Salamo

Ireo hira ao anatin'io sokajy io.

# Lohateny
1 'Lay taranak'i Davida ara-nofo
Ankalazao ny Tompo, p. 229 - Fihirana Vaovao, p. 524 - Vavaka sy Hira, p. 366 - Fihirana Hasina, p. 264
2 'Nty aho mpanompovavin'ny Tompo - 'Ty aho mpanompovavin'ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 312 - Vavaka sy Hira, p. 350 - Ankalazao ny Tompo, p. 385 - Fihirana Dera, p. 198
3 Afa-tsy ny anaran'i Jesoa Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 37 - Vavaka sy Hira, p. 258 - Fihirana Hasina, p. 371
4 Aleloia, aleloia, aleloia. - Hobio ny Tompo ao an-tranony masina
Fihirana Dera, p. 68 - Vavaka sy Hira, p. 386 - Fihirana Hasina, p. 272 - Fihirana Vaovao, p. 130
5 Aleloia, derao ny Tompo, aleloia
Vavaka sy Hira, p. 373 - Fihirana Hasina, p. 267
6 Aleloia, nampahiratra ny jamba
Fihirana Hasina, p. 374 - Ankalazao ny Tompo, p. 453
7 Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
Vavaka sy Hira, p. 361 - Fihirana Hasina, p. 93 - Fihirana Dera, p. 50 - Fihirana Vaovao, p. 257
8 Amin'ny anaran'i Jesoa, aoka hiaiky ny velona rehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 84 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 240 - Fihirana Dera, p. 195 - Fihirana Vaovao, p. 327
9 Aminao, ry Iaveh, no asandratro ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 65 - Vavaka sy Hira, p. 264 - Fihirana Hasina, p. 377
10 Anaovy tononkira vao ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 380 - Vavaka sy Hira, p. 348 - Fihirana Vaovao, p. 138
11 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Antsao ny Tompo, p. 27
12 Andeha isika hiara-dia, Ô ry vahoaka izay manerana ny tany
Fihirana Vaovao, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 326 - Vavaka sy Hira, p. 356 - Fihirana Dera, p. 287
13 Andriamanitra no itokiako
Fihirana Hasina, p. 388 - Vavaka sy Hira, p. 271
14 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana aho re no dia nilaozanao
Fihirana Hasina, p. 389 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Vaovao, p. 92
15 Andriamanitra ô, mangetaheta anao ny fanahiko
Fihirana Vaovao, p. 178
16 Andriamanitra ô, miantso anao aho, te hihaona aminao
Vavaka sy Hira, p. 292 - Fihirana Hasina, p. 216 - Fihirana Vaovao, p. 294 - Fihirana Dera, p. 147
17 Andriamanitra ô, nahoana re ity aho no dia nilaozanao?
Fihirana Hasina, p. 390 - Vavaka sy Hira, p. 259 - Fihirana Vaovao, p. 97
18 Andriamanitra velona re no aoka hotompointsika
Ankalazao ny Tompo, p. 122 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Vaovao, p. 447
19 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Antsao ny Tompo, p. 26
20 Ankalazao ny Tompo fa tsara fo
Vavaka sy Hira, p. 334 - Fihirana Hasina, p. 241 - Fihirana Dera, p. 49
21 Ankalazao ny Andriamanitrareo
Ankalazao ny Tompo, p. 150 - Fihirana Hasina, p. 400 - Vavaka sy Hira, p. 380
22 Ankalazao ny Zanahary Ray
Fihirana Vaovao, p. 123 - Fihirana Hasina, p. 268 - Vavaka sy Hira, p. 375 - Fihirana Dera, p. 63
23 Ankalazao, ry Jerosalema, ny Zanaharinao
Vavaka sy Hira, p. 381 - Fihirana Hasina, p. 399 - Fihirana Vaovao, p. 159
24 Any an-danitra any no tanànantsika
Fihirana Hasina, p. 405 - Ankalazao ny Tompo, p. 442
25 Aoka isika hifaly, hiravo,
Ankalazao ny Tompo, p. 109 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 462
26 Aoka tsy hatahotra ianareo
Fihirana Dera, p. 218 - Fihirana Hasina, p. 410 - Vavaka sy Hira, p. 249 - Ankalazao ny Tompo, p. 286
27 Aoka tsy hatahotra na hangorohoro ny fonareo
Ankalazao ny Tompo, p. 129 - Vavaka sy Hira, p. 291 - Fihirana Hasina, p. 215 - Fihirana Vaovao, p. 234 - Fihirana Dera, p. 249
28 Ato anaty hantsana aho, ry Iaveh, no miantso Anao
Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 71
29 Avia hitsaoka ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 382 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 326 - Fihirana Vaovao, p. 310 - Fihirana Dera, p. 195
30 Avia ianareo nosoavin'ny Raiko
Ankalazao ny Tompo, p. 198 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 243
31 Avia mba hihoby ny Tompontsika
Ankalazao ny Tompo, p. 160 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Dera, p. 195
32 Avia, ndeha isika hihoby ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 245
33 Aza matahotra e, izaho no iandohana sy iafarana
Ankalazao ny Tompo, p. 282 - Fihirana Hasina, p. 229 - Vavaka sy Hira, p. 319 - Fihirana Vaovao, p. 526
34 Aza matahotra e, ry Maria
Ankalazao ny Tompo, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 327 - Vavaka sy Hira, p. 282
35 Aza ny lohasaha mangina
Antsao ny Tompo, p. 25
36 Dera sy laza
Vavaka sy Hira, p. 346 - Fihirana Hasina, p. 249 - Fihirana Vaovao, p. 162
37 Derao Andriamanitra any an-toerany
Vavaka sy Hira, p. 385
38 Derao i Iaveh, antsao i Iaveh
Fihirana Dera, p. 55 - Fihirana Hasina, p. 424 - Vavaka sy Hira, p. 339
39 Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra
Vavaka sy Hira, p. 382 - Fihirana Hasina, p. 270 - Fihirana Dera, p. 93 - Fihirana Vaovao, p. 295
40 Derao ny Tompo fa tsara indrindra - Izao no andro nataon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 427 - Vavaka sy Hira, p. 349
41 Derao ny Tompo, ry firenen-drehetra
Fihirana Hasina, p. 427
42 Derao, derao i Iaveh (Sal 117)
Fihirana Vaovao, p. 142 - Vavaka sy Hira, p. 348 - Fihirana Hasina, p. 250 - Fihirana Dera, p. 60
43 Derao, ry mpanompon' ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 247
44 Derao, ry mpanompon'ny Tompo (Sal 112)
Fihirana Hasina, p. 246
45 Dibo-kafaliana ny ray
Vavaka sy Hira, p. 310 - Fihirana Hasina, p. 432 - Fihirana Vaovao, p. 33
46 E, miverena
Vavaka sy Hira, p. 298
47 Efa nambaran'ny Tompo ny marina
Ankalazao ny Tompo, p. 248 - Vavaka sy Hira, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 202 - Fihirana Vaovao, p. 5
48 Efa nandramanay e fa tsara fo ny Tompo
Ankalazao ny Tompo, p. 74 - Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Vaovao, p. 66
49 Efa nomena ahy ny fahefana
Fihirana Vaovao, p. 146 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Hasina, p. 242 - Ankalazao ny Tompo, p. 181 - Fihirana Dera, p. 278
50 Endrey ny fitiavan'Andriamanitra antsika
Fihirana Dera, p. 216 - Vavaka sy Hira, p. 378 - Fihirana Hasina, p. 328 - Ankalazao ny Tompo, p. 270
51 Endrey, mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy
Vavaka sy Hira, p. 367 - Fihirana Hasina, p. 181 - Fihirana Dera, p. 87 - Fihirana Vaovao, p. 190
52 Endrey, ny hafaliako
Fihirana Vaovao, p. 8
53 Enga anie ianareo anio, hihaino ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 361
54 Enga anie isika anio hihaino ny tenin'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 56
55 Ento ny jiogako, mianara amiko
Ankalazao ny Tompo, p. 205 - Fihirana Dera, p. 225 - Fihirana Hasina, p. 263 - Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 166
56 Eny e! Tsy tonga ho an'ny olomarina i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 277 - Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 255 - Fihirana Dera, p. 250
57 Eny e, izaho no Kristy Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
58 Eny e, lavitra ny Tompo isika
Fihirana Vaovao, p. 444 - Vavaka sy Hira, p. 279 - Fihirana Hasina, p. 209 - Ankalazao ny Tompo, p. 110 - Fihirana Dera, p. 238
59 Eny, mahatoky Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 303 - Fihirana Hasina, p. 448 - Ankalazao ny Tompo, p. 123
60 Eny, sambatra tokoa
Vavaka sy Hira, p. 341 - Fihirana Dera, p. 92 - Fihirana Hasina, p. 245 - Fihirana Vaovao, p. 173
61 Eny, Tompo ô, maraina mandre ny feoko Ianao
Vavaka sy Hira, p. 250 - Fihirana Hasina, p. 450
62 Eo aminareo mandrakariva aho
Fihirana Vaovao, p. 541 - Vavaka sy Hira, p. 320 - Fihirana Hasina, p. 230 - Ankalazao ny Tompo, p. 262 - Fihirana Dera, p. 279
63 Eran'ny tany, eran'ny lanitra
Fihirana Dera, p. 51 - Fihirana Hasina, p. 452 - Vavaka sy Hira, p. 273 - Fihirana Vaovao, p. 134
64 Fa Andriamanitra anie dia fitiavana e
Ankalazao ny Tompo, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 454 - Vavaka sy Hira, p. 253 - Fihirana Vaovao, p. 192
65 Fa sarotra ho an'ny mpanankarena
Ankalazao ny Tompo, p. 118 - Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 458
66 Fa tokana manko Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 137 - Fihirana Hasina, p. 219 - Vavaka sy Hira, p. 307 - Fihirana Vaovao, p. 454
67 Faly sy ravo aho
Fihirana Hasina, p. 462 - Vavaka sy Hira, p. 356
68 Fantatro ilay nametrahako ny fitokiako
Ankalazao ny Tompo, p. 273 - Vavaka sy Hira, p. 271 - Fihirana Hasina, p. 207 - Fihirana Dera, p. 240 - Fihirana Vaovao, p. 273
69 Fantatry ny Ray izay ilainareo
Fihirana Hasina, p. 518 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 53
70 Feno hafaliana aho raha nilazana hoe
Fihirana Vaovao, p. 95 - Vavaka sy Hira, p. 354 - Fihirana Hasina, p. 256
71 Feno hafaliana ny foko raha nilazana hoe
Fihirana Dera, p. 52 - Fihirana Hasina, p. 256 - Vavaka sy Hira, p. 357 - Fihirana Vaovao, p. 286
72 Fiainana mandalo sy mihelina ny eto an-tany
Vavaka sy Hira, p. 355 - Fihirana Hasina, p. 257 - Fihirana Dera, p. 217
73 Fo madio no iriko, Andriamanitra ô, hanarahako ny lalanao
Fihirana Vaovao, p. 176 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Dera, p. 48 - Fihirana Hasina, p. 20
74 Fony mbola fahazaza
Ankalazao ny Tompo, p. 394 - Vavaka sy Hira, p. 365 - Fihirana Vaovao, p. 33
75 Hanatona ny ôtely aho
Vavaka sy Hira, p. 280 - Fihirana Hasina, p. 476 - Fihirana Vaovao, p. 358
76 Handeha aho hanomana toerana ho anareo (Sal 15)
Fihirana Vaovao, p. 137 - Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Hasina, p. 477 - Ankalazao ny Tompo, p. 277 - Fihirana Dera, p. 293
77 Handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa
Ankalazao ny Tompo, p. 126 - Vavaka sy Hira, p. 328 - Fihirana Hasina, p. 331 - Fihirana Vaovao, p. 264
78 Hatory am-piadanana aho : matoky ny foko.
Fihirana Vaovao, p. 304 - Vavaka sy Hira, p. 250 - Fihirana Hasina, p. 201 - Fihirana Dera, p. 168
79 Heloka no baikon'ny olon-dratsy
Fihirana Hasina, p. 481
80 Henoy ny Tompo 'zay miantso antsika
Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Dera, p. 179
81 Henoy re, Tompo ô, ny fiantsoako anao
Vavaka sy Hira, p. 265 - Fihirana Hasina, p. 483 - Fihirana Vaovao, p. 152
82 Hiantran'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Dera, p. 189
83 Hirao ka hobio ny anaran'ny Tompo, aleloia
Fihirana Vaovao, p. 141
84 Hisaorana anie Andriamanitra Ray, fa izy no Ray mpamindra fo antsika
Vavaka sy Hira, p. 314 - Fihirana Hasina, p. 579
85 Hitanay i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 216 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Dera, p. 189
86 Ho faly ianareo mandinika mitady ny Tompo tsitoha
Fihirana Vaovao, p. 188
87 Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anie
Ankalazao ny Tompo, p. 422 - Fihirana Vaovao, p. 79
88 Ho sahala amin'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 252 - Fihirana Hasina, p. 490 - Ankalazao ny Tompo, p. 28
89 Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Ankalazao ny Tompo, p. 294 - Fihirana Vaovao, p. 292
90 Ho toy ny emboka eo imasonao anie ny fivavahako
Fihirana Hasina, p. 492 - Vavaka sy Hira, p. 817 - Ankalazao ny Tompo, p. 501
91 Ho voninahitra ho an'ny Raiko tokoa ianareo
Fihirana Vaovao, p. 261
92 Ho zary famantarana hotoherina ity Zaza ity
Ankalazao ny Tompo, p. 364 - Vavaka sy Hira, p. 360 - Ankalazao ny Tompo, p. 394
93 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo
Fihirana Dera, p. 51
94 Hobio i Iaveh, ry tany tontolo fa madrakizay ny fitiavany
Fihirana Hasina, p. 239 - Fihirana Vaovao, p. 292
95 Hobio izy Tompo, ry tany tontolo
Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Dera, p. 195
96 Hobio, derao fa be indrafo ny Tompo tsitoha, aleloia
Fihirana Vaovao, p. 177
97 Hohiraiko lalandava
Vavaka sy Hira, p. 317 - Fihirana Hasina, p. 498 - Ankalazao ny Tompo, p. 336
98 Homeko ny herin’ny Fanahy ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 212 - Vavaka sy Hira, p. 330 - Fihirana Hasina, p. 237 - Fihirana Dera, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 128
99 Hoy i Kristy: tsy izay miantso hoe
Fihirana Vaovao, p. 461 - Vavaka sy Hira, p. 353 - Fihirana Hasina, p. 253 - Ankalazao ny Tompo, p. 247 - Fihirana Dera, p. 253
100 I Kristy no naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao
Fihirana Dera, p. 236 - Ankalazao ny Tompo, p. 175 - Fihirana Hasina, p. 270 - Vavaka sy Hira, p. 383 - Fihirana Vaovao, p. 214
101 I Kristy no vato fehizoro
Ankalazao ny Tompo, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 267 - Fihirana Hasina, p. 503 - Fihirana Vaovao, p. 279
102 Ianao no andrandraiko
Vavaka sy Hira, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 506 - Fihirana Vaovao, p. 58
103 Ianao no aronay, ry Tompo, ampinganay ianao
Fihirana Vaovao, p. 170
104 Ianao no mpisorona mandrakizay -hoy Andriamanitra tamin'ny Tompoko
Vavaka sy Hira, p. 335
105 Ianao tokoa, ry Jesoa Tomponay
Ankalazao ny Tompo, p. 77 - Vavaka sy Hira, p. 347
106 Ianao, Andriamanitra itokiako
Vavaka sy Hira, p. 321 - Fihirana Dera, p. 169 - Fihirana Hasina, p. 505 - Fihirana Vaovao, p. 305
107 Ianao, ry Iaveh, mendrika hoderaina
Fihirana Vaovao, p. 54 - Fihirana Hasina, p. 511 - Vavaka sy Hira, p. 294 - Fihirana Dera, p. 64
108 Ianao, ry Iaveh, no fialofako
Fihirana Hasina, p. 512 - Vavaka sy Hira, p. 300
109 Ianareo 'zay (izay) lavitra taloha
Fihirana Dera, p. 189 - Fihirana Vaovao, p. 79 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Hasina, p. 217 - Ankalazao ny Tompo, p. 130
110 Ianareo mpianatro no fahazavan'izao tontolo izao
Ankalazao ny Tompo, p. 100 - Vavaka sy Hira, p. 257 - Fihirana Hasina, p. 203 - Fihirana Dera, p. 188 - Fihirana Vaovao, p. 153
111 Ianareo, ry Anjelin'ny Tompo
Fihirana Hasina, p. 517 - Vavaka sy Hira, p. 382 - Fihirana Vaovao, p. 145
112 Iaveh nilaza tamiko hoe
Fihirana Vaovao, p. 28 - Fihirana Hasina, p. 519
113 Iaveh o, ianao no andry ianteherako
Fihirana Vaovao, p. 62 - Fihirana Hasina, p. 520 - Vavaka sy Hira, p. 272 - Fihirana Dera, p. 65
114 Iaveh ô, na aiza na aiza
Fihirana Vaovao, p. 413 - Vavaka sy Hira, p. 377 - Fihirana Hasina, p. 332 - Fihirana Dera, p. 290
115 Ihirao hira vao ny Tompo - Nataon'Andriamanitra ho mpandova
Vavaka sy Hira, p. 384 - Fihirana Hasina, p. 520 - Ankalazao ny Tompo, p. 14
116 Indro aho hanangana Mpiandy tokana
Ankalazao ny Tompo, p. 521
117 Injao misy feo miantso mafy
Fihirana Dera, p. 299 - Ankalazao ny Tompo, p. 304 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 246 - Fihirana Vaovao, p. 15
118 Irahin'ny Tompo ny Fanahy Masina: velombelona ny tany
Fihirana Vaovao, p. 157
119 Isan'andro vaky no aoka hisaorantsika e
Fihirana Vaovao, p. 53 - Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 222
120 Isaorantsika e Andriamanitra Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 167 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Dera, p. 197
121 Ity 'lay andro nataon'ny Tompo (1)
Fihirana Vaovao, p. 125 - Vavaka sy Hira, p. 349 - Fihirana Vaovao, p. 449
122 Iza moa, ry Tompo, no honina ao an-tranonao?
Fihirana Hasina, p. 536 - Vavaka sy Hira, p. 254 - Fihirana Vaovao, p. 194
123 Izahay, ry Andriamanitra - Vatolampy no nanorenan'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 538
124 Izaho koa tsy manameloka anao
Fihirana Vaovao, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 272 - Fihirana Hasina, p. 539 - Ankalazao ny Tompo, p. 80
125 Izaho midera ny Tompo amin'ny foko tontolo
Vavaka sy Hira, p. 337 - Fihirana Hasina, p. 541 - Fihirana Vaovao, p. 300
126 Izao no ahafantarantsika ny tena fitiavana
Fihirana Vaovao, p. 511 - Fihirana Hasina, p. 225 - Vavaka sy Hira, p. 312 - Ankalazao ny Tompo, p. 198 - Fihirana Dera, p. 237
127 Izao no hiseho rehefa any am-parany any (Salamo 95)
Fihirana Vaovao, p. 455 - Fihirana Dera, p. 224 - Fihirana Hasina, p. 236 - Vavaka sy Hira, p. 327 - Ankalazao ny Tompo, p. 189
128 Izao no tenin'ny Tompo, tamin'ny tompoko
Ankalazao ny Tompo, p. 0
129 Izay - 'Zay manolotra an-kafaliana no sitrak'Andriamanitra
Fihirana Vaovao, p. 258
130 Izay maharitra amy fanompoana Ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 22
131 Izay mamboly sy izay manondraka
Fihirana Dera, p. 234 - Ankalazao ny Tompo, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 362 - Fihirana Hasina, p. 260 - Fihirana Vaovao, p. 256
132 Izay manara-dia anao, ry Tompo, manome voninahitra ny Rainao
Fihirana Vaovao, p. 172
133 Izay manaraka azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina
Fihirana Vaovao, p. 436 - Fihirana Hasina, p. 255 - Vavaka sy Hira, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 155 - Fihirana Dera, p. 204
134 Izay manatona ahy tsy mba ho faty
Vavaka sy Hira, p. 275 - Ankalazao ny Tompo, p. 43
135 Izay tsy zakan'ny fiangonako
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Vavaka sy Hira, p. 289 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Fihirana Vaovao, p. 73
136 Jerosalema ô, tanàna masina
Fihirana Hasina, p. 227 - Vavaka sy Hira, p. 315 - Fihirana Dera, p. 53 - Fihirana Vaovao, p. 187
137 Jerosalema, ianao Siôna
Fihirana Dera, p. 48 - Vavaka sy Hira, p. 375 - Fihirana Hasina, p. 269 - Fihirana Vaovao, p. 231
138 Ka ny olombelona e tsy hatahorako
Fihirana Hasina, p. 552
139 Koa ny Tompo no anankino ny ahiahy
Fihirana Vaovao, p. 63 - Fihirana Hasina, p. 140 - Vavaka sy Hira, p. 290 - Ankalazao ny Tompo, p. 132 - Fihirana Dera, p. 218
140 Lehibe ny Tompo ka derao, ry fanahiko - Dia hidera anao aho, ry Tompo
Fihirana Vaovao, p. 202 - Fihirana Hasina, p. 430 - Vavaka sy Hira, p. 376
141 Mahagaga ny fitiavanao, ry Andriamanitra Ray
Fihirana Dera, p. 289 - Fihirana Vaovao, p. 443 - Vavaka sy Hira, p. 324 - Fihirana Hasina, p. 258 - Ankalazao ny Tompo, p. 364
142 Mahatehotia, mahasondriana
Fihirana Vaovao, p. 89 - Fihirana Hasina, p. 222 - Vavaka sy Hira, p. 311 - Fihirana Dera, p. 62
143 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Antsao ny Tompo, p. 31 - Ankalazao ny Tompo, p. 524
144 Malakia, 'ndeha isika hankalaza ny Ray iombonantsika
Fihirana Vaovao, p. 54 - Ankalazao ny Tompo, p. 209 - Fihirana Hasina, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 298 - Fihirana Dera, p. 189
145 Mamiko indrindra Ianao, ry Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 404 - Fihirana Hasina, p. 22 - Vavaka sy Hira, p. 257 - Fihirana Dera, p. 66
146 Mamindrà fo, Tompo, 'ty mpanota mba iantrao
Vavaka sy Hira, p. 287 - Fihirana Hasina, p. 214 - Fihirana Dera, p. 56 - Fihirana Vaovao, p. 96
147 Manantena Anao ny fanahiko
Fihirana Dera, p. 61 - Fihirana Hasina, p. 205 - Vavaka sy Hira, p. 264 - Fihirana Vaovao, p. 7
148 Mandehana eran'izao tontolo izao
Karine Dera, p. 458 - Antsao ny Tompo, p. 29
149 Mandrakizay ny famindram-pon'i Iaveh
Fihirana Hasina, p. 569 - Vavaka sy Hira, p. 374 - Fihirana Vaovao, p. 450
150 Mandrakizay ny hatsaram-pony
Fihirana Hasina, p. 639 - Ankalazao ny Tompo, p. 431
151 Manjaka ny Tompo - Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Fihirana Hasina, p. 571
152 Maro ny vokatra, Tompo
Fihirana Vaovao, p. 399 - Fihirana Hasina, p. 573 - Vavaka sy Hira, p. 295 - Ankalazao ny Tompo, p. 112 - Fihirana Dera, p. 238
153 Matoky anao 'zahay, matoky anao, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 279
154 Mba henoy ô, ry Tompo
Fihirana Hasina, p. 578 - Vavaka sy Hira, p. 265
155 Mba sambatra 'zay matahotra ny Tompo re
Fihirana Vaovao, p. 252 - Fihirana Dera, p. 67 - Vavaka sy Hira, p. 341 - Fihirana Hasina, p. 245
156 Mba sambatra ireo 'zay voafidinao, ka honina ao an-dapanao
Vavaka sy Hira, p. 255 - Fihirana Vaovao, p. 191
157 Mba sambatra izay mahitsy fo
Fihirana Hasina, p. 584
158 Mba sambatra izay tsy manan-tsiny
Vavaka sy Hira, p. 352 - Fihirana Hasina, p. 254 - Fihirana Vaovao, p. 211
159 Mba tsarovy aho, ry Tompo
Vavaka sy Hira, p. 331 - Fihirana Hasina, p. 238 - Ankalazao ny Tompo, p. 225
160 Mbola lavitra ilay zanaka mpandany
Ankalazao ny Tompo, p. 508 - Fihirana Hasina, p. 586
161 Mendrika anao Andriamanitra - Teny mahafaly no torio
Vavaka sy Hira, p. 296 - Fihirana Hasina, p. 588 - Fihirana Vaovao, p. 256
162 Miakatra an-danitra i Jesoa mpamonjy: aleloia
Fihirana Vaovao, p. 147
163 Miandrandra anao, ry Tompo, ny malahelo
Fihirana Vaovao, p. 176
164 Miantsa anao eo anatrehan'ny anjely - Midera anao aho, ry Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 377 - Fihirana Hasina, p. 589 - Fihirana Vaovao, p. 60
165 Midera anao sy misaotra anao e 'zahay Andriamanitra ô
Fihirana Vaovao, p. 262 - Fihirana Hasina, p. 243 - Vavaka sy Hira, p. 336 - Fihirana Dera, p. 59
166 Miderà, miderà an'i Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 101 - Fihirana Hasina, p. 249 - Vavaka sy Hira, p. 346 - Fihirana Dera, p. 58
167 Midoboka toa ranomasina
Ankalazao ny Tompo, p. 173 - Fihirana Hasina, p. 234 - Vavaka sy Hira, p. 324 - Fihirana Vaovao, p. 443
168 Mientan-kafaliana aho eo anivon'ny fahorian-drehetra - Izaho midera ny Tompo izay nanafaka ahy
Fihirana Hasina, p. 540 - Fihirana Vaovao, p. 272
169 Mifalia ao amin'ny Tompo
Vavaka sy Hira, p. 332
170 Mifalia isika e, fa akaiky ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 15 - Vavaka sy Hira, p. 313 - Fihirana Hasina, p. 226 - Fihirana Dera, p. 103 - Ankalazao ny Tompo, p. 295
171 Mifalia, miravoa
Fihirana Hasina, p. 596 - Vavaka sy Hira, p. 275
172 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra , e ry vahoakany
Fihirana Vaovao, p. 180
173 Mihobia, miantsà an'Andriamanitra, e ry vahoakany
Fihirana Vaovao, p. 180
174 Mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra i Kristy
Ankalazao ny Tompo, p. 17 - Fihirana Vaovao, p. 267
175 Miravoa, Jerosalema
Vavaka sy Hira, p. 371 - Fihirana Hasina, p. 601 - Fihirana Vaovao, p. 90 - Fihirana Dera, p. 60
176 Misaora ny Tompo, ry mpanompon'i Iaveh
Fihirana Vaovao, p. 306 - Fihirana Hasina, p. 266 - Vavaka sy Hira, p. 368 - Fihirana Dera, p. 170
177 Misy zaza teraka ho antsika
Vavaka sy Hira, p. 329 - Fihirana Dera, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 607 - Fihirana Vaovao, p. 28
178 Mitehafa tanana
Fihirana Vaovao, p. 148 - Fihirana Hasina, p. 210 - Fihirana Dera, p. 47 - Vavaka sy Hira, p. 283 - Antsao ny Tompo, p. 25
179 Mitsangàna fa sasa-miandry
Ankalazao ny Tompo, p. 235 - Fihirana Hasina, p. 204 - Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 63
180 Mitsangàna ianareo 'zay matory
Fihirana Vaovao, p. 217 - Vavaka sy Hira, p. 342 - Fihirana Hasina, p. 247 - Ankalazao ny Tompo, p. 173 - Fihirana Dera, p. 197
181 Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra,
Ankalazao ny Tompo, p. 412 - Fihirana Vaovao, p. 314
182 Mizora toy ny zanaky ny mazava
Ankalazao ny Tompo, p. 0
183 Mizotra ny lalako
Fihirana Vaovao, p. 81 - Fihirana Hasina, p. 248 - Vavaka sy Hira, p. 345 - Fihirana Dera, p. 163
184 Na ilaozan'ny olona aza
Ankalazao ny Tompo, p. 204 - Fihirana Hasina, p. 259 - Vavaka sy Hira, p. 360 - Fihirana Dera, p. 256
185 Na mbola tsy mangataka amin'ny Ray aza ianareo
Fihirana Hasina, p. 616 - Ankalazao ny Tompo, p. 457
186 Nahazo hafaliana aho
Fihirana Hasina, p. 619 - Vavaka sy Hira, p. 357
187 Nahoana ianareo no gaga
Vavaka sy Hira, p. 283
188 Nahoana no toa mihotakotaka ireo firenena
Fihirana Hasina, p. 621 - Ankalazao ny Tompo, p. 351
189 Nameno an'izao tontolo izao ny Fanahin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 299 - Fihirana Hasina, p. 623 - Fihirana Vaovao, p. 154
190 Namoaka didy ny mpanjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 342 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 320
191 Nanala antsika tamin'ny fahefan'ny haizina Andriamanitra Ray
Ankalazao ny Tompo, p. 427
192 Nanao antsika ho mpisorona manjaka
Ankalazao ny Tompo, p. 406 - Fihirana Hasina, p. 624 - Fihirana Vaovao, p. 104
193 Nasandratra ho eo ankavanan'ny Ray ny Zanak'Andriamanitra
Ankalazao ny Tompo, p. 45 - Fihirana Vaovao, p. 180
194 Nataon'Andriamanitra eo am-pelatanan'i Kristy
Vavaka sy Hira, p. 251 - Ankalazao ny Tompo, p. 163
195 Nateraky ny Fiangonana isika
Fihirana Vaovao, p. 441 - Fihirana Hasina, p. 228 - Vavaka sy Hira, p. 316 - Ankalazao ny Tompo, p. 223 - Fihirana Dera, p. 291
196 Ndeha 'isika hanao hira vao
Vavaka sy Hira, p. 332 - Ankalazao ny Tompo, p. 11
197 Nifidy antsika tao amin'i Kristy
Fihirana Hasina, p. 634 - Vavaka sy Hira, p. 799
198 Nijoro teo am-pototry ny hazo nifantsihan'i Jesoa i Maria Reniny
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 362 - Fihirana Vaovao, p. 321
199 Niorim-ponenana tety anivontsika ny Zanak'Andriamanitra
Vavaka sy Hira, p. 359 - Ankalazao ny Tompo, p. 348
200 Nirahina hitory vaovao mahafaly i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 259 - Fihirana Hasina, p. 218 - Vavaka sy Hira, p. 300 - Ankalazao ny Tompo, p. 141 - Fihirana Dera, p. 183
201 Nitsangan-ko velona i Jesoa mpamonjy
Fihirana Vaovao, p. 134
202 Njao e misy miantso an-danitra any
Vavaka sy Hira, p. 342 - Ankalazao ny Tompo, p. 343
203 Nomen'Andriamanitra antsika
Vavaka sy Hira, p. 332 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 238
204 Nomen'Andriamanitra antsika ny anarany
Ankalazao ny Tompo, p. 238 - Fihirana Vaovao, p. 68
205 Nony nisasaka ny alina, dia nisy nilaza hoe
Ankalazao ny Tompo, p. 105 - Fihirana Hasina, p. 108 - Vavaka sy Hira, p. 282
206 Novonoina Ianao, ry Tompo ô
Vavaka sy Hira, p. 359 - Ankalazao ny Tompo, p. 194
207 Ny Anaranao, ry Iaveh no omem-boninahitra
Fihirana Hasina, p. 640 - Fihirana Dera, p. 53 - Vavaka sy Hira, p. 372 - Fihirana Vaovao, p. 127
208 Ny andro niantsoako ny anaranao, nanoina ianao, Tompo ô
Fihirana Vaovao, p. 195
209 Ny Evanjely toriko
Fihirana Hasina, p. 354 - Ankalazao ny Tompo, p. 503
210 Ny Fanahy Masina no hidina ao aminao
Ankalazao ny Tompo, p. 393 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 320
211 Ny firenen-drehetra dia hizotra
Ankalazao ny Tompo, p. 443 - Fihirana Hasina, p. 356
212 Ny Firenen-drehetra no navotanao
Fihirana Vaovao, p. 220 - Vavaka sy Hira, p. 347 - Fihirana Hasina, p. 250 - Ankalazao ny Tompo, p. 249 - Fihirana Dera, p. 226
213 Ny hanao ny sitraponao
Fihirana Hasina, p. 449 - Vavaka sy Hira, p. 277 - Fihirana Vaovao, p. 66
214 Ny hatsarana sy fahamarinana
Antsao ny Tompo, p. 30
215 Ny kalisy isaorantsika
Fihirana Hasina, p. 334 - Vavaka sy Hira, p. 345 - Ankalazao ny Tompo, p. 166
216 Ny rako fanekena vaovao
Vavaka sy Hira, p. 338 - Fihirana Hasina, p. 243 - Ankalazao ny Tompo, p. 181
217 Ny tananao, ry Tompo, mamelona isan'andro ny zanakao
Fihirana Vaovao, p. 195
218 Ny tany, ny hareny
Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Hasina, p. 204
219 Ny Teninao, Tompo ô, no mamiko sy teliko
Fihirana Dera, p. 68 - Fihirana Hasina, p. 153 - Vavaka sy Hira, p. 276
220 Ny vahoakan'Andriamanitra anjara lovany, ka sambatra tokoa
Fihirana Vaovao, p. 200
221 Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano
Ankalazao ny Tompo, p. 85 - Vavaka sy Hira, p. 350 - Fihirana Hasina, p. 251 - Fihirana Dera, p. 198 - Fihirana Vaovao, p. 328
222 Ny voa nafafy e tsy maintsy maty
Fihirana Vaovao, p. 260 - Vavaka sy Hira, p. 323 - Fihirana Hasina, p. 232 - Ankalazao ny Tompo, p. 161 - Fihirana Dera, p. 216
223 Ny voninahitr'Andriamanitra Ray hamirapiratra eo amin'i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 328 - Vavaka sy Hira, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 273 - Ankalazao ny Tompo, p. 88 - Fihirana Dera, p. 213
224 Ô mifalia, ry Maria, fa nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao
Fihirana Vaovao, p. 437 - Ankalazao ny Tompo, p. 385
225 O nivoha ny varavaran'ny lanitra
Fihirana Vaovao, p. 143 - Ankalazao ny Tompo, p. 32 - Fihirana Hasina, p. 143 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Ankalazao ny Tompo, p. 536 - Fihirana Dera, p. 209
226 Ô ry lanitra ô, derao i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 327 - Fihirana Dera, p. 90 - Fihirana Hasina, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 49
227 Ô, avereno aminao izahay, ry Andriamanitra Ray
Fihirana Vaovao, p. 245
228 Omeo fiadanana 'reo efa nodimandry
Vavaka sy Hira, p. 363 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 279 - Fihirana Dera, p. 160
229 Raha hitan'i Maria sy i Zôzefa (Josefa) tao an-tempoly i Jesoa
Ankalazao ny Tompo, p. 394 - Fihirana Hasina, p. 400 - Vavaka sy Hira, p. 380
230 Raha ilay nangina iny ny zavatra rehetra
Vavaka sy Hira, p. 325 - Fihirana Vaovao, p. 25
231 Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 12 - Fihirana Hasina, p. 384 - Vavaka sy Hira, p. 293 - Fihirana Vaovao, p. 376
232 Raha misy olona nanota
Ankalazao ny Tompo, p. 148 - Fihirana Hasina, p. 212 - Fihirana Dera, p. 196 - Vavaka sy Hira, p. 288 - Fihirana Vaovao, p. 86
233 Raha mitana ny heloka ianao, Tompo ô
Fihirana Dera, p. 52 - Vavaka sy Hira, p. 364 - Fihirana Hasina, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 224
234 Raha tsy miaritra ny fahoriana isika (Salamo 114)
Fihirana Vaovao, p. 268 - Vavaka sy Hira, p. 344 - Fihirana Dera, p. 231 - Fihirana Hasina, p. 336 - Ankalazao ny Tompo, p. 155
235 Rahefa tafasandratra hiala amin'ny tany aho
Ankalazao ny Tompo, p. 91 - Vavaka sy Hira, p. 335 - Fihirana Vaovao, p. 332
236 Raiko ô, Raiko ô!
Fihirana Hasina, p. 672 - Vavaka sy Hira, p. 278
237 Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao
Fihirana Hasina, p. 674 - Vavaka sy Hira, p. 343 - Ankalazao ny Tompo, p. 92 - Fihirana Vaovao, p. 332
238 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
Ankalazao ny Tompo, p. 39
239 Ray ô, misaotra Anao aho satria Ianao nihaino ahy
240 Ray ô, nanome anay an'i Jesoa Zanakao ianao
Fihirana Dera, p. 284 - Vavaka sy Hira, p. 805 - Fihirana Hasina, p. 680 - Ankalazao ny Tompo, p. 487
241 Rendri-torimaso
Fihirana Hasina, p. 682
242 Ry Jesoa Zanak'Andriamanitra mpanavotra ô,
Vavaka sy Hira, p. 289 - Ankalazao ny Tompo, p. 64 - Fihirana Vaovao, p. 98
243 Ry Ray ô, Ianao no anjarako ary lovako mandrakizay
Fihirana Vaovao, p. 116
244 Ry taranaka voafidy
Karine Dera, p. 487 - Antsao ny Tompo, p. 32
245 Ry Tompo, mba jereo 'zahay vahoakanao miandrandra anao.
Fihirana Vaovao, p. 185
246 Ry vahoaka voafidy
Fihirana Vaovao, p. 245 - Fihirana Hasina, p. 234 - Vavaka sy Hira, p. 326 - Fihirana Dera, p. 179 - Ankalazao ny Tompo, p. 134 - Fihirana Dera, p. 179
247 Sambatra 'zay mitomany
Vavaka sy Hira, p. 361 - Fihirana Hasina, p. 260 - Ankalazao ny Tompo, p. 216
248 Sambatra anie aho ka sambatra
Fihirana Dera, p. 63 - Vavaka sy Hira, p. 260 - Fihirana Hasina, p. 712 - Fihirana Vaovao, p. 128
249 Sambatra ianao e nino ny Tompo
Fihirana Vaovao, p. 314 - Vavaka sy Hira, p. 385 - Fihirana Hasina, p. 273 - Ankalazao ny Tompo, p. 386 - Fihirana Dera, p. 213
250 Sambatra ireo izay moniñy
Antsao ny Tompo, p. 28
251 Sambatra izay mitana ny didin'i Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 340
252 Sambatra izay noana
Fihirana Dera, p. 193 - Ankalazao ny Tompo, p. 97 - Vavaka sy Hira, p. 278 - Fihirana Hasina, p. 207 - Fihirana Vaovao, p. 276
253 Sambatra loatra ny olo-mahantra
Vavaka sy Hira, p. 379 - Fihirana Hasina, p. 714 - Fihirana Vaovao, p. 55
254 Sambatra ny mpanompo tratran'ny Tompony miambina
Fihirana Vaovao, p. 184 - Vavaka sy Hira, p. 358 - Fihirana Hasina, p. 258 - Ankalazao ny Tompo, p. 193 - Fihirana Dera, p. 245
255 Sambatra ny ory e
Fihirana Hasina, p. 716 - Vavaka sy Hira, p. 301 - Ankalazao ny Tompo, p. 143 - Fihirana Vaovao, p. 361
256 Tahaka ny ray mangoraka ny zanany
Fihirana Vaovao, p. 42 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 338 - Fihirana Dera, p. 124
257 Talohan'ny nahafatesany i Jesoa
Ankalazao ny Tompo, p. 386 - Fihirana Vaovao, p. 314
258 Tamin'ny Teniny no nahariana ny zava-drehetra
Ankalazao ny Tompo, p. 34 - Fihirana Vaovao, p. 204
259 Tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra
Ankalazao ny Tompo, p. 0
260 Teraka ho antsika i Kristy
Fihirana Vaovao, p. 29 - Vavaka sy Hira, p. 333 - Fihirana Hasina, p. 240 - Ankalazao ny Tompo, p. 334 - Fihirana Dera, p. 299
261 Todihontsika ny masoandro
Fihirana Hasina, p. 361
262 Tompo ô, ampianaro mivavaka izahay
Fihirana Vaovao, p. 306 - Vavaka sy Hira, p. 369 - Fihirana Hasina, p. 266 - Ankalazao ny Tompo, p. 287 - Fihirana Dera, p. 243
263 Tompo ô, asehoy anay ny hatsaram-ponao
Fihirana Hasina, p. 224 - Fihirana Vaovao, p. 13
264 Tompo ô, iantrao 'zahay
Fihirana Vaovao, p. 174
265 Tompo ô, miandry Anao 'zahay,
Vavaka sy Hira, p. 261 - Fihirana Vaovao, p. 20
266 Tompo ô, ny endrikao manilo ahy
Fihirana Vaovao, p. 173
267 Tonga sahady ankehitriny izao ny andro
Fihirana Hasina, p. 733 - Vavaka sy Hira, p. 269 - Ankalazao ny Tompo, p. 24 - Fihirana Vaovao, p. 279
268 Tongava, tongava anoloan'ny Tompo amin-karavoana
Vavaka sy Hira, p. 326 - Ankalazao ny Tompo, p. 52
269 Toy ny ampakarina ny Fiangonana
Ankalazao ny Tompo, p. 104 - Fihirana Hasina, p. 734 - Vavaka sy Hira, p. 281 - Fihirana Vaovao, p. 244
270 Tsara ny mankalaza Anao, ry Iaveh
Vavaka sy Hira, p. 322 - Fihirana Hasina, p. 232 - Fihirana Dera, p. 46 - Fihirana Vaovao, p. 398
271 Tsara raha ny mpirahalahy
Vavaka sy Hira, p. 368 - Fihirana Hasina, p. 265 - Fihirana Dera, p. 96 - Fihirana Vaovao, p. 236
272 Tsarovinao, ry Tompo, ny famindram-ponao
Fihirana Hasina, p. 736 - Vavaka sy Hira, p. 262 - Fihirana Vaovao, p. 85
273 Tsarovy, ry Iaveh, ilay fanekena nataonao fahiny tamin'ny vahoakanao
Fihirana Vaovao, p. 200 - Vavaka sy Hira, p. 302 - Fihirana Hasina, p. 219 - Fihirana Dera, p. 50
274 Tsy eran'ny aina ny fahoriana nihatra taminay; mba tsy hitokianay ny tenanay
Fihirana Vaovao, p. 461
275 Tsy fireneny akory isika teo aloha
Ankalazao ny Tompo, p. 241 - Fihirana Hasina, p. 738 - Vavaka sy Hira, p. 369
276 Tsy misalasala miantso anao hoe Rainay
277 Tsy misy afaka hanompo tompo roa (Salamo 48A)
Fihirana Vaovao, p. 460 - Vavaka sy Hira, p. 286 - Fihirana Hasina, p. 211 - Ankalazao ny Tompo, p. 116 - Fihirana Dera, p. 223
278 Tsy vahiny, tsy olo-manjeny ianareo
Ankalazao ny Tompo, p. 186 - Fihirana Hasina, p. 223 - Vavaka sy Hira, p. 309 - Fihirana Vaovao, p. 522
279 Vao mangiran-dratsy ny andro
280 Vatolampy no nanorenan'i Kristy ny Fiangonany
Ankalazao ny Tompo, p. 55 - Vavaka sy Hira, p. 285 - Fihirana Vaovao, p. 183
281 Voninahitra ho Anao Baba
Antsao ny Tompo, p. 30
282 Voninahitra sy dera, fankasitrahana ho anao, Tompo ô
Fihirana Hasina, p. 221 - Vavaka sy Hira, p. 308 - Fihirana Vaovao, p. 163
283 Zavatra iray loha (Salamo 26)
Fihirana Dera, p. 67 - Fihirana Hasina, p. 206 - Vavaka sy Hira, p. 266 - Fihirana Vaovao, p. 84

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1156 s.] - Hanohana anay