Vatsim-panahy

Hosana ho an’ny Zanak’i Davida

Alahady 13 aprily 2014 Alahadin’ny Sampankazo (Taona A) « Hosana ho an’ny Zanak’i Davida. Isaorana anie izay avy amin’ny anaran’ny Tompo! Hosana any amin’ny avo indrindra » (Mt. 21: 9) Ny fahatsiarovana ny nidiran’i Jesoa tamim-boninahitra tao Jerosalema no ankalazaintsika androany, izany hoe ny Alahadin’ny Sampankazo araka… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Tsy mora ny manaraka akaiky an'i Jesoa satria Lalan'ny Hazofijaliana no lalana nofidiny.

Ny hevitrao?

Ankalazaina anio 19/04/2014

Md. Elphège Ankalazaina ny 19 aprily. Arsevekan'i Cantorbéry, Martiry (954-1012). Nipoitra tao anatin'ny fianakaviana notsongoim-bolo tao... tohiny.

Vakiteny Androany

Asabotsy 19 aprily 2014
Asabotsy masina
Vakiteny II : Rom. 6:3-11,
Evanjely : Mt. 28:1-10,
Mandritra ny herinandro :