Vatsim-panahy

Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho

Alahady 21 Septambra 2014 Alahady Faha – 25 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho » (Mt. 20, 13) Rehefa avy nankalaza ny Fetin’ny Fanandratana ny Hazofijaliana isika tamin’ny Alahady heriny dia miverina indray amin’ny fankalazana ny Alahady tsotra Mandavan-taona ka ny Alahady Faha – 25 no ankalazaintsika… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Tsy afaka miantehitra amin'ny herintsika samirery isika, fa amin'i Jesoa ihany ao anatin'ny famindram-pony.

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Talata 23 septambra 2014
Talata Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Vakiteny I : Oh. 21,1-6.10-13.
Vakiteny II :
Evanjely : Lk. 8,19-21.
Mandritra ny herinandro :
Handray email