VAVAKA HO FANAMBARANA OLOSAMBATRA AN’I LUCIEN BOTOVASAO NO SADY FANGATAHANA FAHASOAVANA

Ry Andriamanitra Rainay ô, Ravo izahay Oloraiky fa nampahafantarinao
ny fitiavanao tamin'y  alalan'i  Jesoa Zanakao.
Entanin`ny Fanahinao Masina Izahay ka mitalaho Aminao :
Vonjeo izahay vahoakanao ka mba ho sitrakao ny hampibaribary ny voninahitrao amin`ny  fanambarana ny Mpanomponao
Lucien Botovasoa ho anisan`ireo Olontsambatra.
Nasehony tamin'ny fiainany feno fanetren-tena ny fitiavany an`i Jesoa hajaina ao amin`ny Eokaristia Masina sy amin`ireo mahantra nifanena taminy isan`andro.

Tsy nisaraka tamin' izany koa ny fanajany lalina an`i Masina Maria.

Mahatalanjona ny fitiavany ny Fiangonana sy ny Sekoly Katolika
Ohatra velona ho an`ny rehetra izy amin'ny fanajana lalina
ny fiainam-pianakaviana sy ny fivelomana ny toe-panahin`ireo fikambanana masina nisy azy.
Mahavariana ny fifikirany tamin'ny finoana ka nahatonga azy nanolotra ny ainy ho famonjena ny maro.
Mila azy ho Mpiaro sy ho fakan-tahaka izahay Oloraiky.
Koa ampibaribario ny sitraponao ,Ry Ray.
Mba omeo anay, noho ny vavaka ataony izao fangatahana aminao izao:......

fangatahana aminao izao:...... (oh : ny fahasalamako)............


Matoky Anao izahay,Ry Ray satria Andriamanittra Fitiavana sy be famindrampo
Ianao ary mahefa ny zavatra rehetra.
Amin`ny alalan`i Kristy Zokinay sady Tomponay no angatahanay izany  Amena


+ Izaho mino(simbolin`ny Apostoly)...

Rainay...

Arahaba ry Maria...

Voninahitra...

 

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.0081