Inoako tatô

(Mathieu )

E e e ia, e e e zaho mino ô ia,
Zañahary e e, Tompo sy Andriamañitra e ia
E lahy e ! inoako tatô ro, zaho mino ô

Zaho mino lahy e Andriamañitry araiky e ia !
Izy e, nañano ny raha jiaby e ia !
Hita maso ô, mbony lay tsy hita maso ô ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Zaho mino lahy e an’i Jesoa Kristy e ia !
Tômpo tokaña Izy, Zanaka lahy tokaña e ia !
Efa teraka e, talohan’ny raha jiaby e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Zañahary Izy e, avy amin’ny Zañahary e ia !
Hazavaña e, avy amin’ny Fahazavaña e ia !
Mariña e avy amin’ny Fahamarinaña e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Nateraka izy anie fo tsy namboariña e ia !
Fomba araiky e, amin’ny Babantsika e ia !
Izy e, nahariaña raha jiaby e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Masinjara eky e, antsika Olombeloño ô ia !
Famonjeña antsika no anton’ny diany taty an-tany e ia !
Nandaozany, ny Lañitry, Fiadanana e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Naka nofo tamin’ny Maria Virjiny Izy e ia !
Nohon’ny herin’ilay Fañahy izay Mpañamasiñy e ia !
Ka nitôvy, vajihy amin’ny olombeloño ô ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Nofantsihiña Izy tamin’ny « Hazo Fijaliaña » e ia !
Nijaly, naleviñy tamin’ny andron’ny Pilaty izy e ia !
Fô nitsangaña afaka hateloaña e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô

Efa voalazan’ny Soratra Masiñy anie izaiñy e ia !
Niakatra an-dañitry dia nipetraka añilan-dRainy Izy e ia !
Hanomaña, Toeraña ho antsika Izy e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Andro araiky izy hitsara ny veloño sy ny maty e ia !
Ary tsy hanam-pahataperaña (ny) fanjakany e ia !
Mbola ho avy amim-boninahitra e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô

Zaho mino lahy e ny Fañahy mpankahery e ia !
Tompo e sy loharanon’aiña e ia !
Tsy misaraka amy Ray sy ny Zanaka e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Izy tsaohina sy toloraña voninahitra e ia !
Tsy misaraka e amy Ray sy ny Zanaka e ia !
Niteny tamy vavan’ny Mpaminany Izy e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Zaho mino lahy e, ny Eglizy araiky e ia !
Masiñy e, katolika, apostolika e ia !
Ny Batemy mañala ny fahotaña e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Zaho mino lahy e, teña mino tatô zaho ô ia !
Miandry ny fitsanganaña amy maty arô zaho ô ia !
Ary izañy fiaiñana mbola ho avy lahy e ia !
E lahy e, inoako tatô ro, zaho mino ô !

Nampiditra admin
Antsao ny Tompo p. 280
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0246