Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
2 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
8 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
13 36 Mihira ho an'Iaveh aho
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Ndeha hanatona ny Tompo
18 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
19 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
20 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
23 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
24 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Azovy ka e harahinay
32 49 Oloño afaka zaho
33 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
34 50 Navotaña mba ho veloño
35 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
36 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
39 56 Katsaho Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
42 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
45 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
50 65 Fiangonana ô
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
56 71 Izay tsy manohitra momba antsika
57 72 E miandry Anao 'zahay
58 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
59 73 Eto an-tany
60 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
61 74 Izay efa reñinay
62 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Manaova hobin-kafaliana
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
68 77 Anao ry Tompo ny lanitra
69 77 Isan'andro isan'ora
70 78 Novonjenao izahay
71 78 Izaho no lalana
72 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
73 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
74 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
75 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
76 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
77 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
78 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
79 81 Ô irak’Andriamanitra
80 82 Andriamanitra Tomponay
81 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
88 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
89 87 Mamiko ny Tompo
90 87 Mba raiso re aho ry Tompo doublon
91 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
92 88 Hanaraka Anao amin-kitsim-po doublon
93 89 Fiainana mandrakizay
94 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
95 90 Mahay raha
96 91 Mimpolia
97 92 Eny Tompo ô
98 92 Mendrika hoderaina Ianao
99 92 Fianakaviana, ao amin'ny Ray doublon
100 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
101 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
102 93 Be voninahitra
103 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
104 94 Vory eto an-tranonao
105 94 Mihirà fihiram-baovao doublon
106 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
107 95 Tompo ô midera Anao aho
108 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
109 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra doublon
Fitokisana
110 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
111 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
112 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
113 98 Andriamanitra ô ! sitrako ny mankalaza doublon
Fisaorana
114 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
115 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
116 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
117 100 HAFALIANA ANATIN'NY HARAVOANA doublon
Fisaorana
118 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
119 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
120 101 Be ankitiny
Fisaorana
121 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
122 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
123 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
124 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
125 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
126 105 Ravoravo
Fisaorana
127 106 Ravoravo
Fisaorana
128 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
129 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
130 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
131 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
132 110 Be ankitiny
Fisaorana
133 111 Ana Zañahary Iadanay doublon
Fisaorana
134 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
135 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
136 113 Tsy miangatra
Fisaorana
137 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
138 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
139 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
140 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
141 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
142 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
143 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
144 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
145 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
146 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
147 120 Tompo ô, inty aho
Antson'Andriamanitra
148 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
149 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
150 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
151 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
152 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
153 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
154 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
155 124 INDRO IRAHIKO IANAO HITONDRA NY HAFATRO doublon
Antson'Andriamanitra
156 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
157 125 Mpanompoko ianao doublon
Antson'Andriamanitra
158 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
159 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
160 125 Mpanompoko ianao
161 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
162 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
163 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
164 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
165 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
166 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
167 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
168 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
169 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
170 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
171 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
172 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
173 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
174 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
175 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
176 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
177 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
178 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
179 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
180 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
181 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
182 141 Fitiavana
Fitiavana
183 141 Fitiavana
Fitiavana
184 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
185 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
186 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
187 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
188 145 Fitsapana
Fitsapana
189 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
190 146 Tahionao
Fitsapana
191 147 Talaho
Fitsapana
192 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
193 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
194 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
195 150 Olo araiky atsika
196 151 Mila fivoarana
197 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
198 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
199 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
200 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
201 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
202 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
203 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
204 156 Maria ô
Masina Maria
205 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
206 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
207 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
208 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
209 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
210 160 Reny antra
Masina Maria
211 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
212 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
213 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
214 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
215 163 Eo akaikinao
Masina Maria
216 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
217 164 Indro ny raozy
Masina Maria
218 164 Ry Maria o !
Masina Maria
219 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
220 167 Md Joseph
Md. Josefa
221 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
222 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
223 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
224 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
225 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
226 171 MD. MAURICE MPIARO MAFATOKY doublon
Olomasina
227 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
228 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
229 174 Ancelle
Olomasina
230 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
231 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
232 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
233 177 ISAORANAY NY ANARANAO RY RAY doublon
234 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
235 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
236 178 Vato fehizoro
Tanora
237 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
238 180 Litania
Olomasina
239 181 Litania
Olomasina
240 185 Mitady ny tsara zaho
241 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
242 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
243 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
244 188 Amia jôro
245 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
246 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
247 190 Oa dadilahy e
248 190 Amia jôro zaho ô ia !
249 191 OA BABA OA NINDRY doublon
250 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
251 194 Gloria
Noely
252 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
253 195 Noely
Noely
254 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
255 196 Noely nintsika jiaby
Noely
256 196 Tonga ny Mesia
Noely
257 197 Noelinay
Noely
258 197 Ry alina Masina
Noely
259 198 Lay kintana mazava
Noely
260 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
261 201 FALIFALY IZAHAY RAVORAVO doublon
Paka
262 201 Falifaly izahay ravoravo
263 203 Exultet
Paka
264 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
265 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
266 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
267 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
268 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
269 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
270 207 Indro ny Tompo
Paka
271 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
272 207 Fa Andriamanitra nanangana Azy doublon
Paka
273 209 Iny lalana iny
Paka
274 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
275 209 Dia nitsangan-ko velona doublon
Paka
276 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
277 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
278 210 Tao anaty haizina
Paka
279 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
280 214 Malilo
Fifonana
281 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
282 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
283 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
284 215 Teo imasonao
Fifonana
285 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
286 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
287 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
288 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
289 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
290 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
291 219 Diso
Fifonana
292 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
293 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
294 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
295 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
296 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
297 221 Izahay izay nantsoinao doublon
Fifonana
298 222 Kyrie doublon
Fifonana
299 222 Meloko
Fifonana
300 223 Kyrie
Fifonana
301 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
302 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
303 224 Nanda ny irakao
Fifonana
304 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
305 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
306 226 Diso zahay
Fifonana
307 226 Diso ‘zaho
Fifonana
308 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
309 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
310 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
311 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
312 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
313 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
314 230 Mifona aho
Fifonana
315 231 Tonga teto
Fifonana
316 231 Tsapako tokoa
Fifonana
317 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
318 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
319 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
320 233 MARO LOATRA RY TOMPO NY HADISOAKO doublon
Fifonana
321 233 MAHATSIARO DISO doublon
Fifonana
322 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
323 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
324 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
325 234 MAROBE TSY VOAJIJIKO ETO doublon
Fifonana
326 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
327 237 Koezy Zañahary doublon
Voninahitra
328 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
329 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
330 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
331 239 Voninahitra
Voninahitra
332 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
333 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
334 241 Voninahitra
Voninahitra
335 242 Voninahitra
Voninahitra
336 242 Voninahitra
Voninahitra
337 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
338 245 VONINAHITRA
Voninahitra
339 246 Voninahitra
Voninahitra
340 246 Voninahitra
Voninahitra
341 247 Voninahitra
Voninahitra
342 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
343 248 Voninahitra
Voninahitra
344 248 Voninahitra
Voninahitra
345 249 Voninahitra
Voninahitra
346 250 Voninahitra
Voninahitra
347 250 Voninahitra
Voninahitra
348 250 Voninahitra
Voninahitra
349 251 Voninahitra
Voninahitra
350 252 Voninahitra anie
Voninahitra
351 252 Voninahitra
Voninahitra
352 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
353 253 Voninahitsy
Voninahitra
354 254 VONINAHITRA
Voninahitra
355 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
356 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
357 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
358 257 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
359 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
360 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
361 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
362 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
363 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
364 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
365 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
366 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
367 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
368 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
369 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
370 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
371 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
372 267 Aleloia mahery ny Tenin-Jañahary doublon
Tenin'Andriamanitra
373 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
374 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
375 268 Aleloia ! Masiñy tenin-Jañahary e ià ! doublon
Tenin'Andriamanitra
376 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
377 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
378 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
379 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
380 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
381 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
382 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
383 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
384 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
385 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
386 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
387 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
388 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
389 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
390 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
391 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
392 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
393 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
394 281 Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Fiekem-pinoana
395 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
396 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
397 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
398 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
399 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
400 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
401 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
402 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
403 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
404 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
405 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
406 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
407 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
408 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
409 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
410 293 Ray ô mitalaho
Ranombavaka
411 293 Zañahary e !
Ranombavaka
412 293 Mila rady
Ranombavaka
413 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
414 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
415 294 Mila rady
Ranombavaka
416 294 Raiko ô !
Ranombavaka
417 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
418 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
419 295 Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
420 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
421 295 Ranombavaka
Ranombavaka
422 295 Ranombavaka
Ranombavaka
423 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
424 296 Ranombavaka
Ranombavaka
425 296 Ranombavaka
Ranombavaka
426 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
427 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
428 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
429 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
430 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
431 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
432 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
433 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
434 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
435 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
436 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
437 302 Atolotra e
Fanolorana
438 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
439 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
440 304 Atolotro Anao
Fanolorana
441 304 Indro ny fanatitray doublon
Fanolorana
442 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
443 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
444 306 Zañahary e !
Fanolorana
445 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
446 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
447 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
448 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
449 308 Atolotray Anao
Fanolorana
450 309 Avy mañatriky
Fanolorana
451 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
452 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
453 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
454 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
455 311 Ankalazainay
Fanolorana
456 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
457 313 Inty re !
Fanolorana
458 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
459 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
460 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
461 315 INDRO RE NY TENANAY doublon
Fanolorana
462 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
463 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
464 316 Masina
Masina
465 317 Masiñy Ana Zañahary doublon
Masina
466 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
467 318 Saint
Masina
468 318 Masina
Masina
469 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
470 318 Masina
Masina
471 319 Masina
Masina
472 319 Masiña
Masina
473 320 Masiñy Zañahary
Masina
474 320 Masina
Masina
475 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
476 321 MASIÑY TENA MASIÑY doublon
Masina
477 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
478 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
479 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
480 322 Iray vatsy
Fihobiana
481 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
482 323 Manambara
Fihobiana
483 323 Fihobiana
Fihobiana
484 323 I Jesoa Tompo
485 325 Rainay : Manaraka ny Didy
486 325 Rainay
487 325 Amin’ny alalany
488 326 Rainay any an-danitra
489 326 Noraisinay ô ry Ray ô
490 326 Rainay
491 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
492 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
493 329 Didy Vaovao
Fiadanana
494 329 Fiadanana
Fiadanana
495 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
496 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
497 331 Fiadanana
Fiadanana
498 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
499 331 Fiadanana
Fiadanana
500 332 Fiadanana
Fiadanana
501 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
502 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
503 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
504 334 Mifankatiava
Fiadanana
505 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
506 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
507 335 Ampanjakao
Fiadanana
508 335 Mifankatiava
Fiadanana
509 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
510 336 Mifanohintohina
Fiadanana
511 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
512 337 IZAY MITAMBATRA NO VATO doublon
Fiadanana
513 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
514 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
515 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
516 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
517 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
518 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
519 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
520 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
521 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
522 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
523 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
524 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
525 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
526 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
527 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
528 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
529 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
530 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
531 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
532 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
533 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
534 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
535 347 Lazaiko marina
Komonio
536 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
537 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
538 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
539 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
540 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
541 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
542 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
543 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.3405 s.] - Hanohana anay