Fihirana Hasina, p. 229 - Vavaka sy Hira, p. 319 - Fihirana Vaovao, p. 526
34 Aza matahotra e, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 282
35 Aza ny lohasaha mangina
Antsao ny Tompo, p. 25
36 Dera sy laza
Vavaka sy Hira, p. 346 - Fihirana Hasina, p. 249 - Fihirana Vaovao, p. 162
37 Derao Andriamanitra any an-toerany
Vavaka sy Hira, p. 385
38 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Fihirana Dera, p. 55 - Fihirana Hasina, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 339
39 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Vavaka sy Hira, p. 382 - Fihirana Hasina, p. 270 - Fihirana Dera, p. 93 - Fihirana Vaovao, p. 295
40 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 427 - Vavaka sy Hira, p. 349
41 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Fihirana Hasina, p. 427
42 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Fihirana Vaovao, p. 142 - Vavaka sy Hira, p. 348 - Fihirana Hasina, p. 250 - Fihirana Dera, p. 60
43 Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 247
44 Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Fihirana Hasina, p. 246
45 Dibo-kafaliana ny ray
Vavaka sy Hira, p. 310 - Fihirana Hasina, p. 432 - Fihirana Vaovao, p. 33
46 E, miverena
Vavaka sy Hira, p. 298
47 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Ankalazao ny Tompo, p. 248 - Vavaka sy Hira, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 202 - Fihirana Vaovao, p. 5
48 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 74 - Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Vaovao, p. 66
49 Efa nomena ahy ny fahefana
Fihirana Vaovao, p. 146 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Hasina, p. 242 - Ankalazao ny Tompo, p. 181 - Fihirana Dera, p. 278
50 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Fihirana Dera, p. 216 - Vavaka sy Hira, p. 378 - Fihirana Hasina, p. 328 - Ankalazao ny Tompo, p. 270
51 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Vavaka sy Hira, p. 367 - Fihirana Hasina, p. 181 - Fihirana Dera, p. 87 - Fihirana Vaovao, p. 190
52 Endrey, ny hafaliako
Fihirana Vaovao, p. 8
53 Enga anie ianareo anio, hihaino ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 361
54 Enga anie isika anio hihaino ny tenin'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 56
55 Ento ny jiogako, mianara amiko
Ankalazao ny Tompo, p. 205 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Hasina, p. 263 - Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 166
56 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
57 Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
58 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Fihirana Vaovao, p. 444 - Vavaka sy Hira, p. 279 - Fihirana Hasina, p. 209 - Ankalazao ny Tompo, p. 110 - Fihirana Dera, p. 238
59 Eny, mahatoky Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 448 - Ankalazao ny Tompo, p. 123
60 Eny, sambatra tokoa
Vavaka sy Hira, p. 341 - Fihirana Dera, p. 92 - Fihirana Hasina, p. 245 - Fihirana Vaovao, p. 173
61 Eny, Tompo ô, maraina mandre ny feoko Ianao
Vavaka sy Hira, p. 250 - Fihirana Hasina, p. 450
62 Eo aminareo mandrakariva aho
Fihirana Vaovao, p. 541 - Vavaka sy Hira, p. 320 - Fihirana Hasina, p. 230 - Ankalazao ny Tompo, p. 262 - Fihirana Dera, p. 279
63 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Fihirana Dera, p. 51 - Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 273 - Fihirana Vaovao, p. 134
64 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Ankalazao ny Tompo, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 454 - Vavaka sy Hira, p. 253 - Fihirana Vaovao, p. 192
65 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Ankalazao ny Tompo, p. 118 - Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 458
66 Fa tokana manko Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 137 - Fihirana Hasina, p. 219 - Vavaka sy Hira, p. 307 - Fihirana Vaovao, p. 454
67 Faly sy ravo aho
Fihirana Hasina, p. 462 - Vavaka sy Hira, p. 356
68 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Ankalazao ny Tompo, p. 273 - Vavaka sy Hira, p. 271 - Fihirana Hasina, p. 207 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 273
69 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Fihirana Hasina, p. 518 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 53
70 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Fihirana Vaovao, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 354 - Fihirana Hasina, p. 256
71 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Fihirana Dera, p. 52 - Fihirana Hasina, p. 256 - Vavaka sy Hira, p. 357 - Fihirana Vaovao, p. 286
72 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Vavaka sy Hira, p. 355 - Fihirana Hasina, p. 257 - Fihirana Dera, p. 217
73 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
74 Fony mbola fahazaza
Ankalazao ny Tompo, p. 394 - Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 33
75 Hanatona ny ôtely aho
Vavaka sy Hira, p. 280 - Fihirana Hasina, p. 476 - Fihirana Vaovao, p. 358
76 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Fihirana Vaovao, p. 137 - Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Hasina, p. 477 - Ankalazao ny Tompo, p. 277 - Fihirana Dera, p. 293
77 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Ankalazao ny Tompo, p. 126 - Vavaka sy Hira, p. 328 - Fihirana Hasina, p. 331 - Fihirana Vaovao, p. 264
78 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Fihirana Vaovao, p. 304 - Vavaka sy Hira, p. 250 - Fihirana Hasina, p. 201 - Fihirana Dera, p. 168
79 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Fihirana Hasina, p. 481
80 Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Dera, p. 179
81 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Vavaka sy Hira, p. 265 - Fihirana Hasina, p. 483 - Fihirana Vaovao, p. 152
82 Hiantran'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Dera, p. 189
83 Hirao ka hobio ny anaran'ny Tompo, aleloia
Fihirana Vaovao, p. 141
84 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Vavaka sy Hira, p. 314 - Fihirana Hasina, p. 579
85 Hitanay i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 216 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Dera, p. 189
86 Ho faly ianareo mandinika mitady ny Tompo tsitoha
Fihirana Vaovao, p. 188
87 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Ankalazao ny Tompo, p. 422 - Fihirana Vaovao, p. 79
88 Ho sahala amin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 490 - Ankalazao ny Tompo, p. 28
89 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 294 - Fihirana Vaovao, p. 292
90 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Fihirana Hasina, p. 492 - Vavaka sy Hira, p. 817 - Ankalazao ny Tompo, p. 501
91 Ho voninahitra ho an'ny Raiko tokoa ianareo
Fihirana Vaovao, p. 261
92 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Ankalazao ny Tompo, p. 364 - Vavaka sy Hira, p. 360 - Ankalazao ny Tompo, p. 394
93 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo
Fihirana Dera, p. 51
94 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Fihirana Hasina, p. 239 - Fihirana Vaovao, p. 292
95 Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Dera, p. 195
96 Hobio, derao fa be indrafo ny Tompo tsitoha, aleloia
Fihirana Vaovao, p. 177
97 Hohiraiko lalandava
Vavaka sy Hira, p. 317 - Fihirana Hasina, p. 498 - Ankalazao ny Tompo, p. 336
98 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 212 - Vavaka sy Hira, p. 330 - Fihirana Hasina, p. 237 - Fihirana Dera, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 128
99 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Fihirana Vaovao, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 353 - Fihirana Hasina, p. 253 - Ankalazao ny Tompo, p. 247 - Fihirana Dera, p. 253
100 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Fihirana Dera, p. 236 - Ankalazao ny Tompo, p. 175 - Fihirana Hasina, p. 270 - Vavaka sy Hira, p. 383 - Fihirana Vaovao, p. 214
101 I Kristy no vato fehizoro
Ankalazao ny Tompo, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 267 - Fihirana Hasina, p. 503 - Fihirana Vaovao, p. 279
102 Ianao no andrandraiko
Vavaka sy Hira, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 506 - Fihirana Vaovao, p. 58
103 Ianao no aronay, ry Tompo, ampinganay ianao
Fihirana Vaovao, p. 170
104 Ianao no mpisorona mandrakizay -hoy Andriamanitra tamin'ny Tompoko
Vavaka sy Hira, p. 335
105 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Ankalazao ny Tompo, p. 77 - Vavaka sy Hira, p. 347
106 Ianao, Andriamanitra itokiako
Vavaka sy Hira, p. 321 - Fihirana Dera, p. 169 - Fihirana Hasina, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 305
107 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Fihirana Vaovao, p. 54 - Fihirana Hasina, p. 511 - Vavaka sy Hira, p. 294 - Fihirana Dera, p. 64
108 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
109 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Fihirana Dera, p. 189 - Fihirana Vaovao, p. 79 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Hasina, p. 217 - Ankalazao ny Tompo, p. 130
110 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Ankalazao ny Tompo, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 257 - Fihirana Hasina, p. 203 - Fihirana Dera, p. 188 - Fihirana Vaovao, p. 153
111 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 517 - Vavaka sy Hira, p. 382 - Fihirana Vaovao, p. 145
112 Iaveh nilaza tamiko hoe
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 519
113 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Fihirana Vaovao, p. 62 - Fihirana Hasina, p. 520 - Vavaka sy Hira, p. 272 - Fihirana Dera, p. 65
114 Iaveh ô, na aiza na aiza
Fihirana Vaovao, p. 413 - Vavaka sy Hira, p. 377 - Fihirana Hasina, p. 332 - Fihirana Dera, p. 290
115 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Vavaka sy Hira, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 520 - Ankalazao ny Tompo, p. 14
116 Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Ankalazao ny Tompo, p. 521
117 Injao misy feo miantso mafy
Fihirana Vaovao, p. 15 - Fihirana Hasina, p. 246 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Ankalazao ny Tompo, p. 304 - Fihirana Dera, p. 299
118 Irahin'ny Tompo ny Fanahy Masina: velombelona ny tany
Fihirana Vaovao, p. 157
119 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Ankalazao ny Tompo, p. 222 - Fihirana Hasina, p. 240 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Vaovao, p. 53
120 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 167 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Dera, p. 197
121 Ity 'lay andro nataon'ny Tompo (1)
Fihirana Vaovao, p. 125 - Vavaka sy Hira, p. 349 - Fihirana Vaovao, p. 449
122 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Fihirana Hasina, p. 536 - Vavaka sy Hira, p. 254 - Fihirana Vaovao, p. 194
123 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 538
124 Izaho koa tsy manameloka anao
Fihirana Vaovao, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 272 - Fihirana Hasina, p. 539 - Ankalazao ny Tompo, p. 80
125 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Vavaka sy Hira, p. 337 - Fihirana Hasina, p. 541 - Fihirana Vaovao, p. 300
126 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Fihirana Vaovao, p. 511 - Fihirana Hasina, p. 225 - Vavaka sy Hira, p. 312 - Ankalazao ny Tompo, p. 198 - Fihirana Dera, p. 237
127 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Fihirana Vaovao, p. 455 - Fihirana Dera, p. 224 - Fihirana Hasina, p. 236 - Vavaka sy Hira, p. 327 - Ankalazao ny Tompo, p. 189
128 Izay - 'Zay manolotra an-kafaliana no sitrak'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 258
129 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 22
130 Izay mamboly sy izay manondraka
Fihirana Dera, p. 234 - Ankalazao ny Tompo, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 362 - Fihirana Hasina, p. 260 - Fihirana Vaovao, p. 256
131 Izay manara-dia anao, ry Tompo, manome voninahitra ny Rainao
Fihirana Vaovao, p. 172
132 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Fihirana Vaovao, p. 436 - Fihirana Hasina, p. 255 - Vavaka sy Hira, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 155 - Fihirana Dera, p. 204
133 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Vavaka sy Hira, p. 275 - Ankalazao ny Tompo, p. 43
134 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
135 Jerosalema ô, tanàna masina
Fihirana Hasina, p. 227 - Vavaka sy Hira, p. 315 - Fihirana Dera, p. 53 - Fihirana Vaovao, p. 187
136 Jerosalema, ianao Siôna
Fihirana Dera, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 375 - Fihirana Hasina, p. 269 - Fihirana Vaovao, p. 231
137 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Fihirana Hasina, p. 552
138 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Fihirana Vaovao, p. 63 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 132 - Fihirana Dera, p. 218
139 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Fihirana Vaovao, p. 202 - Fihirana Hasina, p. 430 - Vavaka sy Hira, p. 376
140 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Fihirana Dera, p. 289 - Fihirana Vaovao, p. 443 - Vavaka sy Hira, p. 324 - Fihirana Hasina, p. 258 - Ankalazao ny Tompo, p. 364
141 Mahatehotia, mahasondriana
Fihirana Vaovao, p. 89 - Fihirana Hasina, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 311 - Fihirana Dera, p. 62
142 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Antsao ny Tompo, p. 31 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
143 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Fihirana Vaovao, p. 54 - Ankalazao ny Tompo, p. 209 - Fihirana Hasina, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Dera, p. 189
144 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 404 - Fihirana Hasina, p. 22 - Vavaka sy Hira, p. 257 - Fihirana Dera, p. 66
145 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
146 Manantena Anao ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Hasina, p. 205 - Vavaka sy Hira, p. 264 - Fihirana Vaovao, p. 7
147 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
148 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 569 - Vavaka sy Hira, p. 374 - Fihirana Vaovao, p. 450
149 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Fihirana Hasina, p. 639 - Ankalazao ny Tompo, p. 431
150 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Fihirana Hasina, p. 571
151 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
152 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 279
153 Mba henoy ô, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 578 - Vavaka sy Hira, p. 265
154 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Fihirana Vaovao, p. 252 - Fihirana Dera, p. 67 - Vavaka sy Hira, p. 341 - Fihirana Hasina, p. 245
155 Mba sambatra ireo 'zay voafidinao, ka honina ao an-dapanao
Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Vaovao, p. 191
156 Mba sambatra izay mahitsy fo
Fihirana Hasina, p. 584
157 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Vavaka sy Hira, p. 352 - Fihirana Hasina, p. 254 - Fihirana Vaovao, p. 211
158 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 331 - Fihirana Hasina, p. 238 - Ankalazao ny Tompo, p. 225
159 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Fihirana Hasina, p. 586 - Ankalazao ny Tompo, p. 508
160 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Vavaka sy Hira, p. 296 - Fihirana Hasina, p. 588 - Fihirana Vaovao, p. 256
161 Miakatra an-danitra i Jesoa mpamonjy: aleloia
Fihirana Vaovao, p. 147
162 Miandrandra anao, ry Tompo, ny malahelo
Fihirana Vaovao, p. 176
163 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 377 - Fihirana Hasina, p. 589 - Fihirana Vaovao, p. 60
164 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 262 - Fihirana Hasina, p. 243 - Vavaka sy Hira, p. 336 - Fihirana Dera, p. 59
165 Miderà, miderà an'i Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 101 - Fihirana Hasina, p. 249 - Vavaka sy Hira, p. 346 - Fihirana Dera, p. 58
166 Midoboka toa ranomasina
Ankalazao ny Tompo, p. 173 - Fihirana Hasina, p. 234 - Vavaka sy Hira, p. 324 - Fihirana Vaovao, p. 443
167 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Fihirana Hasina, p. 540 - Fihirana Vaovao, p. 272
168 Mifalia ao amin'ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 332
169 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 15 - Vavaka sy Hira, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 226 - Fihirana Dera, p. 103 - Ankalazao ny Tompo, p. 295
170 Mifalia, miravoa
Fihirana Hasina, p. 596 - Vavaka sy Hira, p. 275
171 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra , e ry vahoakany
Fihirana Vaovao, p. 180
172 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra, e ry vahoakany
Fihirana Vaovao, p. 180
173 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Ankalazao ny Tompo, p. 17 - Fihirana Vaovao, p. 267
174 Miravoa, Jerosalema
Vavaka sy Hira, p. 371 - Fihirana Hasina, p. 601 - Fihirana Vaovao, p. 90 - Fihirana Dera, p. 60
175 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 306 - Fihirana Hasina, p. 266 - Vavaka sy Hira, p. 368 - Fihirana Dera, p. 170
176 Misy zaza teraka ho antsika
Vavaka sy Hira, p. 329 - Fihirana Dera, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 607 - Fihirana Vaovao, p. 28
177 Mitehafa tanana
Antsao ny Tompo, p. 25 - Vavaka sy Hira, p. 283 - Fihirana Dera, p. 47 - Fihirana Hasina, p. 210 - Fihirana Vaovao, p. 148
178 Mitsangàna fa sasa-miandry
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 63
179 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Fihirana Vaovao, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 247 - Ankalazao ny Tompo, p. 173 - Fihirana Dera, p. 197
180 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Ankalazao ny Tompo, p. 412 - Fihirana Vaovao, p. 314
181 Mizora toy ny zanaky ny mazava
Ankalazao ny Tompo, p. 0
182 Mizotra ny lalako
Fihirana Vaovao, p. 81 - Fihirana Hasina, p. 248 - Vavaka sy Hira, p. 345 - Fihirana Dera, p. 163
183 Na ilaozan'ny olona aza
Ankalazao ny Tompo, p. 204 - Fihirana Hasina, p. 259 - Vavaka sy Hira, p. 360 - Fihirana Dera, p. 256
184 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Fihirana Hasina, p. 616 - Ankalazao ny Tompo, p. 457
185 Nahazo hafaliana aho
Fihirana Hasina, p. 619 - Vavaka sy Hira, p. 357
186 Nahoana ianareo no gaga
Vavaka sy Hira, p. 283
187 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Fihirana Hasina, p. 621 - Ankalazao ny Tompo, p. 351
188 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 299 - Fihirana Hasina, p. 623 - Fihirana Vaovao, p. 154
189 Namoaka didy ny mpanjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 342 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 320
190 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 427
191 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 406 - Fihirana Hasina, p. 624 - Fihirana Vaovao, p. 104
192 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 45 - Fihirana Vaovao, p. 180
193 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Vavaka sy Hira, p. 251 - Ankalazao ny Tompo, p. 163
194 Nateraky ny Fiangonana isika
Fihirana Vaovao, p. 441 - Fihirana Hasina, p. 228 - Vavaka sy Hira, p. 316 - Ankalazao ny Tompo, p. 223 - Fihirana Dera, p. 291
195 Ndeha 'isika hanao hira vao
Vavaka sy Hira, p. 332 - Ankalazao ny Tompo, p. 11
196 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 634 - Vavaka sy Hira, p. 799
197 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 362 - Fihirana Vaovao, p. 321
198 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 359 - Ankalazao ny Tompo, p. 348
199 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 259 - Fihirana Hasina, p. 218 - Vavaka sy Hira, p. 300 - Ankalazao ny Tompo, p. 141 - Fihirana Dera, p. 183
200 Nitsangan-ko velona i Jesoa mpamonjy
Fihirana Vaovao, p. 134
201 Njao e misy miantso an-danitra any
Vavaka sy Hira, p. 342 - Ankalazao ny Tompo, p. 343
202 Nomen'Andriamanitra antsika
Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 238
203 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Ankalazao ny Tompo, p. 238 - Fihirana Vaovao, p. 68
204 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Ankalazao ny Tompo, p. 105 - Fihirana Hasina, p. 108 - Vavaka sy Hira, p. 282
205 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 359 - Ankalazao ny Tompo, p. 194
206 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Fihirana Hasina, p. 640 - Fihirana Dera, p. 53 - Vavaka sy Hira, p. 372 - Fihirana Vaovao, p. 127
207 Ny andro niantsoako ny anaranao, nanoina ianao, Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 195
208 Ny Evanjely toriko
Fihirana Hasina, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 503
209 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 320
210 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Ankalazao ny Tompo, p. 443 - Fihirana Hasina, p. 356
211 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Fihirana Vaovao, p. 220 - Vavaka sy Hira, p. 347 - Fihirana Hasina, p. 250 - Ankalazao ny Tompo, p. 249 - Fihirana Dera, p. 226
212 Ny hanao ny sitraponao
Fihirana Hasina, p. 449 - Vavaka sy Hira, p. 277 - Fihirana Vaovao, p. 66
213 Ny hatsarana sy fahamarinana
Antsao ny Tompo, p. 30
214 Ny kalisy isaorantsika
Fihirana Hasina, p. 334 - Vavaka sy Hira, p. 345 - Ankalazao ny Tompo, p. 166
215 Ny rako fanekena vaovao
Vavaka sy Hira, p. 338 - Fihirana Hasina, p. 243 - Ankalazao ny Tompo, p. 181
216 Ny tananao, ry Tompo, mamelona isan'andro ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 195
217 Ny tany, ny hareny
Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Hasina, p. 204
218 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Fihirana Dera, p. 68 - Fihirana Hasina, p. 153 - Vavaka sy Hira, p. 276
219 Ny vahoakan'Andriamanitra anjara lovany, ka sambatra tokoa
Fihirana Vaovao, p. 200
220 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Fihirana Vaovao, p. 328 - Fihirana Dera, p. 198 - Fihirana Hasina, p. 251 - Vavaka sy Hira, p. 350 - Ankalazao ny Tompo, p. 85
221 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Fihirana Vaovao, p. 260 - Vavaka sy Hira, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 232 - Ankalazao ny Tompo, p. 161 - Fihirana Dera, p. 216
222 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 328 - Vavaka sy Hira, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 273 - Ankalazao ny Tompo, p. 88 - Fihirana Dera, p. 213
223 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
224 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Fihirana Vaovao, p. 143 - Ankalazao ny Tompo, p. 32 - Fihirana Hasina, p. 143 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Ankalazao ny Tompo, p. 536 - Fihirana Dera, p. 209
225 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 327 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Hasina, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 49
226 Ô, avereno aminao izahay, ry Andriamanitra Ray
Fihirana Vaovao, p. 245
227 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 279 - Fihirana Dera, p. 160
228 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Ankalazao ny Tompo, p. 394 - Fihirana Hasina, p. 400 - Vavaka sy Hira, p. 380
229 Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Vaovao, p. 25
230 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 12 - Fihirana Hasina, p. 384 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Vaovao, p. 376
231 Raha misy olona nanota
Ankalazao ny Tompo, p. 148 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 288 - Fihirana Vaovao, p. 86
232 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
233 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Fihirana Vaovao, p. 268 - Vavaka sy Hira, p. 344 - Fihirana Dera, p. 231 - Fihirana Hasina, p. 336 - Ankalazao ny Tompo, p. 155
234 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Ankalazao ny Tompo, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 332
235 Raiko ô, Raiko ô!
Fihirana Hasina, p. 672 - Vavaka sy Hira, p. 278
236 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Fihirana Hasina, p. 674 - Vavaka sy Hira, p. 343 - Ankalazao ny Tompo, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 332
237 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 39
238 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
239 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Fihirana Dera, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 805 - Fihirana Hasina, p. 680 - Ankalazao ny Tompo, p. 487
240 Rendri-torimaso
Fihirana Hasina, p. 682
241 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
242 Ry Ray ô, Ianao no anjarako ary lovako mandrakizay
Fihirana Vaovao, p. 116
243 Ry taranaka voafidy
Karine Dera, p. 487 - Antsao ny Tompo, p. 32
244 Ry Tompo, mba jereo 'zahay vahoakanao miandrandra anao.
Fihirana Vaovao, p. 185
245 Ry vahoaka voafidy
Fihirana Dera, p. 179 - Ankalazao ny Tompo, p. 134 - Fihirana Dera, p. 179 - Vavaka sy Hira, p. 326 - Fihirana Hasina, p. 234 - Fihirana Vaovao, p. 245
246 Sambatra 'zay mitomany
Vavaka sy Hira, p. 361 - Fihirana Hasina, p. 260 - Ankalazao ny Tompo, p. 216
247 Sambatra anie aho ka sambatra
Fihirana Dera, p. 63 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Vaovao, p. 128
248 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 314 - Vavaka sy Hira, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 273 - Ankalazao ny Tompo, p. 386 - Fihirana Dera, p. 213
249 Sambatra ireo izay moniñy
Antsao ny Tompo, p. 28
250 Sambatra izay mitana ny didin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 340
251 Sambatra izay noana
Fihirana Dera, p. 193 - Ankalazao ny Tompo, p. 97 - Vavaka sy Hira, p. 278 - Fihirana Hasina, p. 207 - Fihirana Vaovao, p. 276
252 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
253 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Fihirana Vaovao, p. 184 - Vavaka sy Hira, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 258 - Ankalazao ny Tompo, p. 193 - Fihirana Dera, p. 245
254 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
255 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Fihirana Vaovao, p. 42 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 338 - Fihirana Dera, p. 124
256 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Ankalazao ny Tompo, p. 386 - Fihirana Vaovao, p. 314
257 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 34 - Fihirana Vaovao, p. 204
258 Teraka ho antsika i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 29 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 334 - Fihirana Dera, p. 299
259 Todihontsika ny masoandro
Fihirana Hasina, p. 361
260 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Fihirana Vaovao, p. 306 - Vavaka sy Hira, p. 369 - Fihirana Hasina, p. 266 - Ankalazao ny Tompo, p. 287 - Fihirana Dera, p. 243
261 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Fihirana Hasina, p. 224 - Fihirana Vaovao, p. 13
262 Tompo ô, iantrao 'zahay
Fihirana Vaovao, p. 174
263 Tompo ô, miandry Anao 'zahay,
Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 20
264 Tompo ô, ny endrikao manilo ahy
Fihirana Vaovao, p. 173
265 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Fihirana Hasina, p. 733 - Vavaka sy Hira, p. 269 - Ankalazao ny Tompo, p. 24 - Fihirana Vaovao, p. 279
266 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Vavaka sy Hira, p. 326 - Ankalazao ny Tompo, p. 52
267 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
268 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 322 - Fihirana Hasina, p. 232 - Fihirana Dera, p. 46 - Fihirana Vaovao, p. 398
269 Tsara raha ny mpirahalahy
Vavaka sy Hira, p. 368 - Fihirana Hasina, p. 265 - Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Vaovao, p. 236
270 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
271 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Fihirana Vaovao, p. 200 - Vavaka sy Hira, p. 302 - Fihirana Hasina, p. 219 - Fihirana Dera, p. 50
272 Tsy eran'ny aina ny fahoriana nihatra taminay; mba tsy hitokianay ny tenanay
Fihirana Vaovao, p. 461
273 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 241 - Fihirana Hasina, p. 738 - Vavaka sy Hira, p. 369
274 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Fihirana Vaovao, p. 460 - Vavaka sy Hira, p. 286 - Fihirana Hasina, p. 211 - Ankalazao ny Tompo, p. 116 - Fihirana Dera, p. 223
275 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Hasina, p. 223 - Vavaka sy Hira, p. 309 - Fihirana Vaovao, p. 522
276 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Ankalazao ny Tompo, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 285 - Fihirana Vaovao, p. 183
277 Voninahitra ho Anao Baba
Antsao ny Tompo, p. 30
278 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 221 - Vavaka sy Hira, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 163
279 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Fihirana Dera, p. 67 - Fihirana Hasina, p. 206 - Vavaka sy Hira, p. 266 - Fihirana Vaovao, p. 84

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2902 s.] - Hanohana anay