Vatsim-panahy

Amin’izany kosa ny olo-marina dia hamirapiratra

Alahady 20 Jolay 2014 Alahady Faha – 16 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Amin’izany kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny fanjakan’ny Rainy » (Mat. 13: 43)   Nambarantsika tamin’ny Alahady heriny fa matetika dia amin’ny alalan’ny fanoharana no ampitan’i Jesoa ny fampianarana ataony fa tsy amin’ny… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Aza matahotra ny miantsampy ho eny an-tanan'Andriamanitra: na inona na inona angatahany aminareo dia ho averiny avo zato heny izany. 

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Alarobia 23 jolay 2014
Alarobia Fahaenina ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Vakiteny I : Jer. 1:1,4-10,
Vakiteny II :
Evanjely : Mt. 13:1-9,
Mandritra ny herinandro :
Handray email