Ry mpiara-dia

Ry mpiara-dia sy mpianatr'i Jesoa: )
Miderà ny anaran'i Jesoa.               )

Ankalazao ny anaran'i Jesoa:          ) (indroa)
Ankehitriny sy ho mandrakizay.      )
Miderà ny Anaran'i Jesoa (indroa)   )
          Ny Anaranao, Andriamanitra ô,)
          No derainay sy hobianay.         )
          Tsy hitsahatr'izahay ny hiantsa )
          Ny anaranao Jesoa.                 ) feo 1 sy 2
          Eo am-bavanay lalandava        )
          Ny fiderana Anao.                   )
          Ao an-tsainay sy ao am-ponay  )
          Ny Anaranao.                          )
          Ny Anaranao, Andriamanitra ô,                        )
          Derainay sy hobianay.                                      )
          Raha vao miposaka ny masoandro,                   )
          Dia hihira fiderana.                                         )
          Mandra-pilentiky ny masoandro,                      ) feo 3
          Tsy hitsahatra hidera.                                     )
          Eo am-bavako, ao an-tsaiko sy ao am-poko ao, )
          Ny fiderana Anao.                                           )
          Ao an-tsaiko sy ao am-poko mandrakariva        )
          Ny anaranao.                                                  )
          Ka dia hihira sy hanandra-peo      )
          Ho fankalazana ny Tompo lehibe. ) beso sy feo 1
 
                Ny feonay milanto, (Andriamanitra ô):
                Misondrotra tsy miato,
                Hanakoako any an-danitra, (Andriamanitra ô).
                Ny fonay manontolo, (Andriamanitra ô):
                Mba raisonao daholo
                Hisolo ireo izay tsy tia Anao, (Andirmanitra ô).
                Omeo voninahitra ny Anaranao,
                Andriamanitra Tompo;
                Miaraka amin'ny voahary izahay
                No mankalaza Anao.
                Ny feonay milanto, (Andriamanitra ô):
                Misondrotra tsy miato,
                Hanakoako any an-danitra, (Andriamanitra ô).
                Ny fonay manontolo, (Andriamanitra ô):
                Mba raisonao daholo
                Hisolo ireo 'zay tsy tia Anao, (Andirmanitra ô).
          Tsy hitsahatra hidera:
          Mankalaza anao, ry Tompo,
          Sady hirotsaka an-tsitrapo:                      Eny e
          Hanohy ny asanao.
          Tsy hitaky valisoa,
          Fa hiaina ny fanekena
          Sy fahadiovam-po, ombana fahantrana,
          Ho voady mandrakizay:
          Hanao izay sitrakao.
Aleloia! (impito) } feo 1
Aleloia! (inefatra) } feo 2 sy 3, beso
Ho voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra! (indroa)
Aleloia!...
Nampiditra Belle
Sokajy Samihafa - Tanora
Fihirana Hasina p. 794
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.009