Masina Maria Reninay e (maminay ianao)

Masina Maria Reninay e (maminay ianao)
Masina Maria reny tsara e (tianay)
Navy e ia e e, zahay nindry e, mandamban-tagnana aroe
Mangatogna magnamia hasina anao

E arova zahay, ry Reny Malala e ia, faly zahay mpino managna anao
Tsy mitotoko fô fa misy mpiahy
Anao reny mitandregny vavakanay zanaka maminao
Mirary ny meva e
Maminay ankatoavinay, tianay anao Reninay (Reny maminay)
Tokinay fagnantenanay, hajainay anao Reninay (Reny maminay)

Magnolokolo, mamalavala mitarika anay amin'ny mazava
Anao tsary nagnary e, mivavaha ho anay
Anao voafidin-dRagnahary, hiditra amin'ny tantaram-pamonjegna
Anao tsy nandà e, mivavaha ho anay
Voafidy ho Renin’ny mpamonjy, salakady niteraka nahatombo

Anao tegna nagneky e, (mivavaha ho anay)
Ny fahaizanao mitandregny, mampianatra magnala honon-draha
Anao tsiary naresaka e (mivavaha ho anay)
Fofoagnanao mahatamagna e, arovanao zahay zanakao (Reny Maminay)
Ny fahatsoranao afindra aminay e, mba handrasanay ny fahasoavana (Reny maminay)
 

Mila rady e ia ee zahay nindry e, miandrandra anao zahay e, Reny maminay
Eka mila rady e ia e e zahay nindry e, miandrandra anao zahay e, reny maminay

JIJY: Reny maminay

Aa nindry e, tsarova zahay zanakao (Reny maminay)

1.  Anao Reny mazava troko, mangingigny sady mahafehy tegna
     Mahafehy tegna magnekin-dragnahary
     Kay noho zegny nahazo fiarabagna,
     Kay noho zegny nahazo fiarabagna,
     'Lay fiarahabagnan'ny Anjely
     Fiarahabagnan'ny Anjely Gabriely
     Zay nangnambara safidin-dRagnahary,
     Nanendry anao ho Renin’ny Mesia
     Mila rady aminao ô, zahazahà zahay nindry e
     Mila rady e ia e e ……….
     A nindry e, tsarova zahay zanakao (Reny maminay)

2.  Fahasoavagna tsisy ambàka zegny, koa magnangy tsisy karaha anao
     Anao amizegny nanjary olo-masigny, magnelagnelagna anay amin'i Jesoa Tompo
     Fa izy teo amin'ny hazofijaliagna, no nagnambara vaovao mahafaly:
     "Ravehivavy indro ny zanakao, Ralelahy indro ny Reninao"
     Mila rady aminao ô, zahazahà zahay nindry e
     Mila rady e ia e e …………
     A nindry e, tsarova zahay zanakao (Reny maminay)

3.  Avy amin'ny anton’izegny mahatonga zahay magnatogno anao
     Mandamban-tagnana mila famonjiagna,
     Midodododo mandeha mitakitaky
     Midodododo mandeha mitakitaky
     Mitakitaky mangataka hatsaragna, hanintsinintsy tanàgna misy anay
     Hanaranara hiaigny ny finoana,
     Mila rady aminao ô,
     Zahazahà zahay nindry  e
     Mila rady e ia e e

Masina maria Reninay e (maminay ianao)

Maisna maria Reny tsara e (tianay)

Nampiditra Jean_Luck_R
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1733