Miaraka Aminao agnay Razezo

Miaraka Aminao agnay Razezo
Roso ho agny an-dranon-dRay e
Agnao ro lalagna orihinay miagnagny
Ny miaraka Aminao tsa mba misy tahotsa 
Matoky agnay managna Anao

1- Leky eo ny velom-po izay fanao
Leky eo ny raha mandisigna isan'andro
Koa dia avy mba hisaotse sy hankalaza
Sy hangataka tso-drano hatamin-dRay

2- Leky samy amin'azy ny fanao
Leky tsa mitovy ny tany misy
Mivory an-tany raika,hanao ny saotsa
F'agnay vona raike hataminao.

3- Eto aby izao agnay ‹‹Firenena››
Mba handahatsa ny vetsovetsom-po 
Aignao ro mamelogna agnay aby
Fiangonagnao ro angehanao agnay.

4- Agnay leky vala raika roa vona miady
Agnay leky mpianakaby tsa mifankatea
Tarogna sy hafatsao ny hoe: ‹‹Mifankatiava››
Vognona agnay ny hiova ko hifamela

5- Magnandreha anay eto izao ny Ray,
Miaraka Aminao sy ny Fagnahy
Andrianagnahary fihavagnana
Izao e, roa,ro mahatafavory anay!

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0246