Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
8 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
18 40 Ndeha hanatona ny Tompo
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
23 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
24 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Azovy ka e harahinay
32 49 Oloño afaka zaho
33 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
34 50 Navotaña mba ho veloño
35 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
36 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho Andriamanitra
39 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
42 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
45 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
50 65 Fiangonana ô
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Izay tsy manohitra momba antsika
56 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
57 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
58 72 E miandry Anao 'zahay
59 73 Eto an-tany
60 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
61 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
62 74 Izay efa reñinay
63 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
64 75 Mandrosoa
65 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
66 76 Manaova hobin-kafaliana
67 76 Antsao ny Tompo
68 77 Isan'andro isan'ora
69 77 Anao ry Tompo ny lanitra
70 78 Novonjenao izahay
71 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
72 78 Izaho no lalana
73 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
74 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
75 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
76 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
77 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
78 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
79 81 Ô irak’Andriamanitra
80 82 Andriamanitra Tomponay
81 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mamiko ny Tompo
88 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
89 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
90 87 Mba raiso re aho ry Tompo doublon
91 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
92 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
93 89 Fiainana mandrakizay
94 90 Mahay raha
95 91 Mimpolia
96 92 Mendrika hoderaina Ianao
97 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
98 92 Eny Tompo ô
99 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
100 93 Be voninahitra
101 94 Vory eto an-tranonao
102 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
103 95 Tompo ô midera Anao aho
104 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
105 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
106 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
107 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
108 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
109 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
110 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
111 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
112 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
113 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
114 101 Be ankitiny
Fisaorana
115 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
116 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
117 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
118 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
119 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
120 105 Ravoravo
Fisaorana
121 106 Ravoravo
Fisaorana
122 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
123 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
124 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
125 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
126 110 Be ankitiny
Fisaorana
127 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
128 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
129 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
130 113 Tsy miangatra
Fisaorana
131 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
132 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
133 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
134 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
135 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
136 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
137 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
138 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
139 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
140 120 Tompo ô, nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
141 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
142 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
143 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
144 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
145 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
146 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
147 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
148 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
149 125 Mpanompoko ianao doublon
Antson'Andriamanitra
150 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
151 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
152 125 Mpanompoko ianao
153 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
154 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
155 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
156 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
157 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
158 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
159 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
160 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
161 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
162 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
163 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
164 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
165 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
166 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
167 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
168 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
169 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
170 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
171 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
172 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
173 141 Fitiavana
Fitiavana
174 141 Fitiavana
Fitiavana
175 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
176 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
177 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
178 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
179 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
180 145 Fitsapana
Fitsapana
181 146 Tahionao
Fitsapana
182 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
183 147 Talaho
Fitsapana
184 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
185 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
186 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
187 150 Olo araiky atsika
188 151 Mila fivoarana
189 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
190 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
191 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
192 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
193 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
194 156 Maria ô
Masina Maria
195 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
196 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
197 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
198 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
199 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
200 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
201 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
202 160 Reny antra
Masina Maria
203 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
204 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
205 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
206 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
207 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
208 163 Eo akaikinao
Masina Maria
209 164 Ry Maria o !
Masina Maria
210 164 Indro ny raozy
Masina Maria
211 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
212 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
213 167 Md Joseph
Md. Josefa
214 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
215 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
216 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
217 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY doublon
Olomasina
218 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
219 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
220 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
221 174 Ancelle
Olomasina
222 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
223 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
224 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
225 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
226 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
227 178 Vato fehizoro
Tanora
228 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
229 180 Litania
Olomasina
230 181 Litania
Olomasina
231 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
232 185 Mitady ny tsara zaho
233 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
234 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
235 188 Amia jôro
236 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
237 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
238 190 Oa dadilahy e
239 190 Amia jôro zaho ô ia !
240 191 OA BABA OA NINDRY doublon
241 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
242 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
243 194 Gloria
Noely
244 195 Noely
Noely
245 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
246 196 Tonga ny Mesia
Noely
247 196 Noely nintsika jiaby
Noely
248 197 Noelinay
Noely
249 197 Ry alina Masina
Noely
250 198 Lay kintana mazava
Noely
251 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
252 201 Falifaly izahay ravoravo
253 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
254 203 Exultet
Paka
255 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
256 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
257 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
258 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
259 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
260 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
261 207 Indro ny Tompo
Paka
262 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
263 209 Iny lalana iny
Paka
264 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
265 210 Tao anaty haizina
Paka
266 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
267 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
268 214 Malilo
Fifonana
269 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
270 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
271 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
272 215 Teo imasonao
Fifonana
273 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
274 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
275 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
276 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
277 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
278 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
279 219 Diso
Fifonana
280 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
281 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
282 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
283 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
284 221 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Fifonana
285 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
286 222 Meloko
Fifonana
287 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
288 223 Kyrie
Fifonana
289 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
290 224 Nanda ny irakao
Fifonana
291 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
292 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
293 226 Diso ‘zaho
Fifonana
294 226 Diso zahay
Fifonana
295 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
296 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
297 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
298 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
299 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
300 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
301 230 Mifona aho
Fifonana
302 231 Tsapako tokoa
Fifonana
303 231 Tonga teto
Fifonana
304 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
305 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
306 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
307 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
308 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
309 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
310 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
311 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
312 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
313 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
314 239 Voninahitra
Voninahitra
315 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
316 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
317 241 Voninahitra
Voninahitra
318 242 Voninahitra
Voninahitra
319 242 Voninahitra
Voninahitra
320 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
321 245 VONINAHITRA
Voninahitra
322 246 Voninahitra
Voninahitra
323 246 Voninahitra
Voninahitra
324 247 Voninahitra
Voninahitra
325 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
326 248 Voninahitra
Voninahitra
327 248 Voninahitra
Voninahitra
328 249 Voninahitra
Voninahitra
329 250 Voninahitra
Voninahitra
330 250 Voninahitra
Voninahitra
331 250 Voninahitra
Voninahitra
332 251 Voninahitra
Voninahitra
333 252 Voninahitra anie
Voninahitra
334 252 Voninahitra
Voninahitra
335 253 Voninahitsy
Voninahitra
336 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
337 254 VONINAHITRA
Voninahitra
338 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
339 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
340 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
341 257 Aleloia, sokafy ny fonay
Tenin'Andriamanitra
342 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
343 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
344 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
345 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
346 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
347 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
348 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
349 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
350 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
351 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
352 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
353 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
354 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
355 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
356 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
357 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
358 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
359 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
360 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
361 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
362 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
363 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
364 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
365 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
366 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
367 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
368 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
369 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
370 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
371 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
372 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
373 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
374 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
375 281 Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Fiekem-pinoana
376 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
377 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
378 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
379 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
380 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
381 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
382 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
383 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
384 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
385 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
386 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
387 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
388 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
389 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
390 293 Mila rady
Ranombavaka
391 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
392 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
393 293 Ray ô! ndreto re izahay zanakao Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
394 293 Zañahary e !
Ranombavaka
395 294 Raiko ô !
Ranombavaka
396 294 Mila rady
Ranombavaka
397 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
398 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
399 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
400 295 Ray ô ! mitalaho Aminao ‘zahay e! fa mila famonjena
Ranombavaka
401 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
402 295 Ranombavaka
Ranombavaka
403 295 Ranombavaka
Ranombavaka
404 296 Ranombavaka
Ranombavaka
405 296 Ranombavaka
Ranombavaka
406 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
407 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
408 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
409 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
410 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
411 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
412 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
413 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
414 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
415 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
416 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
417 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
418 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
419 302 Atolotra e
Fanolorana
420 304 Atolotro Anao
Fanolorana
421 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
422 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
423 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
424 306 Zañahary e !
Fanolorana
425 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
426 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
427 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
428 308 Atolotray Anao
Fanolorana
429 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
430 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
431 309 Avy mañatriky
Fanolorana
432 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
433 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
434 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
435 311 Ankalazainay
Fanolorana
436 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
437 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
438 313 Inty re !
Fanolorana
439 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
440 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
441 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
442 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
443 316 Masina
Masina
444 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
445 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
446 318 Masina
Masina
447 318 Masina
Masina
448 318 Saint
Masina
449 319 Masina
Masina
450 319 Masiña
Masina
451 320 Masina
Masina
452 320 Masiñy Zañahary
Masina
453 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
454 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
455 322 Iray vatsy
Fihobiana
456 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
457 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
458 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
459 323 Manambara
Fihobiana
460 323 Fihobiana
Fihobiana
461 323 I Jesoa Tompo
462 325 Rainay
463 325 Amin’ny alalany
464 325 Rainay : Manaraka ny Didy
465 326 Rainay
466 326 Rainay any an-danitra
467 326 Noraisinay ô ry Ray ô
468 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
469 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
470 329 Fiadanana
Fiadanana
471 329 Didy Vaovao
Fiadanana
472 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
473 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
474 331 Fiadanana
Fiadanana
475 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
476 331 Fiadanana
Fiadanana
477 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
478 332 Fiadanana
Fiadanana
479 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
480 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
481 334 Mifankatiava
Fiadanana
482 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
483 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
484 335 Mifankatiava
Fiadanana
485 335 Ampanjakao
Fiadanana
486 336 Mifanohintohina
Fiadanana
487 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
488 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
489 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
490 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
491 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
492 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
493 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
494 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
495 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
496 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
497 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
498 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
499 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
500 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
501 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
502 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
503 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
504 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
505 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
506 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
507 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
508 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
509 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
510 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
511 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
512 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
513 347 Lazaiko marina
Komonio
514 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
515 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
516 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
517 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
518 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
519 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.4830 s.] - Hanohana anay