Antsao ny Tompo

Boky fihirana voalohany iombonan’ny Arsidiôsezy Avaratra

Ireo hira ao anatin'io fihirana io.

# Pejy Lohateny
1 25 Mitehafa tanana
Salamo - Fihobiana
2 25 Aza ny lohasaha mangina
Salamo
3 26 Andriamanitra, Andriamanitro ! henoy re ny antsoko
Salamo
4 27 Anareo ny zavatra rehetra ianareo kosa an'i Kristy
Salamo
5 28 Sambatra ireo izay moniñy
Salamo
6 29 Mandehana eran'izao tontolo izao
Salamo - Fanirahana - Antson'Andriamanitra
7 30 Voninahitra ho Anao Baba
Salamo
8 30 Ny hatsarana sy fahamarinana
Salamo
9 31 Mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy
Salamo
10 32 Ry taranaka voafidy
Salamo - Andriamanitra Ray
11 34 Avia e, Avia à
12 36 Mihira ho an'Iaveh aho
13 36 Nty/Inty aho te hanara-dia anao
Antson'Andriamanitra
14 37 Mahafinaritra ny tananan'Israely
15 39 Misaora ny Tompo
16 39 Tongàva ianao malala
Fanambadiana - Antson'Andriamanitra
17 40 Ndeha hanatona ny Tompo
18 40 Inty aho Tompo, iraho aho (Olona tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
19 41 Inty aho Tompo, Iraho aho (Teña tsy mendrika)
Antson'Andriamanitra
20 41 Lazao aminy
Antson'Andriamanitra - Fanirahana
21 43 Izay entanim-pitiavana sy finoana
22 44 Natraotron’i Jesoa
Masina Maria - Tononkira
23 44 Haravoaña
Masina Maria - Tononkira
24 44 Hanambara ahy ny Fanahy
Tononkira - Masina Maria
25 45 Izao ny didiko
Fiadanana - Fiaviana
26 45 Tonga Nofo ny Zanak'Andriamanitra ka nonina tety amintsika
Jesoa Kristy
27 46 Toa tsy ho haiko
Antson'Andriamanitra
28 46 Aza mañeky resin’ny ratsy
Fihavanana
29 47 Azôvy ndreky hahasaraka antsika
30 48 Nihinandre ny raha jiaby
31 49 Oloño afaka zaho
32 49 Azovy ka e harahinay
33 50 Navotaña mba ho veloño
34 50 Aza asiana fizahàna sôran'oloño
35 53 Ho Anao Andriamanitra Rainay
Trinité Masina
36 53 Jesoa tonga nofo
Jesoa Kristy
37 54 Teny tonga Nofo
Jesoa Kristy
38 56 Katsaho Andriamanitra
39 56 Katsaho aloha ny Fanjakan' Andriamanitra
40 57 Lehibe sy mahagaga
Andriamanitra Ray
41 58 Eny mantsy ry Jesoa
Jesoa Kristy
42 58 Mandray Anao an-kafaliana
Jesoa Kristy
43 59 Zoky Be
Jesoa Kristy
44 60 Avia ry Fanahy Masina (Bernard Mbokony)
Fanahy Masina
45 60 Ô ry Fanahy ô
Fanahy Masina
46 61 Fanahy Masina (Mathieu)
Fanahy Masina
47 62 Ry Fanahy Zanahary, ry Fanahy Masina ô
Fanahy Masina
48 63 Midina Anao Fanahy
Fanahy Masina
49 65 Fiangonana ô
50 65 Atsika jiaby ireto
Samihafa
51 66 Velogno tatobeky ny Tompo
52 67 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
53 68 Batemy tôkaña
Sakramenta Masina
54 70 Mifankatiava andre mianakavy
Fiadanana - Fihavanana
55 71 Fahendrena, fahalalana onona
Samihafa
56 71 Izay tsy manohitra momba antsika
57 72 Tafitraotro ny tany sy ny lañitry e
58 72 E miandry Anao 'zahay
59 73 Andriamanitra ô, vonjeo ny taninay
60 73 Eto an-tany
61 74 Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
Samihafa - Fihavanana - Fiadanana
62 74 Izay efa reñinay
63 75 Mandrosoa
64 75 Sambatra aho ry Tompo ô
Samihafa
65 76 Ry Tomponay Mpanjakanay Faly izahay
66 76 Antsao ny Tompo
67 76 Manaova hobin-kafaliana
68 77 Anao ry Tompo ny lanitra
69 77 Isan'andro isan'ora
70 78 Novonjenao izahay
71 78 Ry zanak'Andriamanitra rehetra
Jesoa Kristy
72 78 Izaho no lalana
73 78 Ry Zanak'Andriamanitra rehetra
74 79 Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo
75 79 Aoka hoentanin'ny fitiavan'i Kristy isika
Jesoa Kristy - Hiran-damesa
76 80 Mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray
Jesoa Kristy
77 80 Mitsimbina antsika zanany Andriamanitra Ray e
Andriamanitra Ray
78 81 Vahoaka voafidy mba ho sakaizan’Andriamanitra
79 81 Ô irak’Andriamanitra
80 82 Fantaro izay sitrak'Andriamanitra
81 82 Andriamanitra Tomponay
82 83 Mahasambatra kokoa ny manome
Samihafa
83 84 Ambarao ataovy antso avo
Fanirahana
84 84 Haravoana mameno fanahy
85 85 Hoy ny antsonao
86 86 Izaho no lalana (Omer)
87 87 Tsy mba fanahy maha kanosa
88 87 Mamiko ny Tompo
89 87 Mba raiso re aho, ry Tompo ô
Antson'Andriamanitra
90 88 Hanaraka anao amin-kitsim-po anie aho e
Antson'Andriamanitra
91 89 Fiainana mandrakizay
92 89 Vory aketo atsika jiaby doublon
93 90 Mahay raha
94 91 Mimpolia
95 92 Eny Tompo ô
96 92 Fianakaviana ao amin'ny Ray
Fiadanana
97 92 Mendrika hoderaina Ianao
98 93 Mifaly sy ravo amin'ny asanao
99 93 Be voninahitra
100 94 Mihirà fihiram-baovao
Noely
101 94 Vory eto an-tranonao
102 95 Manala ny ory amin’ny vovoka Andriamanitra
Fitokisana
103 95 Tompo ô midera Anao aho
104 96 Tsy mivadika anie Andriamanitra
Andriamanitra Ray
105 96 Mahatokisa Zañahary
Fitokisana
106 97 Ny Fahantrako
Fitokisana
107 98 Andriamanitra ô, sitrako ny mankalaza Anao
Andriamanitra Ray
108 99 Ry Tompo Zañahary
Fisaorana
109 99 Misaotra Anao Baba
Fisaorana
110 100 Midera Anao ry Tompo
Fisaorana
111 100 Hiravoravo amin’ny asanao zahay, Baba - Laharanon'ny tsara jiaby
Fanolorana
112 100 Hafaliana anatin'ny haravoana
Andriamanitra Ray
113 101 Be ankitiny
Fisaorana
114 102 Velom-piderana izahay
Fisaorana
115 103 Isaory izay nomen’Andriamanitra
Fisaorana
116 104 Misaotra Zañahary
Fisaorana
117 104 Merci aminao Baba
Fisaorana
118 105 Fitiavan-Jañahary
Fisaorana
119 105 Ravoravo
Fisaorana
120 106 Ravoravo
Fisaorana
121 107 Ravoravo ny aiñy
Fisaorana - Andriamanitra Ray
122 107 Ravoravo ny aiñy doublon
Fisaorana
123 108 NAYEMBELIYO (Je te chante)
Fisaorana
124 109 Anao Zañahary Babanay
Fisaorana
125 110 Be ankitiny
Fisaorana
126 111 Mahefa ny raha jiaby anao Baba
Fisaorana
127 111 Ana Zagnahary/Zañahary Iadanay
Andriamanitra Ray
128 113 Misaotra - Misaotra
Fisaorana
129 113 Tsy miangatra
Fisaorana
130 114 Tsy kivy aho Jesoa
Fisaorana
131 115 Mendrika hisaorana, Ianao Andriamanitra
Fisaorana
132 116 Isaorako Ianao Andriamanitra ô !
Fanirahana
133 116 Indro irahiko ianareo
Fanirahana
134 117 Torio amim-paharetana
Fanirahana
135 117 O ! Ry tanora zandriko
Fanirahana
136 118 Ambinin’Andriamanitra atsika
Fanirahana
137 119 Ianao ry Tompo Andriamanitra ô !
Antson'Andriamanitra
138 119 Inty aho Tompo
Antson'Andriamanitra
139 120 Inty aho Tompo, manolo-tena
Antson'Andriamanitra
140 120 Tompo ô, nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
141 121 Endrey ny fitiavako
Antson'Andriamanitra
142 121 Ianareo no fanasin’ny tany, ka tano tsy hivena
Antson'Andriamanitra
143 121 Tsy atao hoe mpanompo
Antson'Andriamanitra
144 122 Ao ny Tompo Zañahary
Antson'Andriamanitra
145 123 Fahasoavan'ny Ray
Antson'Andriamanitra
146 123 Ato amiko ny Fanahin'ny Tompo
Antson'Andriamanitra
147 124 Indro hirahiko ianao hitondra ny hafatro
Fanirahana
148 125 Ry Ray ô !
Antson'Andriamanitra
149 125 Tompo ô ndreto ny mpanomponao
Antson'Andriamanitra
150 125 Mpanompoko ianao doublon
Antson'Andriamanitra
151 125 Mpanompoko ianao
152 127 Indro ataoko eo am-bavanao
Antson'Andriamanitra
153 127 Ilaozako ny zava-drehetra
Antson'Andriamanitra
154 128 Ho fankasitrahana Anao
Antson'Andriamanitra
155 129 Tsy anarô no nifidy Zaho doublon
Antson'Andriamanitra
156 129 Tsy anarô no nifidy 'zaho
Antson'Andriamanitra
157 130 Tompo ô ! Inty aho
Antson'Andriamanitra
158 131 Izao no teny nataon’ny Tompo
Antson'Andriamanitra
159 131 Ireo asam-pitoriana
Antson'Andriamanitra
160 132 Antson’i Jesoa
Antson'Andriamanitra
161 133 Fiantsoan'Andriamanitra
Antson'Andriamanitra
162 133 Mirosoa
Antson'Andriamanitra
163 134 Antso, fanomezana
Antson'Andriamanitra
164 135 Andao !
Antson'Andriamanitra
165 135 Andeha an-tsitrapo
Antson'Andriamanitra
166 136 Mahery ny antso
Antson'Andriamanitra
167 137 Mahery tokoa re !
Antson'Andriamanitra
168 138 Ry Tompo ô raiso doublon
Antson'Andriamanitra
169 138 Vonona ‘zaho Tompo ô !
Antson'Andriamanitra
170 138 Ry Tompo, ô raiso aho
Antson'Andriamanitra
171 140 Finoana koa tsy arahin'asa
Finoana
172 141 Fitiavana
Fitiavana
173 141 Fitiavana
Fitiavana
174 141 Ilay fahasoavan’ Andriamanitra
Fitiavana
175 142 Tia antsika ny Tompo
Fitiavana
176 142 Tafio Fitiavana
Fitiavana
177 143 MANAMBATRA ANTSIKA NY FITIAVANA
Fitiavana
178 143 FITIAVANA NOMENAO
Fitiavana
179 145 Fitsapana
Fitsapana
180 146 Mitoera ato amiko Tompo ô !
Fitsapana
181 146 Tahionao
Fitsapana
182 147 Mpaka fanahy
Fitsapana
183 147 Talaho
Fitsapana
184 148 Talahon’ny ory
Fitsapana
185 149 Tompo ô ! Tompo ô !
Fitsapana
186 150 Olo araiky atsika
187 151 Mila fivoarana
188 152 Fandalovana
Fiainana mandrakizay
189 154 Ry Fo Masin'i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
190 154 Ry Fo Masin'i Jesoa, mpiaro ny fiangonanay
Fo Masin'i Jesoa
191 155 Fon’i Jesoa
Fo Masin'i Jesoa
192 156 Maria ô
Masina Maria
193 156 RY MARIA MPANJAKAVAVINAY O ! doublon
Masina Maria
194 156 Ry Maria mpanjakavavinay
Masina Maria
195 156 Masina Maria Reninay ô, mivavaha ho anay
Masina Maria
196 157 Nantsoinao aho
Antson'Andriamanitra
197 157 Arahaba, ry Maria, fa nahazo joro tsara
Masina Maria
198 158 Kintana añabon’ny rondro
Masina Maria
199 159 Arahaba ry Maria
Masina Maria
200 159 Ry Reny be finoana
Masina Maria
201 160 Marie nous te remercions
Masina Maria
202 160 Reny antra
Masina Maria
203 161 THEOTOKOS Virjiny
Masina Maria
204 162 Maria Mpanjakavavinay
Masina Maria
205 162 Asandratray ny feo
Masina Maria
206 163 Ave ! Maria !
Masina Maria
207 163 Eo akaikinao
Masina Maria
208 164 Indro ny raozy
Masina Maria
209 164 Ry Maria o !
Masina Maria
210 165 Rehefa tonga ny andro
Masina Maria
211 167 Md Joseph
Md. Josefa
212 167 Ry Md Josefa (Zôsefa)
Md. Josefa
213 169 Ianao Papa Paoly faha-enina
Olomasina
214 169 Andriamanitra Babanay
Olomasina
215 170 Mb Masimbavy Terezy - Nanokan-tena Izy ho an’ny Ray
Olomasina
216 171 Md Maurice, mpiaro mafatoky
Olomasina
217 172 Ny voninahitrao, ry martiry masina
Olomasina
218 172 NY VONINAHITRAO RY MARTIRY MASINA doublon
Olomasina
219 174 Ancelle
Olomasina
220 175 Mankalaza ny Tompo ny fo, fanahiko
Olomasina
221 175 Fo madion’i Maria Mpiaro anay
Masina Maria
222 176 Fo madion’i Maria Malalanay
Masina Maria
223 177 Ny tanora miara-dia
Tanora
224 177 Isaoranay ny Anaranao, ry Ray
Fisaorana
225 178 Vato fehizoro
Tanora
226 179 Litania Tompo ô, Mamindra fo aminay
Olomasina
227 180 Litania
Olomasina
228 181 Litania
Olomasina
229 185 Mitady ny tsara zaho
230 185 Jôro Dady, Jôro dadilahy
231 187 Tsara andre Razako tsy malainy zaho ô
Samihafa
232 187 TSARA ANDRE RAZAKO TSY MALAINY ZAHO doublon
233 188 Amia jôro
234 189 Oà Dady, Dadilahy doublon
235 189 Oà Dady, Dadilahy e
Fanolorana
236 190 Oa dadilahy e
237 190 Amia jôro zaho ô ia !
238 191 O a Baba, oa Nindry e
Antson'Andriamanitra
239 191 OA BABA OA NINDRY doublon
240 194 Tonga nofo ny Zanak'Andriamanitra
Noely
241 194 Gloria
Noely
242 195 Noely
Noely
243 196 Tonga ny Mesia
Noely
244 196 Noely nintsika jiaby
Noely
245 196 Tonga ny Mesia doublon
Noely
246 197 Ry alina Masina
Noely
247 197 Noelinay
Noely
248 198 Lay kintana mazava
Noely
249 199 Andriamanitra Masina ô
Karemy
250 201 Falifaly izahay ravoravo
251 203 O ry alina tomaratra soa, sady alina mitondra haravoana - Exultet!
Paka
252 203 Exultet
Paka
253 203 Exultet, Ô ry alina
Paka
254 204 Nitsangana fa nandresy
Paka
255 205 Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo
Paka
256 206 Nitsangana tokoa i Jesoa
Paka
257 206 ‘Lay Mpandresy, Kristy Tompo
Paka
258 207 Indro ny Tompo
Paka
259 207 Fa Andriamanitra nanangana azy
Paka
260 209 Dia nitsangan-ko velona tokoa Izy
Fihobiana
261 209 NITSANGANA ILAY ANDRAREZONA
Paka
262 209 Iny lalana iny
Paka
263 210 Tao anaty haizina
Paka
264 210 Tsy navelan’Andriamanitra ho lo
Paka
265 211 K'aza dia mafy fo toy ny tany an'efitra
Samihafa
266 214 Malilo
Fifonana
267 214 Avelao ny fahotanay e
Fifonana
268 215 Teo imasonao
Fifonana
269 215 Tompo o! mamindra fo aminay e ia - Ianao lay nirahina hanasitrana ny fo mivalo ô
Fifonana
270 215 Tompo ô ! Tompo ô !
Fifonana
271 216 Matomboko ankitiny ny fitiavanao
Fifonana
272 217 Ry Rainay Mpahary ô
Fifonana
273 217 Nanota taminao izahay
Fifonana
274 218 Mamelà ny helokay
Fifonana
275 218 Tsy mendrika aho Tompo ô
Fifonana
276 218 Nodiako tsy heno
Fifonana
277 219 Diso
Fifonana
278 219 E e, Fahazavana sy Lalana
Fifonana
279 220 NANTSOINAO IZAHAY RY TOMPO doublon
Fifonana
280 220 Nantsoinao izahay, ry Tompo
Fifonana
281 220 Diso aho Tompo ô
Fifonana
282 221 Izahay 'zay nantsoinao hampiely ny hafatrao... Tompo ô, mamindrà fo aminay
Fifonana
283 221 Izahay izay nantsoinao, Hampiely ny hafatrao,
Fifonana
284 222 Meloko
Fifonana
285 223 Kyrie
Fifonana
286 223 E ! diso tatô zahay
Fifonana
287 224 Nanda ny irakao
Fifonana
288 224 Mifona mivalo aho
Fifonana
289 225 Miaiky aho Tompo
Fifonana
290 225 Vahotra ny vavanay
Fifonana
291 226 Diso zahay
Fifonana
292 226 Diso ‘zaho
Fifonana
293 227 Tompo ô ! mamindra fo aminay ! Diso aho, ka iantrao fa mitalaho
Fifonana
294 228 Tompo ô, tsy hagnano/hañano/hanano eky
Fifonana
295 228 Tompo ô, tsy hañano eky
Fifonana
296 228 Fatratra ny fitiavanao ny olombelona, ry Jesoa ô ! - Tompo ô mamindrà fo aminay
Fifonana
297 228 Tompo ô, mamindra fo, Andriamanitra Ray e ! Baba añy an-dañitry e !
Fifonana
298 229 Fifonana : Ana Zañahary
Fifonana
299 230 Mifona aho
Fifonana
300 231 Tonga teto
Fifonana
301 231 Tsapako tokoa
Fifonana
302 232 Olombelona ‘zahay Tompo ô
Fifonana
303 232 Tsy nahay nitia
Fifonana
304 233 Maro loatra, ry Tompo, ny hadisoako
Fifonana
305 234 Olombelona miloloha lanitra
Fifonana
306 234 Marobe tsy voajijiko eto
Samihafa - Fifonana
307 234 OLOMBELONA MILOLOHA LANITRA doublon
Fifonana
308 236 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bema)
Voninahitra
309 237 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
310 237 Koezy Zañahary
Voninahitra
311 238 Voninahitra ho an’Andriamanitra Zañahary
Voninahitra
312 239 Voninahitra
Voninahitra
313 240 Voninahitra anie ho an’Andriamanitra (Bernardin)
Voninahitra
314 240 Zañaharinay, Mahery
Voninahitra
315 241 Voninahitra
Voninahitra
316 242 Voninahitra
Voninahitra
317 242 Voninahitra
Voninahitra
318 244 E ! Voninahitra
Voninahitra
319 245 VONINAHITRA
Voninahitra
320 246 Voninahitra
Voninahitra
321 246 Voninahitra
Voninahitra
322 247 Voninahitra anie ho an'Andriamanitra
Voninahitra
323 247 Voninahitra
Voninahitra
324 248 Voninahitra
Voninahitra
325 248 Voninahitra
Voninahitra
326 249 Voninahitra
Voninahitra
327 250 Voninahitra
Voninahitra
328 250 Voninahitra
Voninahitra
329 250 Voninahitra
Voninahitra
330 251 Voninahitra
Voninahitra
331 252 Voninahitra
Voninahitra
332 252 Voninahitra anie
Voninahitra
333 253 Mahatsiaro diso
Fifonana
334 253 Voninahitsy
Voninahitra
335 254 VONINAHITRA
Voninahitra
336 255 Inoanay tenin-Jañahary
Tenin'Andriamanitra
337 255 TIANAY NY TENIN’NY TOMPO doublon
Tenin'Andriamanitra
338 256 Aleloia, misaotra Anao Iada (Fitsenana)
Tenin'Andriamanitra
339 257 Aleloia, sokafy ny fonay
Tenin'Andriamanitra
340 258 Aleloia ! Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
341 258 Salagnitra, Aleloia
Paka - Aleloia
342 258 SALAÑITRA : ALELOIA doublon
Tenin'Andriamanitra
343 259 Aleloia, Teny mahery sy Teny Masiny
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
344 260 Fihobiana ny Evanjely
Tenin'Andriamanitra
345 260 HIVOLAGNA ZAGNAHARY
Tenin'Andriamanitra
346 262 Aleloia mahery ny Tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
347 263 Aleloia ! irinay ny tenin’ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
348 264 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
349 265 Veloño ny Vaovao Mahafaly
Tenin'Andriamanitra
350 266 ALELOIA NY TENIN’NY TOMPO
Tenin'Andriamanitra
351 266 Aleloia, masiñy Zañahary
Tenin'Andriamanitra
352 267 Aleloia mahery Tenin-Janahary e
353 268 Aleloia ! Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
354 268 Aleloia Masigny tenin-Janahary
Tenin'Andriamanitra - Aleloia
355 268 Aleloia !
Tenin'Andriamanitra
356 269 Aleloia ! deraina Ianao
Tenin'Andriamanitra
357 269 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
358 270 Aleloia, ekenay
Tenin'Andriamanitra
359 270 Aleloia ! ‘ndao atsika hihoby
Tenin'Andriamanitra
360 271 Aleloia inoanay
Tenin'Andriamanitra
361 271 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
362 272 Tianay ny Tenin’ny Tompo doublon
Tenin'Andriamanitra
363 272 Tianay ny Tenin'ny Tompo, tianarô lahaby
Tenin'Andriamanitra
364 272 Aleloia
Tenin'Andriamanitra
365 273 Natsangan’Andriamanitra ny Tompo
Tenin'Andriamanitra
366 274 Zahay mino
Fiekem-pinoana
367 275 Zaho mino an’Andriamanitra tokana
Fiekem-pinoana
368 275 Izaho mino
Fiekem-pinoana
369 276 Zaho mino
Fiekem-pinoana
370 277 E E E ! Izaho mino
Fiekem-pinoana
371 278 Mino izany andre va ?
Fiekem-pinoana
372 280 Inoako tatô
Fiekem-pinoana
373 281 Zaho mino, zaho zeñy (zegny) mino
Fiekem-pinoana
374 282 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
375 283 Zaho mino an'Andriamanitra (Zagnahary Baba)
Fiekem-pinoana
376 284 Zaho mino an'Andriamanitra e ià !
Fiekem-pinoana
377 285 Zaho mino
Fiekem-pinoana
378 285 MOA MINO
Fiekem-pinoana
379 286 Zaho mino
Fiekem-pinoana
380 287 Zaho mino an’Andriamanitra
Fiekem-pinoana
381 288 Zaho mino ô !
Fiekem-pinoana
382 288 Zaho mino Andriamanitra Ray mahefa
Fiekem-pinoana
383 289 Zaho mino lahaby e
Fiekem-pinoana
384 290 ‘Zaho mino
Fiekem-pinoana
385 291 O mino ‘zaho
Fiekem-pinoana
386 292 Zaho zeñy mino doublon
Ranombavaka
387 292 Zaho zeny/zeñy mino
Fiekem-pinoana
388 293 Ray ô! ndreto re izahay zanakao Ray ô ! mitalaho
Ranombavaka
389 293 Tompo ô, avia mañatriky
Ranombavaka
390 293 Mila rady
Ranombavaka
391 293 FITIAVANA IANAO RY RAY
Ranombavaka
392 293 Zañahary e !
Ranombavaka
393 294 Mila rady
Ranombavaka
394 294 Tompo ô ! henoinao
Ranombavaka
395 294 Amia zahay ny tsara
Ranombavaka
396 294 Raiko ô !
Ranombavaka
397 294 Zañahary Rainay o
Ranombavaka
398 295 Ranombavaka
Ranombavaka
399 295 Ranombavaka
Ranombavaka
400 295 Ray ô ! mitalaho Aminao ‘zahay e! fa mila famonjena
Ranombavaka
401 295 Na mbola tsy mangataka
Ranombavaka
402 296 Zañahary Baba e ià ià
Ranombavaka
403 296 Ranombavaka
Ranombavaka
404 296 Ranombavaka
Ranombavaka
405 297 Zañahary Ray be fitiavaña
Ranombavaka
406 297 ZAñAHARY E (Ranombavaka)
Ranombavaka
407 297 Mangataka ny meva
Ranombavaka
408 298 Zanahary Ray be fitiavana
Ranombavaka
409 298 Mihanta Aminao
Ranombavaka
410 298 Zagnahary Ray be fitiavana doublon
Ranombavaka
411 298 Indreto ‘zahay
Ranombavaka
412 299 Mba raiso sady ankasitraho
Fanolorana
413 300 ‘NDRETO ZAHAY BABA
Fanolorana
414 301 Jesoa Zokinay
Fanolorana
415 302 Ianao Andriamanitra Ray
Fanolorana
416 302 Indro 'zahay zanakao
Fanolorana
417 302 Atolotra e
Fanolorana
418 304 Indro ny fanatitray, ry Tompo
Fanolorana
419 304 Atolotro Anao
Fanolorana
420 305 Mba raiso re ry Ray ô
Fanolorana
421 305 ATOLONTSIKA (ATOLOTSIKA) ANDRIAMANITRA
Fanolorana
422 306 Zañahary e !
Fanolorana
423 307 Ndreto izahay, ô ry Ray ô doublon
Fanolorana
424 307 Tolotra amin-karavoaña
Fanolorana
425 307 Ndreto ‘zahay/izahay ô ry Ray
Fanolorana
426 308 ‘Zahay navy
Fanolorana
427 308 Atolotray Anao
Fanolorana
428 309 Amin'ny fo madio Baba
Fanolorana
429 309 Avy mañatriky
Fanolorana
430 309 Yaveh Sabaoth
Fanolorana
431 310 Ndreto ‘zahay mitôndra fañatitra
Fanolorana
432 311 Navy eto ‘zahay
Fanolorana
433 311 Ankalazainay
Fanolorana
434 312 VALALA TSY AN-TAÑANA
Fanolorana
435 313 Inty re !
Fanolorana
436 313 Andriamanitra Tompo, Fahamarinana
Fanolorana
437 314 Tsy tsaiky tsy olo-be
Fanolorana
438 315 Indro re ny tenanay
Fanolorana
439 316 Masina ny Tompo Zañahary
Masina
440 316 Masina
Masina
441 316 Masiny an-tampon-doha
Masina
442 317 Masiñy Ana Zañahary / Masigny Ana Zanahary
Masina
443 318 Masina
Masina
444 318 Masina
Masina
445 318 Saint, le Seigneur Saint
Masina
446 318 Saint
Masina
447 319 Masina
Masina
448 319 Masiña
Masina
449 320 Masina
Masina
450 320 Masiñy Zañahary
Masina
451 321 Masiny/Masiñy tena masiny
Masina
452 322 Fihobiana : I Kristy no fiainana
Fihobiana
453 322 Fihobiana : Teraka Ianao Jesoa
Fihobiana
454 322 Asandratray ho Anao, ry Ray
Fihobiana
455 322 Iray vatsy
Fihobiana
456 323 I Jesoa Tompo
457 323 Fihobiana
Fihobiana
458 323 Manambara
Fihobiana
459 323 Fihobiana : Velona Ianao Jesoa
Fihobiana
460 325 Rainay : Manaraka ny Didy
461 325 Rainay
462 325 Amin’ny alalany
463 326 Rainay
464 326 Rainay any an-danitra
465 326 Noraisinay ô ry Ray ô
466 328 Aleo very tsikalakalam-bôla
Fiadanana
467 328 MANDEHANA AMIN'NY FITIAVAN'I KRISTY
Fiadanana
468 329 Didy Vaovao
Fiadanana
469 329 Fiadanana
Fiadanana
470 330 Tempolin’Andriamanitra
Fiadanana
471 330 Ampianaro mifankatia izahay
Fiadanana
472 331 Fiadanana
Fiadanana
473 331 Fiadanana
Fiadanana
474 331 ASEHONAY ISAN'ANDRO
Fiadanana
475 332 Izao no didy lehibe
Fiadanana
476 332 Fiadanana
Fiadanana
477 333 Didy vaovao no omeko
Fiadanana
478 333 Natambatry ny Fanahy
Fiadanana
479 334 Mifankatiava
Fiadanana
480 334 Mari-pihavanana : Iray vatsy
Fiadanana
481 334 Arotsahy aminay, ry Jesoa ny Fanahy Masina
Fiadanana
482 335 Ampanjakao
Fiadanana
483 335 Mifankatiava
Fiadanana
484 336 Tsisy afa-tsy raha raiky doublon
Fiadanana
485 336 Mifanohintohina
Fiadanana
486 336 Tsisy afa-tsy raha araiky
Samihafa
487 337 Izay mitambatra e no vato
Fiadanana
488 338 Zanak’ondry (beso)
Zanak'ondry
489 338 Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
490 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
491 338 Zanak’ondry
Zanak'ondry
492 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
493 339 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
494 339 ZANAK’ONDRIKONDRIKY
Zanak'ondry
495 339 Zanak’ondry
Zanak'ondry
496 340 Zanak’ondry
Zanak'ondry
497 340 Ñan’akondry
Zanak'ondry
498 341 Ô ! ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
499 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
500 341 Ry Zanak’ondry
Zanak'ondry
501 342 Ry Zanak' Ondrin'Andriamanitra
Zanak'ondry
502 342 Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra
Zanak'ondry
503 343 ZANAK’ONDRIN’ANDRIAMANITRA
Zanak'ondry
504 344 Fahanonarô ny Vahoaka
Komonio
505 344 Fahanonarô ny vahoaka
Sakramenta Masina - Komonio
506 345 Mahaveloño ny mofo amiako
Komonio
507 345 Mofon’ny fiainana ny Eokaristia
Komonio
508 346 Hanatona Jesoa Tompo
Komonio
509 347 Sakafo tena fihinana
Komonio
510 347 Lazaiko marina
Komonio
511 347 Ny Eokaristia sakafo mahavelona
Komonio
512 348 Kristy no Mofon'aina ivelomana
Komonio
513 349 Ny Eokaristia, raiso ary hano
Komonio
514 349 Indro Ianao manasa anay
Komonio
515 350 SAKAFO MAHAVELOñO doublon
Komonio
516 350 Sakafo mahavelono
Sakramenta Masina - Komonio
517 351 Mofon-danitra iray
Komonio

Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.2054 s.] - Hanohana anay