Tetiandro litorjika taona 2021

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

   01/01/2021 - Fankalazana an'i Maria Renin'Andriamanitra
   02/01/2021 - Vanim-potoan'ny Noely (2 janoary)
   03/01/2021 - Fankalazana ny Epifania
   04/01/2021 - Alatsinainy Noely aorian'ny Epifania
   05/01/2021 - Talata Noely aorian'ny Epifania
   06/01/2021 - Alarobia Noely aorian'ny Epifania
   07/01/2021 - Alakamisy Noely aorian'ny Epifania
   08/01/2021 - Zoma Noely aorian'ny Epifania
   09/01/2021 - Asabotsy Noely aorian'ny Epifania
   10/01/2021 - Fankalazana ny Batemin'ny Tompo
   11/01/2021 - Alatsinainy Voalohany tsotra Mandavan-taona
   12/01/2021 - Talata Voalohany tsotra Mandavan-taona
   13/01/2021 - Alarobia Voalohany tsotra Mandavan-taona
   14/01/2021 - Alakamisy Voalohany tsotra Mandavan-taona
   15/01/2021 - Zoma Voalohany tsotra Mandavan-taona
   16/01/2021 - Asabotsy Voalohany tsotra Mandavan-taona
   17/01/2021 - Alahady Faharoa tsotra Mandavan-taona
   18/01/2021 - Alatsinainy Faharoa tsotra Mandavan-taona
   19/01/2021 - Talata Faharoa tsotra Mandavan-taona
   20/01/2021 - Alarobia Faharoa tsotra Mandavan-taona
   21/01/2021 - Alakamisy Faharoa tsotra Mandavan-taona
   22/01/2021 - Zoma Faharoa tsotra Mandavan-taona
   23/01/2021 - Asabotsy Faharoa tsotra Mandavan-taona
   24/01/2021 - Alahady Fahatelo tsotra Mandavan-taona
   25/01/2021 - Fetin'ny Nibebahan'i Masindahy Paoly
   26/01/2021 - Talata Fahatelo tsotra Mandavan-taona
   27/01/2021 - Alarobia Fahatelo tsotra Mandavan-taona
   28/01/2021 - Alakamisy Fahatelo tsotra Mandavan-taona
   29/01/2021 - Zoma Fahatelo tsotra Mandavan-taona
   30/01/2021 - Asabotsy Fahatelo tsotra Mandavan-taona
   31/01/2021 - Alahady Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
   01/02/2021 - Alatsinainy Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
   02/02/2021 - Fankalazana Ny Nanolorana ny Tompo
   03/02/2021 - Alarobia Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
   04/02/2021 - Alakamisy Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
   05/02/2021 - Zoma Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
   06/02/2021 - Asabotsy Fahaefatra tsotra Mandavan-taona
   07/02/2021 - Alahady Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   08/02/2021 - Alatsinainy Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   09/02/2021 - Talata Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   10/02/2021 - Alarobia Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   11/02/2021 - Alakamisy Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   12/02/2021 - Zoma Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   13/02/2021 - Asabotsy Fahadimy tsotra Mandavan-taona
   14/02/2021 - Alahady Fahaenina tsotra Mandavan-taona
   15/02/2021 - Alatsinainy Fahaenina tsotra Mandavan-taona
   16/02/2021 - Talata Fahaenina tsotra Mandavan-taona
   17/02/2021 - Alarobian'ny lavenona
   18/02/2021 - Alakamisy aorian'ny lavenona
   19/02/2021 - Zoma aorian'ny lavenona
   20/02/2021 - Asabotsy aorian'ny lavenona
   21/02/2021 - Alahady Voalohany amin'ny Karemy
   22/02/2021 - Fety Fiketrahan'i Masindahy Piera
   23/02/2021 - Talata Voalohany amin'ny Karemy
   24/02/2021 - Alarobia Voalohany amin'ny Karemy
   25/02/2021 - Alakamisy Voalohany amin'ny Karemy
   26/02/2021 - Zoma Voalohany amin'ny Karemy
   27/02/2021 - Asabotsy Voalohany amin'ny Karemy
   28/02/2021 - Alahady Faharoa amin'ny Karemy
   01/03/2021 - Alatsinainy Faharoa amin'ny Karemy
   02/03/2021 - Talata Faharoa amin'ny Karemy
   03/03/2021 - Alarobia Faharoa amin'ny Karemy
   04/03/2021 - Alakamisy Faharoa amin'ny Karemy
   05/03/2021 - Zoma Faharoa amin'ny Karemy
   06/03/2021 - Asabotsy Faharoa amin'ny Karemy
   07/03/2021 - Alahady Fahatelo amin'ny Karemy
   08/03/2021 - Alatsinainy Fahatelo amin'ny Karemy
   09/03/2021 - Talata Fahatelo amin'ny Karemy
   10/03/2021 - Alarobia Fahatelo amin'ny Karemy
   11/03/2021 - Alakamisy Fahatelo amin'ny Karemy
   12/03/2021 - Zoma Fahatelo amin'ny Karemy
   13/03/2021 - Asabotsy Fahatelo amin'ny Karemy
   14/03/2021 - Alahady Fahaefatra amin'ny Karemy
   15/03/2021 - Alatsinainy Fahaefatra amin'ny Karemy
   16/03/2021 - Talata Fahaefatra amin'ny Karemy
   17/03/2021 - Alarobia Fahaefatra amin'ny Karemy
   18/03/2021 - Alakamisy Fahaefatra amin'ny Karemy
   19/03/2021 - Fankalazana an'i Masindahy Josefa, vadin'i Maria
   20/03/2021 - Asabotsy Fahaefatra amin'ny Karemy
   21/03/2021 - Alahady Fahadimy amin'ny Karemy
   22/03/2021 - Alatsinainy Fahadimy amin'ny Karemy
   23/03/2021 - Talata Fahadimy amin'ny Karemy
   24/03/2021 - Alarobia Fahadimy amin'ny Karemy
   25/03/2021 - Fankalazana ny Filazan'ny Anjely
   26/03/2021 - Zoma Fahadimy amin'ny Karemy
   27/03/2021 - Asabotsy Fahadimy amin'ny Karemy
   28/03/2021 - Alahadin'ny sampakazo
   29/03/2021 - Alatsinainy masina
   30/03/2021 - Talata masina
   31/03/2021 - Alarobia masina
   01/04/2021 - Alakamisy masina
   02/04/2021 - Zoma masina
   03/04/2021 - Asabotsy masina
   04/04/2021 - Alahadin'ny Paka
   05/04/2021 - Alatsinainy amin'ny Havaloan'ny Paka
   06/04/2021 - Talata amin'ny Havaloan'ny Paka
   07/04/2021 - Alarobia amin'ny Havaloan'ny Paka
   08/04/2021 - Alakamisy amin'ny Havaloan'ny Paka
   09/04/2021 - Zoma amin'ny Havaloan'ny Paka
   10/04/2021 - Asabotsy amin'ny Havaloan'ny Paka
   11/04/2021 - Alahady faharoan'ny Paka
   12/04/2021 - Alatsinainy Faharoa amin'ny Paka
   13/04/2021 - Talata Faharoa amin'ny Paka
   14/04/2021 - Alarobia Faharoa amin'ny Paka
   15/04/2021 - Alakamisy Faharoa amin'ny Paka
   16/04/2021 - Zoma Faharoa amin'ny Paka
   17/04/2021 - Fetin'i Lucien Botovasoa Olontsambatra
   18/04/2021 - Alahady Fahatelo amin'ny Paka
   19/04/2021 - Alatsinainy Fahatelo amin'ny Paka
   20/04/2021 - Talata Fahatelo amin'ny Paka
   21/04/2021 - Alarobia Fahatelo amin'ny Paka
   22/04/2021 - Alakamisy Fahatelo amin'ny Paka
   23/04/2021 - Zoma Fahatelo amin'ny Paka
   24/04/2021 - Asabotsy Fahatelo amin'ny Paka
   25/04/2021 - Alahady Fahaefatra amin'ny Paka
   26/04/2021 - Alatsinainy Fahaefatra amin'ny Paka
   27/04/2021 - Talata Fahaefatra amin'ny Paka
   28/04/2021 - Alarobia Fahaefatra amin'ny Paka
   29/04/2021 - Alakamisy Fahaefatra amin'ny Paka
   30/04/2021 - Zoma Fahaefatra amin'ny Paka
   01/05/2021 - Asabotsy Fahaefatra amin'ny Paka
   02/05/2021 - Alahady Fahadimy amin'ny Paka
   03/05/2021 - Fetin'i Masindahy Filipo sy Jakoba Zandriny Apostoly
   04/05/2021 - Talata Fahadimy amin'ny Paka
   05/05/2021 - Alarobia Fahadimy amin'ny Paka
   06/05/2021 - Alakamisy Fahadimy amin'ny Paka
   07/05/2021 - Zoma Fahadimy amin'ny Paka
   08/05/2021 - Asabotsy Fahadimy amin'ny Paka
   09/05/2021 - Alahady Fahaenina amin'ny Paka
   10/05/2021 - Alatsinainy Fahaenina amin'ny Paka
   11/05/2021 - Talata Fahaenina amin'ny Paka
   12/05/2021 - Alarobia Fahaenina amin'ny Paka
   13/05/2021 - Fankalazana ny Niakaran'ny Tompo
   14/05/2021 - Fetin'i Masindahy Matiasy Apostoly
   15/05/2021 - Asabotsy Fahaenina amin'ny Paka
   16/05/2021 - Alahady Fahafito amin'ny Paka
   17/05/2021 - Alatsinainy Fahafito amin'ny Paka
   18/05/2021 - Talata Fahafito amin'ny Paka
   19/05/2021 - Alarobia Fahafito amin'ny Paka
   20/05/2021 - Alakamisy Fahafito amin'ny Paka
   21/05/2021 - Zoma Fahafito amin'ny Paka
   22/05/2021 - Asabotsy Fahafito amin'ny Paka
   23/05/2021 - Alahady Pentekoty
   24/05/2021 - Alatsinainy Fahavalo tsotra Mandavan-taona
   25/05/2021 - Talata Fahavalo tsotra Mandavan-taona
   26/05/2021 - Alarobia Fahavalo tsotra Mandavan-taona
   27/05/2021 - Alakamisy Fahavalo tsotra Mandavan-taona
   28/05/2021 - Zoma Fahavalo tsotra Mandavan-taona
   29/05/2021 - Asabotsy Fahavalo tsotra Mandavan-taona
   30/05/2021 - Fankalazana ny Trinite Masina
   31/05/2021 - Fetin'ny Famangian'i Maria
   01/06/2021 - Talata Fahasivy tsotra Mandavan-taona
   02/06/2021 - Alarobia Fahasivy tsotra Mandavan-taona
   03/06/2021 - Alakamisy Fahasivy tsotra Mandavan-taona
   04/06/2021 - Zoma Fahasivy tsotra Mandavan-taona
   05/06/2021 - Asabotsy Fahasivy tsotra Mandavan-taona
   06/06/2021 - Fankalazana ny Vatana Masin'i Kristy
   07/06/2021 - Alatsinainy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
   08/06/2021 - Talata Fahafolo tsotra Mandavan-taona
   09/06/2021 - Alarobia Fahafolo tsotra Mandavan-taona
   10/06/2021 - Alakamisy Fahafolo tsotra Mandavan-taona
   11/06/2021 - Fankalazana ny Fo Masin'i Jesoa
   12/06/2021 - Fankalazana ny Fo Madion'i Maria
   13/06/2021 - Alahady Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   14/06/2021 - Alatsinainy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   15/06/2021 - Talata Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   16/06/2021 - Alarobia Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   17/06/2021 - Alakamisy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   18/06/2021 - Zoma Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   19/06/2021 - Asabotsy Faharaika ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   20/06/2021 - Alahady Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   21/06/2021 - Alatsinainy Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   22/06/2021 - Talata Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   23/06/2021 - Alarobia Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   24/06/2021 - Fankalazana ny Nahaterahan'i Joany Batista
   25/06/2021 - Zoma Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   26/06/2021 - Asabotsy Faharoa ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   27/06/2021 - Alahady Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   28/06/2021 - Alatsinainy Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   29/06/2021 - Fankalazana an'i Masindahy Piera sy Paoly Apostoly
   30/06/2021 - Alarobia Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   01/07/2021 - Alakamisy Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   02/07/2021 - Zoma Fahatelo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   03/07/2021 - Fetin'i Masindahy Toma Apostoly
   04/07/2021 - Alahady Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   05/07/2021 - Alatsinainy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   06/07/2021 - Talata Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   07/07/2021 - Alarobia Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   08/07/2021 - Alakamisy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   09/07/2021 - Zoma Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   10/07/2021 - Asabotsy Fahaefatra ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   11/07/2021 - Alahady Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   12/07/2021 - Alatsinainy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   13/07/2021 - Talata Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   14/07/2021 - Alarobia Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   15/07/2021 - Alakamisy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   16/07/2021 - Zoma Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   17/07/2021 - Asabotsy Fahadimy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   18/07/2021 - Alahady Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   19/07/2021 - Alatsinainy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   20/07/2021 - Talata Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   21/07/2021 - Alarobia Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   22/07/2021 - Alakamisy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   23/07/2021 - Zoma Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   24/07/2021 - Asabotsy Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   25/07/2021 - Alahady Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   26/07/2021 - Alatsinainy Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   27/07/2021 - Talata Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   28/07/2021 - Alarobia Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   29/07/2021 - Alakamisy Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   30/07/2021 - Zoma Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   31/07/2021 - Asabotsy Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   01/08/2021 - Alahady Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   02/08/2021 - Alatsinainy Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   03/08/2021 - Talata Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   04/08/2021 - Alarobia Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   05/08/2021 - Alakamisy Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   06/08/2021 - Fetin'ny Niovan'ny Tompo tarehy
   07/08/2021 - Asabotsy Fahavalo ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   08/08/2021 - Alahady Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   09/08/2021 - Alatsinainy Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   10/08/2021 - Fetin'i Masindahy Laurent
   11/08/2021 - Alarobia Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   12/08/2021 - Alakamisy Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   13/08/2021 - Zoma Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   14/08/2021 - Asabotsy Fahasivy ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
   15/08/2021 - Fankalazana ny Nampakarana an'i Maria any an-danitra
   16/08/2021 - Alatsinainy Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
   17/08/2021 - Talata Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
   18/08/2021 - Alarobia Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
   19/08/2021 - Alakamisy Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
   20/08/2021 - Zoma Faharoapolo tsotra Mandavan-taona
   21/08/2021 - Fetin'i Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra
   22/08/2021 - Alahady Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   23/08/2021 - Alatsinainy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   24/08/2021 - Fetin'i Masindahy Bartelemeo Apostoly
   25/08/2021 - Alarobia Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   26/08/2021 - Alakamisy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   27/08/2021 - Zoma Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   28/08/2021 - Asabotsy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   29/08/2021 - Alahady Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   30/08/2021 - Alatsinainy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   31/08/2021 - Talata Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   01/09/2021 - Alarobia Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   02/09/2021 - Alakamisy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   03/09/2021 - Zoma Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   04/09/2021 - Asabotsy Faharoa amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   05/09/2021 - Alahady Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   06/09/2021 - Alatsinainy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   07/09/2021 - Talata Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   08/09/2021 - Fetin'ny Nahaterahan'i Maria
   09/09/2021 - Alakamisy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   10/09/2021 - Zoma Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   11/09/2021 - Asabotsy Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   12/09/2021 - Alahady Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   13/09/2021 - Alatsinainy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   14/09/2021 - Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana
   15/09/2021 - Alarobia Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   16/09/2021 - Alakamisy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   17/09/2021 - Zoma Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   18/09/2021 - Asabotsy Fahaefatra amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   19/09/2021 - Alahady Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   20/09/2021 - Alatsinainy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   21/09/2021 - Fetin'i Masindahy Matio Apostoly sy Evanjelistra
   22/09/2021 - Alarobia Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   23/09/2021 - Alakamisy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   24/09/2021 - Zoma Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   25/09/2021 - Asabotsy Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   26/09/2021 - Alahady Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   27/09/2021 - Fahatsiarovana an'i Masindahy Vincent de Paul
   28/09/2021 - Talata Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   29/09/2021 - Fetin'ny Arkanjely Misely, Gabriely ary Rafaely
   30/09/2021 - Alakamisy Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   01/10/2021 - Zoma Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   02/10/2021 - Asabotsy Fahaenina amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   03/10/2021 - Alahady Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   04/10/2021 - Alatsinainy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   05/10/2021 - Talata Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   06/10/2021 - Alarobia Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   07/10/2021 - Alakamisy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   08/10/2021 - Zoma Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   09/10/2021 - Asabotsy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   10/10/2021 - Alahady Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   11/10/2021 - Alatsinainy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   12/10/2021 - Talata Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   13/10/2021 - Alarobia Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   14/10/2021 - Alakamisy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   15/10/2021 - Zoma Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   16/10/2021 - Asabotsy Fahavalo amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   17/10/2021 - Alahady Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   18/10/2021 - Fetin'i Masindahy Lioka Evanjelistra
   19/10/2021 - Talata Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   20/10/2021 - Alarobia Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   21/10/2021 - Alakamisy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   22/10/2021 - Zoma Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   23/10/2021 - Asabotsy Fahasivy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
   24/10/2021 - Alahady Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   25/10/2021 - Alatsinainy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   26/10/2021 - Talata Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   27/10/2021 - Alarobia Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   28/10/2021 - Alakamisy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   29/10/2021 - Zoma Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   30/10/2021 - Asabotsy Fahatelopolo tsotra Mandavan-taona
   31/10/2021 - Alahady Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   01/11/2021 - Fankalazana ny Olomasina rehetra
   02/11/2021 - Fahatsiarovana ny maty rehetra
   03/11/2021 - Alarobia Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   04/11/2021 - Alakamisy Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   05/11/2021 - Zoma Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   06/11/2021 - Asabotsy Faharaika amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   07/11/2021 - Alahady Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   08/11/2021 - Alatsinainy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   09/11/2021 - Fankalazana ny Nanokanana ny Bazilikan'i Latran
   10/11/2021 - Alarobia Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   11/11/2021 - Alakamisy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   12/11/2021 - Zoma Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   13/11/2021 - Asabotsy Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   14/11/2021 - Alahady Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   15/11/2021 - Alatsinainy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   16/11/2021 - Talata Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   17/11/2021 - Alarobia Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   18/11/2021 - Alakamisy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   19/11/2021 - Zoma Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   20/11/2021 - Asabotsy Fahatelo amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   21/11/2021 - Fankalazana an'i Kristy Mpanjaka
   22/11/2021 - Alatsinainy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   23/11/2021 - Talata Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   24/11/2021 - Alarobia Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   25/11/2021 - Alakamisy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   26/11/2021 - Zoma Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   27/11/2021 - Asabotsy Fahaefatra amby telopolo tsotra Mandavan-taona
   28/11/2021 - Alahady Voalohany amin'ny Fiaviana
   29/11/2021 - Alatsinainy Voalohany amin'ny Fiaviana
   30/11/2021 - Fetin'i Masindahy Andrea Apostoly
   01/12/2021 - Alarobia Voalohany amin'ny Fiaviana
   02/12/2021 - Alakamisy Voalohany amin'ny Fiaviana
   03/12/2021 - Zoma Voalohany amin'ny Fiaviana
   04/12/2021 - Asabotsy Voalohany amin'ny Fiaviana
   05/12/2021 - Alahady Faharoa amin'ny Fiaviana
   06/12/2021 - Alatsinainy Faharoa amin'ny Fiaviana
   07/12/2021 - Talata Faharoa amin'ny Fiaviana
   08/12/2021 - Fankalazana an'i Maria tsy azon-keloka tamin'ny fototra
   09/12/2021 - Alakamisy Faharoa amin'ny Fiaviana
   10/12/2021 - Zoma Faharoa amin'ny Fiaviana
   11/12/2021 - Asabotsy Faharoa amin'ny Fiaviana
   12/12/2021 - Alahady Fahatelo amin'ny Fiaviana
   13/12/2021 - Alatsinainy Fahatelo amin'ny Fiaviana
   14/12/2021 - Talata Fahatelo amin'ny Fiaviana
   15/12/2021 - Alarobia Fahatelo amin'ny Fiaviana
   16/12/2021 - Alakamisy Fahatelo amin'ny Fiaviana
   17/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (17 desambra)
   18/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (18 desambra)
   19/12/2021 - Alahady Fahaefatra amin'ny Fiaviana
   20/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (20 desambra)
   21/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (21 desambra)
   22/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (22 desambra)
   23/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (23 desambra)
   24/12/2021 - Fiaviana: Herinandro mialoha ny Noely (24 desambra)
   25/12/2021 - Fankalazana ny Noely, Fahaterahan'ny Tompo
   26/12/2021 - Fetin'ny Fianakaviana Masin'i Jesoa, Maria ary Josefa
   27/12/2021 - Fetin'i Masindahy Joany, Apostoly
   28/12/2021 - Fetin'ny Zaza tsy manantsiny martiry
   29/12/2021 - Andro fahadimy amin'ny Havaloan'ny Noely
   30/12/2021 - Andro fahaenina amin'ny Havaloan'ny Noely
   31/12/2021 - Andro fahafito amin'ny Havaloan'ny Noely


Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0094 s.] - Hanohana anay