Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
8 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Ndeha hanatona ny Tompo
18 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
19 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
20 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
23 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
24 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
25 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
26 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Azovy ka e harahinay
32 49 Oloño afaka zaho
33 50 Navotaña mba ho veloño
34 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
35 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
36 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
39 56 Katsaho Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
42 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
45 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Fiangonana ô
50 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Izay tsy manohitra momba antsika
56 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
57 72 E miandry Anao 'zahay
58 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
59 73 Eto an-tany
60 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
61 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
62 74 Izay efa reñinay
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Manaova hobin-kafaliana
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
68 77 Anao ry Tompo ny lanitra
69 77 Isan'andro isan'ora
70 78 Novonjenao izahay
71 78 Izaho no lalana
72 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
73 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
74 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
75 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
76 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
77 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
78 81 Ô irak’Andriamanitra
79 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
80 82 Andriamanitra Tomponay
81 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Haravoana mameno fanahy
84 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
88 87 Mamiko ny Tompo
89 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
90 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
91 89 Fiainana mandrakizay
92 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
93 90 Mahay raha
94 91 Mimpolia
95 92 Eny Tompo ô
96 92 Mendrika hoderaina Ianao
97 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
98 93 Be voninahitra
99 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
100 94 Vory eto an-tranonao
101 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
102 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
103 95 Tompo ô midera Anao aho
104 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
105 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
106 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
107 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
108 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
109 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
110 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
111 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
112 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Loharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana - Fisaorana
113 101 Be ankitiny
Fisaorana
114 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
115 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
116 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
117 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
118 105 Ravoravo
Fisaorana
119 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
120 106 Ravoravo
Fisaorana
121 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
122 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
123 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
124 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
125 110 Be ankitiny
Fisaorana
126 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
127 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
128 113 Tsy miangatra
Fisaorana
129 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
130 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
131 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
132 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
133 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
134 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
135 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
136 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
137 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
138 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
139 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
140 120 Tompo ô, nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
141 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
142 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
143 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
144 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
145 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
146 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
147 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
148 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
149 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
150 125 Mpanompoko ianao
151 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
152 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
153 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
154 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
155 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
156 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
157 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
158 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
159 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
160 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
161 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
162 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
163 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
164 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
165 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
166 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
167 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
168 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
169 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
170 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
171 141 Fitiavana
Fitiavana
172 141 Fitiavana
Fitiavana
173 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
174 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
175 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
176 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
177 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
178 145 Fitsapana
Fitsapana
179 146 Tahionao
Fitsapana
180 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
181 147 Talaho
Fitsapana
182 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
183 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
184 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
185 150 Olo araiky atsika
186 151 Mila fivoarana
187 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
188 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
189 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
190 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
191 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
192 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
193 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
194 156 Maria ô
Masina Maria
195 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
196 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
197 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
198 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
199 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
200 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
201 160 Reny antra
Masina Maria
202 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
203 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
204 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
205 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
206 163 Eo akaikinao
Masina Maria
207 164 Ry Maria o !
Masina Maria
208 164 Indro ny raozy
Masina Maria
209 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
210 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
211 167 Md Joseph
Md. Josefa
212 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
213 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
214 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
215 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
216 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
217 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
218 174 Ancelle
Olomasina
219 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
220 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
221 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
222 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
223 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
224 178 Vato fehizoro
Tanora
225 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
226 180 Litania
Olomasina
227 181 Litania
Olomasina
228 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
229 185 Mitady ny tsara zaho
230 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
231 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
232 188 Amia jôro
233 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
234 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
235 190 Oa dadilahy e
236 190 Amia jôro zaho ô ia !
237 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
238 191 OA BABA OA NINDRY doublon
239 194 Gloria
Noely
240 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
241 195 Noely
Noely
242 196 Tonga ny Mesia
Noely
243 196 Noely nintsika jiaby
Noely
244 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
245 197 Ry alina Masina
Noely
246 197 Noelinay
Noely
247 198 Lay kintana mazava
Noely
248 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
249 201 Falifaly izahay ravoravo
250 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
251 203 Exultet
Paka
252 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
253 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
254 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
255 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
256 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
257 207 Indro ny Tompo
Paka
258 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
259 209 Iny lalana iny
Paka
260 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
261 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
262 210 Tao anaty haizina
Paka
263 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
264 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
265 214 Malilo
Fifonana
266 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
267 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
268 215 Teo imasonao
Fifonana
269 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
270 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
271 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
272 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
273 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
274 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
275 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
276 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
277 219 Diso
Fifonana
278 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
279 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
280 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
281 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
282 221 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Fifonana
283 222 Meloko
Fifonana
284 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
285 223 Kyrie
Fifonana
286 224 Nanda ny irakao
Fifonana
287 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
288 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
289 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
290 226 Diso zahay
Fifonana
291 226 Diso ‘zaho
Fifonana
292 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
293 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
294 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
295 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
296 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
297 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
298 230 Mifona aho
Fifonana
299 231 Tonga teto
Fifonana
300 231 Tsapako tokoa
Fifonana
301 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
302 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
303 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
304 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
305 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
306 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
307 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
308 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
309 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
310 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
311 239 Voninahitra
Voninahitra
312 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
313 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
314 241 Voninahitra
Voninahitra
315 242 Voninahitra
Voninahitra
316 242 Voninahitra
Voninahitra
317 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
318 245 VONINAHITRA
Voninahitra
319 246 Voninahitra
Voninahitra
320 246 Voninahitra
Voninahitra
321 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
322 247 Voninahitra
Voninahitra
323 248 Voninahitra
Voninahitra
324 248 Voninahitra
Voninahitra
325 249 Voninahitra
Voninahitra
326 250 Voninahitra
Voninahitra
327 250 Voninahitra
Voninahitra
328 250 Voninahitra
Voninahitra
329 251 Voninahitra
Voninahitra
330 252 Voninahitra
Voninahitra
331 252 Voninahitra anie
Voninahitra
332 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
333 253 Voninahitsy
Voninahitra
334 254 VONINAHITRA
Voninahitra
335 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
336 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
337 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
338 257 Aleloia, sokafy ny fonay
Tenin'Andriamanitra
339 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
340 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
341 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
342 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
343 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
344 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
345 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
346 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
347 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
348 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
349 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
350 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
351 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
352 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
353 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
354 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
355 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
356 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
357 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
358 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
359 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
360 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
361 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
362 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
363 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
364 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
365 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
366 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
367 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
368 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
369 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
370 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
371 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
372 281 Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Fiekem-pinoana
373 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
374 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
375 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
376 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
377 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
378 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
379 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
380 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
381 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
382 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
383 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
384 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
385 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
386 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
387 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
388 293 Zañahary e !
Ranombavaka
389 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
390 293 Mila rady
Ranombavaka
391 293 Ray ô! ndreto re izahay zanakao Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
392 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
393 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
394 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
395 294 Raiko ô !
Ranombavaka
396 294 Mila rady
Ranombavaka
397 295 Ranombavaka
Ranombavaka
398 295 Ranombavaka
Ranombavaka
399 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
400 295 Ray ô ! mitalaho Aminao ‘zahay e! fa mila famonjena
Ranombavaka
401 296 Ranombavaka
Ranombavaka
402 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
403 296 Ranombavaka
Ranombavaka
404 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
405 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
406 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
407 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
408 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
409 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
410 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
411 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
412 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
413 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
414 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
415 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
416 302 Atolotra e
Fanolorana
417 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
418 304 Atolotro Anao
Fanolorana
419 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
420 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
421 306 Zañahary e !
Fanolorana
422 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
423 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
424 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
425 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
426 308 Atolotray Anao
Fanolorana
427 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
428 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
429 309 Avy mañatriky
Fanolorana
430 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
431 311 Ankalazainay
Fanolorana
432 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
433 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
434 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
435 313 Inty re !
Fanolorana
436 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
437 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
438 316 Masina
Masina
439 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
440 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
441 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
442 318 Saint
Masina
443 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
444 318 Masina
Masina
445 318 Masina
Masina
446 319 Masiña
Masina
447 319 Masina
Masina
448 320 Masina
Masina
449 320 Masiñy Zañahary
Masina
450 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
451 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
452 322 Iray vatsy
Fihobiana
453 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
454 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
455 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
456 323 Manambara
Fihobiana
457 323 Fihobiana
Fihobiana
458 323 I Jesoa Tompo
459 325 Rainay : Manaraka ny Didy
460 325 Amin’ny alalany
461 325 Rainay
462 326 Rainay any an-danitra
463 326 Noraisinay ô ry Ray ô
464 326 Rainay
465 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
466 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
467 329 Fiadanana
Fiadanana
468 329 Didy Vaovao
Fiadanana
469 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
470 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
471 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
472 331 Fiadanana
Fiadanana
473 331 Fiadanana
Fiadanana
474 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
475 332 Fiadanana
Fiadanana
476 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
477 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
478 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
479 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
480 334 Mifankatiava
Fiadanana
481 335 Ampanjakao
Fiadanana
482 335 Mifankatiava
Fiadanana
483 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
484 336 Mifanohintohina
Fiadanana
485 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
486 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
487 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
488 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
489 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
490 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
491 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
492 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
493 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
494 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
495 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
496 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
497 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
498 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
499 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
500 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
501 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
502 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
503 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
504 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
505 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
506 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
507 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
508 347 Lazaiko marina
Komonio
509 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
510 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
511 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
512 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
513 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
514 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
515 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
516 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.6163 s.] - Hanohana anay