Vavaka

admin ( 19/03/2024 07:19)
Tompo ô, mamindrà fo aminay, Kristy ô, mamindrà fo aminay,  Tompo ô, mamindrà... [url=https://katolika.org/vavaka/samihafa/litaniani-md.-josefa]tohiny[/url... tohiny
hery ( 27/02/2024 07:03)
(Na Fiarahaban'ny Anjely)   Arahaba ry Maria, feno hasoavana. Ny Tompo ao aminao. Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao. Masina Mari... tohiny
admin ( 21/08/2018 15:35)
... [url=http://katolika.org/vavaka/sorona-masina]Tohiny[/url]... tohiny
novalian'i admin ny 08/03/2020 15:59
Olive05 ( 12/08/2018 18:30)
Hoy Jesoa t@ Mb Faustine: “Isakin’ny mipaika ny @ 3 ora dia mitafia tanteraka ny famindrampoko ianao sady mitsaoka azy no manome voninahitra azy, miantsoa ny heriny lehibe ho an’izao... tohiny
cmbolatiana ( 11/07/2018 05:59)
VAVAKA FIFONANA sy FANETREN-TENA Jesoa ô, mitambesatra ato amiko loatra ny vesatry ny fahotako. Reko Tompo ô fa manalavitra Anao aho, tsapako fa tsy ilay lalana nosoritanao ho ahy no diav... tohiny
cmbolatiana ( 09/12/2016 12:37)
FIVAVAHANA AMIN'NY HAZOFIJALIANA MASINA Ry Andriamanitra Mahery izay maty sy nijaly mba ho onitry ny fahotako, mamindrà fo amiko, Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, aoka homba ahy ... tohiny
novalian'i Solofo74 ny 09/12/2016 12:48
olive05 ( 22/02/2016 09:19)
Ry Jesoa Kristy Tompo o, Ianao no nampianatra anay hahay mamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra, Ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray, Asehoy anay ny endrikao dia ho voavonjy iza... tohiny
novalian'i tatiezzah ny 25/07/2016 13:44
Olive05 ( 09/10/2015 21:37)
Ry Fanahy Masina, mpahary sy mpanavao ny zavatra rehetra, ain'ny fiainako, mitsaoka anao sy misaotra anao miaraka amin'i Masina Maria aho, ary tia anao. Ianao no ilay manome ny aina sy mamelo... tohiny
admin ( 26/03/2015 09:32)
Tompo ô, raiso aho hampanjaka ny fiadanana avy aminao ; ny mankahala anie homeko fitiavana, ny nanaovan-dratsy homeko fahaiza-mamela, ny miadiady homeko fihavanana, ny diso hevitra, homeko ny ma... tohiny
aiinah ( 19/03/2015 04:53)
Ry Andriamanitra Ray be fitiavana ô, atolotro Anao ao am-pon'i Jesoa Zanakao, miaraka amin'ny an'ny olombelona rehetra, entanin'ny Fanahy Masina, omban'ny Fo Madion'i M... tohiny
Saolala ( 28/01/2015 08:20)
Ry Andriamanitra Rainay ô, Ravo izahay Oloraiky fa nampahafantarinao ny fitiavanao tamin'y  alalan'i  Jesoa Zanakao. Entanin`ny Fanahinao Masina Izahay ka mitalaho Aminao : Von... tohiny
novalian'i tojosoft1 ny 23/07/2015 17:49
sergifarah ( 11/08/2014 11:15)
Miarahaba tompoko. Izahay dia mba mangataka ny mba hanampiana ny vavaka rehetra ao amin'ny fihirana. Misaotra tompoko... tohiny
Rakparfait ( 30/06/2014 07:27)
Andriamanitra ô! Ianao nanao ny tany ho mafy orina; koa iantrao izahay matahotra; tsimbino fa mitalaho Aminao; enga anie ho afaka amin'ny loza horohoron-tany, ka ho renay mandrakariva fa mitsimbina a... tohiny
Rakparfait ( 30/06/2014 06:45)
a) Ry Andriamanitra mahefa sy mandrakizay ô ! Ianao manangona izay mihahaka ary mitahiry izay voaangonao ; mba tsinjovy amin’ny fo tony ny andian’ondrin’ny Zanakao ; ka ireo nohamasinina tamin... tohiny
novalian'i tatiezzah ny 25/07/2016 13:46
Rakparfait ( 30/06/2014 06:34)
Andriamanitra Tompoko, hatramin’izao ankehitriny izao, dia fo tony sy manaiky no iandrasako izay anjarako voatendrinao hahafatesako na ho toy inona na ho toy inona ; ka vonon-kandefitra ny ahiahy sy... tohiny
admin ( 28/06/2014 10:23)
Te hizara amintsika, boky kely hoe: Volan'ny Fo Masin'i Jesoa aho: Editions Antanimena 2006. Isaorana be dia be i Bii nanome izany ho antsika. Indro àry ny teny fampidirana amin&#... tohiny
novalian'i Bii ny 29/06/2014 08:57
hery ( 31/05/2014 18:34)
Ry Fon'i Jesoa tokony ho tiana indrindra, izay mitoetra eo ambonin'ny ótely, malahelo mafy amin'ny fanaratsian'ny olona Anao aho. Koa inty aho, tsìndrian'ny fahotako sy ny faho... tohiny
novalian'i admin ny 28/06/2014 20:04
harilova ( 20/02/2014 19:59)
Ity vavaka ity dia azo lazaina ho famintinana ny toe-panahin'ny olona iray votom-pinoana ka afaka mivavaka marina tokoa amin'ny Fanahy sy Fahamarinana : Vavaka famaranana ny andro izy ity ... tohiny
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.024