Salamo

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Fihirana Hasina, p. 264 - Vavaka sy Hira, p. 366 - Fihirana Vaovao, p. 524 - Ankalazao ny Tompo, p. 229
2 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 312 - Vavaka sy Hira, p. 350 - Ankalazao ny Tompo, p. 385 - Fihirana Dera, p. 198
3 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 37 - Vavaka sy Hira, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 371
4 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Fihirana Dera, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 386 - Fihirana Hasina, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 130
5 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Vavaka sy Hira, p. 373 - Fihirana Hasina, p. 267
6 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Fihirana Hasina, p. 374 - Ankalazao ny Tompo, p. 453
7 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Vavaka sy Hira, p. 361 - Fihirana Hasina, p. 93 - Fihirana Dera, p. 50 - Fihirana Vaovao, p. 257
8 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 84 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 240 - Fihirana Dera, p. 195 - Fihirana Vaovao, p. 327
9 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 65 - Vavaka sy Hira, p. 264 - Fihirana Hasina, p. 377
10 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 380 - Vavaka sy Hira, p. 348 - Fihirana Vaovao, p. 138
11 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Antsao ny Tompo, p. 27
12 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Fihirana Vaovao, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 326 - Vavaka sy Hira, p. 356 - Fihirana Dera, p. 287
13 Andriamanitra no itokiako
Fihirana Hasina, p. 388 - Vavaka sy Hira, p. 271
14 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Fihirana Hasina, p. 389 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Vaovao, p. 92
15 Andriamanitra ô, mangetaheta anao ny fanahiko
Fihirana Vaovao, p. 178
16 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Vavaka sy Hira, p. 292 - Fihirana Hasina, p. 216 - Fihirana Vaovao, p. 294 - Fihirana Dera, p. 147
17 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Fihirana Hasina, p. 390 - Vavaka sy Hira, p. 259 - Fihirana Vaovao, p. 97
18 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Vaovao, p. 447
19 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Antsao ny Tompo, p. 26
20 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Vavaka sy Hira, p. 334 - Fihirana Hasina, p. 241 - Fihirana Dera, p. 49
21 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Ankalazao ny Tompo, p. 150 - Fihirana Hasina, p. 400 - Vavaka sy Hira, p. 380
22 Ankalazao ny Zanahary Ray
Fihirana Vaovao, p. 123 - Fihirana Hasina, p. 268 - Vavaka sy Hira, p. 375 - Fihirana Dera, p. 63
23 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Vavaka sy Hira, p. 381 - Fihirana Hasina, p. 399 - Fihirana Vaovao, p. 159
24 Any an-danitra any no tanànantsika
Fihirana Hasina, p. 405 - Ankalazao ny Tompo, p. 442
25 Aoka isika hifaly, hiravo,
Ankalazao ny Tompo, p. 109 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 462
26 Aoka tsy hatahotra ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 286 - Vavaka sy Hira, p. 249 - Fihirana Hasina, p. 410 - Fihirana Dera, p. 218
27 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Ankalazao ny Tompo, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 215 - Fihirana Vaovao, p. 234 - Fihirana Dera, p. 249
28 Ato anaty hantsana aho, ry Iaveh, no miantso Anao
Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 71
29 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
30 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Ankalazao ny Tompo, p. 198 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 243
31 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Ankalazao ny Tompo, p. 160 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Dera, p. 195
32 Avia, ndeha isika hihoby ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 245
33 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Ankalazao ny Tompo, p. 282 - Fihirana Hasina, p. 229 - Vavaka sy Hira, p. 319 - Fihirana Vaovao, p. 526
34 Aza matahotra e, ry Maria
Vavaka sy Hira, p. 282 - Fihirana Hasina, p. 327 - Ankalazao ny Tompo, p. 384
35 Aza ny lohasaha mangina
Antsao ny Tompo, p. 25
36 Dera sy laza
Vavaka sy Hira, p. 346 - Fihirana Hasina, p. 249 - Fihirana Vaovao, p. 162
37 Derao Andriamanitra any an-toerany
Vavaka sy Hira, p. 385
38 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Fihirana Dera, p. 55 - Fihirana Hasina, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 339
39 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Vavaka sy Hira, p. 382 - Fihirana Hasina, p. 270 - Fihirana Dera, p. 93 - Fihirana Vaovao, p. 295
40 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 427 - Vavaka sy Hira, p. 349
41 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Fihirana Hasina, p. 427
42 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Fihirana Vaovao, p. 142 - Vavaka sy Hira, p. 348 - Fihirana Hasina, p. 250 - Fihirana Dera, p. 60
43 Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 247
44 Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Fihirana Hasina, p. 246
45 Dibo-kafaliana ny ray
Vavaka sy Hira, p. 310 - Fihirana Hasina, p. 432 - Fihirana Vaovao, p. 33
46 E, miverena
Vavaka sy Hira, p. 298
47 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Ankalazao ny Tompo, p. 248 - Vavaka sy Hira, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 202 - Fihirana Vaovao, p. 5
48 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 74 - Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Vaovao, p. 66
49 Efa nomena ahy ny fahefana
Fihirana Vaovao, p. 146 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Hasina, p. 242 - Ankalazao ny Tompo, p. 181 - Fihirana Dera, p. 278
50 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Fihirana Dera, p. 216 - Vavaka sy Hira, p. 378 - Fihirana Hasina, p. 328 - Ankalazao ny Tompo, p. 270
51 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Vavaka sy Hira, p. 367 - Fihirana Hasina, p. 181 - Fihirana Dera, p. 87 - Fihirana Vaovao, p. 190
52 Endrey, ny hafaliako
Fihirana Vaovao, p. 8
53 Enga anie ianareo anio, hihaino ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 361
54 Enga anie isika anio hihaino ny tenin'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 56
55 Ento ny jiogako, mianara amiko
Ankalazao ny Tompo, p. 205 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Hasina, p. 263 - Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 166
56 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
57 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Fihirana Vaovao, p. 444 - Vavaka sy Hira, p. 279 - Fihirana Hasina, p. 209 - Ankalazao ny Tompo, p. 110 - Fihirana Dera, p. 238
58 Eny, mahatoky Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 448 - Ankalazao ny Tompo, p. 123
59 Eny, sambatra tokoa
Vavaka sy Hira, p. 341 - Fihirana Dera, p. 92 - Fihirana Hasina, p. 245 - Fihirana Vaovao, p. 173
60 Eny, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 450 - Vavaka sy Hira, p. 250
61 Eo aminareo mandrakariva aho
Fihirana Vaovao, p. 541 - Vavaka sy Hira, p. 320 - Fihirana Hasina, p. 230 - Ankalazao ny Tompo, p. 262 - Fihirana Dera, p. 279
62 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Fihirana Dera, p. 51 - Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 273 - Fihirana Vaovao, p. 134
63 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Ankalazao ny Tompo, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 454 - Vavaka sy Hira, p. 253 - Fihirana Vaovao, p. 192
64 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Ankalazao ny Tompo, p. 118 - Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 458
65 Fa tokana manko Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 137 - Fihirana Hasina, p. 219 - Vavaka sy Hira, p. 307 - Fihirana Vaovao, p. 454
66 Faly sy ravo aho
Fihirana Hasina, p. 462 - Vavaka sy Hira, p. 356
67 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Ankalazao ny Tompo, p. 273 - Vavaka sy Hira, p. 271 - Fihirana Hasina, p. 207 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 273
68 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Fihirana Hasina, p. 518 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 53
69 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Fihirana Vaovao, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 354 - Fihirana Hasina, p. 256
70 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Fihirana Dera, p. 52 - Fihirana Hasina, p. 256 - Vavaka sy Hira, p. 357 - Fihirana Vaovao, p. 286
71 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Vavaka sy Hira, p. 355 - Fihirana Hasina, p. 257 - Fihirana Dera, p. 217
72 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
73 Fony mbola fahazaza
Ankalazao ny Tompo, p. 394 - Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 33
74 Hanatona ny ôtely aho
Vavaka sy Hira, p. 280 - Fihirana Hasina, p. 476 - Fihirana Vaovao, p. 358
75 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Fihirana Vaovao, p. 137 - Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Hasina, p. 477 - Ankalazao ny Tompo, p. 277 - Fihirana Dera, p. 293
76 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Ankalazao ny Tompo, p. 126 - Vavaka sy Hira, p. 328 - Fihirana Hasina, p. 331 - Fihirana Vaovao, p. 264
77 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Fihirana Vaovao, p. 304 - Vavaka sy Hira, p. 250 - Fihirana Hasina, p. 201 - Fihirana Dera, p. 168
78 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Fihirana Hasina, p. 481
79 Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Dera, p. 179
80 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Vavaka sy Hira, p. 265 - Fihirana Hasina, p. 483 - Fihirana Vaovao, p. 152
81 Hiantran'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Dera, p. 189
82 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Vavaka sy Hira, p. 314 - Fihirana Hasina, p. 579
83 Hitanay i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 216 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Dera, p. 189
84 Ho faly ianareo mandinika mitady ny Tompo tsitoha
Fihirana Vaovao, p. 188
85 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Ankalazao ny Tompo, p. 422 - Fihirana Vaovao, p. 79
86 Ho sahala amin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 490 - Ankalazao ny Tompo, p. 28
87 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 294 - Fihirana Vaovao, p. 292
88 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Fihirana Hasina, p. 492 - Vavaka sy Hira, p. 817 - Ankalazao ny Tompo, p. 501
89 Ho voninahitra ho an'ny Raiko tokoa ianareo
Fihirana Vaovao, p. 261
90 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Ankalazao ny Tompo, p. 364 - Vavaka sy Hira, p. 360 - Ankalazao ny Tompo, p. 394
91 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo
Fihirana Dera, p. 51
92 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Fihirana Hasina, p. 239 - Fihirana Vaovao, p. 292
93 Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Dera, p. 195
94 Hobio, derao fa be indrafo ny Tompo tsitoha, aleloia
Fihirana Vaovao, p. 177
95 Hohiraiko lalandava
Vavaka sy Hira, p. 317 - Fihirana Hasina, p. 498 - Ankalazao ny Tompo, p. 336
96 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 212 - Vavaka sy Hira, p. 330 - Fihirana Hasina, p. 237 - Fihirana Dera, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 128
97 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Fihirana Vaovao, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 353 - Fihirana Hasina, p. 253 - Ankalazao ny Tompo, p. 247 - Fihirana Dera, p. 253
98 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Fihirana Dera, p. 236 - Ankalazao ny Tompo, p. 175 - Fihirana Hasina, p. 270 - Vavaka sy Hira, p. 383 - Fihirana Vaovao, p. 214
99 I Kristy no vato fehizoro
Ankalazao ny Tompo, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 267 - Fihirana Hasina, p. 503 - Fihirana Vaovao, p. 279
100 Ianao no andrandraiko
Vavaka sy Hira, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 506 - Fihirana Vaovao, p. 58
101 Ianao no aronay, ry Tompo, ampinganay ianao
Fihirana Vaovao, p. 170
102 Ianao no mpisorona mandrakizay -hoy Andriamanitra tamin'ny Tompoko
Vavaka sy Hira, p. 335
103 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Ankalazao ny Tompo, p. 77 - Vavaka sy Hira, p. 347
104 Ianao, Andriamanitra itokiako
Vavaka sy Hira, p. 321 - Fihirana Dera, p. 169 - Fihirana Hasina, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 305
105 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Fihirana Vaovao, p. 54 - Fihirana Hasina, p. 511 - Vavaka sy Hira, p. 294 - Fihirana Dera, p. 64
106 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
107 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Fihirana Dera, p. 189 - Fihirana Vaovao, p. 79 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Hasina, p. 217 - Ankalazao ny Tompo, p. 130
108 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Ankalazao ny Tompo, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 257 - Fihirana Hasina, p. 203 - Fihirana Dera, p. 188 - Fihirana Vaovao, p. 153
109 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 517 - Vavaka sy Hira, p. 382 - Fihirana Vaovao, p. 145
110 Iaveh nilaza tamiko hoe
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 519
111 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Fihirana Vaovao, p. 62 - Fihirana Hasina, p. 520 - Vavaka sy Hira, p. 272 - Fihirana Dera, p. 65
112 Iaveh ô, na aiza na aiza
Fihirana Vaovao, p. 413 - Vavaka sy Hira, p. 377 - Fihirana Hasina, p. 332 - Fihirana Dera, p. 290
113 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Vavaka sy Hira, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 520 - Ankalazao ny Tompo, p. 14
114 Injao misy feo miantso mafy
Fihirana Vaovao, p. 15 - Fihirana Hasina, p. 246 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Ankalazao ny Tompo, p. 304 - Fihirana Dera, p. 299
115 Irahin'ny Tompo ny Fanahy Masina: velombelona ny tany
Fihirana Vaovao, p. 157
116 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Ankalazao ny Tompo, p. 222 - Fihirana Hasina, p. 240 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Vaovao, p. 53
117 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 167 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Dera, p. 197
118 Ity 'lay andro nataon'ny Tompo (1)
Fihirana Vaovao, p. 125 - Vavaka sy Hira, p. 349 - Fihirana Vaovao, p. 449
119 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Fihirana Hasina, p. 536 - Vavaka sy Hira, p. 254 - Fihirana Vaovao, p. 194
120 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 538
121 Izaho koa tsy manameloka anao
Ankalazao ny Tompo, p. 80 - Fihirana Hasina, p. 539 - Vavaka sy Hira, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 393
122 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Vavaka sy Hira, p. 337 - Fihirana Hasina, p. 541 - Fihirana Vaovao, p. 300
123 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Fihirana Vaovao, p. 511 - Fihirana Hasina, p. 225 - Vavaka sy Hira, p. 312 - Ankalazao ny Tompo, p. 198 - Fihirana Dera, p. 237
124 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Ankalazao ny Tompo, p. 189 - Vavaka sy Hira, p. 327 - Fihirana Hasina, p. 236 - Fihirana Dera, p. 224 - Fihirana Vaovao, p. 455
125 Izay - 'Zay manolotra an-kafaliana no sitrak'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 258
126 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 22
127 Izay mamboly sy izay manondraka
Fihirana Dera, p. 234 - Ankalazao ny Tompo, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 362 - Fihirana Hasina, p. 260 - Fihirana Vaovao, p. 256
128 Izay manara-dia anao, ry Tompo, manome voninahitra ny Rainao
Fihirana Vaovao, p. 172
129 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Fihirana Vaovao, p. 436 - Fihirana Hasina, p. 255 - Vavaka sy Hira, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 155 - Fihirana Dera, p. 204
130 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Vavaka sy Hira, p. 275 - Ankalazao ny Tompo, p. 43
131 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
132 Jerosalema ô, tanàna masina
Fihirana Hasina, p. 227 - Vavaka sy Hira, p. 315 - Fihirana Dera, p. 53 - Fihirana Vaovao, p. 187
133 Jerosalema, ianao Siôna
Fihirana Dera, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 375 - Fihirana Hasina, p. 269 - Fihirana Vaovao, p. 231
134 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Fihirana Hasina, p. 552
135 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Fihirana Vaovao, p. 63 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 132 - Fihirana Dera, p. 218
136 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Fihirana Vaovao, p. 202 - Fihirana Hasina, p. 430 - Vavaka sy Hira, p. 376
137 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Fihirana Dera, p. 289 - Fihirana Vaovao, p. 443 - Vavaka sy Hira, p. 324 - Fihirana Hasina, p. 258 - Ankalazao ny Tompo, p. 364
138 Mahatehotia, mahasondriana
Fihirana Vaovao, p. 89 - Fihirana Hasina, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 311 - Fihirana Dera, p. 62
139 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Antsao ny Tompo, p. 31 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
140 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Fihirana Vaovao, p. 54 - Ankalazao ny Tompo, p. 209 - Fihirana Hasina, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Dera, p. 189
141 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 404 - Fihirana Hasina, p. 22 - Vavaka sy Hira, p. 257 - Fihirana Dera, p. 66
142 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
143 Manantena Anao ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Hasina, p. 205 - Vavaka sy Hira, p. 264 - Fihirana Vaovao, p. 7
144 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
145 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 569 - Vavaka sy Hira, p. 374 - Fihirana Vaovao, p. 450
146 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Fihirana Hasina, p. 639 - Ankalazao ny Tompo, p. 431
147 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Fihirana Hasina, p. 571
148 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
149 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 279
150 Mba henoy ô, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 578 - Vavaka sy Hira, p. 265
151 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Fihirana Vaovao, p. 252 - Fihirana Dera, p. 67 - Vavaka sy Hira, p. 341 - Fihirana Hasina, p. 245
152 Mba sambatra ireo 'zay voafidinao, ka honina ao an-dapanao
Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Vaovao, p. 191
153 Mba sambatra izay mahitsy fo
Fihirana Hasina, p. 584
154 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Vavaka sy Hira, p. 352 - Fihirana Hasina, p. 254 - Fihirana Vaovao, p. 211
155 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 331 - Fihirana Hasina, p. 238 - Ankalazao ny Tompo, p. 225
156 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Fihirana Hasina, p. 586 - Ankalazao ny Tompo, p. 508
157 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Vavaka sy Hira, p. 296 - Fihirana Hasina, p. 588 - Fihirana Vaovao, p. 256
158 Miakatra an-danitra i Jesoa mpamonjy: aleloia
Fihirana Vaovao, p. 147
159 Miandrandra anao, ry Tompo, ny malahelo
Fihirana Vaovao, p. 176
160 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 377 - Fihirana Hasina, p. 589 - Fihirana Vaovao, p. 60
161 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 262 - Fihirana Hasina, p. 243 - Vavaka sy Hira, p. 336 - Fihirana Dera, p. 59
162 Miderà, miderà an'i Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 101 - Fihirana Hasina, p. 249 - Vavaka sy Hira, p. 346 - Fihirana Dera, p. 58
163 Midoboka toa ranomasina
Ankalazao ny Tompo, p. 173 - Fihirana Hasina, p. 234 - Vavaka sy Hira, p. 324 - Fihirana Vaovao, p. 443
164 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Fihirana Hasina, p. 540 - Fihirana Vaovao, p. 272
165 Mifalia ao amin'ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 332
166 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 15 - Vavaka sy Hira, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 226 - Fihirana Dera, p. 103 - Ankalazao ny Tompo, p. 295
167 Mifalia, miravoa
Fihirana Hasina, p. 596 - Vavaka sy Hira, p. 275
168 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra , e ry vahoakany
Fihirana Vaovao, p. 180
169 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra, e ry vahoakany
Fihirana Vaovao, p. 180
170 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Ankalazao ny Tompo, p. 17 - Fihirana Vaovao, p. 267
171 Miravoa, Jerosalema
Vavaka sy Hira, p. 371 - Fihirana Hasina, p. 601 - Fihirana Vaovao, p. 90 - Fihirana Dera, p. 60
172 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 306 - Fihirana Hasina, p. 266 - Vavaka sy Hira, p. 368 - Fihirana Dera, p. 170
173 Misy zaza teraka ho antsika
Vavaka sy Hira, p. 329 - Fihirana Dera, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 607 - Fihirana Vaovao, p. 28
174 Mitehafa tanana
Antsao ny Tompo, p. 25 - Vavaka sy Hira, p. 283 - Fihirana Dera, p. 47 - Fihirana Hasina, p. 210 - Fihirana Vaovao, p. 148
175 Mitsangàna fa sasa-miandry
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 63
176 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Fihirana Vaovao, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 247 - Ankalazao ny Tompo, p. 173 - Fihirana Dera, p. 197
177 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Ankalazao ny Tompo, p. 412 - Fihirana Vaovao, p. 314
178 Mizotra ny lalako
Fihirana Vaovao, p. 81 - Fihirana Hasina, p. 248 - Vavaka sy Hira, p. 345 - Fihirana Dera, p. 163
179 Mpandova an'Andriamanitra isika, mpiray lova amin'i Kristy Zanany.
Fihirana Vaovao, p. 141
180 Na ilaozan'ny olona aza
Ankalazao ny Tompo, p. 204 - Fihirana Hasina, p. 259 - Vavaka sy Hira, p. 360 - Fihirana Dera, p. 256
181 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Fihirana Hasina, p. 616 - Ankalazao ny Tompo, p. 457
182 Nahazo hafaliana aho
Fihirana Hasina, p. 619 - Vavaka sy Hira, p. 357
183 Nahoana ianareo no gaga
Vavaka sy Hira, p. 283
184 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Fihirana Hasina, p. 621 - Ankalazao ny Tompo, p. 351
185 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 299 - Fihirana Hasina, p. 623 - Fihirana Vaovao, p. 154
186 Namoaka didy ny mpanjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 342 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 320
187 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 427
188 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 406 - Fihirana Hasina, p. 624 - Fihirana Vaovao, p. 104
189 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 45 - Fihirana Vaovao, p. 180
190 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Vavaka sy Hira, p. 251 - Ankalazao ny Tompo, p. 163
191 Nateraky ny Fiangonana isika
Fihirana Vaovao, p. 441 - Fihirana Hasina, p. 228 - Vavaka sy Hira, p. 316 - Ankalazao ny Tompo, p. 223 - Fihirana Dera, p. 291
192 Ndeha 'isika hanao hira vao
Vavaka sy Hira, p. 332 - Ankalazao ny Tompo, p. 11
193 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 634 - Vavaka sy Hira, p. 799
194 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 362 - Fihirana Vaovao, p. 321
195 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 359 - Ankalazao ny Tompo, p. 348
196 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 259 - Fihirana Hasina, p. 218 - Vavaka sy Hira, p. 300 - Ankalazao ny Tompo, p. 141 - Fihirana Dera, p. 183
197 Nitsangan-ko velona i Jesoa mpamonjy
Fihirana Vaovao, p. 134
198 Njao e misy miantso an-danitra any
Vavaka sy Hira, p. 342 - Ankalazao ny Tompo, p. 343
199 Nomen'Andriamanitra antsika
Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 238
200 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Ankalazao ny Tompo, p. 238 - Fihirana Vaovao, p. 68
201 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Ankalazao ny Tompo, p. 105 - Fihirana Hasina, p. 108 - Vavaka sy Hira, p. 282
202 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 359 - Ankalazao ny Tompo, p. 194
203 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Fihirana Hasina, p. 640 - Fihirana Dera, p. 53 - Vavaka sy Hira, p. 372 - Fihirana Vaovao, p. 127
204 Ny andro niantsoako ny anaranao, nanoina ianao, Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 195
205 Ny Evanjely toriko
Fihirana Hasina, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 503
206 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 320
207 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Fihirana Hasina, p. 356 - Ankalazao ny Tompo, p. 443
208 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Fihirana Vaovao, p. 220 - Vavaka sy Hira, p. 347 - Fihirana Hasina, p. 250 - Ankalazao ny Tompo, p. 249 - Fihirana Dera, p. 226
209 Ny hanao ny sitraponao
Fihirana Hasina, p. 449 - Vavaka sy Hira, p. 277 - Fihirana Vaovao, p. 66
210 Ny hatsarana sy fahamarinana
Antsao ny Tompo, p. 30
211 Ny kalisy isaorantsika
Fihirana Hasina, p. 334 - Vavaka sy Hira, p. 345 - Ankalazao ny Tompo, p. 166
212 Ny rako fanekena vaovao
Vavaka sy Hira, p. 338 - Fihirana Hasina, p. 243 - Ankalazao ny Tompo, p. 181
213 Ny tananao, ry Tompo, mamelona isan'andro ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 195
214 Ny tany, ny hareny
Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Hasina, p. 204
215 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Fihirana Dera, p. 68 - Fihirana Hasina, p. 153 - Vavaka sy Hira, p. 276
216 Ny vahoakan'Andriamanitra anjara lovany, ka sambatra tokoa
Fihirana Vaovao, p. 200
217 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Fihirana Vaovao, p. 328 - Fihirana Dera, p. 198 - Fihirana Hasina, p. 251 - Vavaka sy Hira, p. 350 - Ankalazao ny Tompo, p. 85
218 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Fihirana Vaovao, p. 260 - Vavaka sy Hira, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 232 - Ankalazao ny Tompo, p. 161 - Fihirana Dera, p. 216
219 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 328 - Vavaka sy Hira, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 273 - Ankalazao ny Tompo, p. 88 - Fihirana Dera, p. 213
220 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
221 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Fihirana Vaovao, p. 143 - Ankalazao ny Tompo, p. 32 - Fihirana Hasina, p. 143 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Ankalazao ny Tompo, p. 536 - Fihirana Dera, p. 209
222 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 327 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Hasina, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 49
223 Ô, avereno aminao izahay, ry Andriamanitra Ray
Fihirana Vaovao, p. 245
224 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 279 - Fihirana Dera, p. 160
225 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Ankalazao ny Tompo, p. 394 - Fihirana Hasina, p. 400 - Vavaka sy Hira, p. 380
226 Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Vaovao, p. 25
227 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 12 - Fihirana Hasina, p. 384 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Vaovao, p. 376
228 Raha misy olona nanota
Ankalazao ny Tompo, p. 148 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 288 - Fihirana Vaovao, p. 86
229 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
230 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Fihirana Vaovao, p. 268 - Vavaka sy Hira, p. 344 - Fihirana Dera, p. 231 - Fihirana Hasina, p. 336 - Ankalazao ny Tompo, p. 155
231 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Ankalazao ny Tompo, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 332
232 Raiko ô, Raiko ô!
Fihirana Hasina, p. 672 - Vavaka sy Hira, p. 278
233 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Fihirana Hasina, p. 674 - Vavaka sy Hira, p. 343 - Ankalazao ny Tompo, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 332
234 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 39
235 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
236 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Ankalazao ny Tompo, p. 487 - Fihirana Hasina, p. 680 - Vavaka sy Hira, p. 805 - Fihirana Dera, p. 284
237 Rendri-torimaso
Fihirana Hasina, p. 682
238 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
239 Ry Ray ô, Ianao no anjarako ary lovako mandrakizay
Fihirana Vaovao, p. 116
240 Ry taranaka voafidy
Karine Dera, p. 487 - Antsao ny Tompo, p. 32
241 Ry Tompo, mba jereo 'zahay vahoakanao miandrandra anao.
Fihirana Vaovao, p. 185
242 Ry vahoaka voafidy
Fihirana Dera, p. 179 - Ankalazao ny Tompo, p. 134 - Fihirana Dera, p. 179 - Vavaka sy Hira, p. 326 - Fihirana Hasina, p. 234 - Fihirana Vaovao, p. 245
243 Sambatra 'zay mitomany
Vavaka sy Hira, p. 361 - Fihirana Hasina, p. 260 - Ankalazao ny Tompo, p. 216
244 Sambatra anie aho ka sambatra
Fihirana Dera, p. 63 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Vaovao, p. 128
245 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 314 - Vavaka sy Hira, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 273 - Ankalazao ny Tompo, p. 386 - Fihirana Dera, p. 213
246 Sambatra ireo izay moniñy
Antsao ny Tompo, p. 28
247 Sambatra izay mitana ny didin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 340
248 Sambatra izay noana
Fihirana Dera, p. 193 - Ankalazao ny Tompo, p. 97 - Vavaka sy Hira, p. 278 - Fihirana Hasina, p. 207 - Fihirana Vaovao, p. 276
249 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
250 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Fihirana Vaovao, p. 184 - Vavaka sy Hira, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 258 - Ankalazao ny Tompo, p. 193 - Fihirana Dera, p. 245
251 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
252 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Fihirana Vaovao, p. 42 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 338 - Fihirana Dera, p. 124
253 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Ankalazao ny Tompo, p. 386 - Fihirana Vaovao, p. 314
254 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 34 - Fihirana Vaovao, p. 204
255 Teraka ho antsika i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 29 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 334 - Fihirana Dera, p. 299
256 Todihontsika ny masoandro
Fihirana Hasina, p. 361
257 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Fihirana Vaovao, p. 306 - Vavaka sy Hira, p. 369 - Fihirana Hasina, p. 266 - Ankalazao ny Tompo, p. 287 - Fihirana Dera, p. 243
258 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Fihirana Hasina, p. 224 - Fihirana Vaovao, p. 13
259 Tompo ô, iantrao 'zahay
Fihirana Vaovao, p. 174
260 Tompo ô, miandry Anao 'zahay,
Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 20
261 Tompo ô, ny endrikao manilo ahy
Fihirana Vaovao, p. 173
262 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Fihirana Hasina, p. 733 - Vavaka sy Hira, p. 269 - Ankalazao ny Tompo, p. 24 - Fihirana Vaovao, p. 279
263 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Vavaka sy Hira, p. 326 - Ankalazao ny Tompo, p. 52
264 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
265 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 322 - Fihirana Hasina, p. 232 - Fihirana Dera, p. 46 - Fihirana Vaovao, p. 398
266 Tsara raha ny mpirahalahy
Vavaka sy Hira, p. 368 - Fihirana Hasina, p. 265 - Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Vaovao, p. 236
267 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
268 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Fihirana Vaovao, p. 200 - Vavaka sy Hira, p. 302 - Fihirana Hasina, p. 219 - Fihirana Dera, p. 50
269 Tsy eran'ny aina ny fahoriana nihatra taminay; mba tsy hitokianay ny tenanay
Fihirana Vaovao, p. 461
270 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 241 - Fihirana Hasina, p. 738 - Vavaka sy Hira, p. 369
271 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Fihirana Vaovao, p. 460 - Vavaka sy Hira, p. 286 - Fihirana Hasina, p. 211 - Ankalazao ny Tompo, p. 116 - Fihirana Dera, p. 223
272 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Hasina, p. 223 - Vavaka sy Hira, p. 309 - Fihirana Vaovao, p. 522
273 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Ankalazao ny Tompo, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 285 - Fihirana Vaovao, p. 183
274 Voninahitra ho Anao Baba
Antsao ny Tompo, p. 30
275 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 221 - Vavaka sy Hira, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 163
276 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Fihirana Dera, p. 67 - Fihirana Hasina, p. 206 - Vavaka sy Hira, p. 266 - Fihirana Vaovao, p. 84

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.4408 s.] - Hanohana anay