Vatsim-panahy

Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona ?

Alahady 24 Aogositra 2014 Alahady Faha – 21 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona ? » (Mt. 16: 13) Nandritra ny Alahady roa nifanesy izay dia mahakasika ny finoana no hevi-dehibe nambaran’ny Evanjely naroson’ny Fiangonana ho antsika. Tsaroantsika tsara ny voalazan’ny Evanjely tamin’ny Alahady Faha… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Aza matahotra ny miantsampy ho eny an-tanan'Andriamanitra: na inona na inona angatahany aminareo dia ho averiny avo zato heny izany. 

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Alakamisy 28 aogositra 2014
Alakamisy Faharaika amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Vakiteny I : 1 Kor. 1,1-9.
Vakiteny II :
Evanjely : Mt. 24,42-51.
Mandritra ny herinandro :
Handray email