Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
8 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Mihira ho an'Iaveh aho
13 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
16 39 Misaora ny Tompo
17 40 Ndeha hanatona ny Tompo
18 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
23 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
24 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Azovy ka e harahinay
32 49 Oloño afaka zaho
33 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
34 50 Navotaña mba ho veloño
35 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
36 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
39 56 Katsaho Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
42 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
45 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Fiangonana ô
50 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Izay tsy manohitra momba antsika
56 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
57 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
58 72 E miandry Anao 'zahay
59 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
60 73 Eto an-tany
61 74 Izay efa reñinay
62 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Antsao ny Tompo
66 76 Manaova hobin-kafaliana
67 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
68 77 Isan'andro isan'ora
69 77 Anao ry Tompo ny lanitra
70 78 Novonjenao izahay
71 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
72 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
73 78 Izaho no lalana
74 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
75 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
76 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
77 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
78 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
79 81 Ô irak’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
88 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
89 87 Mamiko ny Tompo
90 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
91 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
92 89 Fiainana mandrakizay
93 90 Mahay raha
94 91 Mimpolia
95 92 Mendrika hoderaina Ianao
96 92 Eny Tompo ô
97 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
98 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
99 93 Be voninahitra
100 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
101 94 Vory eto an-tranonao
102 95 Tompo ô midera Anao aho
103 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
104 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
105 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
106 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
107 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
108 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
109 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
110 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
111 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
112 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Loharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana - Fisaorana
113 101 Be ankitiny
Fisaorana
114 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
115 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
116 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
117 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
118 105 Ravoravo
Fisaorana
119 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
120 106 Ravoravo
Fisaorana
121 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
122 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
123 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
124 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
125 110 Be ankitiny
Fisaorana
126 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
127 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
128 113 Tsy miangatra
Fisaorana
129 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
130 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
131 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
132 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
133 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
134 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
135 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
136 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
137 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
138 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
139 120 Tompo ô, nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
140 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
141 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
142 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
143 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
144 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
145 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
146 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
147 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
148 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
149 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
150 125 Mpanompoko ianao
151 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
152 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
153 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
154 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
155 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
156 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
157 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
158 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
159 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
160 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
161 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
162 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
163 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
164 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
165 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
166 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
167 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
168 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
169 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
170 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
171 141 Fitiavana
Fitiavana
172 141 Fitiavana
Fitiavana
173 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
174 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
175 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
176 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
177 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
178 145 Fitsapana
Fitsapana
179 146 Tahionao
Fitsapana
180 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
181 147 Talaho
Fitsapana
182 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
183 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
184 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
185 150 Olo araiky atsika
186 151 Mila fivoarana
187 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
188 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
189 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
190 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
191 156 Maria ô
Masina Maria
192 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
193 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
194 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
195 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
196 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
197 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
198 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
199 160 Reny antra
Masina Maria
200 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
201 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
202 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
203 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
204 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
205 163 Eo akaikinao
Masina Maria
206 164 Ry Maria o !
Masina Maria
207 164 Indro ny raozy
Masina Maria
208 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
209 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
210 167 Md Joseph
Md. Josefa
211 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
212 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
213 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
214 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
215 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
216 174 Ancelle
Olomasina
217 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
218 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
219 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
220 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
221 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
222 178 Vato fehizoro
Tanora
223 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
224 180 Litania
Olomasina
225 181 Litania
Olomasina
226 185 Mitady ny tsara zaho
227 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
228 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
229 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
230 188 Amia jôro
231 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
232 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
233 190 Oa dadilahy e
234 190 Amia jôro zaho ô ia !
235 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
236 191 OA BABA OA NINDRY doublon
237 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
238 194 Gloria
Noely
239 195 Noely
Noely
240 196 Noely nintsika jiaby
Noely
241 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
242 196 Tonga ny Mesia
Noely
243 197 Noelinay
Noely
244 197 Ry alina Masina
Noely
245 198 Lay kintana mazava
Noely
246 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
247 201 Falifaly izahay ravoravo
248 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
249 203 Exultet
Paka
250 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
251 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
252 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
253 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
254 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
255 207 Indro ny Tompo
Paka
256 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
257 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
258 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
259 209 Iny lalana iny
Paka
260 210 Tao anaty haizina
Paka
261 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
262 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
263 214 Malilo
Fifonana
264 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
265 215 Teo imasonao
Fifonana
266 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
267 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
268 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
269 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
270 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
271 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
272 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
273 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
274 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
275 219 Diso
Fifonana
276 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
277 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
278 221 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Fifonana
279 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
280 222 Meloko
Fifonana
281 223 Kyrie
Fifonana
282 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
283 224 Nanda ny irakao
Fifonana
284 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
285 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
286 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
287 226 Diso zahay
Fifonana
288 226 Diso ‘zaho
Fifonana
289 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
290 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
291 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
292 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
293 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
294 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
295 230 Mifona aho
Fifonana
296 231 Tsapako tokoa
Fifonana
297 231 Tonga teto
Fifonana
298 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
299 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
300 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
301 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
302 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
303 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
304 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
305 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
306 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
307 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
308 239 Voninahitra
Voninahitra
309 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
310 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
311 241 Voninahitra
Voninahitra
312 242 Voninahitra
Voninahitra
313 242 Voninahitra
Voninahitra
314 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
315 245 VONINAHITRA
Voninahitra
316 246 Voninahitra
Voninahitra
317 246 Voninahitra
Voninahitra
318 247 Voninahitra
Voninahitra
319 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
320 248 Voninahitra
Voninahitra
321 248 Voninahitra
Voninahitra
322 249 Voninahitra
Voninahitra
323 250 Voninahitra
Voninahitra
324 250 Voninahitra
Voninahitra
325 250 Voninahitra
Voninahitra
326 251 Voninahitra
Voninahitra
327 252 Voninahitra
Voninahitra
328 252 Voninahitra anie
Voninahitra
329 253 Voninahitsy
Voninahitra
330 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
331 254 VONINAHITRA
Voninahitra
332 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
333 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
334 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
335 257 Aleloia, sokafy ny fonay
Tenin'Andriamanitra
336 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
337 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
338 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
339 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
340 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
341 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
342 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
343 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
344 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
345 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
346 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
347 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
348 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
349 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
350 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
351 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
352 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
353 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
354 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
355 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
356 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
357 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
358 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
359 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
360 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
361 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
362 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
363 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
364 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
365 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
366 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
367 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
368 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
369 281 Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Fiekem-pinoana
370 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
371 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
372 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
373 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
374 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
375 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
376 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
377 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
378 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
379 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
380 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
381 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
382 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
383 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
384 293 Ray ô! ndreto re izahay zanakao Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
385 293 Zañahary e !
Ranombavaka
386 293 Mila rady
Ranombavaka
387 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
388 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
389 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
390 294 Mila rady
Ranombavaka
391 294 Raiko ô !
Ranombavaka
392 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
393 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
394 295 Ray ô ! mitalaho Aminao ‘zahay e! fa mila famonjena
Ranombavaka
395 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
396 295 Ranombavaka
Ranombavaka
397 295 Ranombavaka
Ranombavaka
398 296 Ranombavaka
Ranombavaka
399 296 Ranombavaka
Ranombavaka
400 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
401 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
402 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
403 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
404 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
405 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
406 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
407 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
408 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
409 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
410 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
411 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
412 302 Atolotra e
Fanolorana
413 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
414 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
415 304 Atolotro Anao
Fanolorana
416 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
417 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
418 306 Zañahary e !
Fanolorana
419 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
420 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
421 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
422 308 Atolotray Anao
Fanolorana
423 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
424 309 Avy mañatriky
Fanolorana
425 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
426 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
427 311 Ankalazainay
Fanolorana
428 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
429 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
430 313 Inty re !
Fanolorana
431 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
432 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
433 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
434 316 Masina
Masina
435 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
436 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
437 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
438 318 Masina
Masina
439 318 Masina
Masina
440 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
441 318 Saint
Masina
442 319 Masiña
Masina
443 319 Masina
Masina
444 320 Masiñy Zañahary
Masina
445 320 Masina
Masina
446 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
447 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
448 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
449 322 Iray vatsy
Fihobiana
450 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
451 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
452 323 Manambara
Fihobiana
453 323 I Jesoa Tompo
454 323 Fihobiana
Fihobiana
455 325 Amin’ny alalany
456 325 Rainay
457 325 Rainay : Manaraka ny Didy
458 326 Rainay any an-danitra
459 326 Noraisinay ô ry Ray ô
460 326 Rainay
461 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
462 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
463 329 Didy Vaovao
Fiadanana
464 329 Fiadanana
Fiadanana
465 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
466 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
467 331 Fiadanana
Fiadanana
468 331 Fiadanana
Fiadanana
469 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
470 332 Fiadanana
Fiadanana
471 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
472 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
473 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
474 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
475 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
476 334 Mifankatiava
Fiadanana
477 335 Ampanjakao
Fiadanana
478 335 Mifankatiava
Fiadanana
479 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
480 336 Mifanohintohina
Fiadanana
481 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
482 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
483 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
484 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
485 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
486 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
487 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
488 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
489 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
490 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
491 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
492 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
493 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
494 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
495 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
496 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
497 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
498 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
499 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
500 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
501 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
502 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
503 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
504 347 Lazaiko marina
Komonio
505 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
506 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
507 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
508 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
509 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
510 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
511 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
512 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.3518 s.] - Hanohana anay