Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
8 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
16 39 Misaora ny Tompo
17 40 Ndeha hanatona ny Tompo
18 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
23 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
24 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Oloño afaka zaho
32 49 Azovy ka e harahinay
33 50 Navotaña mba ho veloño
34 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
35 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
36 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho Andriamanitra
39 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
42 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
45 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Fiangonana ô
50 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Izay tsy manohitra momba antsika
56 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
57 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
58 72 E miandry Anao 'zahay
59 73 Eto an-tany
60 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
61 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
62 74 Izay efa reñinay
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Manaova hobin-kafaliana
68 77 Isan'andro isan'ora
69 77 Anao ry Tompo ny lanitra
70 78 Izaho no lalana
71 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
72 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
73 78 Novonjenao izahay
74 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
75 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
76 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
77 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
78 81 Ô irak’Andriamanitra
79 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Haravoana mameno fanahy
84 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
88 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
89 87 Mamiko ny Tompo
90 87 Mba raiso re aho ry Tompo doublon
91 88 Hanaraka Anao amin-kitsim-po doublon
92 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
93 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
94 89 Fiainana mandrakizay
95 90 Mahay raha
96 91 Mimpolia
97 92 Fianakaviana, ao amin'ny Ray doublon
98 92 Eny Tompo ô
99 92 Mendrika hoderaina Ianao
100 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
101 93 Be voninahitra
102 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
103 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
104 94 Vory eto an-tranonao
105 94 Mihirà fihiram-baovao doublon
106 95 Tompo ô midera Anao aho
107 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
108 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
109 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra doublon
Fitokisana
110 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
111 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
112 98 Andriamanitra ô ! sitrako ny mankalaza doublon
Fisaorana
113 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
114 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
115 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
116 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
117 100 Hiravoravo amin’ny asanao doublon
Fisaorana
118 100 HAFALIANA ANATIN'NY HARAVOANA doublon
Fisaorana
119 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
120 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
121 101 Be ankitiny
Fisaorana
122 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
123 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
124 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
125 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
126 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
127 105 Ravoravo
Fisaorana
128 106 Ravoravo
Fisaorana
129 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
130 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
131 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
132 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
133 110 Be ankitiny
Fisaorana
134 111 Ana Zañahary Iadanay doublon
Fisaorana
135 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
136 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
137 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
138 113 Tsy miangatra
Fisaorana
139 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
140 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
141 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
142 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
143 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
144 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
145 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
146 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
147 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
148 120 Tompo ô, inty aho
Antson'Andriamanitra
149 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
150 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
151 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
152 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
153 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
154 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
155 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
156 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
157 124 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO doublon
Antson'Andriamanitra
158 125 Mpanompoko ianao
159 125 Mpanompoko ianao doublon
Antson'Andriamanitra
160 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
161 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
162 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
163 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
164 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
165 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
166 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
167 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
168 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
169 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
170 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
171 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
172 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
173 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
174 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
175 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
176 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
177 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
178 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
179 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
180 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
181 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
182 141 Fitiavana
Fitiavana
183 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
184 141 Fitiavana
Fitiavana
185 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
186 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
187 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
188 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
189 145 Fitsapana
Fitsapana
190 146 Tahionao
Fitsapana
191 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
192 147 Talaho
Fitsapana
193 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
194 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
195 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
196 150 Olo araiky atsika
197 151 Mila fivoarana
198 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
199 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
200 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
201 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
202 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
203 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
204 156 Maria ô
Masina Maria
205 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
206 157 ARAHABA RY MARIA doublon
Masina Maria
207 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
208 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
209 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
210 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
211 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
212 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
213 160 Reny antra
Masina Maria
214 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
215 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
216 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
217 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
218 163 Eo akaikinao
Masina Maria
219 164 Ry Maria o !
Masina Maria
220 164 Indro ny raozy
Masina Maria
221 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
222 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
223 167 Md Joseph
Md. Josefa
224 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
225 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
226 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
227 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
228 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY doublon
Olomasina
229 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
230 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
231 174 Ancelle
Olomasina
232 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
233 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
234 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
235 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
236 177 ISAORANAY NY ANARANAO RY RAY doublon
237 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
238 178 Vato fehizoro
Tanora
239 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
240 180 Litania
Olomasina
241 181 Litania
Olomasina
242 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
243 185 Mitady ny tsara zaho
244 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
245 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
246 188 Amia jôro
247 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
248 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
249 190 Amia jôro zaho ô ia !
250 190 Oa dadilahy e
251 191 OA BABA OA NINDRY doublon
252 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
253 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
254 194 Gloria
Noely
255 195 Noely
Noely
256 196 Tonga ny Mesia
Noely
257 196 Noely nintsika jiaby
Noely
258 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
259 197 Ry alina Masina
Noely
260 197 Noelinay
Noely
261 198 Lay kintana mazava
Noely
262 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
263 201 FALIFALY IZAHAY RAVORAVO doublon
Paka
264 201 Falifaly izahay ravoravo
265 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
266 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
267 203 Exultet
Paka
268 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
269 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
270 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
271 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
272 207 Fa Andriamanitra nanangana Azy doublon
Paka
273 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
274 207 Indro ny Tompo
Paka
275 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
276 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
277 209 Iny lalana iny
Paka
278 209 Dia nitsangan-ko velona doublon
Paka
279 210 Tao anaty haizina
Paka
280 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
281 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
282 214 Malilo
Fifonana
283 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
284 215 Teo imasonao
Fifonana
285 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
286 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
287 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
288 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
289 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
290 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
291 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
292 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
293 219 Diso
Fifonana
294 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
295 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
296 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
297 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
298 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
299 221 Izahay izay nantsoinao doublon
Fifonana
300 222 Meloko
Fifonana
301 222 Kyrie doublon
Fifonana
302 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
303 223 Kyrie
Fifonana
304 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
305 224 Nanda ny irakao
Fifonana
306 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
307 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
308 226 Diso ‘zaho
Fifonana
309 226 Diso zahay
Fifonana
310 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
311 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
312 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
313 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
314 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
315 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
316 230 Mifona aho
Fifonana
317 231 Tonga teto
Fifonana
318 231 Tsapako tokoa
Fifonana
319 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
320 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
321 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
322 233 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO doublon
Fifonana
323 233 MAHATSIARO DISO doublon
Fifonana
324 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
325 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
326 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
327 234 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO doublon
Fifonana
328 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
329 237 Koezy Zañahary doublon
Voninahitra
330 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
331 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
332 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
333 239 Voninahitra
Voninahitra
334 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
335 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
336 241 Voninahitra
Voninahitra
337 242 Voninahitra
Voninahitra
338 242 Voninahitra
Voninahitra
339 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
340 245 VONINAHITRA
Voninahitra
341 246 Voninahitra
Voninahitra
342 246 Voninahitra
Voninahitra
343 247 Voninahitra
Voninahitra
344 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
345 248 Voninahitra
Voninahitra
346 248 Voninahitra
Voninahitra
347 249 Voninahitra
Voninahitra
348 250 Voninahitra
Voninahitra
349 250 Voninahitra
Voninahitra
350 250 Voninahitra
Voninahitra
351 251 Voninahitra
Voninahitra
352 252 Voninahitra anie
Voninahitra
353 252 Voninahitra
Voninahitra
354 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
355 253 Voninahitsy
Voninahitra
356 254 VONINAHITRA
Voninahitra
357 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
358 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
359 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
360 257 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
361 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
362 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
363 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
364 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
365 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
366 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
367 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
368 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
369 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
370 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
371 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
372 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
373 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
374 267 Aleloia mahery ny Tenin-Jañahary doublon
Tenin'Andriamanitra
375 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
376 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
377 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
378 268 Aleloia ! Masiñy tenin-Jañahary e ià ! doublon
Tenin'Andriamanitra
379 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
380 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
381 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
382 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
383 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
384 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
385 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
386 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
387 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
388 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
389 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
390 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
391 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
392 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
393 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
394 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
395 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
396 281 Zaho mino
Fiekem-pinoana
397 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
398 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
399 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
400 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
401 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
402 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
403 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
404 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
405 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
406 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
407 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
408 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
409 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
410 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
411 293 Mila rady
Ranombavaka
412 293 Zañahary e !
Ranombavaka
413 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
414 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
415 293 Ray ô mitalaho
Ranombavaka
416 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
417 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
418 294 Raiko ô !
Ranombavaka
419 294 Mila rady
Ranombavaka
420 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
421 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
422 295 Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
423 295 Ranombavaka
Ranombavaka
424 295 Ranombavaka
Ranombavaka
425 296 Ranombavaka
Ranombavaka
426 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
427 296 Ranombavaka
Ranombavaka
428 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
429 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
430 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
431 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
432 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
433 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
434 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
435 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
436 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
437 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
438 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
439 302 Atolotra e
Fanolorana
440 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
441 304 Indro ny fanatitray doublon
Fanolorana
442 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
443 304 Atolotro Anao
Fanolorana
444 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
445 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
446 306 Zañahary e !
Fanolorana
447 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
448 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
449 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
450 308 Atolotray Anao
Fanolorana
451 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
452 309 Avy mañatriky
Fanolorana
453 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
454 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
455 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
456 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
457 311 Ankalazainay
Fanolorana
458 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
459 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
460 313 Inty re !
Fanolorana
461 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
462 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
463 315 INDRO RE NY TENANAY doublon
Fanolorana
464 316 Masina
Masina
465 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
466 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
467 317 Masiñy Ana Zañahary doublon
Masina
468 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
469 318 Saint
Masina
470 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
471 318 Masina
Masina
472 318 Masina
Masina
473 319 Masiña
Masina
474 319 Masina
Masina
475 320 Masina
Masina
476 320 Masiñy Zañahary
Masina
477 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
478 321 MASIÑY TENA MASIÑY doublon
Masina
479 322 Iray vatsy
Fihobiana
480 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
481 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
482 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
483 323 I Jesoa Tompo
484 323 Fihobiana
Fihobiana
485 323 Manambara
Fihobiana
486 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
487 325 Amin’ny alalany
488 325 Rainay
489 325 Rainay : Manaraka ny Didy
490 326 Rainay any an-danitra
491 326 Noraisinay ô ry Ray ô
492 326 Rainay
493 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
494 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
495 329 Didy Vaovao
Fiadanana
496 329 Fiadanana
Fiadanana
497 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
498 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
499 331 Fiadanana
Fiadanana
500 331 Fiadanana
Fiadanana
501 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
502 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
503 332 Fiadanana
Fiadanana
504 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
505 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
506 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
507 334 Mifankatiava
Fiadanana
508 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
509 335 Mifankatiava
Fiadanana
510 335 Ampanjakao
Fiadanana
511 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
512 336 Mifanohintohina
Fiadanana
513 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
514 337 IZAY MITAMBATRA NO VATO doublon
Fiadanana
515 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
516 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
517 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
518 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
519 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
520 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
521 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
522 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
523 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
524 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
525 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
526 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
527 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
528 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
529 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
530 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
531 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
532 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
533 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
534 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
535 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
536 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
537 347 Lazaiko marina
Komonio
538 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
539 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
540 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
541 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
542 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
543 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
544 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
545 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.3605 s.] - Hanohana anay